הבטחת הכנסה גרושה


1. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבע עקב דחיית תביעתה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה מיום 5.7.99.

2. הנתבע טען בכתב ההגנה, כי התובעת אינה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה כנפרדת בתביעה שהוגשה ב 5.7.99 מאחר והיא מנהלת משק בית משותף עם גרושה, אבי ילדיה.

3. הנתבע טען, כי לא חל שינוי באורח חייה של התובעת לאחר פסק הגרושין ביום 15.10.99, והיא ממשיכה לחיות באותו בית ביחד עם בן זוגה ובאותם תנאים כקודם.

4. הנתבע טען, כי "הגירושין", הינם פיקטיביים והם נעשו לצורך הגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה.

5. הנתבע טען, כי על התובעת לפנות ביחד עם בן זוגה על מנת לבדוק את זכאותם לגמלה יחד.


6. התובעת העידה בפנינו, ביום 29.5.01, וסיפרה, כי היא גרה בבית צמוד לבית של גרושה במרחק של 10-15 מטר. היא התגרשה , כי היו בעיות של כסף.

התובעת לא הגישה תביעת מזונות כנגד בעלה מאחר והוא אמר לה שהוא חולה והוא לא יכול לתת לה כסף.

גרושה של התובעת, משלם את החשמל והמים של ביתה וכן גם את התשלומים עבור ביה"ס.

לה ולגרושה יש קו טלפון משותף. הבית אינו על שמה.

7. מטעם הנתבע העיד, מר ג'מעה אלקרינאוי - אחיו של גרושה של התובעת. הוא סיפר, כי הגרוש אינו מטפל בתובעת. הוא אישר, כי בתיהם קרובים זה לזה. הוא אינו יודע אם הגרוש משלם תשלומים אך הוא יודע, כי אינו מבקר אצלה. הבית בו היא מתגוררת שייך לגרוש.

8. עוד העיד מטעם הנתבע, מר יצחק פרץ, חוקר אשר גבה מהתובעת ומגרושה הודעות,נ/2, נ/3.

9. הכרעה


סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה מגדיר "בני זוג" -

"לרבות איש אישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזו, אם מתקיים בהם אחד מאלה -

(1) האישה היא אם לילד, שהאיש הוא אביו;..."

10. המבחנים אשר נקבעו בפסיקת בית הדין הארצי, המשמשים לקביעה במשפחות בדוויות, אם מתקיים משק בית משותף הם: האם בני הזוג מתגוררים באותו בית או בסמוך זה לזה ; האם הם גרים בבתים נפרדים, ומה המרחק בין בית בת הזוג האחת לבתיהן של בנות הזוג האחרות איתן גר האיש; האם האישה נשארה בחיק המשפחה או הוצאה ממנה; האם חל שינוי במעמדה בגלל הגרושין; האם נולדו לבני הזוג ילדים אחרי הגרושין; האם אבי הילדים ישן, מבקר או מחזיק בבגדיו בבית האישה; האם אבי הילדים נושא בתשלומים כלשהם, בגין חשמל, טלפון וכו' בבית בו גרה האישה; מי מקבל את קצבת הילדים; האם לאשה חשבון בנק משלה.

ראה: דב"ע נו/136-04 עזיזה אלעביד נ' המוסד פד"ע כב 309.


ס. אדלר / האישה הבדווית והבטחת הכנסה במשפחה הפוליגמית מתוך מעמד האישה בחברה ובמשפט הוצאת שוקן 1995.

11. משפחה אשר יש לה יותר מבית אחד - כפי שמקובל אצל הבדואים - מתגוררת למעשה בהתאם למבחני החוק "תחת קורת גג אחת". יש לפרש המונח - "קורת גג אחת", בהקשר ענייני ועל פי הנסיבות. הדבר נכון כאשר יש למשפחה, בית, צריף או אוהל לכל בת זוג.

גם במקרה של גבר במשפחה ביגמית או פוליגמית, הגר במספר בתים ומנהל משק בית משותף עם מספר בנות זוג בבתים אלו, מחייב קביעה, כי בן הזוג מנהל משק בית משותף עם מספר בנות זוג, אף כי אלו יושבים בבתים נפרדים.

ראה: ס. אדלר האישה הבדווית והבטחת הכנסה במשפחה הפוליגמית, הנ"ל בעמ' 143.

12. יישום המבחנים במקרה הנדון מביא למסקנה, כי הנתבע הרים את הנטל להוכיח, כי התובעת וגרושה ממשיכים לקיים משק בית משותף.

התובעת וגרושה גרים בשני בתים סמוכים כאשר הבית בו גרה התובעת לפי עדותה ועדות גרושה שייך לגרוש.

הגרוש ממשיך כפי שעשה לפני הגרושין לשלם את חשבונות החשמל והמים ודואג לכל מחסורם של ילדי התובעת .

ראה: ההודעה שנמסרה לחוקר הנתבע ע"י הגרוש מיום 14.7.99 - (נ/3).

לשני הבתים יש קו טלפון משותף.

התובעת לא הגישה תביעת מזונות כנגד גרושה לפי עדותה של התובעת בפני חוקר הנתבע מיום 14.7.99 (נ/2) ילדיה עובדים אצל גרושה. מעדות זו ומכלל התמונה המתקבלת, נראה שהגירושים בין בני הזוג, נעשו על הנייר בלבד, מבלי שחל שינוי כל שהוא בתבנית החיים המשותפת ביניהם.

13. אשר על כן, התביעה נדחית.

14. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון