חוזה זיווג

בפסק דינה של הש' ויימן בתיק בל 1721/03 ס.מ נ' המוסד לביטוח לאומי (חיפה), 08/01/2008, נפסק בסוגיית חוזה זיווג כדלקמן:
 
"נתתי דעתי לחוות דעתו של פרופ' מירון ...אלא, שכנגד דעתו של פרופ' מירון, הוגשה מטעם התובעת חוות דעת של ד"ר אבו רמדאן, אף הוא מומחה בדין האישי המוסלמי, ממנה עולה כי לא די בלידת ילד משותף, גם לא בהכרה באבהות, כדי ליצור נישואין, כדבריו:
"כאשר איש ואישה מתייחדים, ללא כריתת הסכם נישואים ולאישה נולד ילד, אין ההכרה בילד יוצרת חוזה נישואים אם לא היה מלכתחילה חוזה כזה".

נשואים מתקיימים, לפי חוות דעתו של ד"ר אבו-רמדאן, רק בהתמלא התנאים שאוזכרו לעיל, מתוך הספר "המשפט המוסלמי במדינת ישראלי", כדבריו: "ניתן לומר שנישואים בין שני מוסלמים המקימים את תנאי הכשרות נעשים על ידי הצעה וקיבול, בנוכחות שני עדים", משהוסיף ד"ר אבו-רמדאן והזכיר בחוות דעתו, את הביטויים המפורשים בהם משתמשים לשם כריתת הסכם נישואים, כגון: "נישואים" ו-זיווג" ("אנקחתוקא" ו- "זווג'תוקא" ).

הביטוי "זה בני" - אינו מוכר כביטוי היוצר חוזה נישואים, הגם שיש בו כדי להועיל, לצורך הוכחת חוזה נישואים, כפי שהסביר ד"ר אבו רמדאן:
"כאן ראוי להבחין בין הוכחת חוזה נישואים לבין קיומו של חוזה כזה.

אחד הדרכים להוכחת קיומם של נישואים היא במקרה שהבעל אומר "זה בני" והאישה מאשרת זאת - ניתן לומר שבני הזוג נשואים וזאת בהנחה כי הם היו נשואים, כלומר התקיימו התנאים לנישואים.
אין היוולדות הילד כשלעצמה גורמת לקיומו של קשר נישואים, אלא יכולה להקים חזקה שישנו קשר נישואים".

בהמשך לדברים אלה, הוסיף ד"ר אבו-רמדאן, על חשיבותם של הנסיבות, שיש בהן חזקה להוכחת נישואים, אף אם אין בהן כדי ליצור נישואים, כגון הורות והכרה באבהות:
"הקשר הדברים, כפי שמופיעים בספרי ההלכה המוסלמית החנפית... הינה קביעת החזקה שכאשר ילד נולד לאיש ואישה מוסלמית ישנה חזקה שקיים חוזה נישואים, וזאת כדי לשמור על טובתו של הילד ושלא יהיה בן זנות".
(ראה בל 1721/03 ס.מ נ' המוסד לביטוח לאומי (חיפה), 08/01/2008)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה גבס

 2. חוזי הפצה

 3. חוזה השמה

 4. חוזה גנרי

 5. חוזה ארעי

 6. חוזה זמני

 7. ביול חוזה

 8. חוזה החלפה

 9. איבוד חוזה

 10. הכשלת חוזה

 11. חוזה אזרחי

 12. חוזה השקעה

 13. חוזים בסין

 14. אובדן חוזה

 15. חוזה הקצאה

 16. חוזה הפעלה

 17. חוזה ויתור

 18. חוזה אמנים

 19. חוזה אמרגן

 20. חוזה הדרכה

 21. חוזה זיווג

 22. חוזה הדברה

 23. זניחת חוזה

 24. חוזה גינון

 25. חוזה איטום

 26. חוזי אגודות

 27. חוזה חשמלאי

 28. חוזה דרקוני

 29. חוזה זוגיות

 30. חוזה גרפיקה

 31. חוזה אופציה

 32. חוזה ברוסית

 33. חוזה זמן אמת

 34. חוזה ועד בית

 35. חוזה בכתב יד

 36. חוזה חד צדדי

 37. חוזה אפרופים

 38. חוזה בשפה זרה

 39. חוזה הפרוגרמה

 40. חוזה התיישבות

 41. חוזה הפסד יתר

 42. חוזה בלתי שפיט

 43. חוזה דייר משנה

 44. חוזה בלתי חוזר

 45. חובת צירוף חוזה

 46. חוזה חלוקת רכוש

 47. חוזה החלפת דייר

 48. חוזה בלתי מוסרי

 49. חוזה דיני עסקים

 50. חוזה אחזקת גינה

 51. חוזה הפצה דוגמא

 52. חוזה ביחד ולחוד

 53. חוזה הפקת אירוע

 54. חוזה אחזקת מבנים

 55. חוזה הפעלת מכונה

 56. חוזה גנים פרטיים

 57. חוזה התקנת דלתות

 58. חוזה אישי בהוראה

 59. תנאים לקיום חוזה

 60. חוזה הוצאת ספרים

 61. חוזה דייר לא מוגן

 62. חוזה להפעלת חניון

 63. חוזה הרשמה גן פרטי

 64. הארכת חוזה אוטומטי

 65. חוזה אישי אופק חדש

 66. תוספת לחוזה בכתב יד

 67. סעיף 59 לחוק החוזים

 68. חוזה לטובת אדם שלישי

 69. חוזה אישי בשירות המדינה

 70. הפרת סעיף 39 לחוק החוזים

 71. הסכם קיבוצי או חוזה אישי

 72. חוזה בכירים במגזר הציבורי

 73. אינטרס ההסתמכות דיני חוזים

 74. השלמת פרטים בחוזה לפי נוהג

 75. אומד דעתם של הצדדים פירוש חוזה

 76. חוזה על תנאי לבצע את העבודה תוך 4 חודשים

 77. האם חוזה שהוכן לצורך התקשרות מחייב או שמא מדובר בטיוטא בלבד ?

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון