חוזה להשכרת חדר בדירה


1. בפניי תביעה כספית, בגין נזקי הפרת חוזה שכירות. התובעת טוענת, כי ביום 29.9.07 נכרת חוזה בעל פה בינה לבין הנתבעת להשכרת חדר מגורים בשכירות משנה בתמורה של 1,000 ₪ לחודש לתקופה של שלושה חודשים. בשל הפרת החוזה, נשארה התובעת בלא קורת גג, כאשר חלק מחפציה נמצאים בחזקתה ללא מקום לאיחסונם. לפיכך נגרמו לה נזקים משמעותיים.

2. מנגד, הנתבעת מכחישה כי נכרת כלל חוזה בינה לבין התובעת ומציינת כי התובעת רצתה לקבוע עובדות מוגמרות בטרם עריכת החוזה. לדידה, לא מקובל כי התובעת תכניס רהיטים וחפצים לדירה בלא הסכמתה.


המחלוקת בין בעלי הדין האם קיים חוזה ואם כן, האם הוא הופר.

דיון:

3. התובעת טוענת כי נכרת הסכם בעל פה בינה לבין הנתבעת לעניין שכירות משנה של חדר בדירה אשר הנתבעת שכרה אותה מצד ג'. למרות זאת, נמנעה הנתבעת להעלות את החוזה על הכתב באמתלות שונות והודיעה לנתבעת, כי ביום הכניסה לדירה. היא תחתום על החוזה. ביום הכניסה לדירה, הנתבעת ביקשה לעשות שינויים מהותיים בחוזה, כגון: קיצור תקופת השכירות משלושה חודשים לחודש ימים ובפרט הגבלת כמות הציוד האישי שמותר לה להכניס לחדר עד ל-5 תיקים קטנים בלבד. מאחר והתובעת התנגדה לכך, בעוד התובעת מובילה כבר את כל חפציה למושכר, ביטלה הנתבעת את החוזה באופן חד צדדי והתכחשה לקיומו.

4. הנתבעת טוענת, כי כלל לא נכרת חוזה מחייב בינה לבין התובעת וכי התובעת ניצלה את הסכמתה העקרונית לעריכת החוזה לצורך קביעת עובדות מוגמרות, לעניין כמות החפצים בדירה. לטענתה, לא מקובל עליה, שהתובעת תכניס רהיטים לחדר הקטן, ללא הסכמתה. על כן, בעת שהתובעת הביאה חפצים ורהיטים למושכר, ללא הסכמתה, היא מנעה זאת ממנה. לאור זאת, נגרמו לה נזק ועוגמת נפש מאחר והתובעת עזבה את החפצים בדירתה ונעלמה לשלושה ימים בכך, נמנע ממנה שימוש ראוי מאחר והחפצים הגבילו את הניידות שלה בדירה.


5. על פי מצוות סעיף 1 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן חוק החוזים) "חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול". על פי סעיף 2 לחוק החוזים נקבע כי "פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה". בהתאם לסעיף 5 "הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה". לפיכך, ניתן לראות כי גמירות הדעת היא יסוד מרכזי ומכונן בכריתתו של החוזה. החוזה הוא מכשיר משפטי שבא לשקף את מפגש הרצונות של הצדדים לחוזה, כאשר העדר רצון כאמור שולל את כריתתו של החוזה. (ראו: ג' שלו, דיני חוזים – החלק הכללי: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (2000) 133). לפיכך, בכדי לדעת האם נוצרו יחסי שכירות על ידי חוזה, אף אם לא נחתם בפועל הסכם בכתב, יש לתור אחר אומד דעת הצדדים בדבר יצירת יחסי השכירות, דבר שלעניינינו נלמד מכוונת הצדדים ומהנסיבות.

6. אין מחלוקת, כי הנתבעת רשאית להשכיר את החדר בשכירות משנה. הדבר אף נתמך בסעיף 9 למסמך של נ/1. מהנסיבות עצמן ניתן ללמוד, כי אכן נכרת חוזה בין הצדדים: התובעת, קיצרה את השכירות בדירתה הקודמת בשבועיים והקדימה את כניסתו של דייר חלופי במקומה. בנוסף, התובעת הזמינה הובלה ואף התחילה להעלות את הציוד ומיקמה אותו במושכר של הנתבעת. הנתבעת עצמה, פתחה את הדלת לקראת התובעת בבואה עם הציוד, ואף סייעה לתובעת בהכנסה ובמיקום של החפצים במושכר שלה. זאת ועוד, העד מר יוסי רחמני העיד, כי הנתבעת היא שהראתה לו, היכן להניח במושכר את החפצים של התובעת (עמ' 2 שורות 15-14).

7. לגבי ההסכמות בעל פה, אין ספק כי הם היו ברמה הנדרשת של מסוימות, בכך שדי בקיבול של התובעת בכדי לשכלל זאת לחוזה. סוכם בין הצדדים על מיקום השכירות (החדר הקטן) על התמורה ואופן התשלום (1000 ₪ לחודש), עליהם אין חולק וכן על תקופה שכירות (שלושה חודשים) ומועד העברה, ביום שבת. מועד, בו אכן הגיעה התובעת למושכר ביחד עם המוביל.


8. לפיכך, אני קובעת כי נכרת חוזה שכירות מחייב בין הצדדים.

9. זאת ועוד, חוזה יש לקיים בדרך מקובלת ובתום לב. סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 קובע: "בקיום של חיוב הנובע מחוזה, יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה." בעניינינו, הנתבעת התנהגה בחוסר תום לב. הנתבעת, מנעה את כניסת התובעת לדירה. כדבריה: "ראיתי שזה הרבה דברים ולא רציתי שהיא תיכנס" (עמ' 2 שורה 10). הנתבעת, גרמה אם כן לתובעת להסתמך על ההסכמות ביניהן שהיו בעל-פה ולבסוף, מנעה ממנה את הכניסה למושכר. בכך, נהגה הנתבעת בחוסר תום לב. בפרט כאשר היא הודיעה על כך לתובעת בעת הכניסה למושכר, והותירה אותה במפתיע ללא קורת גג, במשך שבוע. התנהלות הנתבעת, לעניין ההשתהות בחתימה על החוזה, מהווה גם היא חוסר תום לב. לעניין זה כפי שקבעתי לעיל, אין בידי לקבל את טענת הנתבעת, כי מאחר ולא נחתם החוזה, היא פטורה מקיום חובותיה הנובעים מההסכמות בעל פה, אשר על פיהם פעלה התובעת. לאור זאת אני קובעת כי הנתבעת הפרה את חוזה השכירות.
לפיכך, דין התביעה להתקבל.

10. התובעת טענה לנזקים כבדים שנגרמו לחלק ניכר מהציוד שלה, אותו היא נאלצה להשליך מפאת העידר מקום לאיחסון. איני מקבלת את טענתה זו והיה על התובעת לדאוג להקטין את נזקיה, גם במחיר איחסון חפציה למספר ימים, על מנת למנוע נזקי רכוש לעצמה .כך גם לא הוכחו הוצאותיה לשכר דירה ל-7 ימים, אותם תבעה התובעת.

11. בה בשעה התובעת זכאית לפיצוי בגין ההכבדה שנגרמה לה לאור ביטול החוזה וכן הוצאות נוספות בהן נשאה בשל כך, כדוגמת: הובלה וכן רישום למאגר מידע, לחיפוש מושכר אחר.

12. לאור זאת, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך 1,800 ₪ בגין הפרת ההסכם בהתחשב גם בהוצאות ובהכבדה שנגרמו לתובעת, בצירוף הוצאות משפט בסך של 300 ₪ כולל אגרת בית משפט.

13. התשלומים, ישולמו תוך 15 ימים מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה השכרת ציוד

 2. חוזה להשכרת בית

 3. חוזה השכרת מכונה

 4. אכיפת חוזה שכירות

 5. חוזה שכירות אחיד

 6. אורך חוזה שכירות

 7. חוזה להשכרת משרד

 8. ביול חוזה שכירות

 9. הכנת חוזה שכירות

 10. בדיקת חוזה שכירות

 11. חוזה השכרת גנרטור

 12. אופציה בחוזה שכירות

 13. חוזה שכירות אופציה

 14. אי חידוש חוזה שכירות

 15. אופציה חוזה שכירות

 16. חוזה השכרת קליניקה

 17. הפרת חוזה שכירות חנות

 18. הפרת חוזה שכירות לעסק

 19. אי עמידה בחוזה שכירות

 20. חוזה השכרת יחידת דיור

 21. חוזה להשכרת חדר בדירה

 22. אישור סיום חוזה שכירות

 23. חוזה שכירות בלתי מוגן

 24. הפרת סעיף בחוזה שכירות

 25. הפרת חוזה שכירות בקניון

 26. הפסקת חוזה שכירות דירה

 27. חוזה שכירות גן אירועים

 28. ביטול חוזה שכירות שותפים

 29. הפרה יסודית חוזה שכירות

 30. ביטול חוזה שכירות בעל פה

 31. הפסקת חוזה שכירות באמצע

 32. הארכת חוזה שכירות בעל פה

 33. חוזה שכירות אולם אירועים

 34. הפרה יסודית בחוזה שכירות

 35. ביטול חוזה שכירות חד צדדי

 36. חוזה השכרת דירה לטווח קצר

 37. אישור פתיחת עסק חוזה שכירות

 38. אופציה בחוזה שכירות ללא סכום

 39. ביטול חוזה שכירות לפני הזמן

 40. הפרת חוזה שכירות בלתי מוגנת

 41. ביטול חוזה שכירות מצד השוכר

 42. הפרת חוזה שכירות עקב רטיבות

 43. הפרת חוזה שכירות עקב גירושין

 44. ביטול חוזה שכירות לאחר חתימה

 45. ביטול חוזה שכירות מצד המשכיר

 46. ביטול חוזה שכירות תוך 14 יום

 47. חוזה שכירות לאחסנת ציוד חקלאי

 48. ביטול חוזה שכירות לאחר 24 שעות

 49. ביטול חוזה שכירות לפני הכניסה לדירה

 50. ביטול חוזה שכירות איחור 14 יום בתשלום

 51. ביטול אופציה לקניית הדירה בחוזה שכירות

 52. אופציית רכישה בחוזה שכירות ללא הגבלת זמן

 53. אחסון בחדר מדרגות בית בניגוד לחוזה שכירות

 54. איסור גביית דמי תיווך על הארכת חוזה שכירות

 55. חוזה שכירות מוגנת - רשות להכניס לדירה בני משפחה

 56. חוזה שכירות לשנה הופסק כשלושה חודשים לאחר כריתתו

 57. סעיף 19(א) לחוק השכירות והשאילה - הזכות להפסיק חוזה שכירות

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון