הפרת חוזה ארגון חתונה


1. על פי כתב התביעה ביום 9.10.05 התקשר הנתבע עם התובעים, עמותה העוסקת בשרותי קייטרינג ומנהלה, לעריכת חתונתם של בנו וכלתו ביום 9.3.06. בהתאם להסכם התחייב הנתבע לשלם לתובעים עבור הזמנת 400 מנות ומתן שירותים. בסמוך למועד האירוע ביקש הנתבע כי מספר המנות יוגדל ל-540. בנוסף אישר הנתבע לתובעים פתיחת שולחן נוסף בערב האירוע, התחייב לשלם תוספת בגין שימוש בשולחנות מרובעים וכן התחייב לשלם טיפ. על פי כתב התביעה התובעים סיפקו לנתבע את האירוע והשירותים אך הנתבע שלם רק חלק מהחוב בסך 57,012 ש"ח ונותר חייב סך של 39,555 ₪ אותם הוא מסרב לשלם. על פי כתב התביעה מדובר בהפרה יסודית של ההסכם.

בכתב ההגנה נטען כי התובעים הפריזו בתיאור החוב, המוכחש ולנתבע עומדת זכות קיזוז כנגד החוב.

2. על פי כתב התביעה שכנגד שהוגש על ידי התובע ובנו התובעים שכנגד חפצו לערוך חתונה ברמה גבוהה ביותר ופנו לנתבע שכנגד 3 אשר היפנה אותם לנתבעים שכנגד 1-2 המטפלים מטעמו בהפקת אירועים. לאחר מספר פגישות ולאחר שהנתבע שכנגד 2 הצהיר כי הוא והנתבעת שכנגד 1 מסוגלים לערוך את האירוע ברמה הגבוהה ביותר, סוכמו כל האלמנטים של החתונה ונחתם החוזה. על פי כתב התביעה שכנגד אין כמעט סעיף בחוזה שלא הופר על ידי הנתבעים שכנגד – השרות הגרוע, הרמה הירודה של האוכל והצורה הזוועתית של הגשתו. על פי כתב התביעה שכנגד על אף ההשקעה העצומה מצד התובעים שכנגד והציפיות העצומות, נגרמה להם מבוכה רבה, בושה, אכזבה ועוגמת נפש נוראית. לטענת התובעים שכנגד הנתבע שכנגד 3 אחראי לריבוי העוולות שנעשו כנגד התובעים שכנגד ובשל כך חייב במלוא נזקיהם. התובעים שכנגד תובעים סך של 150,000₪ בגין השחתת זמן, פיצוי בגין הפרת חוזה, עוגמת נפש ואובדן הכנסות.

על פי כתב ההגנה לתביעה שכנגד הנתבעת שכנגד 1 הינה עמותה ללא כוונת רווח שהוקמה על ידי הנתבע שכנגד 2 על מנת לסייע לזוגות החפצים להינשא על אף שאין ביכולתם הכלכלית לעמוד בכך. כל אדם הפונה לעמותה יודע כי מדובר בהפקת אירוע יוקרתי ככל שיהיה בעלות סבירה. מנהל הנתבעת שכנגד 3 הציע מספר חלופות לתובעים שכנגד אך הם דחו אותן בשל מחירן הגבוה והוא היפנה אותם לנתבעים שכנגד 1 ו-2. על פי כתב ההגנה אין כל יריבות בין התובעים שכנגד לנתבעת שכנגד 3 ובין התובע 2 לנתבעים שכנגד. עוד נטען בכתב ההגנה כי התובעים שכנגד קיבלו שירות ואוכל בחתונתם הרבה מעבר לדרישותיהם וכל הכשלים נבעו מרצון התובעים שכנגד לחסוך בעלויות.

3. מטעם התובעים הוגשו תצהירו של התובע 2 וכן תצהירו של אלמוג וענונו עובד התובעת 1 אשר שימש כרב מלצרים באירוע נשוא התביעה. מטעם הנתבע והתובעים שכנגד הוגשו תצהיריהם של הנתבע והתובעים שכנגד. לתצהירו של התובע שכנגד 2 צורפו שני דיסקים המתעדים את אירוע החתונה. עוד הוגשו מטעם הנתבע והתובעים שכנגד תצהיריהם של אלעד ביטון – אחיו של התובע שכנגד 2, של אנט חנה ביטון – אשתו של הנתבע-התובע שכנגד 1, של אליעזר כהן שעבד בתקופה הרלוונטית כקבלן משנה של הנתבעת שכנגד 3, ושל אורחים שהיו בחתונה: חיים דוידוף, סיון חיים, אלברט מכלוף, אופירה ביטון, חנה פירו, אורטל בן עטר, אודליה כרבי ורועי מזרחי.

לאחר שהוגשו התצהירים הגיעו הצדדים לכלל הסכמה להסמיך את בית המשפט להכריע בתיק על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 על יסוד החומר המצוי בתיק בית המשפט בתוספת סיכומים בכתב.


4. הסמכת בית המשפט להכריע על פי סעיף 79א האמור פירושה נכונות של כל צד לוותר על זכויותיו הפורמאליות הנטענות ונכונות לחלוק עם הצד השני את תוצאת הסכסוך על דרך של פשרה.

לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק בית המשפט ושקלתי את טענות הצדדים ככל הנוגע לגובה החוב, היקף וטיב השירות והאוכל שסופקו והראיות לכך, עוגמת הנפש, זהות הצדדים הרלוונטיים וכלל נסיבות העניין אני סבורה כי תוצאה ולפיה תתקבל התביעה ואילו התביעה שכנגד כנגד הנתבעים שכנגד 1-2 תתקבל אף היא בשיעור גובה החוב בתביעה המקורית באופן שהחיובים הדדיים יקוזזו במלואם, מהווה פשרה ראויה בתיק זה. אני מחייבת את הצדדים בהתאם. התביעה שכנגד כנגד הנתבעת שכנגד 3 נדחית.

בנסיבות העניין לא ראיתי מקום ליתן צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון