איחוד תיקים כפוי


בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ מיום 19/9/10, עפ"י נדחתה בקשת המבקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים ולתת נגדו צו איחוד תיקים כפוי עפ"י סעיף 69 ו' לחוק ההוצל"פ.

הינני דן בבקשת רשות הערעור כאילו כבר ניתנה רשות וכבערעור עצמו.
תמצית העובדות הרלוונטיות הינה כדלקמן:המבקש הינו נשוי + 6 ילדים, חי בנפרד מאשתו, לפי טענתו עובד חלקית בעבודות בניין במשכורת של 1,100 ₪, כאשר קיימים נגדו 24 תיקי הוצל"פ, שהחוב המצטבר בהם הוא כ- 480,000 ₪.
בעבר היה למבקש תיק איחוד כפוי קודם, אשר בו התשלומים החודשיים היו בסך של 500 ₪, אשר פוזר בשנת 2009, עקב אי עמידת המבקש בצו התשלומים החודשיים.

לא נערכה למבקש חקירת יכולת במסגרת תיק האיחוד הקודם.
בשנת 2008 הושת על המבקש מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים, אשר רוצה על ידו במסגרת עבודות שירות.


טעמו העיקרי של כב' ראש ההוצל"פ לדחיית בקשת המבקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים נעוצה בעצם קיומו של תיק איחוד קודם, אשר פוזר עקב אי עמידת החייב בצו התשלומים שבו.

ראש ההוצל"פ לא קיבל את ההסבר כי אותן עבודות שירות שרוצו כ- 9 חודשים לפני פיזור תיק האיחוד הינם הסיבה לאי עמידת המבקש בצו התשלומים נגדו.

ככלל עמדתו של ראש ההוצל"פ, לא לאשר איחוד חדש, כאשר החייב לא עמד בצו תשלומים בתיק איחוד קודם, מקובלת על ביהמ"ש ובדרך כלל הינני דוחה בקשות רשות ערעור שעניינם תקיפת החלטותיו של ראש ההוצל"פ כנ"ל.

יחד עם זאת, בעניינו נראה לי כי הדבר הינו שני, זאת לאור כך כי אכן, מהמסמכים שצורפו, עולה כי המבקש ריצה עבודות שירות כ- 9 חודשים לפני פיזור תיק האיחוד.

פיזור תיק האיחוד מן הסתם היה לאחר שהמבקש לא שילם תשלומים חודשיים מספר לא קטן של חודשים ולא מן הנמנע כי אכן אי תשלום אותם תשלומים נבע עקב אותן עבודות שירות אותן ביצע המבקש.

בנסיבות הנ"ל נראה לי כי יש לתת הזדמנות נוספת למבקש, בצורה של מתן צו הכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים וכן מתן צו איחוד כפוי נגדו וזאת בתנאים שאקבע להלן.
לפיכך הערעור מתקבל במובן זה שהינני מכריז על המבקש כחייב מוגבל באמצעים וגם נותן נגדו צו איחוד תיקים כפוי על פי סעיף 69 ו' לחוק ההוצל"פ וזאת בתנאים כדלקמן:תשלום ראשוני ע"ס 5,000 ₪, שיופקד על ידי המבקש לא יאוחר מאשר 15 יום מהיום.
המשך תשלומים חודשיים בסך של 500 ₪ לחודש, החל מיום 1/2/11.
על המבקש להמשיך לשלם תשלומים חודשיים כנ"ל כל עוד שיעור זה לא שונה על ידי ראש ההוצל"פ, כאשר השינוי יכול לבוא בעקבות פניית המבקש עצמו או מי מהנושים, לקיים חקירת יכולת והחקירה אכן תקויים, כאשר ראש ההוצל"פ יהיה רשאי לקבוע את שיעור התשלום החודשי עפ"י שיקול דעתו ועפ"י תוצאות חקירת היכולת שתיערך למבקש.
ייפתח למבקש תיק איחוד כפוי, עפ"י סעיף 69 ו' לחוק ההוצל"פ, כאשר כל עוד הוא עומד בצו התשלומים יעוכבו נגדו הליכי ההוצל"פ כדלקמן: הליכי מאסר, עיקול חשבון עו"ש בבנק, עיקול משכורות וכן עיקול מטלטלין בבית.
כן יוטלו על המבקש כל ההגבלות האפשריות אשר בחוק ההוצל"פ. בקשה של חייב לבטל הגבלה כלשהי, לרבות בעניין רישיון רכב תוגש לראש ההוצל"פ והוא יחליט בה עפ"י שיקול דעתו במסגרת תיק האיחוד.


אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איחוד תיקים ערב

 2. איחוד תיקים זמני

 3. איחוד תיקים כפוי

 4. העברת תיק איחוד

 5. איחוד תיקים יזום

 6. איחוד תיקים פנסיה

 7. הפטר איחוד תיקים

 8. איחוד תיקים עיקול

 9. איחוד תיקים 3 אחוז

 10. איחוד תיקים ארנונה

 11. איחוד תיקים עיקולים

 12. תקנה 520 איחוד תיקים

 13. איחוד תיקים פעם שניה

 14. איחוד תיקים פשיטת רגל

 15. בקשה להחזרת תיק איחוד

 16. הסדר נושים בתיק איחוד

 17. איחוד תיקים לאחר פיזור

 18. איחוד תיקים העדפת נושים

 19. הסדר נושים איחוד תיקים

 20. חוב ארנונה איחוד תיקים

 21. איחוד תיקים עיכוב הליכים

 22. בקשה נוספת לאיחוד תיקים

 23. איחוד תיקים ביטול הליכים

 24. דחיית בקשה לאיחוד תיקים

 25. בקשה חוזרת לאיחוד תיקים

 26. בקשה לאיחוד תיקים דוגמא

 27. בקשה לאיחוד תיקים שנדחתה

 28. איחוד תיקים מוגבל באמצעים

 29. תשלום כתנאי לפתיחת תיק איחוד

 30. בקשה לצירוף תיק לתיק האיחוד

 31. בקשה לאיחוד תיקים בבית משפט

 32. איחוד תיקים עיכוב יציאה מהארץ

 33. בקשה להוספת תיק לאיחוד תיקים

 34. בקשה לאיחוד תיקים לאחר פיזור

 35. איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 36. בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

 37. חייב מוגבל באמצעים איחוד תיקים

 38. בקשה לאיחוד תיקים מוגבל באמצעים

 39. בקשה לאיחוד תיקים בבית הדין לעבודה

 40. בקשה לאיחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון