תנאים להארכת מעצר


מדובר בבקשה לקבוע תנאי שחרור בהתאם להחלטת ביהמ"ש העליון מיום 2.2.11 בבש"פ 154/11 ובש"פ 643/11 בה הוחלט להאריך את מעצרו של המבקש ב-90 ימים, וכן שהמבקש ישתחרר ממעצרו לחלופת המעצר שנבחנה ע"י שירות המבחן בתסקיר מיום 26.12.10, בכפוף לכך שימלא אחר התנאים המגבילים שייקבעו ע"י בימ"ש זה לפי שיקול דעתו.
הדיון בביהמ"ש העליון היה בבקשה להארכת מעצר שביעית ב-90 ימים, וכן ערר על החלטת בימ"ש זה מיום 23.1.11 בה הוחלט על המשך מעצרו של המבקש.


בתאריך 7.1208 הוגש נגד המבקש כתב אישום שייחס לו עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, ייבוא סמים, בכך שקשר קשר עם אנשים נוספים לייבא סם מסוג הרואין במשקל של 77.88 ק"ג, בתיאום שנעשה על ידיו עם קושרים אחרים ועם סוחר ירדני, ולאחר שנתפס עם אדם נוסף במרדף משטרתי.
בהחלטה מיום 28.6.09 שניתנה ע"י בימ"ש זה נקבע שיש ראיות לכאורה, וכן שלנוכח המסוכנות הגבוהה הנלמדת מכתב האישום נראה כי לא יהיה בכל חלופת מעצר כדי לאיין את המסוכנות על אף שמדובר במבקש צעיר ללא עבר פלילי.
בהחלטה שניתנה ע"י בימ"ש זה ביום 23.1.11, בעקבות דיונים שהתקיימו בביהמ"ש העליון בעררים ובבקשות להארכת מעצר 90 ימים נוספים, נקבע שוב כי לנוכח המסוכנות הגבוהה הנלמדת מהעובדות המיוחסות למבקש בכתב האישום, כאשר מדובר בייבוא מתוחכם של סם מסוכן מסוג הרואין במשקל האמור ובנסיבות האמורות, אין מקום לאפשר למבקש להשתחרר לחלופה שהוצעה או בכל חלופה אחרת.
בהחלטה של ביהמ"ש העליון מיום 2.2.11 נאמר שבנסיבות בהן אנו מצויים, בבקשה להארכת מעצר שביעית, כאשר פרשת התביעה טרם הסתיימה, ומדובר באדם צעיר ללא עבר פלילי ששירות המבחן המליץ לשחררו לחלופה שהוצעה וסבר כי חלוף הזמן הפחית את מידת המסוכנות הנשקפת ממנו, יש לשחרר את המבקש לחלופה האמורה, ולאור זאת הוחלט לשחרר את המבקש לחלופה שנבחנה בתסקיר שירות המבחן מיום 26.12.10, בכפוף לכך שהמבקש ימלא אחר התנאים המגבילים שייקבעו ע"י בימ"ש זה.

במצב זה, כל שנותר הוא לקבוע את התנאים המגבילים כאמור.

ב"כ המדינה ביקשה לקבוע שהמבקש יהיה במעצר בית מלא, בתנאים של איזוק אלקטרוני, ולהטיל עליו הפקדה כספית בסך 200,000 ₪ במזומן כפי שנעשה לגבי שותפו, ששוחרר על רקע בעיות רפואיות, וכן ערבויות צד ג', איסור יציאה מן הארץ והפקדת דרכון, ככל שיש לו.
כמו כן, ביקשה לאסור עליו ליצור כל קשר עם מי מהמעורבים בפרשה.

ב"כ המבקש הסכים לאיסור יציאה מן הארץ ומעצר בית מלא כפי שהמליץ שירות המבחן.
ביחס לאיזוק אלקטרוני, טען שאין לכך מקום הואיל ומקום מעצר הבית הינו בישוב שאין בו קו בזק, שבו לא ניתן להתקין איזוק אלקטרוני.
כמו כן, הסכים ב"כ המבקש לערבויות צד ג' של הערבים המפקחים עליו בהתאם להמלצת שירות המבחן ושל ערב נוסף שהינו בעל עסק ויכולת לשאת בערבות.
באשר להפקדה כספית, ביקש ב"כ המבקש להסתפק בסכום של 15,000 ₪, בהתחשב בכך שאין למבקש יכולת כספית מעבר לכך, לאור העובדה שהוא בחור צעיר, ואביו משתכר כ-4500 ₪ ואין לו כל רכוש.

לאחר ששקלתי את הענין, נראה לי כי לאור החלטת ביהמ"ש העליון יש להורות על שחרור המבקש בתנאים שהומלצו ע"י שירות המבחן, וכן בתנאים מגבילים נוספים, שייקבעו ע"י בימ"ש זה לפי שיקול דעתו.
בנסיבות הענין, נראה לי כי יש לפעול לפי החלטת ביהמ"ש העליון כרוחה וכלשונה, ולאפשר למבקש להשתחרר בתנאי מעצר הבית שהומלצו ע"י שירות המבחן, תוך העמדת תנאים מגבילים ריאליים שהמבקש יכול לעמוד בהם, אך מנגד, יש לקבוע תנאים נוספים שיבטיחו שהמבקש לא יימלט מן הדין, בשים לב לעובדה שהוא מואשם בעבירות הנוגעות לייבוא סם מסוכן מירדן , בהיקף של 77.88 ק"ג, כאשר מדובר בסם מוות והוא צפוי לעונש כבד ביותר, אם יורשע, ועל כן החשש שיימלט מן הדין הינו חשש ממשי. גם העובדה שלפי כתב האישום העבירה נעשתה בתיאום עם קושרים נוספים תוך הבאת הסם מירדן, יכולה לעורר חשש ממשי של אפשרות הימלטות דרך הגבול הירדני.
במצב זה, נראה לי כי יש להטיל תנאי מגביל של הפקדה כספית משמעותית, שיהא בה כדי למנוע הימלטותו מהדין.
בנסיבות אלו, נראה לי שהסכום המוצע ע"י ב"כ המדינה הינו סביר, בעוד שקביעת סכום נמוך יותר, מעוררת חשש ממשי להימלטות מן הדין.

לאור זאת, אני קובע שהמבקש יוכל להשתחרר בתנאים הבאים:
א. מעצר בית מלא בביתו של מר אזברגה אברהים, ב. התחייבות עצמית וערבות צד ג' של שני המפקחים הנ"ל וכן של ערב נוסף, מוחמד זנון, ג. הפקדה כספית או ערבות בנקאית בסך 200,000 ₪ להבטחת קיום תנאי מעצר הבית, התיצבותו לדין ויתר תנאי השחרור.
ד. איסור יציאה מן הארץ והפקדת דרכון, ככל שיש לו.
ה. ביחס לאיזוק אלקטרוני, יהא השחרור מותנה גם באיזוק אלקטרוני, אלא אם כן ימציא המבקש אישור מבזק ומיח' הפיקוח על האיזוק האלקטרוני שלא ניתן לבצע איזוק במקום.
לא יהיה בתנאי זה כדי לעכב את השחרור לתקופה של 7 ימים מהיום, עד אשר ימציא המבקש אישור כזה או שיבצע את האיזוק האלקטרוני בהתאם לנוהלים המקובלים.
ו. איסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בענין, לרבות כל עדי התביעה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אזיקים על עצורים

 2. ביטול פקודת מעצר

 3. ביטול מעצר מנהלי

 4. ביטול שחרור ממעצר

 5. אחידות בשחרור ממעצר

 6. תנאים להארכת מעצר

 7. אישור צו מעצר מנהלי

 8. ביטול צו מעצר אוניה

 9. בקשה לעיון חוזר מעצר

 10. התנגשות ברכב שעצר בצד

 11. בקשה לשינוי תנאי מעצר

 12. חילוט ערבות שחרור ממעצר

 13. ביקורת שיפוטית מעצר מנהלי

 14. חילוט ערבות הפרת תנאי מעצר

 15. בקשה לעיון חוזר תסקיר מעצר

 16. בקשה נוספת לעיון חוזר מעצר

 17. בקשה לעיון חוזר בתנאי מעצר

 18. התנאים למעצר עד תום ההליכים

 19. בית דין צבאי מעצר עד תום ההליכים

 20. אי הגשת כתב אישום במשך שנה הארכת מעצר

 21. בקשה לעיון חוזר מעצר עד תום ההליכים

 22. פגיעה מאחור ברכב שעצר לפני מעבר חציה

 23. בקשה לביטול החלטת מעצר עד תום ההליכים

 24. תביעה על סך 70,000 ₪ בטענת מעצר שווא רשלני

 25. פגיעה מאחור ברכב שעצר במטרה לבצע פניית פרסה

 26. תא המטען נטרק על הנהג לאחר שעצר בצד הכביש לצורך החלפת פנצ'ר

 27. תביעה בגין מעצר שווא פעמיים לאחר שהודיע שהרכב באובדן מוחלט ואף חתם על מסמכים בהם ויתר על הרכב

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון