אחריות על מזוודות


1. בתאריך 8.8.2009 התייצבה התובעת עם בתה בת ה-5 בנמל תעופה בן גוריון על מנת לטוס מתל-אביב לבוסטון עם חניית ביניים בניו-יורק ומשם בחברת תעופה אחרת לבוסטון. התובעת רכשה כרטיסי טיסה אצל הנתבעת 2 (להלן:"אירוסוויט"), שאמורה הייתה להנחית אותן בשדה התעופה JFK שבניו-יורק.

מפאת תקלה במטוס, הועברו התובעת ובתה לחברת תעופה אחרת וכך יצאו מישראל באיחור של יותר משלש שעות ובנוסף הנחיתו אותן בשדה תעופה NEWARK ולא JFK כפי שהיה מתוכנן מראש.

התובעת טוענת, שעקב האמור לעיל, כאשר הגיעה ל-NEWARK ועד שעברו ביקורת הגירה, ביקורת מכס ואיסוף מזוודות, לא נותר להן זמן להגיע ל-JFK על מנת לעלות על הטיסה שעבורה הזמינה כרטיסים מראש בדרכן לבוסטון.

בנוסף לכך, הסתבר לתובעת, שאין טיסות מ-NEWARK לבוסטון, כפי שנאמר לה בישראל לעשות כאשר עלתה על הטיסה החלופית.

היות והשעה הייתה כבר אחרי 21.00 ולא היה סיכוי שהתובעת תצליח לתפוס הטיסה לבוסטון באותו ערב, נאלצה התובעת ובתה לקחת חדר במלון שסמוך לשדה התעופה NEWARK ועל כך שילמה 90 דולר ולמחרת לקחה רכבת לבוסטון בעלות 142 דולר.

התובעת מלינה על כל אלה ומדגישה את הקושי והטלטלה שלה ושל בתה, אשר נרדמה לה בידיים ויחד עם זאת לסחוב 3 מזוודות – דבר שהקשה עליה לנוע מדלפק לדלפק על מנת למצוא פתרון לתקלה.

בשל כל אלה, תובעת התובעת את הוצאותיה ועוגמת נפש המוערכות על ידה בסכום של 5,000 ₪.

2. א. הנתבעת 1 (להלן:"כספי") מבקשת לדחות את התביעה נגדה, משום שבעצם אין לה לתובעת כל טענה כנגד כספי.

לגופו של עניין, טוענת כספי, שטענתה העיקרית של התובעת היא כנגד האיחור בטיסה של אירוסוויט וטענה זו אין להפנות אל כספי אלא נגד חברת התעופה הנוגעת בדבר. כספי הינה סוכנת נסיעות והתובעת לא רכשה ממנה את כרטיסי הטיסה, אלא מסוכנות נסיעות "שקד טורס" אשר רכשה את כרטיסי הטיסה מכספי ולכן אין כל קשר ישיר בין התובעת ובין כספי.


עוד נטען על ידי כספי, שבהיותה סוכנת נסיעות אין לה כל שליטה על תקלה במטוס וכספי שימשה אך ורק כשלוח של אירוסוויט במכירת כרטיסי הטיסה ואין לחייב אותה בעד איחור בטיסה.

ב. אירוסוויט מבקשת אף היא לדחות נגדה את התביעה – זאת, בין היתר, בשל הטעמים הבאים:

א) אירוסוויט הסדירה לתובעת טיסה חלופית, לאור התקלה שאירעה במטוס, בלא שהתובעת תצטרך לבצע חניית ביניים בקייב כמתוכנן. התובעת יכלה גם לעבור לנמל תעופה קנדי ולטוס לבוסטון בטיסת המשך בהתאם למסלול הנסיעה שתכננה.

ב) מאחר ומדובר בתביעה בגין איחור בהובלת נוסעים בתובלה אווירית בינלאומית, אזי היא כפופה לאמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה בינלאומית באוויר, הידועה כאמנת וורשה ולכן אין להשית עליה אחריות ופיצוי בגין האיחור.

ג) אירוסוויט לא שימשה כמוביל אווירי לגבי הטיסה הפנימית בתוך ארה"ב והיא לא נושאת באחריות לגביה. כמו כן, מכחישה אירוסוויט את טענות התובעת ככל שאלה מתייחסות לאי השגת טיסה חלופית, או שנאלצה לקחת חדר במלון או רכבת ישירה לבוסטון וכמו כן מכחישה את הטענה בדבר זמן ביקרות ההגירה, מכס וקבלת המזוודות או את טענת הטלטלה, הסבל ועוגמת הנפש שעברה התובעת.

3. עניינה של תביעת התובעת, בקבלת פיצוי עבור נזקים שנגרמו לה כתוצאה מביטול טיסת אירוסוויט מת"א לניו-יורק, בשל תקלה טכנית במטוס והעברתה לטיסה אחרת.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ולאחר ששמעתי את הצדדים הנוגעים לעניין ולאחר ששקלתי את חומר הראיות, כפי שזה הוצג בפני, אני מחליט לדחות את התביעה נגד כספי- זאת מן הנימוקים הבאים:

א. כספי, אמנם רכשה עבור התובעת ובתה כרטיסי טיסה, אך בכתב התביעה, אין התובעת מייחסת כל אחריות על כספי על מה שאירע לה ולבתה כתוצאה מהאיחור בטיסה. טענותיה של התובעת הן פועל יוצא מאיחור בטיסה ומה שאירע לאחר מכן ולכספי, בהיותה סוכנת נסיעות, אין לייחס אחריות כלשהי לאותה תקלה שאירעה במטוס, יען כי לכספי, כסוכנת נסיעות אין שליטה על מה שנעשה במהלך הטיסה או לאיחור בטיסה.

ב. אני מסכים לטענת כספי, שהתובעת- בעצם- לא הראתה עילת תביעה כלשהי נגדה.


באיחור בטיסה או בהעברה לטיסה חלופית - אין לה לכספי כל מעורבות או השפעה על הליכים אלה.

התובעת גם לא יכולה להטיל על כספי אחריות על מעשים שהם מחוץ למסגרת שליטתה וגם לא יכולה להיות אחראית ליציאת טיסה במועד שנקבע.

אני גם מקבל את טענת כספי, כי ההחלטה בדבר דחיית הטיסה ובדבר שינוי המסלול המתוכנן התקבלה עת הייתה התובעת כבר בנמל התעופה ובמקרה כזה, אך ברור הוא, שלכספי לא הייתה כל אפשרות לדעת או למנוע השינוי שחל באותו זמן.

4. באשר לתביעת התובעת כנגד אירוסוויט – אני מחליט כדלקמן:

א. אין חולק, שעסקינן בטיסת אירוסוויט, שהייתה מתוכננת לצאת מת"א לקייב ושלתובעת הייתה מתוכננת טיסת המשך מקייב לניו-יורק.

אין גם חולק, שבמהלך הבדיקות ולפני ההמראה, התגלתה בעיה טכנית, שהביאה לעיכוב בהמראת הטיסה.

טכנאי אירוסוויט ניסו לתקן את התקלה על מנת לאפשר את המראת המטוס בזמן המיועד, ברם תיקון התקלה נמשך וכתוצאה מכך הוחלט על העברת נוסעי הטיסה לטיסות חלופיות.

כך הועברה התובעת ובתה לטיסה חלופית ישירה לניו-יורק של חברת קונטיננטל אירליינס אשר יצאה כשלש שעות לאחר מועד ההמראה המקורי וכך הגיעה התובעת לניו יורק כשעתיים לפני מועד הנחיתה המקורי המתוכננת.

העולה מכך הוא, שהאירוסוויט הסבירה לתובעת ולבתה טיסה חלופית ישירה לארה"ב בלא שתצטרך לבצע חניית ביניים בקייב.

עוד נטען על ידי אירוסוויט, שהתובעת הייתה יכולה לעבור לנמל התעופה קנדי ולטוס לבוסטון בטיסת המשך בהתאם למסלול הנסיעה שתכננה.

ב. לאור האמצעים בהם נקטה אירוסוויט, סבורה היא שאין להטיל עליה אחריות לפיצוי – זאת גם בהסתמך על הוראות חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980 (להלן: "חוק התובלה") ובהסתמך על האמנה מכוח חוק התובלה.

ג. העובדות מצביעות על כך, שאכן אין חולק בין הצדדים, שאכן התובעת ובתה לא טסו בזמן הקבוע, אך אין גם חולק שהעיכוב נבע בשל תקלה טכנית שנתגלתה במטוס בטרם המריא.

בנסיבות אלה, אני קובע כי האיחור בטיסה נבע מתקלה טכנית וברור, שאין לצפות מאירוסוויט להטיס נוסעים במטוס שאינו כשיר לטיסה רק על מנת לעמוד בלוח הזמנים.

בעניין זה, כדאי שכל נוסע המאחר להגיע ליעדו בשל תקלה במטוס, ישים לנגד עיניו שתי אמרות הבאות: האחת, טוב לגלות תקלה בעוד המטוס על פני הקרקע מאשר לגלותה באוויר תוך כדי טיסה, שהרי במקרה כזה, חלילה, סופה מי ישורנה; השנייה, תקלה אמנם מעכבת את ההגעה ליעד, ברם מוטב לאבד רגע בחיים מאשר לאבד חיים ברגע.

ד. לגופו של עניין, התובעת החליטה לתבוע פיצוי בסך של 5,000 ₪, למרות שההוצאות הממשיות – אם תתקבלנה – מגיעות לסכום בש"ח השווים לסך של 232 דולר.

גם אם סוברת התובעת, שיש להטיל על אירוסוויט אחריות להוצאותיה עקב האיחור, האמור, גם אז יש לקבל את טענת אירוסוויד, שחל עליה סעיף 2 לחוק התובלה וסעיף הפטור הקבוע בסעיף 20(1) לאמנת ורשה הקובע פטור למוביל האווירי, אם נקט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזק או שנקיטת אמצעים בלתי אפשריים לגביהם.

מטענות אירוסוויט, כפי שאלו מועלות בכתב ההגנה – טענות שלא נתסרו- אני קובע כי מעת שנודע לה על התקלה, נקטה היא בכל האמצעים הדרושים כדי לחסוך או למנוע נזק מהנוסעים.

התובעת הועברה לטיסה חלופית – גם אם העברה זו גרמה לכך, בסופו של יום, שהתובעת לא תגיע במועד המקורי שנקבע לה.

5. סוף דבר, אני מקבל את טענת אירוסוויט, שהיא אכן לא שימשה כמוביל אווירי לגבי הטיסה הפנימית והיא אינה נושאת באחריות לגביה.

התובעת לא הוכיחה מה קשר או מה אחריות יש לה לאירוסוויט עם משך זמן ביקורת ההגירה וקבלת המזוודות, או שהתובעת לא השיגה טיסה חלופית.

לכן, מאחר ומדובר בתביעה שבעיקרה נובעת מהאיחור בהובלת נוסעים בתובלה אווירית בינלאומית, הרי שהיא כפופה לאמנה הנ"ל ולחוק התובלה הנ"ל (ראה סעיף 2 לחוק הנ"ל) ולכן, עבור עצם האיחור אין מקום לחייב את אירוסוויט לפצות את התובעת- מהנימוקים שפירטתי לעיל - ואין גם מקום לחייב את אירוסוויט לפצות את התובעת בגין עוגמת נפש, שכן במסגרת הוראות החוק שפירטתי לעיל, אין מקום לפצות עבור עוגמת נפש בתביעה הקשורה באיחור עקב תקלה טכנית במטוס. בנוסף לכך, נקבעו בסעיף 24 לאמנה הוראות בדבר ייחוד העילה ועל פי סעיף זה עילת תביעה הצומחת מהאמנה כפופה אך ורק לתנאים ולגבולות הקבועים באמנה זו.

יחד עם זאת, אני קובע, שהתובעת הוכיחה, בצירוף קבלות, שאכן נאלצה לקחת חדר במלון ולמחרת לנסוע ברכבת ואין לי ספק שזהו נזק ישיר וקשור לסיבת האיחור ועל אירוסוויט לשלם לתובעת את ההוצאות הישירות הקשורות קשר ישיר עם ההגעה המאוחרת.

לפיכך, אני מחייב את הנתבעת 2 – אירוסוויט איירליינס- לשלם לתובעת סכום בש"ח השווה לסך של 232 דולר של ארה"ב. הסך הנ"ל ישולם לתובעת לפי שער היציג של הדולר ביום התשלום בפועל בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 22.11.09 - ועד התשלום בפועל.

לאור כל האמור לעיל, החלטתי שאין מקום להוסיף ולחייב את הנתבעת 2 בהוצאות נוספות על הסכום בו חייבתי אותה בפסק דין זה ובעניין זה אני מחליט, שאין צו להוצאות.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי שחרור מטען

 2. איתור מטען שאבד

 3. אחריות על מזוודות

 4. עיכוב בהגעת כבודה

 5. איחור בקבלת כבודה

 6. איחור בהגעת כבודה

 7. איחור בהגעת מזוודה

 8. אחריות מוביל אווירי

 9. ביטוח אובדן מזוודה

 10. איחור בהגעת מזוודות

 11. אי הגעת מזוודות בזמן

 12. איחור במסירת מזוודה

 13. ביטוח אובדן מזוודות

 14. אמנת ורשה אובדן כבודה

 15. איחור בהעברת המזוודות

 16. אמנת ורשה איחור כבודה

 17. פיצוי בגין איחור בהגעת כבודה

 18. אחריות מוביל אווירי לנזקים למטען

 19. אחריות על אובדן חפצים אישיים במזוודה

 20. נסע לחו"ל, כשהגיע נוכח לדעת ששתי מזוודות נשברו

 21. אחריות מוביל אווירי לנזק שנגרם בזמן ההובלה באוויר

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון