אישור הסכם חלוקת עזבון


אישור הסכם חלוקת עזבון

1. בפני בקשה לאישור הסכם חלוקת עיזבון לעיזבון המנוח ב' ד' ז"ל
2. ביום 21.2.10 ניתן צו קיום צוואה לעיזבון המנוח ע"י בית המשפט לענייני משפחה על פיו הזוכים הינם כמפורט בצו קיום הצוואה (להלן:"הזוכים").

3. הסכם חלוקת העיזבון מיום 3.5.10 אשר צורף לבקשה אשר נערך ונחתם בין הצדדים (להלן: הסכם החלוקה) והמכיל 2 עמודים מסומן על ידי באות "א".

4. ביום 26.5.10 נתקבלה עמדת ב"כ היועמ"ש באפוטרופוס הכללי כי אין הוא מתערב בהליכים הנוגעים לבקשה.

5. בנסיבות אלה, אני מאשר את הסכם החלוקה בהתאם לסעיף 110 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965 , כחלק מצו קיום הצוואה שניתן.

5. כמו-כן, הפסיקתא נחתמה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות עיזבון

 2. כתב הסתלקות מעיזבון

 3. ביטול צו ניהול עזבון

 4. הסתלקות יורש מעזבון

 5. הסתלקות קטין מעזבון

 6. התיישנות תביעת עזבון

 7. הסתלקות חלקית מעזבון

 8. הסתלקות מחלק מהעזבון

 9. שיעור הסתלקות מעיזבון

 10. אי הכרה בהסתלקות מעזבון

 11. אישור הסכם חלוקת עזבון

 12. הסתלקות חלקית מעיזבון

 13. הסתלקות בתמורה מהעיזבון

 14. הסתלקות יורש מחלקו בעזבון

 15. הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

 16. מחלוקת לגבי שערוך חובות העזבון

 17. בעלות על 1/6 מהזכויות בדירה מכוח הסכם חלוקת העזבון

 18. האם נרכשה החלקה מהאב לפני מותו ולפיכך לא היתה חלק מעזבונו ?

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון