הלכת קטב


על פי הודייתו בעבירת איומים בכך שארבעה חודשים וחצי עובר ליום 17/11/09 שלח מהטלפון הסלולרי שלו לטלפון של המתלוננת אשר היתה אותה עת בת זוגו מסרונים שונים, אשר בהם אמר לה "פעם הבאה שאני אגיע אליך לבניין זה לפגוע בך ואני מגיע עם עבריינים מבאר שבע".
הנאשם בן 39, ללא עבר פלילי.
הנאשם מאז ועד היום לא הסתבך בשום עבירה נוספת.
בעניינו של הנאשם התבקש והתקבל תסקיר שירות מבחן. על פי התסקיר הנאשם בעל מודעות נמוכה להתנהגותו ועלול להגיב באופן לא מבוסס ותוקפני במצבים בהם חש עלבון וחוסר אונים. להערכת שירות המבחן קיים סיכון להישנות מעשים בסיטואציות של לחץ אם כי אין לו דפוסים אלימים דומיננטיים.
הנאשם מצוי בתהליך של חיפוש עבודה, הוא בוגר 12 לימוד עם זכאות לתעודת בגרות חלקית. הוא השלים לימודי תעודה בקורס שדרים וכתבי ספורט ועובד כנהג מונית. נוכח האמור היה שירות המבחן אמביוולנטי באשר להמלצה להמנע מהרשעה.
ב"כ המאשימה עתר שלא להידרש להמלצת שירות המבחן ועתר להרשעתו של הנאשם בדין.
לטענת ב"כ המאשימה המדובר בתסקיר שלילי אשר אינו מעיד על הפנמה של הערכים הנדרשים ומאידך איננו מצביע על פגיעה קונקרטית באפשרות התעסוקה של הנאשם.
הסנגורית עתרה לאימוץ המלצות שירות המבחן, כאשר הצביעה בין היתר על כך כי כתב האישום תוקן באופן מסיבי ומשמעותי ובסופו של יום מדובר במתלוננת עם בעיות מהימנות לא פשוטות.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה שאין מקום להמנע מהרשעתו של הנאשם בדין.
ככלל המדובר בעבירת אלימות אומנם מהרף הנמוך אך כלפי מי שהיתה אז בת זוגו ובענין זה הכלל הוא כי אין מקום להמנע מהרשעה בעבירות מן הסוג הזה.
מעבר לכך אוסיף כי הלכת קטב דורשת הצבעה על פגיעה קונקרטית באפשרויות תעסוקה ממשיות. כאן בפנינו הנאשם לא הצביע על פגיעה כזאת. המדובר במי שבגיל 39 עדיין מחפש את דרכו בחיים ללא כל תעסוקה קונקרטית אשר ממילא גם לא ניתן לפגוע בה ולא יכולה להפגע כתוצאה מההרשעה. הסיכון בענין הפגיעה בתעסוקתו העתידית של הנאשם, הינו סיכון ככל סיכון של נאשם אחר ואיננו יוצא דופן במובן המצדיק המנעות מהרשעה.
נוכח כל האמור, אני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום – איומים- עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין
באשר לעונש – הצדדים הסכימו כי יושת על הנאשם עונש מאסר מותנה בלבד וכן קנס. סבורני כי הסכמה זו משקפת את האיזון הראוי בכלל נסיבות הענין ולפיכך אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

 1. מאסר על תנאי לתקופה של שלושה חודשים והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או כל עבירה אחרת כנגד הגוף לתקופה של שלוש שנים מהיום.
 2. קנס בסך של 3,000 ₪.

הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים אשר תחילתם ביום 1/3/13 ומידי 01 לכל חודש.
לא יעמוד הנאשם בביצוע תשלום כלשהוא במלואו או במועדו, תעמוד יתרת הקנס לפרעון מלא ומיידי.

ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הלכת קטב

 2. הלכת קלס

 3. הלכת גנז

 4. הלכת קרמר

 5. הלכת קופל

 6. הלכת קריב

 7. הלכת קהתי

 8. הלכת קליג

 9. הלכת קדוש

 10. הלכת קאשי

 11. הלכת הפחד

 12. הלכת סלע

 13. הלכת קלמר

 14. הלכת קניר

 15. הלכת קורן

 16. הלכת אוסם

 17. הלכת קנית

 18. הלכת רוט

 19. הלכת צרי

 20. הלכת קוזלי

 21. הלכת קסוטו

 22. הלכת קורפו

 23. הלכת קרסיק

 24. הלכת קוסוי

 25. הלכת רוקר

 26. הלכת קעדאן

 27. הלכת קסירר

 28. הלכת סיבל

 29. הלכת טטרו

 30. הלכת פלמן

 31. הלכת אלסוחה

 32. הלכת אסולין

 33. הלכת אטינגר

 34. הלכת קנובלר

 35. הלכת אשבורן

 36. הלכת בובליל

 37. הלכת קאדריה

 38. הלכת אל עמי

 39. הלכת גויסקי

 40. הלכת פמיני

 41. הלכת הניכוי

 42. הלכת קרישוב

 43. הלכת קירשנר

 44. הלכת קלקודה

 45. הלכת הולצמן

 46. הלכת צמיתות

 47. הלכת פוליטי

 48. הלכת אהרונוב

 49. הלכת קליפורד

 50. הלכת קולומבו

 51. הלכת קול העם

 52. הלכת סוויסה

 53. הלכת אלגריסי

 54. הלכת אל עמלה

 55. הלכת הגמלאות

 56. הלכת משה סמי

 57. הלכת יורוקום

 58. הלכת בית הכרם

 59. הלכת פרמינגר

 60. הלכת בית הרכב

 61. הלכת קסטנבאום

 62. הלכת שטיינמץ

 63. הלכת מילפלדר

 64. הלכת קל בניין

 65. הלכת קו לעובד

 66. הלכת פרלה עמר

 67. הלכת חאג' יחיא

 68. הלכת ההשתחררות

 69. הלכת זטולובסקי

 70. הלכת צ'ק פוינט

 71. הלכת קהילת ציון

 72. הלכת מיסטר מאני

 73. הלכת נניקשווילי

 74. הלכת רובינשטיין

 75. הלכת קידוחי הצפון

 76. הלכת אפרופים הישנה

 77. הלכת קנובלר יעקובי

 78. הלכת הניהול הפנימי

 79. הלכת אפרופים החדשה

 80. הלכת מרכז הארגזים

 81. הלכת הניכוי מהניכוי

 82. הלכת הרשות הראשונית

 83. הלכת קנית היטל השבחה

 84. הלכת סויסה תצהיר חוקרים

 85. הלכת העיקר והטפל מקרקעין

 86. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 87. הלכת מרגוליס מצב רפואי קודם

 88. הלכת מלול אובדן סיכויי החלמה

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון