הפרת חוזה נמשכת


(בבקשה לפיצול סעדים)


1. זו בקשת התובע כי בית המשפט ייתן רשות למבקש לפצל את הסעדים העומדים לו כנגד המשיבים, ולאפשר לו להגיש כנגד המשיבים, תביעה כספית בגין סעדים נוספים המגיעים לו בשל עילת תביעה אשר נוצרה לאחר הגשת התביעה.

הבקשה נתמכת בתצהירו של המבקש.

2. עיון בכתב התביעה מעלה כי בסעיף 59 ח' לכתב התביעה, צויין במפורש כי במידה ויפסיד התובע עונות גידול נוספות, יעתור לחיוב המשיבים בהפסדים המתמשכים.

3. בתצהירו התומך בבקשה, טוען המבקש כי החל ממועד הגשת התביעה ועד היום, נגרמו למבקש הפסדים בשל עונות גידול נוספות בשל העובדה שאיננו יכול לעשות שימוש בחממה שסופקה. המבקש טוען כי הוא איננו יכול להקטין את נזקיו, והוא נותר במצב כלכלי חמור באופן שאין ידו משגת לממן חממה חלופית ואף לא את פינוי החממה שסופקה.

4. בנוסף, מציין המבקש כי לאחר שהוגשה התביעה, נתקבלה אצלו דרישה, מאת מנהלת ההשקעות החקלאית, להשיב לידיה את הסף של 156,000 ₪ אשר שולמו למשיבה 1 במסגרת הזמנת החממה:


5. על כן, טוען המבקש כי הסעדים המלאים העומדים לזכותו – טרם התגבשו במלואם ויש לאפשר לו להגיש כנגד המשיבים תביעה נפרדת.

6. המסגרת הנורמטיבית להגשת הבקשה לפיצול סעדים היא בהוראות תקנות 44 ו-45 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984.

7. הכלל העולה מהן הוא המדגיש את האינטרס הציבורי המחייב ריכוז כל ההליכים הנובעים מאותה עילה במסגרת דיונית אחת, על מנת שלא להטריד את היריב ולא להעסיק את בית המשפט בהתדיינויות כפולות.

8. תקנה 45 קובעת כי מי שזכאי למספר סעדים בשל עילה אחת – עליו לתבוע את כולם במסגרת תובענה אחת.

9. ענייננו בתביעה לפצויים בגין הפרת חוזה נמשכת, בגין עילות הפרת החוזה אשר נתגבשו לפני הגשת התביעה.

הבקשה לפיצול סעדים מתייחסת בין היתר לעילות שנתגבשו לאר הגשת התביעה, המקימות עילת תביעה נפרדת.

10. בסוגיה של הפרת חוזה נמשכת, והפרות של הוראת אותו חוזה- אין זהות בין עילה שנתגבשה לפני הגשתה של התביעה הראשונה ובין עילה שנתגבשה לאחר הגשתה של התביעה הראשונה. וראה: ע"א 830/86 ס.א.ר חרושת דפנה נ' ס.א.ר סרט אלכסון, פד"י מ"ב (4) 805:

"ההפרות הנטענות התרחשו כולן לאחר התובענה המקורית וממילא הן מהוות עילות חדשות שאינן נתפסות ברשתו של הפסק הראשון"


(מפי כב' הנשיא ברק עמ' 810) .

וכן ראה בספרו של י.זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית בעמ' 167:

"כאשר תבע התובע את נזקו עד לתאריך פלוני והמעשה נמשך, רשאי הוא בתביעה שנייה לתבוע את הנזק שנגרם לו לאחר מכן, ואולם הדברים אמורים בתביעה שנייה, שהוגשה לשם גביית נזק שנגרם אחרי הגשת התביעה הראשונה. מה שאין כן כאשר עילת התביעה השנייה היא נזק שנגרם לתובע, לפני הגשת התביעה הראשונה".

שוב ההלכה בראי המקרה שלפנינו, מעלה כי בקשתו של המבקש לפיצול סעדים יש לקבלה שכן – עילות הבקשה לפיצול סעדים – כולן התרחשו לאחר הגשת התביעה הראשונה. ביחס לעילות אלו אין לומר כי התביעה הראשונה בלעה בתוכנה את העילות כולן ובכללן את העתידיות שבה.

העולה מן המקובץ כי הבקשה מתקבלת.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חוזה אישי

 2. הפרת חוזה בניה

 3. הפרת חוזה הפצה

 4. הפרת חוזה קצונה

 5. הפרת חוזה צפויה

 6. הפרת חוזה נמשכת

 7. הפרת חוזה הייטק

 8. הפרת חוזה ליסינג

 9. הפרת חוזה יסודית

 10. הפרת חוזה זכיינות

 11. הפרת חוזה דוגמנות

 12. הפרת חוזה עובדבכיר

 13. הפרת חוזה התחייבות

 14. התפטרות הפרת חוזה

 15. הפרת חוזה התיישנות

 16. הפרת חוזה כח עליון

 17. הפרת חוזה היתר בניה

 18. התיישנות הפרת חוזה

 19. הפרת חוזה הובלה ימית

 20. הפרת חוזה קבע ראשוני

 21. הפרת חוזה קניית דירה

 22. הפרת חוזה רכישת דירה

 23. הפרת חוזה בין בני זוג

 24. הפרת חוזה פיצוי מוסכם

 25. הפרת חוזה לתקופה קצובה

 26. הפרת חוזה פיצויים מוסכמים

 27. אובדן רווחים עתידיים הפרת חוזה

 28. תביעה בגין הפרת חוזה מכר מקרקעין נגד המוכר

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון