אחריות לתאונת דרכים

מונחת בפניי בקשה לפסילת רישיונו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו בהתאם לסעיף 46ב(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה").


מבוא


כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו אחריות לתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה ביום 5.6.12 בשעה 14:30 או בסמוך לכך בה מצא את מותו למרבה הצער, הולך רגל, גילברט גטראידה ז"ל (להלן: "המנוח" או "הולך הרגל") עת חצה במעבר חצייה.


על פי הנטען בכתב האישום במהלך עבודתו נהג הנאשם באוטובוס במסלול הנסיעה של "קו 6" בירושלים, ביציאה מקניון מלחה, דרך רחוב אגודת הספורט מכבי, אשר בסיומה מצויה כיכר אשר ממנה ישנן יציאות ימינה ושמאלה בלבד, לרחוב אגודת ספורט הפועל. הנאשם ביקש לפנות ימינה לרחוב אגודת ספורט הפועל, לשם כך הביט שמאלה על מנת לוודא כי אין רכבים המגיעים משמאל לאוטובוס בתוך הכיכר. הנאשם המשיך בנסיעתו ביציאה ימינה בכיכר תוך האצת מהירות האוטובוס, לא הסב את מבטו לימין ולא הבחין אלא באיחור רב, אז פגע עם חזית האוטובוס במהירות של 17 קמ"ש, בהולך הרגל אשר אותה העת החל לחצות במעבר החציה שעל רחוב אגודת ספורט הפועל המצוי מימין לרחוב אגודת ספורט מכבי כשהוא חוצה מימין לשמאל בכיוון נסיעת האוטובוס. כתוצאה מהתאונה הוטח המנוח אל הכביש ונפצע בראשו. המנוח פונה לטיפול בבית החולים ונפטר מפצעיו בבית החולים ביום 7.6.12.

הנאשם הואשם בגרימת מוות ברשלנות, עבירה לפי סעיפים 304 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וסעיף 64 לפקודת התעבורה ובנהיגה בקלות ראש וללא זהירות, עבירה לפי סעיף 21(ג) לפקודת התעבורה

טענות הצדדים


ב"כ המבקשת טוענת כי קיימות ראיות לכאורה טובות להוכחת אשמתו של המשיב במיוחס לו לפי כתב האישום. לטענתה במקרה שלפנינו לא מדובר בנסיבות חריגות המצדיקות לחרוג מסעיף 46ב(א) לפקודת התעבורה.
מנגד, ב"כ המשיב טוענת כי מדובר בבקשה מקדמית ולמשיב כמו לכל נאשם עומדת חזקת החפות. לטענתה, יש כרסום בראיות וקיומן של ראיות מוחלשות בתיק, שכן הבוחן ביסס את מסקונותיו בדו"ח על הערכות בלבד, שכן הוא מניח הנחות כי המנוח הגיע מימין לשמאל, ומניח את קצב הליכתו ולפי הנחות אלה בונה את המסקנה כי התאונה הייתה נמנעת. אין עדים בתיק שמעידים מאיפה הגיע המנוח ומה היה קצב הליכתו למעט הנוסעת רחל ליוו שעדותה בגדר עדות שמועה בלבד שכן היא אומרת ששמעה צעקה באוטובוס, מדובר בשעות צוהריים, אוטובוס מלא אנשים ולכן אי אפשר לקבוע באופן חד משמעי כי מדובר בצעקה המתייחסת לאירוע זה. משכך, לטענתה יש להתחשב במשיב אם יש התפרצות לכביש או חוסר זהירות של הנפגע עצמו. בתמיכה לטענותיה הפנתה ב"כ המשיב לע"פ 558/97 רבקה מלניק נ' מ"י, תק-על 98(2) 291 (להלן: "פס"ד מלניק").
עוד טוענת ב"כ המשיב כי המשיב הינו אדם נורמטיבי בלי עבר פלילי, אב לשישה ילדים שבהתאם לעדותו במשטרה מודע לאחריות הרבה המוטלת עליו בהיותו נהג ציבורי. המשיב נוהג משנת 1986 כנהג במקצועו הוא נוהג יום יום ולחובתו 20 הרשעות שרובן עבירות טכניות ועבירות של ברירת משפט.


דיון


סעיף 46ב (א)לפקודת התעבורה תשכ"א-1961 קובע כדלקמן:

"הוגש כתב אישום נגד בעל רישיון נהיגה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, יורה בית המשפט על פסילתו מהחזיק ברישיון נהיגה עד למתן פסק דין בענינו".

"בדברי ההסבר להצעת החוק הובהר כי מדובר בפסילה "אוטומטית", אשר מטרתה "להביא לכך שנהג שהוגש נגדו כתב אישום בשל מעורבותו בתאונת דרכים שבה נהרג אדם, לא ימשיך לנהוג ולסכן בנהיגתו את הציבור, אלא אם כן ישתכנע בית המשפט שנהיגתו אינה מהווה סכנה לציבור" (הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 79) (פסילה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם), התשס"ז – 2007, ה"ח 129)" (בש"פ 8645/07 אליהו חדש נ' מ"י (לא פורסם, מיום 29.10.07).חזקה זו ניתנת לסתירה והנטל להפריכה מוטל על כתפי הנאשם. בכדי לבחון האם המשיב הצליח לסתור את חזקת המסוכנות העומדת נגדו אזי:

"על בית-המשפט לבחון תחילה קיומן של ראיות לכאורה להרשעת הנהג בעבירה המיוחסת לו; ואם מצא כי אלה קיימות, עליו לעבור ולבחון האם נהיגתו מסכנת את הציבור. בגדר בחינה זו, יש לאזן בין שיקולי ההגנה על האינטרסים של הנהג הפוגע, ובכלל זה נסיבותיו האישיות המיוחדות, לבין הצורך להגן על שלום הציבור מפני נהיגה המסכנת חיים (ראו ע"פ 3883/04 אבו סיביה נ' מדינת ישראל, החלטה מיום 11.5.2004, מפי השופטת פרוקצ'יה (להלן – אבו סיביה)" (בש"פ 8161/06 אליעזר גבריאל נ' מדינת ישראל (לא פורסם, מיום 7.11.06).

קיומן של ראיות לכאורה להרשעת הנאשם בעבירות המיוחסות לו-


ב"כ המשיב מיקדה את טענתה בדבר כרסום ראיות בעובדה כי לא קיימות עדויות לכך שהמנוח חצה מימין לשמאל בכיוון נסיעת האוטובוס ולעניין קצב הליכתו. ומשכך, לטענתה, הבוחן ביסס את מסקנותיו כי התאונה הייתה נמנעת על השערות בלבד. אולם איני מקבלת טענה זו. המנוח נפגע באמצע מעבר החציה עם מרכז חזית האוטובוס, הנהג טען כי כלל לא הבחין בו, הוא מודה כי הסתכל שמאלה תוך שהוא ממשיך בפניה ימינה ("כן אני מסתכל שמאלה וממשיך בתנועה לא עוצר" - עמ' 4,ש' 109 לעדותו במשטרה) וכל זאת כשהראות טובה, כשקיים שדה ראיה לנהג האוטובוס הפונה ימינה לכל אורך מעבר החציה (קיימות תמונות ושחזור המדגימות זאת) ואף נוסעת שישבה באוטובוס הבחינה בהולך הרגל בן ה-76 וצעקה לנהג להיזהר, אולם היה זה מאוחר מדי.
הנאשם הודה שיתכן והיה עסוק במבט שמאלה ובגלל זה לא הבחין בהולך הרגל וכך אמר:

"אני יודע שאפשר לראות אותו ואין בעיה לראות אותו, אבל אם אתה נכנס לכיכר מה אתה לא מסתכל שמאלה לראות שאין או יש כלי רכב שבאים לכיכר משמאל?! אני לא יודע אם אני טועה או צודק? אתה לא מסתכל רק ימינה, אתה נכנס לכיכר ואתה חייב להסתכל גם שמאלה. לא יודע למה לא ראיתי אותו" (עמ' 4, ש' 82-84) ובהמשך - "אולי אתה צודק, לא יודע מה להגיד לך..." (עמ' 4, ש' 87).בנסיבות האמורות אין חשיבות לשאלה האם חצה הולך הרגל משמאל לימין או מימין לשמאל, כך או כך, עולה לכאורה רשלנותו של המשיב באי הבחנתו בהולך הרגל וגרימת מותו של הולך הרגל. מעבר לכך איני נדרשת בשלב זה.

מסוכנות


משנמצאו ראיות לכאורה כנדרש, השאלה העיקרית שעל בית המשפט להשיב עליה בבואו להחליט בבקשה לפסול רישיון של נהג עד תום ההליכים, היא אם נהיגתו של אותו נהג מסכנת את הציבור. על מסוכנות המשיב ניתן ללמוד מעברו התעבורתי ומנסיבות האירוע הספציפי (ראו: בש"פ 7399/00 לחמי נ' מדינת ישראל נד(5) 577.
בהתחשב בעובדה שמדובר בנהג אוטובוס, המסיע מידי יום מספר רב של נוסעים, ובעברו התעבורתי הכולל עבירות של נהיגה בחוסר זהירות, אי ציות לתמרורים לרבות רמזור אדום), הרי שמסוכנותו הפוטנציאלית גבוהה הרבה יותר מזו של נהג ברכב פרטי ובאור זה יש לבחון את הרשעותיו. (שאינן רבות במספר באופן יחסי לנהגים מקצועיים).


לסיכום
לאור כל האמור לעיל, אני מורה על פסילת רישיון הנהיגה של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, לא מצאתי כל סיבה מוצדקת להשיב לו הרישיון, בניגוד לאמור בסעיף 46ב' לפקודת התעבורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות לתאונת דרכים

 2. אי הכרה בתאונת דרכים

 3. הפסדי השתכרות לעבר

 4. התיישנות תאונת דרכים

 5. החזר אגרה תאונת דרכים

 6. חובת דיווח תאונת דרכים

 7. חזרה לעבודה תאונת דרכים

 8. תאונת דרכים ברחוב בן צבי

 9. אי שיתוף פעולה מצד המבוטח

 10. הפסד השתכרות תאונת דרכים

 11. בעיות לב לאחר תאונת דרכים

 12. תביעה שעניינה בתאונת דרכים

 13. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 14. בעיה קוגניטיבית תאונת דרכים

 15. התיישנות תאונת דרכים בשטחים

 16. אי הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 17. תביעת רכוש בגין תאונת דרכים

 18. ביטוח תאונת דרכים בזמן שלילה

 19. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 20. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 21. תביעה רכושית בגין תאונת דרכים

 22. התנצלות לאחר קרות תאונת דרכים

 23. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 24. ביטוח נסיעות לחו''ל תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

 26. אובדן קואורדינציה עקב תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים בין טרנזיט לבין ג'יפ

 28. תאונת דרכים בדרך חזרה מבילוי בים

 29. ההתיישנות להגשת תביעה תאונת דרכים

 30. תביעה על נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 31. תאונת דרכים בגלל סטייה מנתיב נסיעה

 32. תאונת דרכים עקב בלימה "מאוחרת מדי"

 33. תאונת דרכים ברחוב ברקוביץ' בתל אביב

 34. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית הפרסה

 35. אפילפסיה פוסט טראומטית עקב תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

 37. תאונת דרכים עם אוטובוס בכיכר – מי אשם ?

 38. תאונת דרכים: הסיטרואן התנגשה במזדה מאחור

 39. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 40. תאונת דרכים: תסמונת צווארית בגובה C7-T1 מימין

 41. תביעה בגין נזקים והפסדים שונים בשל תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים בגלל סטיה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 43. שאלת האחריות לתאונת דרכים כאשר יש גרסאות סותרות

 44. תאונת דרכים בכיכר אשר לא מסומנים בה נתיבי נסיעה

 45. גרסות שונות לגבי סטייה מהנתיב שגרמה לתאונת דרכים

 46. תאונת דרכים: הג'יפ סטה בחוסר זהירות מהנתיב השמאלי

 47. תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

 48. תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

 49. אי פניית הנהג למשטרת ישראל מיד בסמוך לאחר תאונת דרכים

 50. תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

 51. תאונת דרכים - פגיעה בשלולית ענק שהיתה בדרך בכיוון הנסיעה

 52. תאונת דרכים בשעת חשכה בקטע הכביש שאין בו תאורה בכביש רטוב

 53. תאונת דרכים: הנהג המשיך נסיעתו, ככל הנראה מבלי משים לתאונה

 54. תאונת דרכים בכביש דו סטרי שבו יותר מנתיב נסיעה אחד בכל כיוון

 55. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

 56. עברה תאונת דרכים ביום וכתוצאה ממנה סבלה מכאבי גב לפני ההיריון

 57. תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

 58. תאונת דרכים: פנתה לראשונה לטיפול רפואי רק יומיים לאחר קרות התאונה

 59. תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

 60. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 61. האם תאונת דרכים ? נפלה ונחבלה במרחק כחצי מטר מהדלת הסמוכה למושב הנהג

 62. תאונת דרכים: מהגבלת תנועות מזערית, המלווה בספזם שרירים ורגישות ממוקמת

 63. תאונת דרכים באזור "הקניותר" בנס ציונה, מכיוון צפון לכיוון דרום של העיר

 64. תאונת דרכים: סי.טי בטן הדגים קרע בלבלב עם נוזל סביבו - הוחלט על התערבות כירורגית

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון