הלכת חאג' יחיא


1. לפני בקשת הנאשם להתיר לו להגיש כראיה הודעות עד (מריו קופרשטיין) אשר שמו הופיע ברשימת עדי התביעה, ואשר נפטר עוד בטרם הסתיימה פרשת התביעה.

לטענת ב"כ הנאשם, הדברים שנאמרו ע"י העד בחקירתו תומכים בגרסת הנאשם ודרושים להגנה. המאשימה טוענת כי מדובר בעדות שמועה, ומגלה בגדר טענותיה לעניין זה כי מבחינתה דברי העד בהודעותיו אינם משקפים את האמת, וכי היא היתה מוותרת על העדתו.

2. הקושי שבפניו ניצבים הנאשם וסנגורו למול איבוד מידע אשר היה בו כדי לסייע להם הוא ברור, ועקרונות הצדק מבססים צורך אמיתי למצוא למצב זה פתרון הולם. ברם, חרף מאמציי, ועל אף שבחנתי את המסלול שהוצע ע"י ב"כ הנאשם, עו"ד רזניק, לא מצאתי פתרון קיים מבוסס דיו למול השיקולים הידועים, שאינם מאפשרים הישענות על עדות שמועה, כמסורת המשפט האנגלי האמריקאי. עו"ד רזניק סמך טיעונו על גישת בית המשפט העליון בדנ"פ 4290/91 מדינת ישראל נ' חוסאם בן מוג'הד חאג' יחיא, פ"ד מו(3) 661, ועל אופן יישומה ע"י כב' השופט כבוב חאלד בהחלטה בעניין הגשת אמרות החוץ של רות האפרתי בת"פ (ת"א) 40206/05. דא עקא, הלכת חאג' יחיא עסקה בקבלת ראיה מכח סעיף 10א' לפקודת הראיות [נוסח חדש], סעיף שנחקק על רקע הלחצים של עולם הפשע על עדים פוטנציאליים. משחוקק סעיף 10א', דרך היציאה מתחום הראיות הפסולות לגבי ההודעות הנכנסות לגדרו נעשתה בעיקרה ע"י המחוקק עצמו, והדרך בה צעד בית המשפט העליון בדנ"פ 4290/91, היא בגדר השלמה בלבד, הנעשית על דרך פרשנות.

בעניין שלפני, הדרך המשפטית שיש לעשות כדי לקבל את הראיה היא ארוכה, מאחר שלא מסתמן מסלול חקיקתי שניתן להיעזר בו. אני סבורה שדווקא עשייתו של המחוקק בגדר המצבים הנכנסים לסעיף 10א' לפקודת הראיות, מבליטה את חסרונו של בסיס דומה במצב בו עסקינן כאן.

אוסיף כי, בהעדר חקירה נגדית לדברים שאמר העד קופרשטיין בהודעותיו, לא זו בלבד שקיים קושי לגבי הקבילות, אלא גם ברור כי לא ניתן לייחס לדברים משקל של ממש.

לאור האמור, הבקשה נדחית.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת קטב

 2. הלכת קלס

 3. הלכת גנז

 4. הלכת קרמר

 5. הלכת קופל

 6. הלכת קריב

 7. הלכת קהתי

 8. הלכת קליג

 9. הלכת קדוש

 10. הלכת קאשי

 11. הלכת הפחד

 12. הלכת סלע

 13. הלכת קלמר

 14. הלכת קניר

 15. הלכת קורן

 16. הלכת אוסם

 17. הלכת קנית

 18. הלכת רוט

 19. הלכת צרי

 20. הלכת קוזלי

 21. הלכת קסוטו

 22. הלכת קורפו

 23. הלכת קרסיק

 24. הלכת קוסוי

 25. הלכת רוקר

 26. הלכת קעדאן

 27. הלכת קסירר

 28. הלכת סיבל

 29. הלכת טטרו

 30. הלכת פלמן

 31. הלכת אלסוחה

 32. הלכת אסולין

 33. הלכת אטינגר

 34. הלכת קנובלר

 35. הלכת אשבורן

 36. הלכת בובליל

 37. הלכת קאדריה

 38. הלכת אל עמי

 39. הלכת גויסקי

 40. הלכת פמיני

 41. הלכת הניכוי

 42. הלכת קרישוב

 43. הלכת קירשנר

 44. הלכת קלקודה

 45. הלכת הולצמן

 46. הלכת צמיתות

 47. הלכת פוליטי

 48. הלכת אהרונוב

 49. הלכת קליפורד

 50. הלכת קולומבו

 51. הלכת קול העם

 52. הלכת סוויסה

 53. הלכת אלגריסי

 54. הלכת אל עמלה

 55. הלכת הגמלאות

 56. הלכת משה סמי

 57. הלכת יורוקום

 58. הלכת בית הכרם

 59. הלכת פרמינגר

 60. הלכת בית הרכב

 61. הלכת קסטנבאום

 62. הלכת שטיינמץ

 63. הלכת מילפלדר

 64. הלכת קל בניין

 65. הלכת קו לעובד

 66. הלכת פרלה עמר

 67. הלכת חאג' יחיא

 68. הלכת ההשתחררות

 69. הלכת זטולובסקי

 70. הלכת צ'ק פוינט

 71. הלכת קהילת ציון

 72. הלכת מיסטר מאני

 73. הלכת נניקשווילי

 74. הלכת רובינשטיין

 75. הלכת קידוחי הצפון

 76. הלכת אפרופים הישנה

 77. הלכת קנובלר יעקובי

 78. הלכת הניהול הפנימי

 79. הלכת אפרופים החדשה

 80. הלכת מרכז הארגזים

 81. הלכת הניכוי מהניכוי

 82. הלכת הרשות הראשונית

 83. הלכת קנית היטל השבחה

 84. הלכת סויסה תצהיר חוקרים

 85. הלכת העיקר והטפל מקרקעין

 86. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 87. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 88. הלכת מלול אובדן סיכויי החלמה

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון