זכרון דברים למכירת רכב משומש


1. בפני בית המשפט תביעת פיצויים עקב הסכם מכירת רכב.

2. הצדדים חתמו על זכרון דברים למכירת רכב (ללא תאריך) אולם אין מחלוקת כי זכרון הדברים נחתם ביום בוצעה בדיקה בדינמומטר ב 4.6.10.

3. לפי זכרון הדברים, מדובר בפיאט פונטו 75 S כאשר בפועל מדובר בדגם 60 S. בהשוואת מחירי המחירון, ההפרש בין שני כלי הרכב הינו סך של 2,000 ₪. הנתבע מפנה לפוליסת הביטוח שלו המתארת את הרכב כדגם 60 S.

4. לאחר בדיקה במכון בדיקות עלה כי היה צורך במספר תיקונים כאשר הנתבע הסכים לשאת בעלות התיקונים עד 1,000 ₪, כאשר לתובע היתה אופציה לבטל את העסקה או לנכות את עלות התיקונים שהוא יבצע ממחיר הרכב (ר' סע' 12 לנספח א' לכתב התביעה).

5. מדובר בעסקה מחודש יוני 2010, אולם התביעה הוגשה שנתיים לאחר מכן היינו, במאי 2012. ביוני 2010 החליט התובע לא לבטל את העסקה ולמרות תוצאות הבדיקה. הצדדים קיבלו הסבר אודות משמעות תצאות הבדיקה ביחד בזמן אמת. בין היתר הוסבר לו עניין הנזק שנגרם לשלדת הרכב עקב תאונת דרכים אך יחד עם זאת, החליט התובע להמשיך בעסקה מתוך תחושת מחוייבות ולחץ שהרגיש שהופעל עליו ע"י הנתבע. התובע בעדותו טען כי למרות הכתוב בזכרון הדברים, הסביר לו הנתבע ולחץ עליו כי אין לו יכולת לבטל את ההסכם. את עניין השיהוי בהגשת התביעה, הסביר התובע כי זאת עקב היותו בשירות סדיר בצה"ל.

התובע ביצע תיקונים וטיפולים לרכב בכוחות עצמו מאחר ולא היה שבע רצון מהצעת הנתבע לבצע את התיקונים במוסך מסוג "וועדי ג'וז".

6. הנתבע בתגובתו הסביר כי אין נפקות לדגם הרשום בזכרון הדברים זאת מאחר ובכל מקרה דרש מחיר מעל המחירון. לדבריו, הוא הבין כי הדגם הנקוב בהסכם היה הדגם עקב עסקת רכישה שלו וכי הוא לא עשה שום בדיקה עצמאית בעניין בעת שהציע את הרכב למכירה. ביחס לנזק שנגרם מתאונה, מזכרון הדברים עולה כי העניין נחשף בפני התובע. לעניין התיקונים, נטען ע"י הנתבע כי הוא לא עשה דבר כדי להתגבר על רצונו החופשי של התובע לבצע את העסקה ביניהם.

7. אין חולק כי בפני התובע עמדה ההזדמנות לבטל את העסקה בעת שנודעו לו תוצאות הבדיקה ע"י המכון לבדיקות רכב "דינמומטר". אין בפני ביהמ"ש ראיה המעלה עילה לביטול העסקה בכך שהנתבע איך שהוא התגבר על רצון התובע ו/או היה קיים בין הצדדים "פער כוחות" בכריתת ההסכם.

כאשר הנתבע הציע לתקן את הרכב ב"ועדי ג'וז" יצויין כי חלה חובה על התובע למזער נזק. היה על התובע לאפשר לנתבע לבצע את התיקונים הנדרשים. אז אם מדובר בתיקונים ללא תועלת אזי עלותכל תיקון אשר יבוצע ע"י התבוע היתה עלה לתביעה משפטית.

8. יחד עם זאת קיימת סתירה בין הדגם הנקוב בזכרון הדברים ובין הדגם שנמכר בפועל. אין לקבל את עמדת הנתבע כי אין נפקות לעניין נוכח המחיר ( מעל המחירון) אשר סוכם בין הצדדים. עניין כדאיות העסקה נובעת ממידע מלא אודות כל התיקונים הנדרשים ומחיר מחירון עבור דגם הרכב. עולה מבדיקת המחירון כי יש ההפרש בשווי הרכב לפי המחירון היה עלול להשפיע על התובע. מדובר בהפרש של 2000 ₪.

בסופו של יום, ההפרש בסך 2,000 ₪ הינו מהותי אולם, נוכח חלוף הזמן, אין עילה לעצם ביטול ההסכם. זה מאחר והתובע למעשה וויתר על זכות הוויתור בהתאם לזכרון הדברים עם החלוף הזמן. אין בכך כדי למנוע קביעת פיצויי ביחס לעצם מחיר הרכב לפי הדגם בועל. מידת הנזק ופיצוי המגיע לתובע, הינו אותו הפרש בין הדגם שסבר שרכש ומה שרכש בפועל.

ביחס לתיקונים, קיים שיהוי אשר מהווה רועץ בפני התובע שכן עניין השיהוי כטענה משפטית הינו מידתי ויש לבחון את התנהגות הצדדים וחלוף הזמן. במקרה דנן בוצעו התיקונים ואולם לא היה נסיון של ממש כדי להעמיד את הנתבע בפני המציאות ו/או לאפשר לנתבע למזער נזק. בסופו של יום לא ניתן לקבל את התביעה ביחס לתיקונים אשר עלויות התיקונים למעשה משקפות ביטול העסקה שנתיים לאחר ביצועה.

9. תחושות הסובייקטיביות של התובע אשר מנעו ממנו לעמוד על זכותו לבטל את ההסכם בזמן אמת אינן מסייעות לו שנתיים לאחר ביצוע העסקה שכן מדובר בעסקה אשר הושלמה. לעתים, ברכישת רכב משומש ישנן עסקאות לא מוצלחות. במקרה דנן היה הכל מונח לנגד עיני הקונה/התובע ביחס למצב הרכב ואין לו להלין אלא על עצמו.

10. לאור האמור, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 2,000 ₪ בתוספת 500 ₪ הוצאות משפט סה"כ 2500 ₪ וזאת עד 15.12.12. בהעדר תשלום במועד, ישא הסכום בהפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכרון דברים קבלן

 2. זכרון דברים כללי

 3. זכרון דברים דירה

 4. אכיפת זכרון דברים

 5. זכרון דברים קטנוע

 6. ביטול זכרון דברים

 7. זכרון דברים ירושה

 8. זכרון דברים מותנה

 9. זכרון דברים אופנוע

 10. זכרון דברים הלוואה

 11. זכרון דברים משכורת

 12. זכרון דברים סטנדרטי

 13. זכרון דברים טרקטורון

 14. זכרון דברים פסקי דין

 15. ביטול זכרון דברים רכב

 16. חוזה זכרון דברים רכב

 17. הפרת זכרון דברים רכב

 18. זכרון דברים בדיקת רכב

 19. זכרון דברים טופס דירה

 20. זכרון דברים שיפוץ דירה

 21. זכרון דברים למכירת רכב

 22. זכרון דברים דיני חוזים

 23. זכרון דברים מכירת מגרש

 24. ביטול זכרון דברים דירה

 25. זכרון דברים תוקף משפטי

 26. זכרון דברים עמלת תיווך

 27. זכרון דברים רכב משועבד

 28. חוזה זכרון דברים דירה

 29. זכרון דברים חוזה מחייב

 30. זכרון דברים חוזה עבודה

 31. זכרון דברים למכירת חנות

 32. הערת אזהרה זכרון דברים

 33. זכרון דברים רכישת מניות

 34. זכרון דברים תאונת דרכים

 35. ביטול זכרון דברים הטעיה

 36. הפרת הסכם זיכרון דברים

 37. זכרון דברים חוזה שכירות

 38. זכרון דברים דירה למכירה

 39. זכרון דברים דירה שכירות

 40. זכרון דברים למכירת מגרש

 41. זכרון דברים רכב יד שניה

 42. זכרון דברים החלפת רכבים

 43. זכרון דברים להשכרת דירה

 44. זכרון דברים למכירת דירה

 45. זכרון דברים קניית מכונית

 46. הפרת זכרון דברים שכירות

 47. זכרון דברים שותפות עסקית

 48. זכרון דברים פירוק שותפות

 49. איחור בעריכת זיכרון דברים

 50. זכרון דברים קביל בבית משפט

 51. זכרון דברים פיצויי פיטורים

 52. זכרון דברים עסקת קומבינציה

 53. זכרון דברים וחוזה שלא נחתם

 54. זכרון דברים למכירת רכב משומש

 55. הפרת זכרון דברים מכירת מגרש

 56. ביטול זכרון דברים שכירות עסק

 57. ביטול זכרון דברים למכירת דירה

 58. ביטול זכרון דברים למכירת מגרש

 59. הפרת זכרון דברים למכירת דירה

 60. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 61. הפרת זכרון דברים עסקת קומבינציה

 62. זכרון דברים בדבר מכירת רכב עם ליקויים

 63. תביעה לפיצוי מוסכם 10% משווי הדירה לפי זיכרון דברים

 64. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון