אמינות מכשיר הדבורה


נגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו נהג ברכב ב.מ.וו מס' 9341572 בתאריך 18.09.11, בשעה 0750, בק"מ 12 בכביש מס' 57 לכיוון מזרח, במהירות של 136 קמ"ש במקום במהירות מותרת של 90 קמ"ש, עבירה בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה התשכ"א-1961.

מהירות נסיעת הנאשם נמדדה באמצעות מכשיר "דבורה".

הנאשם כפר באשמה וטען לחוסר אמינות מכשיר המדידה.

מטעם התביעה העיד רס"ר יניב פיל שהפעיל את מכשיר הדבורה וערך דו"ח הזמנה לדין (ת/1) וזיכרון דברים (ת/2).


העד הינו מפעיל מוסמך מתאריך 11.11.10.

העד העיד כי המכשיר אינו מציין את טווח קליטת הרכב. המכשיר מסוגל לקלוט מהירות נסיעת כלי רכב ממרחק של 1000-800 מ'. הואיל ועל הרכב הנמדד להיות בודד בכביש, העיד העד כי כאשר הוא מבצע מדידה בכביש בינעירוניים, " אני מחכה שיהיה עיקול כדי שרכב שמגיע אלי יבוא לבדו ".

לדבריו מדובר באכיפה סטטית של הרכב שהגיע לעברו על ידי האנטנה האחורית. הוא לא נסע בעקבות הרכב הנמדד אלא סימן לו עם היד לעצור. " אם הייתי נוסע אחרי רכב הנאשם הייתי רושם את זה כי כך אני נוהג ".

העד לא הכיר את חוזר תביעות 11/09(נ/1) לפיו תוקן נוהל הפעלת הדבורה שהוצג לו , אך לאחר שעיין בו העיד, " אחרי שאני קורא את החוזר אני מכיר חלק מהדברים ממסגרת הקורס שעברתי. חלק מהדברים נלמדים בקורס כמו, תנועת רכבת ".

העד הסביר כי ביצע את המדידה בעת שעמד בק"מ 12 לכיוון מזרח ורכב הנאשם הגיע בנסיעה ממערב למזרח ונמדד על ידי האנטנה האחורית. לדבריו, יש בכיוון נסיעה הנאשם " סוג של עיקול ". מעבר לאותו עיקול, העיד העד, כי אינו יכול להבחין בכלי רכב.

בזיכרון הדברים ת/2 פירט העד את דרך הפעלת המכשיר ואת בדיקות התקינות שביצע לפני תחילת משמרת ובסופה.

העד העיד כי הוא פועל על פי הנוהל המשטרתי.

בהסכמת הסנגור הוגש תע"צ תקינות (ת/3) לפיו בתאריך 24.8.11 נערכה למכשיר ביקורת תקופתית והמכשיר נמצא תקין.

הנאשם בחר שלא למסור עדות וסנגורו הודיע כי הוסברה לו משמעות הימנעותו מלהעיד.

לאחר ששמעתי את העדויות והתרשמתי מהן, עיינתי בחומר בראיות, ובחנתי את טיעוני הצדדים, שוכנעתי מעבר לספק סביר כי הנאשם נהג במהירות של 136 קמ"ש כמיוחס לו בכתב האישום, וזאת מנימוקים כדלהלן :

אמינות מכשיר הדבורה ותקינותו

אמינותו ודייקנותו של מכשיר הדבורה למדידת מהירות נסיעת כלי רכב הוכחה ונקבעה בהחלטה עקרונית ולאחר דיון מעמיק, בתיק תעבורה (ב"ש) 5729/08 מדינת ישראל נ' ציטרון צבי.

מאז מתן החלטה זו בבית המשפט לתעבורה בבאר שבע, חזרו בתי המשפט בערכאות השונות וקבעו את אמינות המכשיר, והרשיעו נאשמים בעבירות של נהיגה במהירות מעל המותר שנמדדה באמצעות מכשיר הדבורה.


(כך למשל, בתיקים, ת' 9514/09 מ.י. נ' דנדיס אברהים, ת' 6731/09 מ.י. נ' הלל חרס, עפ"ת 21884-10-11 פסטרנק יצחק נ' מ.י.,ת' מ.י. נ' שפי פרידמן, ת' 2128-12-11 מ.י. נ' שי משכית, ת' 3713-09-11 מ.י. נ' פרג'י רפאל סרוסי, עפ"ת 36764-03-12 מחמד אבו גוידר נ' מ.י., ע"פ 5059/09 שטובר הדס נ' מ.י. ).

בנסיבות אלה, אין חובה על התביעה להוכיח מחדש את אמינותו של המכשיר באמצעות עדים מומחים, בכל תיק בו מושמעת כפירה בעלמא באמינות המכשיר.

ההגנה לא הגישה חוות דעת מומחה מטעמה לא לעניין אמינות המכשיר ולא לעניין תקינותו.

התביעה הוכיח את תקינות המכשיר באמצעות תע"צ ת/3 לפיו עבר המכשיר בדיקה תקופתית כשלושה שבועות טרם ההפעלה. ההגנה ויתרה על חקירת נותן התע"צ ועל כן לא נסתרה חזקת התקינות.

( לעניין ויתור על חקירת נותן התע"צ ראה רע"פ 9567/11 יהודה שווששוילי נ' מ.י. ).

המפעיל ביצע למכשיר חמש בדיקות תקינות בתחילת משמרת ובסופה כפי שפירט בת/2. אני קובעת כי די בפירוט המופיע בת/2 כדי להוכיח את תקינות המכשיר. גם בחקירתו הנגדית של המפעיל לא נסתרה תקינות המכשיר ולא הוכחו ליקויים בבדיקות התקינות שביצע המפעיל.

תקינות ההפעלה

המפעיל הינו מפעיל מוסמך ועדותו הצביעה על היותו מפעיל מיומן. אמנם העד לא הכיר את מסמך חוזר תיקון הנוהל שהוצג בפניו על ידי הסנגור, אך בפועל, פעל על פי ההנחיות הקבועות באותו נוהל והעיד כי תוכן הנוהל נלמד בקורס אותו עבר.

כל ההנחיות המפורטות בדף תיקון הנוהל (נ/1) בוצעו כדלקמן: צורף תע"צ בדיקה תקופתית, המפעיל תיאר את מצב התאורה ואת תוואי הדרך, המפעיל התייחס לאי קיום מסילת ברזל ולכך שבשדה הראיה היה הרכב בודד, המפעיל המתין כ-3 שניות עד לנעילת המהירות, והמהירות שהופיעה הייתה יציבה בתחום של 3 קמ"ש פלוס-מינוס.

המפעיל ציין בת/2 כי הרכב היה בודד בכיוון נסיעתו וכי היה קשר עין רצוף בינו לבין הרכב עד לעצירתו. מדובר באור יום בתנאי שטח מישורי. העד ציין כי אין בסמוך מסילת ברזל.

המדידה בוצעה במצב נייח ורכב הנאשם נעצר על ידו במקום האכיפה.

אני נותנת אמון מלא בעדותו של המפעיל אשר לא נסתרה. בנוסף לזיכרון הדברים ת/2 אותו מלא לגבי אופן ההפעלה בהתאם לנוהל המשטרתי רשם העד דו"ח בו פירט כי רכב הנאשם הגיע לעברו כשהוא לבדו במסלול נסיעתו והרכב נמדד על ידו תוך שמירת קשר עין רצוף. העד רשם עוד כי דבר לא הפריע לשדה הראיה, אור יום ראות טובה.

על פי התרשומות שערך המפעיל בת/1 וב-ת/2 אני מגיעה למסקנה כי רכבו של הנאשם היה בודד בטווח שדה הראיה של המפעיל, ולא היה סמוך אליו כל כלי רכב אחר. הואיל והמפעיל התייחס לשדה הראיה בכיוון נסיעת רכב הנאשם הרי ששדה הראיה כולל לא רק את הכביש בו נע הרכב אלא גם את השטח הסמוך לכביש, הכול בתוך שדה הראיה של המפעיל.

בתגובתו הראשונית של הנאשם לעד הוא לא כפר בנהיגה במהירות שיוחסה לו, וניתן לראות בדבריו אף ראשית הודיה, " רבתי עם אשתי, היום לא התחיל טוב ".

הואיל והנאשם בחר שלא למסור עדות בבית המשפט מהווה הדבר חיזוק לראיות התביעה.

לא נוצר ספק בלבי כי רכבו של הנאשם הוא הרכב שנמדד ולא נוצר ספק בלבי כי המהירות שנמדדה הינה באופן מדויק מהירות נסיעתו.

ראיות התביעה לא נסתרו על ידי ראיות מטעם ההגנה אלא אף חוזקו עקב הימנעותו של הנאשם מלמסור את גרסתו בבית המשפט.

גזר דין

הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות.

הנאשם הורשע בנהיגה מעל המותר עבירה המהווה סיכון ציבור המשתמשים בדרך.

הנאשם הורשע על פי עובדות כתב האישום בכך שנהג במהירות של 136 קמ"ש במקום 90 קמ"ש. מסתבר כי ממהירות זו יש להפחית 5 קמ"ש כך שהמהירות לאחר הפחתה, המהירות המיוחסת לנאשם היא 131 קמ"ש.

הנאשם נוהג משנת 84 לחובתו 42 ה.ק. כך שעברו התעבורתי אינו תקין.

לאחר ששקלתי את כל השיקולים החלטתי שאין מקום להטיל על הנאשם פסילה לריצוי בפועל ואני מטילה עליו את העונשים הבאים:

1. קנס בסך 1,100 ₪ או 11 ימי מאסר. הקנס ישולם עד 22.11.12.

2. פסילה על תנאי של 3 חודשים למשך שנתיים.

זכות ערעור כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בדיקת ממל'''ז

 2. אמינות הממל''ז

 3. ביטול קנס מהירות

 4. אי ידיעה על נקודות

 5. אמינות מכשיר הדבורה

 6. התיישנות דוח מהירות

 7. ביטול קנס מהירות מצלמה

 8. התיישנות עבירת מהירות

 9. אמינות מד מהירות לייזר

 10. ביטול אישום עבירת מהירות

 11. אמינות מד מהירות אלקטרוני

 12. בקשה להישפט עבירת מהירות

 13. בקשה להישפט מהירות מופרזת

 14. הארכת מועד לתשלום קנס מהירות

 15. אופנוע ים מהירות מופרזת כתב אישום

 16. ביטול הרשעה נהיגה במהירות מופרזת

 17. אי שמירת מרחק ונסיעה במהירות גבוהה

 18. ביטול צו פסילה מנהלית בעבירת מהירות

 19. ביטול כתב אישום נהיגה במהירות מופרזת

 20. בקשה להארכת מועד להישפט מהירות מופרזת

 21. ביטול כתב אישום כיול מכשיר למדידת מהירות

 22. ערעור על הרשעת הנאשם בנהיגה במהירות מופרזת

 23. אמינות תוצאת המדידה של מכשיר ה"דבורה", באמצעותו נמדדה מהירות הרכב

 24. אמינות מכשיר דבורה BEE III IL מתוצרת חברת MPH באמצעותו נמדדה מהירות

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון