הבטחת הכנסה ילד נכה


1. התובעת הגישה תביעה לגמלת הבטחת הכנסה. זאת, בעקבות מכתב פקיד תביעות מיום 16/5/07, שבו הודע לה כי תביעתה לגמלה כאמור נדחתה, משום ש"אין עדות על כך שיש צורך בהשגחה תמידית" על דוניא ומחמד.

2. בעקבות הגשת כתב תביעה מתוקן, העלה הנתבע, בכתב ההגנה המתוקן, טענות לגבי נכסי אביה של התובעת. אולם בדיון המוקדם ביום 8/7/08 הסכימו הצדדים על עובדות כדלקמן:

א. התובעת הגישה תביעה חדשה להבטחת הכנסה בחודש 4/08, ובעקבותיה נעשתה הערכת שמאי. תביעה זו אושרה מ- 4/06, ונלקחה בחישוב הגמלה הכנסה רעיונית מנכס בסך של 177 ₪ בחודש, בהתאם להערכת השמאי.
ב. מוסכם כי מ-8/04 ועד 11/06 הכנסת בעלה של התובעת מעבודה היתה 1,500 ₪.
ג. בחודש 12/06 לא תיוחס לתובעת הכנסה מעבודת הבעל. מחודש 1/07 ועד 10/07 תיוחס לתובעת הכנסה מעבודת הבעל בסך של 1,250 ₪.
ד. בחודש 11/07 לא תיוחס לתובעת הכנסה מעבודת הבעל, משום שבעלה היה במעצר.
ה. מחודש 12/07 ואילך תילקח בחשבון הכנסת בעלה של התובעת בסך של 700 ₪ לחודש.
ו. מוסכם שלאורך כל תקופת הזכאות לגמלה תילקח בחישוב הגמלה הכנסה רעיונית בסך של 177 שקל לחודש.
ז. התובעת פטורה מהתייצבות מ- 3/08 בשל הריון.
ח. מוסכם כי ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין לבדיקת הצורך בהשגחה מתמדת על ילדיה של התובעת מחודש 2/07 ועד 2/08.


3. ביום 1/9/08 הודיע הנתבע כי התובעת הגישה תביעה לקבלת גמלת ילד נכה, ואולם ועדה מדרג ראשון, כמו גם וועדה לעררים, קבעה כי אין צורך בהשגחה מתמדת, לפיכך מתייתר הצורך במינוי מומחה.

התובעת חולקת על טענה זו של הנתבע, וטוענת כי הוועדה דנה בזכאותו של הילד לנכות לאור ביצוע פעולות היום יום ולא נכנסה לעניין ההשגחה, כי הילד היה בן פחות מ-3 שנים, ובכל זאת קיים הצורך לבדוק את הצורך בהשגחה מתמדת. ממצאי הוועדה המאשרים כי הילד זקוק באמת להשגחה מתמדת, וקיום הצורך בהשגחה לעניין ההכנסה שונה מכל הקטגוריות של ילד נכה. יכול להיות מצב שילד יקבל גמלת ילד נכה ולא תאושר גמלת הבטחת הכנסה בנושא ההשגחה. יש להפריד בין עבודת הוועדה בשבתה לבדוק את נכות הילד, לבין ההחלטה על הבטחת הכנסה בנושא ההשגחה.

4. הנתבע טוען כי משהתקבלה החלטת הוועדה, אין צורך עוד במינוי מומחה.

5. וזו לשון סעיפים 2(א)(5) ו- (7) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה):

”(5) היא אם או הוא הורה יחיד אשר לילד שבהחזקתם והנמצא עמם טרם מלאו לו 2 שנים.
(6) בוטל.
(7) עיקר זמנו מוקדש לטיפול בבן זוגו החולה או בילדו החולה הזקוקים להשגחה תמידית, הכל לפי כללים, תנאים ומבחנים שנקבעו בתקנות”

5. לנוכח האמור בעובדות המוסכמות ובהוראות החוק נשאלת השאלה האם היתה התובעת פטורה מהתייצבות בשירות התעסוקה מ-2/07 ועד 2/08. בנה של התובעת הוא יליד 13/12/05. על כן היה התובעת פטורה מהתייצבות עד ליום 13/12/07. המחלוקת נוגעת, אם כן, לכחודשיים וחצי בלבד. מקובלת עלי במלואה טענת הנתבע כי משקבעה הוועדה לילד נכה כי בנה של התובעת אינו זקוק להשגחה מתמדת, אין צורך למנות מומחה-יועץ רפואי בשאלה זו. אין כל הבדל בין "השגחה" הנדרשת לצורך קבלת קצבת ילד נכה, לזו הנדרשת לצורך קבלת פטור מהתייצבות.
הקריטריונים בשני המקרים זהים. שתי הוועדות שדנו בעניין בנה של התובעת הגיעו למסקנה כי הוא אינו זכאי לגמלת ילד נכה. מכאן, שאינו זקוק להשגחה מתמדת. יש לזכור כי מדובר בילד בן כ-3 שנים, אשר מטבע הדברים אינו יכול להישאר לבדו, ואולם המחוקק קבע כי רק אם לילד עד גיל שנתיים פטורה מהתייצבות בשירות התעסוקה. משמע, שפטור כאמור יינתן לאם לילד בן שנתיים ומעלה רק בנסיבות המצדיקות השגחה מתמדת. שתי וועדות דנו בעניין בנה של התובעת, והגיעו למסקנה כי אינו בגדר ילד נכה, היינו הוא אינו שונה בהתפתחותו ובאופן הטיפול בו מילדים אחרים בני גילו. מסקנה זו יפה גם לעניין סעיף 2(א)(7) הנ"ל. לגבי הבת דוניא לא הובאה ראיה כי היתה זקוקה להשגחה מתמדת במשך התקופה הרלבנטית לענייננו.

סוף דבר – ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים כמפורט בסעיף 2 לעיל, ובכפוף להתייצבות התובעת כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון