הלכת גויסקי


הצדדים התייצבו היום בפני לדיון בהתנגדות לביצוע שני שיקים על סך קרן כולל של 60,000 ₪ בתיק הוצאה לפועל 0115428119.
יצוין כי ההתנגדות הוגשה במועד ולפיכך ההליכים בתיק ההוצל"פ עוכבו.
המצהיר מטעם המתנגדת נחקר היום בדיון על תצהירו ובתום הדיון סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה.
טענתה המרכזית של המבקשת בהתנגדות היא כי מסרה את השיקים כתשלום עבור משקאות בעסקה שאותה ערכה עם הנפרעת בשיקים ומאחר שנעשה כישלון תמורה מלא כלומר שהנפרעת לא סיפקה למבקשת את הסחורה שבגינה נמסרו השיקים, לא זכאי המשיב לגבות את השיקים מידי המבקשת.

ב"כ המשיב מעלה שתי טענות נגדיות עיקריות: האחת – לפיה בהתאם להלכת גויסקי (ע"א 333/61 של בית המשפט העליון) הרי שמאחר שסיחור השיקים מושא ההתנגדות לידי המשיב קדם למועד כישלון התמורה, כך לפי גרסת המבקשת עצמה בתצהירה ובחקירה היום, אין לשמוע את טענת כישלון התמורה כטענת הגנה כלפי המשיב. וטענה שניה – לפיה טענת כישלון התמורה נטענה באופן חסר פירוט מספיק.

יצוין כי המבקשת מעלה בתצהיר טענה נוספת לגבי פגם בהיסב של השיקים ששימש כנימוק נוסף לכיבוד השיקים אך נראה שטענה זו לא יכולה להתקבל מאחר שרק לגבי אחד משני השיקים יש התייחסות לפגם בחתימה אך לא של המסב כי אם של המושך בשיק.
מדובר איפוא בטענה חסרת בסיס שלא ניתן לקבלה.

לא שמעתי מפי ב"כ המבקשת מענה של ממש לטענה בדבר חלוטה של הלכת גויסקי.
אכן נראה כי עסקינן בסיטואציה שאליה מכוונת הלכת גויסקי שכן אין ספק למעשה ואין חולק כי השיקים הופקדו ונמסרו לידי המשיב עוד בטרם מועד כישלון התמורה. המצהיר מטעם המבקשת מאשר בתצהירו למעשה בפה מלא כי ידע שהשיקים נמסרו גם לבנקים ובסעיף 11 לתצהירו אף מוסיף ומצהיר כי נציגה של הנפרעת התקשר במעמד פגישה שנערכה באוקטובר 2010 לבנק בבקשה להחזיר את השיקים, כלומר המבקשת ידעה כי השיקים כבר סוחרו והועברו לידי המשיב.
על פי הלכת גויסקי המועד של הסיחור בהשוואה למועד כישלון התמורה הוא הקובע ואין כל חוסר תום לב בכך ששיק שלגביו נעשה כישלון תמורה לאחר הסיחור מוצג לגבייה על ידי אוחז השיק.
ב"כ המבקשת גם לא נתן מענה בסיכומיו לטענת ב"כ המשיב לפיה אין כל צורך להוכיח אחיזה כשורה או אחיזה בעד ערך בנסיבות אלו, ונראה אכן שעל פי נסיבות פס"ד גויסקי אין צורך באלה כאשר הקובע הוא כאמור המצב התודעתי של אוחז השיק במועד שבו סוחרו עליו השיקים ובמועד זה במקרה שלנו לא היה כל פגם באחיזה וכישלון התמורה טרם נולד ומאחר ששיק כמוהו ככסף ועל פי הלכת גויסקי זכאי המשיב לגבות את השיקים.
כמו כן, מקובלת עלי גם טענתה החלופית של ב"כ המשיבה לפיה העסקאות וההתחשבנויות הנטענות שנעשו בין המבקשת לבין הנפרעת בשיקים לא פורטו באופן מספיק כנדרש בתצהיר התומך בהתנגדות וגם מטעם זה נראה שדין ההתנגדות להידחות.

לסיכום:
ההתנגדות נדחית.
המבקשת תשלם למשיב הוצאות בסך של 1000 ₪.
ההליכים בתיק ההוצאה לפועל ישופעלו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת קטב

 2. הלכת קלס

 3. הלכת גנז

 4. הלכת קרמר

 5. הלכת קופל

 6. הלכת קריב

 7. הלכת קהתי

 8. הלכת קליג

 9. הלכת קדוש

 10. הלכת קאשי

 11. הלכת הפחד

 12. הלכת סלע

 13. הלכת קלמר

 14. הלכת קניר

 15. הלכת קורן

 16. הלכת אוסם

 17. הלכת קנית

 18. הלכת רוט

 19. הלכת צרי

 20. הלכת קוזלי

 21. הלכת קסוטו

 22. הלכת קורפו

 23. הלכת קרסיק

 24. הלכת קוסוי

 25. הלכת רוקר

 26. הלכת קעדאן

 27. הלכת קסירר

 28. הלכת סיבל

 29. הלכת טטרו

 30. הלכת פלמן

 31. הלכת אלסוחה

 32. הלכת אסולין

 33. הלכת אטינגר

 34. הלכת קנובלר

 35. הלכת אשבורן

 36. הלכת בובליל

 37. הלכת קאדריה

 38. הלכת אל עמי

 39. הלכת גויסקי

 40. הלכת פמיני

 41. הלכת הניכוי

 42. הלכת קרישוב

 43. הלכת קירשנר

 44. הלכת קלקודה

 45. הלכת הולצמן

 46. הלכת צמיתות

 47. הלכת פוליטי

 48. הלכת אהרונוב

 49. הלכת קליפורד

 50. הלכת קולומבו

 51. הלכת קול העם

 52. הלכת סוויסה

 53. הלכת אלגריסי

 54. הלכת אל עמלה

 55. הלכת הגמלאות

 56. הלכת משה סמי

 57. הלכת יורוקום

 58. הלכת בית הכרם

 59. הלכת פרמינגר

 60. הלכת בית הרכב

 61. הלכת קסטנבאום

 62. הלכת שטיינמץ

 63. הלכת מילפלדר

 64. הלכת קל בניין

 65. הלכת קו לעובד

 66. הלכת פרלה עמר

 67. הלכת חאג' יחיא

 68. הלכת ההשתחררות

 69. הלכת זטולובסקי

 70. הלכת צ'ק פוינט

 71. הלכת קהילת ציון

 72. הלכת מיסטר מאני

 73. הלכת נניקשווילי

 74. הלכת רובינשטיין

 75. הלכת קידוחי הצפון

 76. הלכת אפרופים הישנה

 77. הלכת קנובלר יעקובי

 78. הלכת הניהול הפנימי

 79. הלכת אפרופים החדשה

 80. הלכת מרכז הארגזים

 81. הלכת הניכוי מהניכוי

 82. הלכת הרשות הראשונית

 83. הלכת קנית היטל השבחה

 84. הלכת סויסה תצהיר חוקרים

 85. הלכת העיקר והטפל מקרקעין

 86. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 87. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 88. הלכת מלול אובדן סיכויי החלמה

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון