חוזה הדברה


1. עניינה של התביעה שבפני הינו פיצויים בגין ביטול הסכם למתן שירותי הדברה בביתו של התובע ברחוב כיכר היהלום 32/2, מעלה אדומים.

2. לטענת התובע, כעולה מכתב התביעה, ביום 23/3/12 הזמין מהנתבעים "פלבני מקורי ובניו" ו-"פלבני ובניו" שירותי הדברה עבור דירתו ובמיוחד לצורך הדברת מזיקים במטבח. יוער כבר עתה, כי עסקינן בשמות מסחריים של עסק לביצוע עבודות הדברה אשר בבעלות הנתבע.
בעקבות הזמנה זו, הגיע הנתבע, מר אלי פלבני, לפגישה בביתו של התובע ביום 25/3/12 בה סוכם בין הצדדים בעל פה על ביצוע עבודת הדברת כלל הדירה בתמורה ל-280 ₪ וכן סוכם, למתן אחריות למשך שנה. בו ביום בוצעה עבודת ההדברה בבית התובע. דא עקא, כי בחלוף ימים ספורים לאחר ביצוע עבודת ההדברה על ידי הנתבע, שבו המזיקים לפקוד את דירתו. התובע פנה אל הנתבע פעמים רבות והתלונן על איכות העבודה ואולם, הנתבע לא נענה לפניותיו.

3. הנתבע מכחיש, בכתב ההגנה שהוגש על ידו, את טענות התובע. לטענתו, הוא אינו מכיר כלל את התובע.

4. הצדדים התייצבו לדיון שהתקיים בפני ביום 11/12/12 ושבו על טענותיהם. במהלך הדיון התובע הציג לנתבע מסמך הכתוב בכתב ידו של הנתבע מיום 22/3/12 וכן, מדבקות מגנט שהוענקו לו על ידי הנתבע במועדים בהם נפגשו. נוכח הצגת הראיות הנ"ל אישר הנתבע, כי אכן נפגש עם התובע לצורך מתן הצעות מחיר לעבודות הדברה ואולם, הכחיש את ביצוע העבודה הנטענת.

כמו כן, במהלך הדיון הוסיף התובע, כי לאחר פניות רבות אל הנתבע ומשנוכח להבין, כי הנתבע אינו נענה לפניותיו, נאלץ הוא לפנות לחברת הדברה אחרת הידועה בשמה המסחרי "שרון הדברה" ביום 15/5/12 או בסמוך לכך, וביצע הדברה חוזרת בביתו תמורת 310 ש"ח. התובע הציג קבלה מס' 08457 מיום 15/5/12 התומכת בעובדה זו.

5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי עדויות הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הצריכים לעניין, הנני מעדיף את גרסת התובע על פני גרסתו של הנתבע. ראשית, הנני נותן אמון מלא בעדותו של התובע. עדותו נמצאה אמינה בעיני ונתמכה בראיות חיצוניות שלא נסתרו. שנית, אינני נותן אמון בגירסת הנתבע כפי שצויינה בכתב הגנתו שכן, גירסה זו נסתרה, מניה וביה, מעדות הנתבע עצמו ומהראיות שהוצגו לו במהלך הדיון.

6. אשר על כן, על יסוד הראיות שהובאו בפני ועדותו של התובע, הנני קובע, כי בין הצדדים נכרת הסכם לביצוע עבודות הדברה ביום 25/3/12 וכי בו ביום, הנתבע ביצע העבודות בביתו של התובע. כמו כן, הנני קובע, כי הנתבע לא שעה להפצרותיו של התובע ולא שב לתקן הפגמים שנפלו בעבודת ההדברה ואשר על כן, התובע נאלץ להזמין קבלן הדברה חלופי כחודשיים לאחר מכן. אומנם, על פי חוק חוזה הקבלנות, התשל"ד-1974, משבוצעה העבודה לא ניתן עוד לבטל ההסכם, אלא, לדרוש תיקון הליקויים בלבד או ניכוי שכר. אולם, בהתאם לסעיף 4 (1) לחוק חוזה הקבלנות ניתן לתקן הפגמים ולדרוש מהקבלן החזרת ההוצאות הסבירות.

7. נוכח האמור, הנני פוסק לתובע סך של 310 ₪ בגין התמורה עבור עבודות ההדברה החלופיות וקובע, כי בנסיבות אלה, עסקינן בשכר ראוי לביצוע העבודות, זאת, כאמור, בשל העובדה שהתובע נאלץ לפנות לקבלן הדברה אחר לצורך ביצוע עבודות ההדברה. באשר לשאלת עוגמת הנפש, שקילת מידת עוגמת הנפש והפיצוי ברכיב זה נתון לשיקול דעת בית המשפט. אין ספק, כי לתובע נגרמה עוגמת נפש רבה שעה שביקש לבצע עבודות הדברה ערב חג הפסח ולדאבונו הרב המזיקים שבו לפקוד אותו מיד בסמוך לביצוע ההדברה. משכך, הנני פוסק לתובע בגין רכיב זה סך של 690 ₪.

8. סוף שדבר- הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 1,000 ₪ . כמו כן, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 250 ₪.

סכומים אלה ישולמו לתובע תוך 30 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה גבס

 2. חוזי הפצה

 3. חוזה השמה

 4. חוזה גנרי

 5. חוזה ארעי

 6. חוזה זמני

 7. ביול חוזה

 8. חוזה החלפה

 9. איבוד חוזה

 10. הכשלת חוזה

 11. חוזה אזרחי

 12. חוזה השקעה

 13. חוזים בסין

 14. אובדן חוזה

 15. חוזה הקצאה

 16. חוזה הפעלה

 17. חוזה ויתור

 18. חוזה אמנים

 19. חוזה אמרגן

 20. חוזה הדרכה

 21. חוזה זיווג

 22. חוזה הדברה

 23. זניחת חוזה

 24. חוזה גינון

 25. חוזה איטום

 26. חוזי אגודות

 27. חוזה חשמלאי

 28. חוזה דרקוני

 29. חוזה זוגיות

 30. חוזה גרפיקה

 31. חוזה אופציה

 32. חוזה ברוסית

 33. חוזה זמן אמת

 34. חוזה ועד בית

 35. חוזה בכתב יד

 36. חוזה חד צדדי

 37. חוזה אפרופים

 38. חוזה בשפה זרה

 39. חוזה הפרוגרמה

 40. חוזה התיישבות

 41. חוזה הפסד יתר

 42. חוזה בלתי שפיט

 43. חוזה דייר משנה

 44. חוזה בלתי חוזר

 45. חובת צירוף חוזה

 46. חוזה חלוקת רכוש

 47. חוזה החלפת דייר

 48. חוזה בלתי מוסרי

 49. חוזה דיני עסקים

 50. חוזה אחזקת גינה

 51. חוזה הפצה דוגמא

 52. חוזה ביחד ולחוד

 53. חוזה הפקת אירוע

 54. חוזה אחזקת מבנים

 55. חוזה הפעלת מכונה

 56. חוזה גנים פרטיים

 57. חוזה התקנת דלתות

 58. חוזה אישי בהוראה

 59. תנאים לקיום חוזה

 60. חוזה הוצאת ספרים

 61. חוזה דייר לא מוגן

 62. חוזה להפעלת חניון

 63. חוזה הרשמה גן פרטי

 64. הארכת חוזה אוטומטי

 65. חוזה אישי אופק חדש

 66. תוספת לחוזה בכתב יד

 67. סעיף 59 לחוק החוזים

 68. חוזה לטובת אדם שלישי

 69. חוזה אישי בשירות המדינה

 70. הפרת סעיף 39 לחוק החוזים

 71. הסכם קיבוצי או חוזה אישי

 72. חוזה בכירים במגזר הציבורי

 73. אינטרס ההסתמכות דיני חוזים

 74. השלמת פרטים בחוזה לפי נוהג

 75. אומד דעתם של הצדדים פירוש חוזה

 76. חוזה על תנאי לבצע את העבודה תוך 4 חודשים

 77. האם חוזה שהוכן לצורך התקשרות מחייב או שמא מדובר בטיוטא בלבד ?

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון