הבטחת הכנסה רטרואקטיבית


זו תביעה בגין החלטת הנתבע על דחיית תביעת התובעת לגמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית מחודש 1/03 עד חודש 1/05.

להלן עובדות המקרה:

1. התובעת ניהלה מערכת יחסים רומנטית עם מר אריק קוטליאריק, החל משנת 2001, ובחודש 6/05 הם נישאו, לאחר סיום הליכי הגיור של התובעת.

2. בשנת 2001 התובעת רכשה דירה בקרית חיים ולקחה משכנתא, כאשר אריק היה לווה נוסף ושילם מחשבון הבנק שלו מחצית מתשלומי המשכנתא בסך של 1,400 ₪.

3. במהלך התקופה, מיום רכישת הדירה בקרית חיים ועד חודש 11/04 – או אז לטענת התובעת עבר אריק להתגורר עימה בדירה, היתה התובעת בהליכי גיור ועל כן בני הזוג לא גרו יחד מחשש שהדבר יתגלה ע"י הרבנות.
בחודש 11/04, לטענת התובעת, מאחר והיתה כבר לקראת סיום הליכי הגיור ולא היה עוד חשש לביקורות מטעם הרבנות, עברו בני הזוג להתגורר יחד.


4. על כן, מחודש 1/03 עד חודש 11/04, אריק היה נוהג ללון בבית התובעת בקרית חיים בסופי שבוע, ומדי פעם היה מבקר באמצע השבוע, אך בשל החשש מביקורות של הרבנות כאמור, לא נהג ללון בביתה של התובעת במהלך אמצע השבוע.

5. בעקבות חקירה סביבתית ע"י חוקרי הנתבע ביום 13.5.05 וביקור בביתה של התובעת ביום 6.6.05 החליט הנתבע בתאריך 28.6.05 על דחיית תביעתה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית החל מחודש 1/03, בטענה כי בני הזוג ניהלו משק בית משותף בתקופה הרלוונטית והתובעת אינה זכאית לגמלה כיחידה בגין תקופה זו.

6. התובעת מודה כי מחויבת בהחזר הגמלאות ששולמו לה שלא כדין בגין חודשים 11/04 – 1/05, עת התגוררה עם בן זוגה, אולם בגין החלטת הנתבע להחזר הגמלאות מחודש 1/03 כאמור, הוגשה התביעה שבפנינו.

טענות התובעת:

7. החקירה הסביבתית בחודש 5/05 והביקור בביתה של התובעת בחודש 6/05, אינם מהווים תשתית ראייתית לדחיית תביעת התובעת לגמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית, מאחר ומדובר בתקופה בה הצהירה התובעת כי היא מתגוררת עם בן זוגה, אריק, מזה מס' חודשים.

8. בני זוג לא יכלו להתגורר יחד בשל הליכי הגיור שעברה התובעת.

טענות הנתבע:


9. אריק משלם מחצית מהמשכנתא עבור הדירה בקרית חיים, הוא שינה את כתובתו במשרד הפנים לדירה בקרית חיים עוד בחודש 5/02 והוא השתתף בהוצאות הדירה כשהתובעת היתה במצב קשה.

על כן, מהראיות עולה בבירור כי בני הזוג חיו יחד כבני זוג לכל דבר ועניין בתקופה הרלוונטית, ורק בשעות הלילה נפרדו ולנו באמצע השבוע בנפרד מחשש שיחסיהם יתגלו ע"י הרבנות.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:


10. כבר נקבע בפסיקה כי -

"'משק בית משותף' פירושו שיתוף במקום מגורים, אכילה, שתייה, לינה, הלבשה ושאר הצרכים שאדם נזקק להם בימינו אנו בחיי יום יום כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו ותורם אם מכספו ואם מטרחו ועמלו את חלקו כפי יכולתו ואפשרויותיו..."

היינו הקיום הכלכלי מושתת על שיתוף במאמצים ובאמצעים לשם קיום הצרכים הנ"ל (אכילה, שתייה, לבוש וכו', ולעניין זה אין נפקא מיינה, אם יש לבני הזוג חשבון נפרד."

(עב"ל 1407/04 המוסד לביטוח לאומי נ' נחמה פריימן,() ניתן ביום 8.11.06, ע"א 107/87 שרה אלון נ' פרידה מנדלסון, פ"ד מג(1) 431).

11. במקרה הנדון, התובעת ובן זוגה העידו והצהירו כי לא עברו להתגורר יחד לפני חודש 11/04 בשל חששם כי ייתפסו ע"י הרבנות והדבר יפגע בהליכי הגיור של התובעת וברצונם להינשא בסיומם.

12. אריק העיד בביה"ד כי נהג לישון בבית התובעת בסופי השבוע ומדי פעם גם באמצע השבוע. (פרוטוקול דיון מיום 1.11.07 עמ' 9).

כמו כן, אריק העיד כי הוא והתובעת נהגו להתראות גם במהלך אמצע השבוע, וכי היה נוהג לשלם חלק מחשבונות הבית כאשר מצבה של התובעת היה קשה.

13. אמנם, צודקת ב"כ התובעת בטענתה כי החקירה הסביבתית שערכו חוקרי הנתבע בחודש 5/05 בה שוחחו עם מס' שכנים של התובעת, והביקור בביתה של התובעת בחודש 6/05, אינם מהווים תשתית ראייתית לדחיית תביעתה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית מחודש 1/03, וזאת מאחר שהחקירה והביקור נערכו כ-6-7 חודשים לאחר שבני הזוג להתגורר יחד, כאשר קודם לכן נהג אריק להגיע לבית של התובעת הן במהלך אמצע השבוע והן בסופי שבוע אז גם לן בדירה.

14. עם זאת, כל אחד מבני הזוג תרם כפי יכולתו לשם קיום הצרכים היומיומיים הנדרשים לאדם, לרבות תשלומי משכנתא, תשלומי חשמל, מים וגז, תשלומי כבלים וכו'.

בנוסף, אריק לן מדי סוף שבוע בביתה של התובעת ונהג לבקר גם באמצע השבוע, כאשר לעיתים אף לן בדירה.

15. יתרה מזאת, אריק שינה את כתובתו במשרד הפנים עוד בחודש 5/02 לכתובתה של התובעת בקרית חיים.

16. אשר על כן, מהראיות ומהעדויות אנו קובעים כי, הלינה הנפרדת של בני הזוג במהלך אמצע השבוע היתה מחשש שיתפסו ע"י הרבנות, אך אין בכך בכדי לשנות את העובדה כי בני הזוג ניהלו משק בית משותף לכל דבר ועניין, ובעצם חיו יחד למעט פרידה בשעות הלילה באמצע השבוע בלבד, וזאת עד לסיום הליכי הגיור של התובעת, משהוסר החשש כי יערכו ביקורות בביתם מטעם הרבנות.

17. לאור האמור לעיל, על התובעת להחזיר לנתבע את גמלאות הבטחת הכנסה שקיבלה שלא כדין החל מחודש 1/03 ועד חודש 1/05.

18. בנסיבות אלה דין התביעה – להידחות בזאת.

19. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחת הכנסה רכב

 2. הבטחת הכנסה נכס

 3. הבטחת הכנסה קורס

 4. הבטחת הכנסה תושב

 5. הבטחת הכנסה רווק

 6. הבטחת הכנסה דירה

 7. הבטחת הכנסה עצמאי

 8. הבטחת הכנסה ליחיד

 9. הבטחת הכנסה גרושה

 10. אם חד הורית עובדת

 11. הבטחת הכנסה מסמכים

 12. הבטחת הכנסה מכונית

 13. הבטחת הכנסה ארנונה

 14. הבטחת הכנסה בגיל 55

 15. הבטחת הכנסה לאברכים

 16. הבטחת הכנסה חסכונות

 17. הבטחת הכנסה בני זוג

 18. הבטחת הכנסה אקדמאים

 19. הבטחת הכנסה פקדונות

 20. הבטחת הכנסה שכר דירה

 21. התיישנות הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה בעלות רכב

 23. הבטחת הכנסה אחזקת רכב

 24. ביטול חוב השלמת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה קצבת נכות

 26. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה עיקול רכב

 28. הבטחת הכנסה קריטריונים

 29. הבטחת הכנסה הכנסה מנכס

 30. הבטחת הכנסה תושב שטחים

 31. הבטחת הכנסה עזרת משפחה

 32. הבטחת הכנסה דירת מגורים

 33. הבטחת הכנסה הוצאות חשמל

 34. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 35. אם חד הורית השלמת הכנסה

 36. אישור רפואי הבטחת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה משרד החינוך

 38. הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 39. הבטחת הכנסה יציאה מהארץ

 40. הבטחת הכנסה יציאה לחו''ל

 41. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 42. הבטחת הכנסה ידועים בציבור

 43. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 44. הבטחת הכנסה הכשרה מקצועית

 45. הבטחת הכנסה שימוש קבוע ברכב

 46. תביעה בגין גמלת הבטחת הכנסה

 47. אי הצהרה על נכסים השלמת הכנסה

 48. איסור לנהוג ברכב הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה תשלום רטרואקטיבי

 50. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 51. תביעה להשלמת גמלת הבטחת הכנסה

 52. אי שיתוף פעולה עם חוקרי המל''ל

 53. הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

 54. הבטחת הכנסה לימודים במוסד אקדמי

 55. הבטחת הכנסה קשישים היוצאים מהארץ

 56. אי שיתוף פעולה שלילת הבטחת הכנסה

 57. הבטחת הכנסה תמיכה כלכלית מהקיבוץ

 58. הבטחת הכנסה מגורים בנפרד מבן זוג

 59. אי הודעה על הפסקת עבודה השלמת הכנסה

 60. הבטחת הכנסה חיים משותפים עם בן זוג

 61. אי יכולת לשלם שכירות עקב הפסקת הבטחת הכנסה

 62. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 63. אי שיתוף פעולה לפי סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה

 64. דחיית תביעת הבטחת הכנסה לאם חד הורית ל-2 ילדים

 65. שלילת גמלת הבטחת הכנסה בגלל יציאה מהארץ בפעם השניה

 66. השלמת הכנסה נשללה בשל קיום משק בית משותף עם בן זוג

 67. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 68. סעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה ייחשבו ידועים בציבור כבני זוג

 69. החלטת לביטוח לאומי להפחית רטרואקטיבית גמלת הבטחת ההכנסה

 70. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה של נסמך על סיוע כספי של אמו וקרוביו

 71. ביטוח לאומי הפסיק לשלם גימלת הבטחת הכנסה ואף חייב בהשבת כספים

 72. תביעה על שלילת זכאות לתשלום גמלת הבטחת הכנסה באופן רטרואקטיבי

 73. זכאות לגימלת הבטחת הכנסה - שאלת זקיפת הכנסה מנכס, ובאיזה שיעור

 74. תביעה עקב החלטת ביטוח לאומי לדחות תביעות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

 75. כספים בחשבון מקבלי הבטחת הכנסה אשר אינם שלהם ולא נעשה בהם שימוש ובגינם הופסקה הגימלה

 76. החלטת ביטוח לאומי להפסיק תשלום הבטחת הכנסה מחמת חוסר שיתוף פעולה עקב אי המצאת מסמכים

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון