אישור טיסה בהריון


בפני תביעה כספית.
התובעים, מרדכייב מאיר ולידיה (להלן: "התובעים") רכשו בתאריך 3.10.05 כרטיסי טיסה והזמנת מלון לבודאפסט המיועדים לתאריכים 6.10.05 ועד 8.10.05 (להלן :"הכרטיסים"). כרטיסים אלו נרכשו בסוכנות נסיעות במשרדי "דלתא טורס בע"מ" (להלן: "נתבעת 1") אצל סוכן הנסיעות תומר שרטוב (להלן : "נתבע 2").

התובעים טענו כי מאחר ותובעת 2 אמורה היתה להיות במועד הקבוע לנסיעה בחודש השביעי להריונה (השבוע ה- 28), שאלו במפורש את נתבע 2 האם יש צורך במסמכים ו/או ביטוחים כלשהם הקשורים להריונה וזה השיב שפרט לבטוח בריאות המתאים למצבה – אין צורך במסמכים אחרים כלשהם. לענין זה העיד התובע 2 כך: "מאחר והתובעת 2 היא אשתי, היתה אמורה להיות במועד הקבוע לטיסה בחודש השביעי להריונה (שבוע 28) אז אני הייתי אצל הנתבעים כדי לטפל בנושא הטיסה לאחר שיום קודם טילפנתי והתיעצתי, ויום לאחר מכן באתי למשרדם, דהיינו ב- 3.10.05, אז דיברתי עם הסוכן תומר ואמרתי לו שבתאריך הקבוע לנסיעה אשתי אמורה להיות בחודש השביעי להריונה, שבוע 28, ושאלתי אם צריך להביא איזה אישורים או מסמכים כלשהם הקשורים להריונה. הוא אמר לי שצריך לעשות ביטוח מיוחד לאשה בהריון במצבה ומעבר לכך אין צורך באישורים נוספים. הוא אמר לי שהוא עושה ביטוח לאשה בהריון עד למועד הריון של שבוע 26 ומעבר לכך צריך לעשות ביטוח בחברת ביטוח אחרת כלשהי. אני הבנתי שצריך לעשות ביטוח מיוחד מורחב יותר לאשה בהריון לשבוע 28. כפי שאמרתי יום לפני הפגישה שלי עם סוכן הבטוח דיברתי איתו בטלפון וגם אז הצגתי את העובדות כפי שתארתי והוא נתן לי אותה תשובה וכך גם היתה השיחה ביום 3.10.05. בשיחה הזו שהיתה ב- 3.10.05 אחרי שהובהרו הדברים רכשתי את כרטיסי הטיסה לבודפסט ואת הבטוח לאשתי עשיתי בחברת בטוח הראל עוד יום אחד לפני ה- 3.10.05 כלומר ב- 2.10.05" (ישיבת יום 9.5.06 עמ' 3 שורות 3-1).

דברים אלו בדיוק הוסיפו התובעים, צויינו בפני נתבע 2 אף על ידי חבר של התובעים אשר הוא ורעייתו אמורים היו לטוס איתם בטיסה הנ"ל וגם הם הזמינו כרטיסים אצל נתבעת 1 בתאריך 2.10.05 ושאלו את נתבע 2 לגבי צורך במסמכים, אישורים או בטוחים הקשורים ישירות למצב הריונה, של התובעת הנמצאת בשבוע 28 להריונה ואף להם נאמר על ידי נתבע 2 שיש להביא רק בטוח בריאות לאשה בהריון ולא נדרש אישור נוסף.
התובעים טענו כי בהתאם להנחיות נתבע 2 נרכש עבור התובעת 2 בטוח בריאות המתאים למצבה מחברת ביטוח "הראל" – נספח ד' לתביעה.
הוסיפו התובעים כי בתאריך 6.10.05 בשעה 04:30 התייצבו בשדה התעופה בן גוריון. הטיסה אמורה היתה לצאת בשעה 07:15. כשהגיעו לדלפק למסירת המזוודות ולקבלת מקומות בטיסה, התבקשו להציג אישור מהרופא המטפל בשפה האנגלית המאשר לתובעת 2 לטוס במצבה, כשהצגת אישור זה, כך נאמר להם, מהווה תנאי הכרחי לעליית תובעת 2 לטיסה ומשאין אישור כזה בידם – אין באפשרותם לטוס. דברים אלו נמסרו להם ע"י גב' הילה מנהלת הטיסה מטעם חברת התעופה "מאלב" (להלן "צד ג' 1") ואושרו על ידי סגן מנהל התחנה מר אילן הבר. בעקבות כך ניגשו התובעים לנציגות חברת "השטיח המעופף" בנתב"ג (להלן "צד ג' 2") וגם נציגתם, גב' איריס, מסרה להם את אותם הדברים. צד ג' 1 וצד ג' 2 הפנו את התובעים לסוכן הנסיעות ממנו נרכשו כרטיסי הטיסה בציינם שאסור היה לו למכור לתובעים את כרטיסי הטיסה האמורים ללא האישור הנ"ל.
לאור האמור, לא הורשו התובעים לעלות לטיסה וכתוצאה מכך התבטל הטיול המתוכנן – הכל כמפורט בנספח ה' שניתן להם על ידי צד ג' 1 המאשר כי לא הורשו לעלות לטיסה ומתאר הסיבות לכך.
התובעים ציינו כי פנו לנתבע 2 וביקשו החזרת כספם. נתבע 2 אישר בפניהם כי לא היה מודע לנחיצות האישור הרפואי לשם טיסת תובעת 2 במצב היותה בשבוע ה- 28 לשם טיסה אך סרב לזכות את התובעים בהחזר תשלום כרטיסי הטיסה וההוצאות הנלוות. כך גם מנהלת נתבעת 1 אשר סרבה לקחת אחריות למצב שנוצר.

התובעים עתרו בתביעתם לחייב את הנתבעים:
(א) בתשלום הוצאות כרטיסי הטיסה בסך של 640 דולר (בהתאם לקבלות נספח ב' לתביעתם).
(ב) בתשלום הפסדי שכר על יום חופש שלא נוצל ע"י התובע 1 בסך של 935 ₪ ויום חופש שלא נוצל ע"י תובעת 2 בסך של 168.5 ₪ (כמפורט בנספח ו' לתביעתם).

(ג) תשלום הוצאות נסיעה לשדה התעופה נתב"ג וחזרה בסך 150 ₪ (כמפורט בנספח ז' לתביעתם).
(ד) בפיצוי התובעים עבור הפסד הנאה מחופשה שנתית ועגמת הנפש שנגרמה להם בסך של 6000 ₪ וכן בתשלום הוצאות שנגרמו להם עקב האמור.

בחקירתו הנגדית של התובע לשאלה "אתה הראית לחב' מאלב את הבטוח שלך מהראל שלו מצורף על פי דרישת חב' בטוח הראל אישור מרופא שמטפל בתובעת 2 שמותר לה לטוס" השיב "לא נדרשתי מטעם חברת בטוח הראל לצרף אישור מרופא שמטפל בה ולכן לא היה לי אישור שכזה ולא צורף לבטוח של הראל אישור שכזה, היה לי רק את פוליסת הבטוח ואת זה הראיתי לחב' "מאלב" (ישיבת יום 9.5.06 עמ' 2 שורות 33-29). לשאלה "אני אומר לכם שכבר אחרי מה שקרה אז אתם אמרתם לי שהיה לכם אישור בעברית מרופא מטפל של תובעת 2 ושאת האשור הזה הגשתם לחברת בטוח הראל לפי בקשתה כי זה חלק מפוליסת הבטוח של חב' בטוח הראל, אבל שביקשו ממכם בשדה התעופה אישור באנגלית ואתם הראיתם אישור בעברית ואת זה הם לא היו מוכנים לקבל" השיב התובע "חברת הבטוח הראל לא ביקשה אשור מהרופא המטפל ולא הצגנו אישור שכזה. לאשתי היה טופס של טיפת חלב מחודש שביעי ואת זה הצגנו, לחב' מאלב , זה לא היה טופס של רופא או אישור רופא אלא מעקב הריון מטיפת חלב. את זה לא הצגנו להראל חב' לבטוח כי הם גם לא ביקשו מאיתנו" (עמ' 3 שורות 8-1).
לשאלת נתבע 2 "אני אומר לך ואתה גם לא מכחיש שאני אמרתי לך במפורש שאני עושה בטוח רפואי לנסיעות לנשים בהריון עד שבוע 26. מעבר לכך אמרתי לך במפורש שאתה צריך לעשות בטוח מיוחד בקופת חולים לאשתך לענין של ההריון. לא דיברנו שום דבר על אישורים מיוחדים ובבטוח המיוחד של קופת חולים הם מקבלים את כל האישורים של הרופאים ומעקב הריון ומה שצריך כי הם יודעים מה לעשות עם זה והפניתי אותך לבטוח המיוחד של קופת חולים" השיב התובע "אמרת לי באמת שאתה עושה בטוח רפואי רק לנשים בהריון עד שבוע 26 ונכון שהפנית אותי לעשות בטוח מיוחד לאשתי לקופת חולים. אמרת לי שאני יכול לבחור או קופת חולים או חברת בטוח אחרת שיכולה לבטח את אשתי במצבה, לכן פניתי לחברת בטוח הראל. נכון שאת הבטוח בחב' בטוח הראל עשיתי ביום 2.10.05 אבל זה היה אחרי שדיברתי איתך בטלפון ולא פעם אחת, דברתי איתך בטלפון ואחר כך דיברתי עם חברת בטוח הראל. אני פדנט באופי שלי" (שם עמ' 3 שורות 26-16).
לשאלה "ביום שאתה קיבלת ממני את הכרטיסים אני שאלתי אותך אם הוא עשה ביטוח רפואי להריון של אשתך ואתה אמרת שכן" השיב התובע "נכון. אבל בשדה התעופה ביקשו להציג משהו מעבר לבטוח" (שם עמ' 3 שורות 33-31).


מר מיכאל גודקין, עד מטעם התובעים ציין בעדותו הדברים הבאים "אשתי היא אחותה של תובעת 2, אני הייתי ב- 2.10.05 אצל הנתבעים כדי לרכוש חבילת נופש לבודפסט כי תכננו אני והתובעים שניסע יחד לנופש. מה שהיה בפגישה שאני בררתי לגבי חבילת הטיסה שלי ושל אשתי וגם בררתי את השאלה אם אישה בהריון יכולה לטוס. אמרתי לנתבע 2 שמי שרוצה לטוס היא אישה בהריון בשבוע ה- 28 להריון ואם היא יכולה לטוס ושאלתי אם היא צריכה איזה מסמכים מיוחדים, אז הוא אמר לי שצריך בטוח רפואי מיוחד. אז אמרתי את זה בטלפון לתובע וגם אחרי זה כשיצאתי מהמשרד התקשרתי שוב לתובע ודיברתי איתו והוא ביקש שוב שאתקשר לדלתא טורס ושוב התקשרתי לתומר ושוב אמר לי את אותם הדברים" (שם עמ' 7 שורות 8-2).
עד זה לא נחקר בחקירה נגדית ע"י הנתבעים וצד ג' 1 ו- 2.

הנתבעים 1 ו- 2 עתרו לדחיית התביעה. נתבע 1 ציין כי אין כל יריבות בינו לבין התובע שכן הינו עובד כסוכן נסיעות אצל נתבעת 1 והזמנת הכרטיסים נעשתה ע"י התובעים אצל נתבעת 1. הנתבעים הוסיפו כי בצעו תפקידם כיאות וכנדרש, מסרו לתובעים את כל המידע אשר היה ברשותם ואשר קיבלו מספקית חבילת הנופש חברת השטיח המעופף, היא צד ג' 2, בגין הזמנת התובעים וכי אין להם כל אחריות לכך שחברת התעופה "מאלב", היא צד ג' 1 לא העלתה את תובעת 2 לטיסה בשל העדר מסמכים רפואיים מתאימים בגין הריונה ולכן האחריות חלה על התובעים ו/או על צד ג' 1 ו/או צד ג' 2 ודין התביעה שהוגשה נגדם להדחות. כן טענו הנתבעים כי בעת ביצוע ההזמנה ומאחר ותובע 1 אמר לנתבע 2 כי אשתו התובעת 2 נמצאת בשבוע ה- 27 להריונה ולא אמר שהינה בשבוע ה- 28 להריונה כנטען בתביעה, הודיע נתבע 2 לתובע שעליו להביא אישורים מתאימים בגין ההריון של התובעת ועליו לפנות לחב' בטוח לשם עריכת ביטוח מיוחד.
עוד טענו הנתבעים כי בעת לקיחת כרטיסי הטיסה הודיע התובע 1 לנתבע 2 כי התובעת בוטחה בחב' בטוח. הנתבעים הוסיפו כי הם בצעו את ההזמנה במקצועיות תוך העברת מלוא המידע לתובעים אודות הזמנתם, אותו מידע כפי שהועבר להם ע"י ספקית חבילת הנופש, צד ג' 2 השטיח המעופף וכי לא נפל כל פגם בפועלו של נתבע 2. עוד טענו כי לא היה ידוע לנתבעים כי חברת התעופה מאלב, צד ג' 1, לא תתיר לתובעת 2 לעלות לטיסה ומכל מקום נתבע 2 הודיע לתובע 1 כי עליו להביא אישורים מתאימים בגין ההריון והפנה אותו לחברת בטוח לשם עריכת בטוח רפואי. הנתבעים טענו כי פעלו בהסתמך על המדיניות הנהוגה בענף חברות התעופה וכי מדיניותה של חברת התעופה "מאלב" במקרה דנן בנוגע להטסת נשים בהריון ככל שהינה מדיניות חריגה מהמדיניות הרגילה לא הובאה מעולם לידיעת מי מהנתבעים לא על ידי ספקית חבילת הנופש צד ג' 2 ולא ע"י חברת התעופה צד ג' 1 ו/או נציגה ולכן שלחו הנתבעים את הודעת צד ג' לצד ג' 1 ו- 2 שעליהם לשאת באחריות.

הנתבעים הוסיפו וטענו כי אם נכונה טענת התובעים לפיה נציג צד ג' 1 דרש מהתובעים אישור רפואי באנגלית על אף האישור הרפואי בעברית שהיה ברשותם, היה על צד ג' 1 לקבל אישור זה לאור העובדה שנציגו צד ג' 1 הינם דוברי עברית ואי קבלת האישור כאמור מעידה על רשלנותה ומדיניותה החריגה של צד ג' 1 בהעלאת נשים בהריון לטיסה. הנתבעים טענו כי העבירו לצד ג' 2 את מלוא התמורה עבור הזמנת התובעים ולכן אינם יכולים להחזיר לתובעים את התמורה שקיבלו, כך גם ציינו כי סכום התביעה הינו מוגזם וכי אין מקום לפצות התובעים בגין עגמת נפש, אלא עבור
נזקים בפועל, אם נגרמו, דבר המוכחש.
בחקירתו הנגדית של נתבע 2 לשאלה "האם זה נכון שכשבא אדם לסוכן נסיעות ורוצה כרטיסי טיסה אז הסוכן צריך לתת לו את כל המידע הרלבנטי הנוגע לאותה טיסה " השיב נתבע 2 " נכון. אם צריך ויזה לאיזה שהוא מקום אז אני אומר ואם צריך בטוח רפואי מיוחד כמו מישהו שיש לו בעיה רפואית אז אני אומר את זה" לשאלה "אם צריך אישור לחברת התעופה בשפה עברית או אנגלית אתה צריך להגיד את זה" השיב נתבע 2 "בנושא של ההריון אני הפנתי אתכם ספציפית לקופת חולים, מה שאני עושה תמיד במקרים כאלה כי אני יודע שקופת חולים שעושה בטוח רפואי ששם האישה במעקב, אז הם יודעים לתת את כל האישורים הרלבנטים. אני סוכן בטוח ולא סוכן בטוח לבטוח בריאות. אני גם ודאתי שהיה ברשותך בטוח ביום שקבלת את הכרטיסים" (ישיבת יום 9.5.06 עמ' 4 שורות 33 ואילך, עמ' 5 שורות 7-1).
לשאלה "איך זה שאני מגיע לשדה תעופה וגם חברת מאלב וגם שטיח מעופף הסכימו איתי שיש לי בטוח מורחב לאישה בהריון במצבה, אך חסר לי אישור מרופא מטפל בשפה האנגלית, שמותר לי לטוס, אז לדעתי יש חוסר תקשורת בין הנתבעים לבין השטיח המעופף וחברת מאלב או בעיה כלשהי ביניכם וזה לא קשור אלינו" השיב "תפנה לחברת הבטוח שביטחה אותך ושלא נתנה לך את האישור המתאים כדי להציג אותו בפני חברת התעופה. מה שאני בטוח שאם היה לך אישור מרופא מטפל בעברית והיית מציג אותו אז היו מקבלים אותו" (שם עמ' 5 שורות 19-13).

בחקירתו הנגדית של נתבע 2 ע"י צד ג' 2 לשאלה "האם היה לך במהלך ההזמנה של חבילת הנופש האמורה קשר כלשהו עם חברת שטיח המעופף" השיב "בקצרה אומר שלא הודעתי לשטיח המעופף שהתובעת 2 היא בהריון. אני הזמנתי היום במסגרת הודעת צד ג' את צד ג' 2 השטיח המעופף רק בגלל דבר אחד, לגבי המדיניות החריגה של חברת מאלב שהיה על חברת השטיח המעופף לידע אותי שלחברת מאלב יש מדיניות כל כך חריגה לגבי יחסה לנשים בהריון, שהיא דורשת אישור רופא באנגלית" (עמ' 5 שורות 34-29), לשאלה "האם השטיח המעופף קובעת את התנאים להעלאת נוסעים בחברת תעופה זו או אחרת לטיסה ומדובר במקרה זה באישה בהריון בשבוע מעל 26" השיב "חברת השטיח המעופף הינה מתווכת בין סוכן הנסיעות שרוכש את החבילה דרך השטיח המעופף לבין חברת מאלב שהיא חברת תעופה. היות ולחברת מאלב יש דרישה מיוחדת ושונה לגבי אישור רפואי לאישה בהריון מעל שבוע 26 והדרישה היא לאישור מרופא מטפל בכתב ובשפה האנגלית אז היית צריכה להודיע לי על דרישה זו וגם חברת מאלב מן הסתם, ואם לא עשיתם את זה, אני טוען שחלה עליכם אחריות". (שם עמ' 6 שורות 29-23).

צד ג' 1, בהגנתה, עתרה לדחיית הודעת צד ג' שנשלחה אליה בציינה שאינה אחראית כלל לנשוא התביעה ולנשוא הודעת צד ג' שנשלחה אליה.
לטענתה, לא התרשלה בכל שלב של מהלך הדברים ומילאה אחר כל חיוביה הן על פי חוזה ההולכה האוירית והן על פי כל דין ונהגה כפי שמוביל אוירי סביר היה נוהג בנסיבות הענין, שכן על פי כללי הבטיחות החלים עליה ומחייבים אותה עליה לדרוש מנוסעת שהינה בהריון אישור רפואי מתאים כתנאי לעלייתה למטוס, ולטיסה, כשדרישה זו נובעת בראש ובראשונה מתוך כוונה לשמור על בריאותה של נוסעת שכזו, וכך נהגה במקרה הנדון. כן טענה כי על סוכן הנסיעות מוטלת חובה ואחריות לפעול לא רק כמתווך בשירותי תיירות אלא כגורם מקצועי שעליו לספק את כל המידע הדרוש לאזרח הפונה אליו.
בנסיבות אלו עתר צד ג' 1 לדחיית התביעה.


צד ג' 2 עתר אף הוא לדחיית התביעה בציינו שהוא משמש כמתווך בלבד בין הנוסע לבין נותני השירותים בארץ ובחו"ל.
לטענתו אין ולא היה לו קשר ו/או יכולת להשפיע על אופן התנהלות מתן השרות ללקוח, שהם התובעים,ע"י הנתבעים 1 ו- 2 שכן חלקו של הצד השלישי היה בהזמנת הטיסות בלבד, וכל המידע הרלוונטי להזמנת הכרטיסים נמסר לתובעים ע"י הנתבעים בלבד. לצד השלישי לא היתה כל ידיעה כי התובעת 2 הרה, לא הועבר ע"י הנתבעים לצד ג' מידע שכזה ועובדה זו אף לא נטענה ע"י הנתבעים בכתב הגנתם.
נציגת צד ג' 2, גב' איילה נצר העידה לענין זה כדלקמן:
"אני נציגת השטיח המעופף זו חברת סיטונאי תיירות.הנתבעים הזמינו את חבילת הנופש של התובעים דרכינו במערכת האונליין שזו מערכת אינטרנטית ללא כל קשר דיבורי ישיר עם מישהו מחברת השטיח המעופף. מעולם לא נערכה שום שיחה ישירה בינינו לבין התובעים עצמם או ביננו לבין הנתבעים. מעולם הנתבעים לא העבירו לי מידע לפיו התובעת 2 הינה בהריון. לא נתבקשה שום אינפורמציה על האישורים הנדרשים להעלאת אישה הרה באופן כללי או בשבוע מעל 26 לטיסה מצד הנתבעים לעסקת התיור הספציפית האמורה, כך שחברת השטיח המעופף לא יכלה לדעת את הנסיבות שהביאו בסופו של דבר לאי העלאת התובעים לטיסה. ההכרח והחובה לפרסם את המידע לגבי אישורים להעלאת אישה הרה לטיסה והאישורים הנדרשים חלה על התאחדות סוכני הנסיעות כפי שהוצג במסמך מטעם הנתבע. היה על הנתבע לאבחן שחברת מאלב לא מצויה ברשימה שבמסמך ולברר מידע ספציפי לגבי חברת מאלב ודרישותיה בקשר לאישורים ואם היה פועל כך היה מקבל אינפורמציה. לכן טוענים שאין אחריות" (שם עמ' 7 שורות 27-16).
בחקירתה הנגדית ע"י התובע לשאלה "מה התנאים להטסת נשים בהריון של השטיח המעופף וחברות הטיסה" השיבה "תמיד משבוע מסויים להריון נדרש אישור רפואי של רופא מטפל בשום מקום לא מוזכר ענין הבטוח הרפואי אלא מוזכר אך ורק נושא האישור הרפואי של הרופא המטפל לכן לא ברור לי למה הנתבעים אמרו לכם לעשות ביטוח רפואי מיוחד ולא אמרו לכם שצריך אישור רפואי בשפה האנגלית. כל חברת תעופה דורשת אישור רפואי של רופא מטפל משבוע אחר, האישור תמיד צריך להיות באנגלית והשיקול אם להעלות או לא להעלות בסופו של דבר את האישה בהריון לטיסה הוא אך ורק של חברת התעופה ואינו בשליטת השטיח המעופף". (שם עמ' 7 שורה 32 ואילך
עמ' 8 שורות 4-1 – ההדגשות שלי א.ט.).
לשאלה "אם הסוכן שלנו כלומר הנתבעים היו פונים אליך והיו מציגים לך את המקרה שלנו לפני שטסנו איזה תשובה הוא היה מקבל" השיבה "היה מקבל תשובה שעליכם לפנות לרופא מטפל לצורך קבלת אישור באנגלית על מנת שהתובעת שהיא בשבוע 28 להריונה כפי שאתם אומרים יכולה לעלות לטיסה. בסופו של דבר היה נאמר לכם גם שההחלטה על אף קיומו של אישור רפואי להעלותכם לטיסה או לא להעלותכם לטיסה של קפטן של הטיסה, כלומר גם אם יש לכם את האישור הוא יכול לא להעלות אתכם לטיסה". (עמ' 8 שורות 10-5).

עיינתי בכתבי הטענות, שמעתי עדויות הצדדים שהתיצבו לדיון (צד ג' 1 לא התיצבה לדיון אף שהוזמנה כדין).
עיינתי במוצגים שהוגשו ושמעתי סיכומי הצדדים.

מחומר הראיות עולה בברור כי בתאריך 3.10.05 רכשו התובעים מהנתבעים כרטיסי טיסה והזמנת מלון לבודפסט לתאריכים 6.10.05 ועד 8.10.05. הכרטיסים נרכשו אצל נתבעת 1, סוכנות נסיעות דלתא טורס בע"מ, אצל הסוכן במקום – נתבע 2.
תמורת רכישת הכרטיסים והזמנת המלון שילמו התובעים לנתבעים סך של 640 דולר ארה"ב כשהשער היציג ביום התשלום 3.10.05 היה 4.5 לדולר.
עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותו של התובע לפיה טרם רכישת הכרטיסים, הודיע תובע 1 לנתבע 2 שרעייתו, תובעת 2 נמצאת בשבוע 28 להריונה, התענין במפורש ושאל מספר פעמים הן טלפונית ביום 2.10.05 והן אישית בעת היותו במשרד הנתבעים, ביום הזמנת הכרטיסים – 3.10.05, אם יש צורך להצטייד במסמכים, אישורים או ביטוחים כלשהם הקשורים למצב הריונה זה של התובעת 2 לצורך הטיסה ותגובת נתבע 2 היתה שאין צורך באישורים ו/או מסמכים כלשהם מלבד בטוח בריאות המתאים לאשה במצבה ולענין עריכת בטוח רפואי שכזה הפנה את התובעים לקופ"ח כללית או לכל חברת בטוח אחרת. כך גם מהימנה עלי לענין זה עדותו של עד התובעים מר מיכאל גודקין אשר קבל מהנתבע 1 ביום 2.10.05 את אותו מידע שנמסר לתובע ע"י נתבע 1 שעה שהתענין בנושא זה הקשור להריונה של תובעת 2 גיסתו, אשר אמורה היתה לצאת לטיסה לבודפסט עם בעלה, גיסה זה ורעייתו שהינה אחותה.
מחומר הראיות עולה בברור כי הנתבעים לא מסרו לתובעים ו/או מי מהם כי עליהם להצטייד לטיסה פרט לבטוח בריאות באישור רפואי מהרופא המטפל בתובעת 2 לפיה מותרת לה הטיסה אף שהינה בשבוע 28 להריונה כשאישור רפואי זה הינו בשפה האנגלית, דבר שקובעת אני שהיה עליהם לעשותו טרם רכשו התובעים הכרטיסים, ולא לסמוך על כך שגורם אחר כלשהו, יהיה אשר יהיה, יעשה כן ויידע את התובעים בדבר.
נסיון הנתבעים להתנער מאחריותם כלפי התובעים שפעלו כדין ובתם לב עפ"י הנחיות הנתבעים, ולהטיל את האחריות על התובעים עצמם ו/או על צד ג' 1 שהינה חברת התעופה ו/או צד ג' 2 שהינה ספקית חבילת הנופש, כטענות הנתבעים בהגנתם ובעדויותיהם אין בה יותר מאשר נסיון להרחיק עצמם מאחריותם לאירועים נשוא התביעה ותוצאותיהם ל"גמד" ו ל"מזער" האירועים תוך הטלת אחריות על אחרים ולהמנע מהחזר כספי התובעים ופצוי התובעים בגין נזקיהם.
אכן יפים לעניננו דברים שנקבעו ע"י כב' השופט דוויק בת.א 60108/90 בימ"ש שלום ת"א בענינם של אילנה טנא נ' סטאר טורס בע"מ, נג 4 עמ' 296 בעמ' 301 שהובאו ע"י צד ג' 1 בכתב הגנתו ואין אלא להביאם כלשונם:
"בראש ובראשונה, משרד נסיעות הפועל כמתווך וכ "קמעונאי" של שרותי נסיעות, מתיימר לספק שירותים שהם מעבר לקנייתם של כרטיסי הנסיעה/טיסה והזמנת בתי המלון. סוכן הנסיעות הוא הגורם המקצועי, האחראי על מכלול התיאומים הכרוכים בארגונה של חופשה, והוא הגורם בעל הידע אליו פונה האזרח שאינו מצוי בתיאומים אלו. אילו כל תכליתו של סוכן הנסיעות היתה הזמנת הכרטיס, הרי שלא היה כל צורך בשירותיו, ודי היה להזמין ישירות כרטיסים ובתי מלון מחברות התעופה ומבתי המלון עצמם. אלא שסוכני הנסיעות קיימים כדי לספק שירות נוסף, מעבר להזמנות עצמן, והוא הידע המקצועי הדרוש לתאום החופשות", ועוד בעמ' 302 שם: "אכן כפי שכבר הראיתי, השיקולים הבסיסיים בעניננו תומכים בקיומה של חובת זהירות מושגית, כפי שהוסבר, אכן סוכן הנסיעות הינו גורם מקצועי שתפקידו לייעץ ולהזמין בעבור לקוחו שירותי תיירות. בכל שקשור לעצם פעולות ההזמנה, התיווך, הארגון והייעוץ, ניתן לומר, כי קיימת צפיה טכנית ונורמטיבית לכך שנזק מסוג זה (נסיעה לשווא)יתרחש ללקוחות הסוכן...".
כך בעניננו – הנתבעים כמשרד נסיעות, סוכני נסיעות הפועלים כמתוווך וכ "קמעונאי" של שרותי הנסיעות הם אלה שתפקידם היה לספק שירותים לתובעים, שרותים שהם מעבר לקנייתם של כרטיסי הטיסה והזמנת בית המלון. הנתבעים היו הגורם המקצועי, האחראי על מכלול התיאומים הכרוכים בארגון, והם הגורם בעל הידע אליו פנו התובעים, כאזרחים מן השורה, לקבלת כל המידע הנדרש כמי שאינם מצויים בכך. היה על הנתבעים לספק לתובעים את כל המידע הדרוש לטיסתם כולל דרישת חברת התעופה לכך שימצא בידי תובעת 2 שהינה בשבוע ה- 28 להריונה, דבר שהובא לידיעת הנתבעים טרם רכישת הכרטיסים, אישור מרופא מטפל בדבר מצבה הבריאותי וכשירותה לטיסה, כשאישור זה הינו באנגלית כדרישת חברות התעופה. אילו כל תכליתם של הנתבעים כסוכני נסיעות היה הזמנת הכרטיסים והזמנת בית מלון כי אז לא היה כל צורך בשירותם ודי היה להזמין כרטיסים ובית מלון מחברת התעופה ומבית המלון עצמם.
הנתבעים, כסוכני נסיעות אליהם פנו התובעים קיימים כדי לספק שירות נוסף לתובעים מעבר להזמנות עצמן, והוא הידע המקצועי הדרוש לעצם פעולת ההזמנה, התווך, הארגון והיעוץ על מנת שהתובעים יוכלו לממש הזמנתם ולטוס ליעדם עפ"י הזמנתם.
משלא עשו כן הנתבעים, לא הודיעו לתובעת 2 שעליה להצטייד באישור הרופא המטפל באשר למצב בריאותה
וכשירותה לטיסה כשאישור זה הינו בשפה האנגלית, הרי שלא פעלו באופן מקצועי כנדרש מהם, ומשלא ניתן לתובעים לעלות לטיסה המוזמנת בשל עובדה זו – אחראים הנתבעים לתוצאות מעשיהם, ועליהם לשאת בנזקי התובעים.

בנסיבות אלו על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים ביחד ולחוד, את הסכומים הבאים שהוכחו ע"י התובעים ולא נסתרו בראיה ממשית כלשהי ע"י הנתבעים.

1. סך של 640 דולר כשווים בש"ח ביום התשלום 3.10.05 (לפי חישוב של 4.5 ₪ לדולר) דהיינו סך כולל של 2,880 ₪ שהוא החזר התשלום ששילמו התובעים לנתבעים בגין כרטיסי הטיסה (בהתאם לקבלות – נספח ב' לתביעה).
סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום 3.10.05 ועד התשלום המלא בפועל.

2.א. סך של 935 ₪ שהפסיד תובע 1 בגין הפסד שכר חופש בתאריך 6.10.05, שלא נוצל על ידו.
ב. סך של 168.5 ₪ שהפסידה תובעת 2 בגין הפסד שכר ליום חופש בתאריך 6.10.05 שלא נוצל על ידה (כמפורט בתלושי משכורת ואישורים ממקום העבודה – נספח ו' לתביעה) ובסה"כ 1073.50 ₪.
הסך 1073.50 ישא ריבית והפרשי הצמדה חל מיום 3.10.05 ועד התשלום המלא בפועל.

3. סך של 150 ₪ בגין הוצאות נסיעה ברכבת לשדה תעופה נתב"ג וחזרה (כמפורט בנספח ז' לתביעה).
סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום 6.10.05 ועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, פצוי כספי בגין עגמת נפש שנגרמה להם כתוצאה מכך שנסיעתם לחופשה המתוכננת עם האחרים נמנעה מהם - בסך כולל של 2,000 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.
כן ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של
500 ₪ כשסכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

הודעות צד ג' שנשלחו ע"י הנתבעים לצד ג' 1 ולצד ג' 2 - נדחות.

הנתבעים לא הוכיחו בראיה ממשית כלשהי כי צד ג' 1 ו/או צד ג' 2 התרשלו כלפי הנתבעים ו/או מי מהם. לצדדים השלישיים לא הועברה ע"י הנתבעים ו/או מי מהם לא בע"פ ולא בכתב ולא בכל דרך אחרת מידע כלשהו לגבי הריונה של תובעת 2 וההשלכות לכך. מידע לגבי אישורים להעלאת אישה בהריון לטיסה והאישורים הנדרשים, כפי שעולה מחומר הראיות, מתפרסם על ידי התאחדות סוכני הנסיעות - דבר שזו אכן עושה, ומשלא הופיעה שמה של חברת התעופה "מאלב" ברשימת התאחדות סוכני הנסיעות שהיתה בידי הנתבעים ודרישותיה, היה על הנתבעים להבחין בכך מיד, ולברר ולקבל מידע ספציפי מחברת התעופה "מאלב" ומחב' השטיח המעופף לגבי האישורים הנדרשים להטסת נשים בהריון ואם היו פועלים כך הנתבעים - היו מקבלים כל מידע נדרש - אלא שדבר זה הנתבעים לא עשו ובכך התרשלו כלפי התובעים.

לסכום, הודעות צד ג' שנשלחו לצד ג' 1 ולצד ג' 2 - נדחות.
אני מחייבת הנתבעים ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מצדדי ג' (צד ג' 1 ו-צד ג' 2) הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 500 ₪ כשסכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסה"ד ועד התשלום המלא בפועל.

פסה"ד ישלח בדואר רשום בצרוף אישורי מסירה לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה ארקיע

 2. אי הופעה לטיסה

 3. ביטול עסקה טיסה

 4. התיישנות תעופה

 5. אי עליה על טיסה

 6. ביטול עסקת טיסה

 7. ביטוח ביטול טיסה

 8. ביטול עסקה ארקיע

 9. ביטול עסקה תעופה

 10. ביטול עסקה אל על

 11. איחור טיסה לרומא

 12. אישור טיסה בהריון

 13. ביטול כרטיסי טיסה

 14. ביטול עסקה ישראייר

 15. איחור טיסה ב-4 שעות

 16. אמנת ורשה ביטול טיסה

 17. ביטול קנס כרטיס טיסה

 18. פיצוי על החמצת טיסה

 19. אי הודעה על ביטול טיסה

 20. ביטול עסקה קשרי תעופה

 21. ביטול עסקת כרטיס טיסה

 22. אישור לביצוע טיסת שכר

 23. אי הודעה על איחור טיסה

 24. אי הגשת אוכל כשר בטיסה

 25. ביטול עסקה כרטיס טיסה

 26. איחור טיסות בתוך ארה''ב

 27. אישור לביצוע טיסה מקומית

 28. איחור טיסה מספרד למקסיקו

 29. איחור בטיסת פנים בארה''ב

 30. ביטול טיסה עקב פשיטת רגל

 31. איחור טיסה מאיטליה לישראל

 32. ביטול קנס כרטיס טיסה אל על

 33. איחור טיסה מניו יורק לתל אביב

 34. איחור של למעלה מ-14 שעות בטיסה

 35. איחור בטיסה אחריות מוביל אווירי

 36. אי אישור מקומות טיסה תביעת פיצויים

 37. אחריות מוביל אווירי בגין איחור בטיסה

 38. ביטול טיסה לחו''ל עקב המצב הביטחוני

 39. איחור טיסה בגלל עומס יתר במסלול טיסה

 40. הסכם לרכישת כרטיסי טיסה עבור לקוחות

 41. איחור סוכן מכירות בקניית כרטיסי טיסה

 42. הנחיה חובת גילוי נאות לצרכן בטיסות שכר

 43. לטענת התובע, במהלך הטיסה התרשלה דיילת ושפכה עליו קפה חם

 44. תביעה בגין הפרת הסכם להשכרת רכב בשדה התעופה במינכן, גרמניה

 45. תביעה נגד ארקיע בגין איחור של למעלה מ-14 שעות בהטסה מהארץ לפריז

 46. תביעה נגד פגסוס: בגלל עיכוב בטיסה הפסידו את היום הראשון של הטיול

 47. תביעת פיצויים בגין איחור טיסה מקייב לבנגקוק שגרם להפסיד טיסת המשך

 48. תביעה בגין עוגמת נפש בשל המתנה בשדה התעופה ברומא למעלה מ – 27 שעות

 49. תביעה בגין ביטול עיסקת רכישת שני כרטיסי טיסה הלוך חזור מתל-אביב לקובה

 50. הונאה: רוכש כרטיסי טיסה מסוכנות נסיעות, לא משלם, מוכר את כרטיסי הטיסה כמוזלים במיוחד

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון