דמי אבטלה לפני גיל 20


1. מדובר בתביעה לתשלום דמי אבטלה שנדחתה על-ידי הנתבע במכתב מיום 2.12.1992, בנימוק שלא מלאו לתובעת 20 שנה ולא התקיימו הנסיבות המזכות בגמלה לפני גיל 20.

2. לטענת התובעת, היא נשואה מיום 5.3.1990, בעת שהיתה בגיל 17, והיתה פטורה מסיבה זאת משירות סדיר בצה"ל.

3. לטענת הנתבע:
א) חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986 (להלן - חוק שירות ביטחון), מבחין בין סמכות לפטור משירות בסעיף 36 לבין פטור משירות על-פי דין לפי סעיף 39 לחוק;
ב) סעיף 39 מתייחס לפטור משירות של אישה נשואה על-פי דין, להבדיל מסמכות לפטור משירות.


4. על-פי סעיף 127 ג (א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ותקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1973 (להלן - תקנות האבטלה), זכאי אדם לדמי אבטלה אף אם לא מלאו לו 20 שנה, אם קיבל פטור משירות סדיר בצבא הגנה לישראל או ששירותו נדחה לפי בקשתו "מטעמי בריאות, משפחה, חינוך או התיישבות בטחונית או מטעמים הקשורים בצורכי המשק הלאומי".

5. השאלה העומדת לדיון היא, האם ההוראה האמורה מתייחסת רק למי שקיבל פטור על-פי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון, המתייחס לפטור הניתן על-פי שיקול דעת שר הבטחון מטעמים שונים כולל "טעמי משפחה", או שסעיף זה יכול להתייחס גם לפטור לפי סעיף 39, המתייחס לפטור על-פי דין של "אשה נשואה" או "אם לילד", שאותו ניתן לראות כפטור מטעמי משפחה.

6. לאחר עיון בהוראות החקיקה הנוגעות לעניין, נראה לי שיש לקבל את טענות התובעת.

אין יסוד לטענה,שתקנה 4 לתקנות האבטלה מתייחסת רק לפטור לפי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון. הדבר לא נאמר בתקנה האמורה, ותקנה זאת מתייחסת גם לפטור מטעמי בריאות, שלא נזכר במפורש בסעיף 36.
סעיף זה מתייחס אמנם גם ל"טעמים אחרים", שיכולים לכלול גם "טעמי בריאות", אך הפטור מטעמי בריאות הוסדר במפורש בסעיפים אחרים לחוק שירות ביטחון, כמו סעיף 5 הנוגע לבדיקת כושר וסעיף 13 המאפשר לקרוא לשירות רק מי שנמצא כשיר לשירות.
הפטור לפי סעיף 39 (א) ו-39 (ב) לחוק שירות ביטחון המתייחס לפטור על-פי דין לאם לילד, אשה הרה או אשה נשואה, הינו פטור מובהק מטעמי משפחה.
התובעת היתה פטורה משירות לפי הוראה זאת, גם כנשואה וגם כאם לילד.
מבחינת מטרת החוק נראה לי, שהמכנה המשותף לכל הפטורים משירות לפי תקנה 4 לתקנות האבטלה הוא, שבכל המקרים יש הצדקה לזכאות לדמי אבטלה למי שלא מלאו לו 20 שנה וקיבל פטור מסיבות אישיות, כמו בריאות ומשפחה, או משיקולים אחרים הנוגעים לתועלת ציבורית המצדיקה מתן פטור משירות צבאי, לדעת שר הביטחון.
מבחינה זאת, נראה לי שיש לראות פטור של אשה נשואה או של אם לילד כפטור מטעמי משפחה שאינו שונה במהותו מכל פטור אחר הניתן על-ידי שר הביטחון, מטעמי משפחה, ומבחינת מטרת החוק אין הבדל בין פטור על-פי דין של אשה נשואה ואם לילד ובין פטור הניתן על-ידי שר הביטחון על-פי שיקול דעתו "מטעמי משפחה".

7. לאור זאת, אני מקבל התביעה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון