ביטוח גניבת חפצים

התובעים טוענים, כי הם ביטחו את תכולת דירתם אצל הנתבעת. במסגרת זו, ביצעה הנתבעת הערכת תכולה, ובוטחו שלושה זוגות תפילין בסך כולל של 12,000 ₪ - כל זוג 4,000 ₪. זוג תפילין המשמש את בנם של התובעים, המשרת בצה"ל, נגנב מחדרו בבסיס. הנתבעת פיצתה את התובעים בסך של 2,500 ₪. התובעים טוענים, כי היה על הנתבעת לפצותם בתשלום הסך של 4,000 ₪, ולפיכך - הם תובעים את ההפרש.

הנתבעת הגישה בקשה לדחייה על הסף בטענה, כי הפוליסה הגדירה במפורש את הסכום המקסימלי שאותו יש לשלם לתובעים במקרה של גניבת תפילין. סכום זה עומד על סך של 2,500 ₪ - הוא הסכום ששולם - ולכן, אין מקום לתשלום הפרשים כלשהם.

התובעים טוענים, כי בהתאם לכיסוי הרגיל שאותו מעניקה הפוליסה לחפצים אישיים, ומאחר שתפילין הם חפצים אישיים, הרי שהם שאין מקום להגביל את הסכום, כטענת הנתבעת. הנתבעת טוענת, כי מאחר שהתובעים רכשו הרחבה מיוחדת המכסה תשמישי קדושה המגבילה את סכום הפיצוי ל-2,500 ₪ הרי שאין מקום לתביעה.


שני הצדדים מסתמכים על הפוליסה בתמיכה לטענותיהם.

התובעים מסתמכים על סעיף ד (1) לפרק 2 של הפוליסה, שכותרתו "ביטוח תכולת דירה", שבו נכתב כדלקמן:

"תכולה מחוץ לדירה הרחבה זו מכסה בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטחים וקרובים אחרים שלו, הגרים עמו בדירה דרך קבע, בהיותם מחוץ לדירה בשטח הגיאוגרפי, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה, למעט... סכום הביטוח לפי סעיף זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה".

הנתבעת מסתמכת על פרק 2 סעיף ז (2) לפוליסה, שכותרתו "מלא כרימון", שבו נכתב כדלקמן:


"א. הרחבת סכום הביטוח לתשמישי קדושה וכלי כסף

גבול אחריות המבטחת לתשמישי קדושה וכלי כסף מוגבל עד ל-40% מסכום ביטוח התכולה; עלה ערכם הכולל של תשמישי הקדושה וכלי הכסף על 40% מסכום ביטוח התכולה, יצוין הדבר בטופס הצעת הביטוח וברשימה ותשולם תוספת דמי ביטוח למבטחת תמורת כיסוי זה.

ב. הרחבה מיוחדת לתכולה מחוץ לדירה

(1) הרחבה זו מכסה בגדים, לרבות כובע 'שטריימל', ספודיק, פאות שיער לנשים וטלית ותפילין של המבוטח ובני משפחתו, הגרים עמו בדירה דרך קבע, בהיותם מחוץ לדירה בשטח הגיאוגרפי, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה.

2) הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה ולעד 2,500 ₪ לפריט ולמקרה ביטוח".

התובעים טוענים, כי מאחר שתפילין הינם חפצים אישיים, ומאחר ש-5% מסכום ביטוח התכולה עולה על השווי המוערך של זוג התפילין שנגנב, הם זכאים לקבל פיצוי בסך השווה ל-4,000 ₪. לטענתם, לא היה מקום לכך שהם יידרשו לשלם סכום נוסף עבור רכישת הרחבה מיוחדת, "מלא כרימון", ובכך להקטין את הכיסוי שלו הם היו זכאים על פי הכיסוי הבסיסי, המעניק להם פיצוי בגין גניבת חפצים אישיים, כאשר אין בו הגבלה לסך של 2,500 ₪.


במהלך הדיון הפנה התובע לטופס של שירות בתי הסוהר - ת/1 - שבו מוגדר ציוד אישי שאותו זכאי אסיר לקבל בעת שהותו במאסר. בהתאם לטופס זה, תפילין מוגדרים כציוד אישי. לדבריו, אין כל היגיון לטעון שתפילין אינם ציוד אישי המכוסה בפוליסה.

הנתבעת טענה, כי מאחר שהתובעים רכשו הרחבה מיוחדת המגדירה את תקרת סכום הפיצוי במקרה של גניבת תפילין, ומאחר שמדובר בהוראה מיוחדת לעניין זה, אין מקום לתביעה ודינה להידחות.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובפוליסה נושא המחלוקת ושמעתי את טיעוני הצדדים, החלטתי לדחות את התביעה.

אף, כי יש היגיון רב בטענות התובעים, אינני יכול לקבל את עמדתם. הפוליסה הינה מסמך שלם. קבלת עמדת התובעים תיצור חוסר קוהרנטיות וסתירה בין חלקיה השונים של הפוליסה. המונח "חפצים אישיים" לא הוגדר במפורש בפוליסה, ולכן - יש ללמוד על היקף תחולתו של מונח זה מסעיפיה השונים של הפוליסה. מאחר שהפוליסה מגדירה הרחבה מיוחדת לתשמישי קדושה וכלי כסף, כאשר במסגרת זו מוזכרים תפילין במפורש, ברור, כי המבטחת לא התכוונה לכלול במונח "חפצים אישיים" את התפילין. רק פרשנות שכזו מיישבת את חלקיה השונים של הפוליסה זה עם זה. אציין גם, כי קבלת פרשנות שכזו אינה עושה עוול עם התובעים, שכן הם שילמו תוספת תשלום מיוחדת על מנת לקבל כיסוי לתפילין. מכאן שהם ידעו, כי הביטוח מוגבל בסכום פיצוי של עד 2,500 ₪.

אשר על כן, התביעה נדחית. בנסיבות העניין ולאור חוסר הבהירות בניסוח הפוליסה, אינני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח גניבת ציוד

 2. ביטוח גניבת נגרר

 3. ביטוח גניבת מכולה

 4. ביטוח גניבת משאית

 5. ביטוח גניבת חפצים

 6. ביטוח גניבה במפעל

 7. ביטוח גניבת סחורה

 8. ביטוח גניבת בובקט

 9. אי התקנת אזעקה בעסק

 10. ביטוח גניבת מחשבים

 11. ביטוח גניבת מחפרון

 12. ביטוח גניבה מחניון

 13. ביטוח גניבת תכשיטים

 14. ביטוח גניבת טייפ רכב

 15. ביטוח גניבה אתר בניה

 16. ביטוח גניבה של משאית

 17. ביטוח גניבת רכב מסחרי

 18. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 19. ביטוח גניבת רכוש דירה

 20. ביטוח גניבת מנוע סירה

 21. ביטוח גניבה פריצה ושוד

 22. ביטוח גניבת רכב פרמיות

 23. ביטוח גניבת רכב משועבד

 24. ביטוח גניבת רכב מפתחות

 25. ביטוח גניבת רכב מחניון

 26. ביטוח גניבת מצלמת וידאו

 27. ביטוח גניבת רכב עם מפתחות

 28. ביטוח גניבת רכב מחיר מחירון

 29. ביטוח גניבת רכב מפתחות בכספת

 30. ביטוח גניבת רכב מהחניה בעבודה

 31. ביטוח אלומה לחבר מושב

 32. אזעקה לא תקינה ביטוח גניבת רכב

 33. ביטוח גניבת רכב מחירון יצחק לוי

 34. ביטוח גניבת מכונית הסכם פוליגרף

 35. ביטוח גניבת מכונית חניה ליד הבית

 36. ביטוח גניבת רכב ירידת ערך תאונות קודמות

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון