הבטחת הכנסה רווק


1. התובע הגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה חוזרת לגמלת הבטחת הכנסה ביום 19.2.04.

תביעתו נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי, משום שבשימושו רכב מנועי (מס' 8670287), מסוג מרצדס. התובע נצפה נוהג ברכב זה וגם על פי ממצאי חקירה קודמת הוא נמצא נוהג ברכב זה.

(מכתב הדחייה מיום 11.3.04 נספח לכתב התביעה).

על כך הוגשה התביעה לבית הדין.

2. במעמד הדיון המקדמי שקויים בפני הוברר כי אין מחלוקת עובדתית הטעונה בירור בשמיעת ראיות.


ב"כ המוסד פירטה כי התובע הגיע לסניף הביטוח לאומי להגשת התביעה כשהוא נוהג ברכב המרצדס האמור. גם בפעם קודמת הוא הגיע ברכב זה.

התובע מסר כי הרכב שייך לאחיו, אולם לפי רישומי משרד הפנים אין לתובע כלל אחים. עוד טענה כי לא ניתן היה לזמן את התובע לחקירה ולחקור אותו, כיוון שהוא לא נמצא בכתובת שהוא מסר בתביעה ככתובת מגוריו, הוא לא מסר כתובת אחרת וגם במספר הטלפון שהוא מסר לא היתה תשובה.

התובע פירט כי הוא רווק, הוא נמצא או אצל אחותו או אצל אחיו שגר באור יהודה, או שהוא גר בלוד אצל אח אחר. לדבריו, אינו עובד, לא מקבל כל הכנסה, הוא חולה בסוכרת, קשה לו ללכת ברגל, אין לו כסף לאוטובוס ולא למונית. לדבריו, הוא לקח כמה פעמים אוטו מרצדס מחבר שלו. הוא אישר כי ללשכת העבודה בא כמה פעמים "לחתום" עם המרצדס. אח"כ בקשו ממנו משהו בלשכת ביטוח לאומי ברמת גן וגם אז בא עם האוטו הזה. עכשיו, כשהוא יודע שלא משלמים לו, אז הוא לא לוקח את הרכב. לדבריו, הוא אינו משלם לחבר דבר כשהוא לוקח את הרכב לשימושו. מדובר בחבר שאם התובע גידלה אותו.

ההכרעה

3. חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980, הינו חוק סוציאלי המיועד להבטיח לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם לספק לעצמם הכנסה הדרושה כדי מחייתם, הכנסה מינימאלית לשם סיפוק צרכים חיוניים, קרי, לשם שמירה על כבודם כבני אנוש. חוק הבטחת הכנסה אינו מיועד לאלה היכולים להשתכר את המינימום שנקבע בו, או היכולים להפיק הכנסה מנכס כלשהו. בהתאם, נקבע בדין ובהלכה הפסוקה כי שימוש דרך קבע ברכב מקים חזקה של "הפקת טובת הנאה ברכב" וזו מצדה, שוללת את הזכאות לגימלת הבטחת הכנסה.

חוק הבטחת הכנסה והתקנות יוצרים חזקה, כי מי שמחזיק ו/או משתמש ברכב מפיק ממנו "טובת הנאה", שכן נוח ויעיל לנסוע ברכב פרטי במקום לנסוע בתחבורה ציבורית והוא אינו זקוק לקצבת הבטחת הכנסה הצנועה המבטיחה רמת קיום מינימלית.

המוסד לביטוח לאומי אינו חייב להוכיח את מהותה של טובת ההנאה של כל מבוטח. (דב"ע נב/176-04 המוסד לביטוח לאומי נ' סעדה סנא, פד"ע כה 293)


כאמור, שימוש קבוע ברכב שולל את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה. (דב"ע נו/209-04 המסוד נ' עזירי אחמד, טרם פורסם; דב"ע 6/98-04 קדור מרזוק נ' המוסד, טרם פורסם), אולם המבוטח רשאי להוכיח כי השימוש ברכב הינו אקראי, בודד או חד פעמי. (דב"ע נב/176-04 המוסד נ' סעדה סנא, פד"ע כה 293), שאז לא תישלל זכאותו.

4. אך לאחרונה שב ונדרש בית הדין הארצי לעבודה לסוגיית השימוש בכלי רכב כשולל זכאות לקיצבת הבטחת
הכנסה.

בעניין ע"ב 1010/04 המוסד לביטוח לאומי נ' זהבה עמר (ניתן ביום 15.3.05), שב ובחן כב' הנשיא אדלר את נושא השימוש ברכב מנועי עם חלוף העיתים וקבע דברים ברורים אלו:

"מה דינו של שימוש ברכב? האם גם הוא בא כיום בגדר אותם צרכים חיוניים שעל המדינה לסייע בהבטחתם ולהימנע מלשלול את קצבת הבטחת ההכנסה בגינם?

יאמר מיד, כי בהקשר זה אין להתעלם מהשיקול של שינוי העתים; כיום רכב מנועי נפוץ ובוודאי כך השימוש בו. בידי רבים מתושבי ישראל מצוי רכב מנועי פרטי ולמעשה הרכב הפך לחלק מהרכוש הטיפוסי של המבוטח המועסק והמשתכר למחייתו. רבים נוסעים לעבודה ברכבם, מגיעים למרכזי קניות ברכבם, מסיעים בני משפחה למקומות שונים ולצרכים שונים, ובתוך כך גם לנופש ובילוי. אצל חלק משמש הרכב כלי עבודה ממש, ממנו ניתן להפיק הכנסה. מבוטחים עצמאים משתמשים ברכבם להגיע ללקוחותיהם, להסיע אנשים, להעביר חומרים ועוד. מחירו של רכב חדש נותר אמנם גבוה, אך ניתן לרכוש רכב משומש צנוע בסכום כסף לא גבוה באופן יחסי.

עם זאת, ישנם רבים מבין תושבי ישראל, שאין להם רכב ותלויים בתחבורה ציבורית. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי קרוב ל-37% מהאוכלוסיה אינם מחזיקים ברכב. רבים אף מסיעים את עובדיהם ממעונם למפעל באוטובוסים או מוניות. על פי הסכמים קיבוציים זכאים עובדים לדמי נסיעה בשיעור של נסיעה באוטובוס מהמעון למפעל. לנסיעות מיוחדות יכול המבוטח להעזר בתחבורה מיוחדת דוגמת מוניות.

במדינת ישראל של תחילת המאה העשרים ואחת טרם הגענו לרמת חיים בה שימוש ברכב הינו חיוני לחיים הרגילים ומשול לשימוש במקרר, כדוגמא. משכך, אין לדרוש מהציבור לשאת בעלות של הבטחת הכנסה מקום בו המבוטח יכול לשאת בה או בחלקה בעצמו, ואף אין מקום לשנות מההלכה העקבית ולפיה שימוש קבוע ברכב שולל את הזכאות לגימלת הבטחת הכנסה. לטעמי, לא חלו שינויים משמעותיים במציאות או בחוק אותם אין עוד ההלכה משקפת. ההיפך הוא הנכון. ההלכה מבוססת על יסודות איתנים, אין בה משום אי צדק או טעות ושינויה הוא עניין למחוקק לענות בו וכפי שהראנו לעיל, עמדתו של המחוקק בעניין זה, לעת הזו, ברורה...

...

אוסיף כי לטעמי אין זה הוגן לדרוש מעובד שאין ברשותו רכב פרטי ונוסע לעבודה באוטובוס לסבסד תושב אחר שאינו עובד, מתפרנס מהבטחת הכנסה, אך בכל זאת מתנייד ברכב פרטי. בבחינת הצדק החברתי יש להתחשב לא רק במי שתובע את קצבת הבטחת ההכנסה אלא גם במי שנושא במימונה. במדינת ישראל המדובר, בחלק הארי, בשכירים המשלמים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ממלכתי ובנוסף לכך מס הכנסה בשיעורים בין הגבוהים בעולם.

השימוש ברכב מצביע על כך, שלמשתמש די אמצעים כספיים כדי להתפרנס בכבוד. רכישת רכב משומש צנוע/או שימוש קבוע בו, לרבות מימון ביטוח רכב, הוצאות דלק והחזקה שוטפת, יכולים להגיע לגובה של קצבת הבטחת הכנסה ולפעמים למספר בלתי מבוטל של קצבאות חודשיות. לשון אחרת, מי שבידו לשאת בעלות השימוש ברכב חזקה שיכול להמיר את כספי השימוש ברכב לצורך מחיה ואל לו להיסמך על הקופה הציבורית...

...

יודגש, כי האמור עד כה יפה גם מקום בו המבוטח אינו משתתף בהוצאות החזקת הרכב או משתתף רק בהוצאות התדלוק. זאת, על שום שיש לראות במבוטח שכזה כאילו ניתן לו על ידי בעל הרכב סכום שווי הרכב וכן סכום שווי השימוש ברכב, לרבות אגרת הרישוי השנתית, הוצאות הביטוח והוצאות התיקונים והטיפולים ששיעורם, למצער, כשיעור הגימלה, לשון אחרת, אדם הסמוך על שולחן זולתו אינו זכאי להבטחת הכנסה. זאת ואף זאת, כלל ידוע במשפט הביטחון הסוציאלי הוא, כי למוסד אין חוקרים אשר יכולים לבדוק את מצבו הכספי של כל מבוטח. על מנת להחליט אם מבוטח זקוק להבטחת הכנסה החוק מדגיש סימנים המצביעים על הכנסה מינימלית. כך, השימוש ברכב מצביע על הכנסה מינימלית והוא מדד אפשרי ומדוייק אשר אינו חודר לפרטיות המבוטח." (ההדגשות אינן במקור מ.ל.).


והדברים הם ברורים ונחרצים.

5. כך גם במקרה זה, די בדבריו של התובע עצמו וכן בעצם העובדה שהגיע (ולא פעם אחת) לסניף המוסד וכן ללשכת התעסוקה ברכב הנדון, כדי להוכיח שימוש ברכב, שאינו בגדר שימוש אקראי או חד פעמי, שימוש שיש בו כדי לשלול זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה, אף אם התובע לא נושא (כדבריו), בהוצאות הרכב.

בנסיבות אלו, כדין נדחתה תביעתו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה בגין שימוש ברכב ודין התביעה שבפני – להדחות.

6. כמקובל בהליכים שעניינם ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות, על אף דחיית התביעה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון