איבוד חוזה


עילת התביעה מבוססת על נזקים שנגרמו לתובעים עקב הפרת הסכם השכירות על ידי הנתבעים כתוצאה מהליך פינוי מהדירה המושכרת.

הצדדים התמקדו בשאלה האם הנתבעת מס' 2 שמונתה להיות אפוטרופוס לחסויה שהיא בעלת הזכויות הרשומות בדירה ובשמה חתמה על הסכם השכירות עם התובעים התרשלה במילוי תפקידה בכך שלא הייתה צריכה לחתום על הסכם שכירות איתם ובכך שלא הזהירה אותם מהליך הפינוי .
אינני רואה צורך לקבוע ממצאים בעניין האם עו"ד מרגלית נוח התרשלה בתפקידה מאחר ושאלה זו צריכה להתברר יחד עם אחריותם של עיריית ת"א – עובדת סוציאלית של עיריית ת"א והיועץ המשפטי לממשלה שהגיש בקשה למינוי אפוטרופוס .

מדובר בשאלה רחבת היקף ורק דיון משתוף יקבע מהו החלק של כל אחד מהמעורבים ברשלנות שנגרמה.

יחד עם זאת, האחריות בגין הפרת ההסכם מוטלת על הנתבעים אשר חתמו בשם החסויה ולכן עליהם לפצות את התובעים על הנזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת ההסכם . העובדה שלא קבעתי כי הנתבעים התרשלו אין בה כדי לפטור את הנתבעים מאחריות לנזקים של התובעים שכן לטעמי ניתן היה לבחון אם הדירה נקייה מחובות בטרם חתימת ההסכם ובדאי שניתן היה לבדוק האם התשלום ששולם על ידי מר קרוייטורו סילק את מלוא החוב לבנק.

אינני נכנס למערכת היחסים בין הנתבעים לבין החסויה ושאלה זו תתברר בפני בית המשפט המוסמך שכן הנתבעים יכולים להגיש תביעה מתאימה נגד צדדים שלישיים .

אין מחלוקת שהתובעים נאלצו לפנות את דירתם בניגוד להסכם השכירות עליו הם חתומים ולמעשה כתוצאה מכך נגרמו להם נזקים.

לעניין הנזקים שנגרמו בגין הוצאות אחסון והובלה – נוכח המועד קרוב שבו נודע להם על פינוי הדירה לטעמי יש לפצותם בגין מרכיב זה במלואו בסך 6513 ₪.

לעניין איבוד חוזה השכירות והאופציה – מעדות התובעים השתכנעתי כי אכן מדובר בדירה במחיר זול בהשוואה למחירי השוק שעלו – הרי שנגרם לתובעים נזק משמעותי בגין הפינוי המוקדם של הדירה , אולם נזקם אינו עולה לנזק המפורט בכתב התביעה מאחר ושכרו דירה גדולה וטובה יותר ועל כן מצאתי לנכון לפצותם בסך של 7,000 ₪ בגין מרכיב זה .

מאחר והתובעים פוצו בגין אובדן החוזה אין מקום לפצותם גם בגין דמי פינוי , דבר שיהווה כפל תשלום.

מאחר ולשוכרים יש זכויות בנכס מכוח חוזה השכירות, פינוי השוכרים מדירתם ללא הודעה מוקדמת , דבר שאילץ אותם לגור אצל ההורים ולאחסן את הדברים עד למציאת דירה חדשה מהווה לדעתי עוגמת נפש ולכן אני קובע בגין רכיב זה ובגין הוצאות המשפט פיצוי בסך 3,000 ₪.

לסיכום , אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים סך של 16,513 ₪ בתוך 30 יום.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה גבס

 2. חוזי הפצה

 3. חוזה השמה

 4. חוזה גנרי

 5. חוזה ארעי

 6. חוזה זמני

 7. ביול חוזה

 8. חוזה החלפה

 9. איבוד חוזה

 10. הכשלת חוזה

 11. חוזה אזרחי

 12. חוזה השקעה

 13. חוזים בסין

 14. אובדן חוזה

 15. חוזה הקצאה

 16. חוזה הפעלה

 17. חוזה ויתור

 18. חוזה אמנים

 19. חוזה אמרגן

 20. חוזה הדרכה

 21. חוזה זיווג

 22. חוזה הדברה

 23. זניחת חוזה

 24. חוזה גינון

 25. חוזה איטום

 26. חוזי אגודות

 27. חוזה חשמלאי

 28. חוזה דרקוני

 29. חוזה זוגיות

 30. חוזה גרפיקה

 31. חוזה אופציה

 32. חוזה ברוסית

 33. חוזה זמן אמת

 34. חוזה ועד בית

 35. חוזה בכתב יד

 36. חוזה חד צדדי

 37. חוזה אפרופים

 38. חוזה בשפה זרה

 39. חוזה הפרוגרמה

 40. חוזה התיישבות

 41. חוזה הפסד יתר

 42. חוזה בלתי שפיט

 43. חוזה דייר משנה

 44. חוזה בלתי חוזר

 45. חובת צירוף חוזה

 46. חוזה חלוקת רכוש

 47. חוזה החלפת דייר

 48. חוזה בלתי מוסרי

 49. חוזה דיני עסקים

 50. חוזה אחזקת גינה

 51. חוזה הפצה דוגמא

 52. חוזה ביחד ולחוד

 53. חוזה הפקת אירוע

 54. חוזה אחזקת מבנים

 55. חוזה הפעלת מכונה

 56. חוזה גנים פרטיים

 57. חוזה התקנת דלתות

 58. חוזה אישי בהוראה

 59. תנאים לקיום חוזה

 60. חוזה הוצאת ספרים

 61. חוזה דייר לא מוגן

 62. חוזה להפעלת חניון

 63. חוזה הרשמה גן פרטי

 64. הארכת חוזה אוטומטי

 65. חוזה אישי אופק חדש

 66. תוספת לחוזה בכתב יד

 67. סעיף 59 לחוק החוזים

 68. חוזה לטובת אדם שלישי

 69. חוזה אישי בשירות המדינה

 70. הפרת סעיף 39 לחוק החוזים

 71. הסכם קיבוצי או חוזה אישי

 72. חוזה בכירים במגזר הציבורי

 73. אינטרס ההסתמכות דיני חוזים

 74. השלמת פרטים בחוזה לפי נוהג

 75. אומד דעתם של הצדדים פירוש חוזה

 76. חוזה על תנאי לבצע את העבודה תוך 4 חודשים

 77. האם חוזה שהוכן לצורך התקשרות מחייב או שמא מדובר בטיוטא בלבד ?

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון