ביטוח נזילה בדירה

1. התובע הוא הבעלים של דירה שבוטחה באמצעות אליהו חברה לביטוח, בפוליסת ביטוח "מושלם לבית".


2. במסגרת הפוליסה בוטחה הדירה כנגד נזקי דליפת מים או נוזלים אחרים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, או דירות אחרות. (ראה פרק 1 סעיף 2(יא) לפוליסה).

3. הנתבעת היא חברה הנותנת שירותי תיקוני אינסטלציה למבוטחים על פי הפוליסה הנ"ל.

4. לטענת התובע, עקב נזילות מצנרת המים, הוא הזמין את הנתבעת לבצע תיקונים בדירתו. לטענתו, ביום 3.2.07 הודיע לנתבעת כי קיימת נזילה בדירה, וביקש שיגיעו לתקן את הנזילה. התובע טוען כי התקשר 6 פעמים, וכי הנתבעת התחמקה בדרכים שונות לבצע את התיקון. הנזילה חדרה לדירה שמתחת לדירת התובע. לפיכך, החליט התובע לבצע תיקון יסודי בעצמו, ואז נמצאו לדבריו 5 מוקדי רטיבות בדירה, כאשר כל החול מתחת הריצוף היה רטוב וספוג במים, וכל המשקופים בדירה נמצאו רטובים ורקובים.


5. התובע סומך בעניין זה על חוות דעת שהכין השמאי אמנון חסון ואשר צורפה לתביעה.

6. מחוות הדעת עולה כי לדברי המבוטח הוא התובע, נמסר לשמאי שעוד בשנת 2002 הובחנה בדירה דליפת מים בקיר המטבח. הדליפה טופלה על ידי חברת שירות אחרת בשם שחר. לאחר מס' חודשים הובחנה דליפה נוספת ברצפת המטבח. בשנת 2003 לערך, השכנה מסרה על דליפת מים בתקרת הדירה שמתחת לדירת התובע. חברת שחר טיפלה בבעיה והחליפה צינור. מאז נמשכו לטענת התובע ריחות טחב בדירה והופיעו כתמים על הריצוף. בחודש נובמבר 2006, שוב התלוננה השכנה על רטיבות. נציג חברת השירות הוזמן, והוא מצא כי מדובר באיטום לקוי מאחורי האסלה בחדר שירותי ילדים, וסימני ריקבון בשני משקופים. לדברי התובע, מאחר ותופעת הרטיבות לא נעלמה, החליט להזמין תיקון כולל של כל הצנרת בבית. בעת שהשמאי ביקר בדירה ביום 14.2.07, הוא מצא שכל ריצוף מפלס הכניסה בדירה פורק, החלו לפרק את הצנרת. בעת הביקור לא הבחין בדליפת מים בצינורות כלשהם. השמאי הודיע לתובע כי אם יבחין בדליפה עליו להודיע על כך מיד. בביקור ראה שקיימת לחות גבוהה בחול שמתחת לריצוף, וכן בצינורות שמתחת לחדר המדרגות המשותף. כעבור 4 ימים, הודיע התובע לשמאי כי נמצאה רטיבות. בביקור הוצג בפניהם צינור שפורק מקיר חדר הרחצה של הילדים במפלס הכניסה באורך 1 מטר. השמאי קבע כי מדובר בבלאי (קורוזיה). מעבר לכך, מציין השמאי כי לא הוצגו לפניו צינורות דולפים. הוא הבחין כי פורקו צינורות ושאל היכן הם. נאמר לו כי הצינורות הושלכו.

7. התובע, לא הביא ראיה כלשהי ממה נובעת הרטיבות שהייתה בדירתו. המומחה היחיד לעניין זה שבדק את הצנרת הוא השמאי. לפי קביעתו מדובר בבלאי. צינורות אחרים לא הוצגו לו, דבר שהיה על התובע לעשות כדי לבסס את תביעתו.

8. על פי סעיף 2 (יא)(1) לפרק 1 לפוליסה, אם מדובר בנזק שנגרם עקב התבלות, פטורה חברת הביטוח מלשאת בנזק.

9. הנתבעת, פועלת כאמור מטעם חברת הביטוח.

10. במצב דברים זה, אין לתובע תביעה כלשהי כלפי הנתבעת מכח האמור בפוליסה.

11. יתר על כן, גם אם טוען התובע לכך שהנתבעת התרשלה כלפיו באופן ישיר, הרי דבר זה לא הוכח על ידו, מאחר ולא הובאה חוות דעת מקצועית באשר למקור הרטיבות. נהפוך הוא, מהאמור בדו"ח השמאי עולה כי מדובר באירועים שלנתבעת אין שליטה עליהם.

12. בנסיבות אלה, התביעה נדחית. התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסכום של 1,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.


13.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון