אחוזי נכות קוצב לב


1. זהו ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים בעניין נכות כללית, אשר דנה בעניינה של המערערת ביום 31/10/07, וקבעה לה 10% נכות יציבה.

2. עיון בפרוטוקול הועדה מראה שרשמה מפי המערערת את התלונות הבאות -

"עברה צינתור לפני חודש, לחץ דם גבוה יש לה קוצב. קשה לה ללכת הרבה לעלות מדרגות, מרגישה חוסר אויר, חולשה, קשה לה ללכת הרבה, כאבים ביד שמאל, עברה שבר.
מטופלת ב..., סומוביל, טריטס דיזוטיאזין נאובלוק פלבוקסי".


הועדה בדקה את המערערת וציינה את הממצאים והמסקנות שדלקמן –

"הועדה עיינה בערעור מיום 18.9.07 לגבי אבחון מיום 26.10.07 ובמסמכים שבתיק.

בבדיקה: קוצב לב מושתל בצד שמאל של חזה עליון, קצב הלב 60 לדקה סדיר ל.ד. 130/70, אין איושה אין אי ספיקת לב.

התובעת סבלה מברדיקציה על רקע של תסמונת הסינוס החולה, תופעה זו טופלה בהצלחה ע"י השתלת קוצב לב קבוע. בנוסף סבלה ממחלת לב כלילית (היצרות של כ- 70% מעורק הכלילי הימני). תופעה זו טופלה בהצלחה באנגיופלסטיה כלילית עם השתלת תומכין ופתיחת ההיצרות. כעת אינה סובלת מתעוקת לב, הפרעות קצב או אי ספיקת לב יש לציין שמקטע הפליטה של חדר שמאל הוא תקין – לפיכך הועדה דוחה את הערעור.


יד ימין שלטנית שורש כף יד שמאל מורה על סטייה רדיאלית בשיעור ?10 טווחי התנועות בשורש כף יד שמאל מוגבלים בצורה קלה לכל הכוונים. הערעור נדחה. קבלה בנ.ע. – 10% (בגין תאונת עבודה)".

הועדה קבעה למערערת 10% נכות בהתאם לפריט ליקוי 9(3)ב'I בגין יתר לחץ דם, 10% נוספים בהתאם לפריט ליקוי 9(4)I, שניהם פריטים האינם נלקחים בחשבון לעניין נכות כללית.

כן קבעה 10% בגין מצב אחרי שבר ביד שמאל בהתאם לפריט ליקוי 40II לרשימת הליקויים.

3. לטענת המערערת אחוזי הנכות שנקבעו לה אינם משקפים את מצבה לאשורו, כפי שתואר במכתבו של הקרדיולוג פרופ' חסין, ואינם עולים בקנה אחד עם העובדה שועדת נכות מטעם מבטחים קבעה לה 100% נכות.

לטענתה - אחוזי הנכות שנקבעו לה והתשלום המינימלי שהם מקנים זכאות לו - אינם מאפשרים לה אפילו לרכוש את התרופות הרבות להן היא זקוקה.

4. עיננו הרואות כי הועדה בדקה את המערערת וציינה את ממצאיה.

פריטי הליקוי שיושמו על ידיה לעניין יתר לחץ הדם וההפרעות בקצב הלב תואמות אותם ממצאים.

פריטי לקוי אלה אינם נלקחים בחשבון לעניין קביעת אחוזי הנכות בנכות כללית, והם מנופים מכוח היותם נכללים בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), תשמ"ד-1984.

אשר לעובדה שלמערערת נקבעו ע"י מבטחים 100% נכות - חוששני שאים בקביעה זו כדי לסייע לתובעת, שכן קביעת
הנכות לעניין זכאות לקצבה ממבטחים נעשית על פי קריטריונים אחרים מאלה המחייבים את הועדה לענייננו, תוך מתן דגש על היבט כושר העבודה בעוד שבעניינו הדגש הוא על מבחנים רפואיים מוגדרים ומחייבים.

בית דין זה מוסמך להתערב בפעולות ועדה רפואית לעררים או במסקנותיה רק מקום בו מוצא הוא בהן טעות משפטית, ולא מצאתי טעות שכזו בענייננו.

5. נוכח האמור לעיל לא נותר אלא לדחות את הערעור.

משמדובר בהליך למימוש זכויות בתחום הבטחון הסוציאלי - לא ינתן צו להוצאות.

6. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון