ביטוח תאונות אישיות תאונת דרכים

תקנות הביטוח הקבוצתי חלות על "ביטוח חיים קבוצתי". "ביטוח חיים קבוצתי" הוגדר בסעיף 1 לתקנות כדלקמן:

"ביטוח חיים (סיכון) שנעשה לקבוצת מבוטחים ואשר אינו כולל מרכיבי חסכון".

בסעיף 41 לחוק חוזה הביטוח הוגדר ביטוח חיים כדלקמן:

"בביטוח חיים מקרה הביטוח הוא מותו של המבוטח או של זולתו או הגיעם לגיל מסוים או מקרה אחר בחייהם למעט תאונה, מחלה ונכות".

הנה כי כן, חוק חוזה הביטוח הוציא במפורש מהגדרת ביטוח חיים ביטוח תאונות אישות. ביטוח זה אינו נכלל בביטוח חיים מאחר שבביטוח זה תקופת הביטוח מוגבלת בזמן ובדרך כלל היא לשנה אחת בלבד. זאת בניגוד לפוליסה לביטוח חיים, בה תקופת הביטוח, בדרך כלל, ממושכת ומסתיימת במות המבוטח או בהגיעו לגיל הפרישה לגמלאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון