ביטול איסור שימוש מנהלי


1. בפני בקשה לביטול פסילה מנהלית, אשר הושתה על המבקש לתקופה של 30 יום וביטול איסור שימוש מנהלי לשימוש ברכב.

2. בתאריך 17.03.07 בסמוך לשעה 04.00 נתפס מר אריק רודריג (
3. ביום 17.03.07 זומן המבקש לחקירה, בסיומה נמסרה לידייו הודעת איסור מנהלי על שימוש ברכב לתקופה של 30 יום, על-פי סעיף 57א לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת התעבורה") וכן נפסל רשיון נהיגתו של המבקש מנהלית לתקופה של 30 יום, על-ידי קצין המשטרה אלקיים צברי.

4. ב"כ המבקש חלק על קיומן של ראיות לכאורה ועל מסוכנותו של המבקש לציבור. לטענתו, קיימת בעיה בזמני ביצוע הבדיקה, שכן הדוח נרשם בשעה 04.00 אולם בשעה 04.01 שילם המבקש תשלום כלשהו באמצעות כרטיס אשראי, כעולה ממסמך מב/1 אשר הוגש לעיון בית המשפט . כמו כן טוען ב"כ המבקש כי לא קיימת מסוכנות לציבור ולפיכך, יש לבטל הפסילה המנהלית ולבטל האיסור המנהלי לשימוש ברכב. לטענתו, המבקש זקוק לרשיון נהיגתו לצורך פרנסתו.


5. תיק החקירה הוגש לעיוני. בחנתי את חומר הראיות בתיק, ועיינתי בדו"ח השימוע, בדיקת הינשוף וטיעוני הצדדים, והגעתי לכלל מסקנה, אשר תבואר להלן, כי יש לדחות הבקשה.

מעיון בתיק החקירה, נמצאתי למדה, כי נערכה למבקש בדיקת ינשוף, כאשר מועד תחילת הבדיקה, הינו 04.27 ומועד סיום הבדיקה הינו 04.31 מה שמאיין לכאורה טענתו של המבקש בדבר בעיה בלוחות הזמנים. זאת, מבלי שמצאתי לנכון אף להביע דעתי בדבר המסמך מב/1 אשר הוגש לעיון בית המשפט שאין בו כדי להעיד מה טיב התשלום אשר שולם ומה הקשר בינו לבין שעת מתן הדו"ח.

יתר על כן, בתיק החקירה מצוי דו"ח הפעלת ינשוף ממנו עולה כי המבקש לא שתה, לא הקיא ולא עישן 15 דקות לפני ביצוע הבדיקה כי נעשתה שימוש בפיית נשיפה חדשה עבור כל נשיפה שבוצעה, בדיקת הכיול אף היא מצויה בתיק החקירה וכן זכרון דברים על בדיקת שכרות וטופס מאפיינים אשר מציין כי המבקש התנדנד בהליכה על קו.
עוד מצאתי בטופס המאפיינים כי המבקש הדיף ריח אלכוהול מפיו והתנהגותו היתה רדומה. די בכל אלו כדי לבסס ראיות לכאוריות ואף למעלה מכך להוכחת האשמה המיוחסת למבקש.

אשר למסוכנותו של המבקש - הרי שאין צורך להכביר מילים באשר לחומרת העבירה של נהיגה בשכרות ולסכנה הנשקפת לכלל ציבור הנהגים והמשתמשים בכביש ובדרך מנהג אשר מוצא לנכון לנהוג בגילופין. בנסיבות שכאלו הרי שמצאתי כי קיימת מסוכנות, על אף עברו התעבורתי של המבקש שהינו ללא כל רבב.

6. השאלה היחידה הנותרה לבדיקה, הינה האם המבקש נכלל בגדר התנאים המנויים בחוק לצורך ביטול איסור שימוש מנהלי.

7. עיון בבקשת המבקש מלמד, כי המבקש לא טען כל טענה הנכנסת בגדר סעיף 57ב (ב) לפקודת התעבורה הקובע מפורשות מהם הקרטריונים אשר על בית המשפט לשקול בדונו בבקשה לביטול איסור שימוש מנהלי ברכב ולפיכך, אין כל מקום להרחיב היריעה בעניין.

8. לאור כל האמור לעיל הרי שלא מצאתי מקום, להתערב, בהחלטת קצין המשטרה לפסול מנהלית את רישיון נהיגתו של המבקש ל- 30 יום ואף לא מצאתי לנכון להתערב בהחלטה המורה על האיסור המנהלי לשימוש ברכב.


הבקשה כאמור, נדחית.

זכות ערר/ ערעור כחוק.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון