ביטול אשרת שהייה

1. העותר, נתין אריתריאה יליד 1991, הסתנן לישראל דרך גבול מצרים ביום 2.8.2010 וביום 11.8.10 שוחרר מהמשמורת ובהמשך הוצאה לו אשרה זמנית מסוג 2 (א) (5) לפי חוק הכניסה לישראל.
ביום 16.10.12 הוא נעצר על ידי המשטרה בתל אביב בחשד כי גנב מכשיר טלפון סלולארי מאדם בחוף הים. המשטרה ביקשה את בימ"ש השלום בת"א להאריך את מעצרו ובהחלטה מאותו היום קבע ביהמ"ש (כב' השופט ש. אבינור):
"לאחר שמיעת טיעוני הצדדים ועיון בתיק החקירה אני מוצא כי קיים חשד סביר נגד החשוד בגין העבירות שבביצוען הוחשד, ומתקיימת עילה למעצרו. מדובר אמנם בעבירות רכוש, אך לנוכח החשד לביצוע חוזר ונשנה – מתקיימת עילת מעצר... אני נעתר לבקשה ומורה על הארכת מעצרו של החשוד עד ליום 17.10.12...".
בו ביום פנתה משטרת ישראל לרשות האוכלוסין בבקשה לנקוט נגד העותר בהליכים לביטול רישיון השהייה מסוג 2 (א) (5) ולהוצאת צו גירוש בהתאם להוראות "נוהל הטיפול במסתננים המעורבים בהליך פלילי – נוהל מס' 10.1.0010" (להלן – הנוהל).
בבקשה הנ"ל ציינה המשטרה כי בנוסף לאירוע הגניבה הנוכחי נעצר העותר בעבר בחשדות לביצוע עבירות רכוש נוספות, כי בכל האירועים התגבשו ראיות לכאורה לביצוע העבירות וכי בנסיבות העבריינות החוזרת והמתמשכת העותר מסכן את שלום הציבור ובטחונו כמובן הדברים בסעיף 30 (ד) (2) לחוק למניעת הסתננות.
למחרת, 17.10.12 התקיים שימוע לעותר בפני הממונה על ביקורת הגבולות במשרד הפנים – ובעקבותיו בוטלה אשרת השהייה מסוג 2 (א) (5), הוצא נגדו צו גירוש עפ"י החוק למניעת הסתננות והוא הושם במשמורת.
נערכו בעניין העותר מספר דיונים בפני בית הדין לביקורת משמורת (בתאריכים 21.10.12, 20.12.12, 21.2.13 ו- 11.3.13) ובהם אישר בית הדין את המשך החזקתו במשמורת.


2. בעתירה זו שבפני עותר העותר נגד עצם חוקיותו של הנוהל, נגד החלטות מינהל האוכלוסין לביטול אשרת השהייה וצו הגירוש ונגד החלטות בית הדין להותירו במשמורת.
לטענת העותר הנוהל מנוגד לעקרונות זכויות האדם שבבסיס השיטה המשפטית, ולפיה המסגרת לבירור אשמתו של חשוד או נאשם בפלילים הינה מסגרת הדין הפלילי, וענישת אדם בדרך המינהלית של ביטול אשרת שהייה והוצאת צו גירוש אינה חוקית ואף אינה חוקתית.
במיוחד אמורים הדברים לטענתו שעה שמדובר במי שכלל לא הועמד לדין פלילי, שלא הורשע ושהינו בחזקת חף מפשע.
לחלופין טוען העותר כי צו הגירוש הוצא נגדו בהתייחס לאירוע הגניבה האחרון (מיום 16.10.12), כי לא ננקטו נגדו הליכים פליליים או מינהליים בגין העבירות הנטענות הקודמות, ועל כן כל אותן עבירות קודמות אינן יכולות להילקח בחשבון במכלול השיקולים לעניין הפעלת הנוהל בעניינו עקב האירוע האחרון.
עוד טוען העותר כי לא התגבשו נגדו ראיות אף לא מנהליות, ברמה מספקת וכי מכל מקום מדובר בעבירות רכוש – שאינן חמורות – ועל כן אין יסוד לחוות דעת המשפטן מטעם המשטרה (שניתנה עפ"י הוראות הנוהל) כי המדובר בעבירות המסכנות את שלום הציבור ובטחונו.

3. לאחר עיון בעתירה ובתגובת המדינה על נספחיהן החלטתי לדחות את העתירה.
טענות שהועלו בעבר נגד עצם חוקיות או חוקתיות הנוהל נדחו בפסקי דין רבים של בתי המשפט המנהליים ובפסיקת בית המשפט העליון (ר' למשל עע"מ 6842/12 טפסהאנה נ. משרד הפנים – פסה"ד מיום 4.2.13).
ביסוד הנוהל עומדת סמכותו של שר הפנים לפי סעיף 11 (א) (ב) לחוק הכניסה לישראל– לבטל רישיון ישיבה שניתן לפי אותו החוק במקרים בהם בעל הרישיון חטא בפלילים תוך כדי תקופת האשרה באופן המקים סיכון לשלום הציבור.
החשדות שהצטברו בידי המשטרה ביחס לעבירות רכוש חוזרות ונשנות אשר החשוד התמיד בהן במהלך שהייתו בישראל – נתמכות בראיות לכאוריות ברמה משמעותית .
המדובר באירועי גניבה שונים שהוא נחשד בביצועם ואשר בוצעו בתל אביב בתאריכים 11.8.11, 17.8.11, 31.8.11, 30.6.12, 19.9.12 ו- 16.10.12.
באירוע הראשון הוא נתפס כשבכיסיו שני פלאפונים גנובים וסכום של 1083 ₪ אשר נגנבו אותו היום מהמתלוננת יפעת, בחוף הים בתל אביב.
שבוע לאחר מכן (17.8.11) הוא נצפה על ידי שוטר, גם הפעם בחוף הים בת"א, כשהוא מסתיר דבר מה תחת כסא נוח – ובמקום נמצא ארנק שנגנב זמן קצר קודם לכן.
כעבור שבועיים (31.8.11) גם הפעם בחוף הים בתל אביב, הבחינה בו המתלוננת איילת כשהוא מכניס ידו לתיקה ומוציא דבר מה. היא ניגשה אליו והוא הוביל אותה לחפצים שנגנבו מחברתה ולאחר מכן מצאה המתלוננת גם את ארנקה שלה במקום אליו הוביל אותה העותר.
ב- 30.6.112 התלונן אדם בשם ליאור כי תוך כדי טיול בטיילת בתל אביב נגנבו ממנו מכשיר אייפון וארנק ובו מזומן וכרטיס אשראי.
שוטרים שהיו במקום הבחינו בעותר וחברו, אחד מהם החזיק בידו באיפון הגנוב – והשניים נסו מהמקום.
כדברים האלה, כעולה מחומרי החקירה והראיות הלכאוריות, התרחשו עם העותר גם ב- 19.9.12 (גניבת פלאפון מהמתלוננת נופר בחוף הדולפינריום) וכן באירוע האחרון מיום 16.10.12 – שם נתפס העותר בכף, זמן קצר ביותר לאחר שנגנב מכשיר סלולרי מהמתלונן ירון.

4. עיון בריכוז נתוני החקירות בכל סדרת האירועים הנ"ל (ר' נספחים 2-7 לתגובת המדינה) מעלה כי הראיות הלכאוריות הקושרות את העותר לביצוע מסכת עבירות הרכוש הנ"ל הינן ברמה משמעותית והדברים מצביעים לכאורה על דפוס התנהגות עברייני רצידיביסטי של העותר.
התכיפות הרבה, כמעט ההתמדה, שבביצוע עבירות הרכוש השיטתיות מלמדת על מסוכנות לשלום הציבור, לבטחונו ולשגרת חייו.
בנסיבות אלה מוצא אני כי החלטות משרד הפנים לבטל את אשרת השהייה הזמנית מסוג 2 (א) (5) – וכפועל יוצא מכך הוצאת צו הגירוש מכוח הוראות החוק למניעת הסתננות – (בנוסחו המתוקן) – החלטות אלה הינן סבירות וראויות, ולא מצאתי מקום להתערבות הביקורת השיפוטית באלה.
נוכח ההוראות המתקנות בחוק למניעת הסתננות ומשאין חולק כי העותר דנן הינו "מסתנן" כמובנו באותו החוק, בדין הושם העותר במשמורת.
כבית הדין, גם אני לא מצאתי כי מתקיימת בעורר עילה מעילות השחרור הפרטניות המפורטות בסעיפים 30 א (ב) או (ג) לחוק.

5. אשר על כן אני מחליט לדחות את העתירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אשרת א-5

 2. ביטול אשרת עולה

 3. אשרת שהייה 2 א 5

 4. אשרת שהייה זמנית

 5. ביטול אשרת שהייה

 6. אשרת עבודה מטפלת

 7. אשרת ביקור לתייר

 8. אשרת כניסה סטודנט

 9. אשרת תייר עובד זר

 10. אשרת שהייה איש דת

 11. אשרת עולה בכוח א-1

 12. אשרת שהייה עובד זר

 13. אשרת עובד זר מומחה

 14. אי חידוש אשרת שהייה

 15. אשרת עבודה אריתראים

 16. אשרת שהייה 6 חודשים

 17. אשרת כניסה תלמיד א-2

 18. אשרת שהייה הורה קשיש

 19. אשרת עבודה פיליפינית

 20. ביטול רישיון ישיבת קבע

 21. בקשה להחלפת סוג האשרה

 22. אשרת שהיה חיים משותפים

 23. אשרה ורישיון לישיבת קבע

 24. אשרת שהייה ידועה בציבור

 25. דחיית בקשה לאשרת כניסה

 26. אשרת כניסה עובדת סיעודית

 27. אשרת שהיה ברשות הפלסטינית

 28. אשרת שהייה לימודים בישראל

 29. אשרת תושב ארעי תושב השטחים

 30. אשרת שהייה הורים של חייל בודד

 31. דחיית בקשה לאשרה חיים משותפים

 32. בקשה להחזרת רישיון ישיבת קבע בישראל

 33. אריתראי הסתנן לישראל וניתנה לו אשרה

 34. עתירה כנגד החלטת משרד הפנים שלא לחדש אשרה

 35. אריתראי עם אשרה מסוג 2(א)(5) שחודשה מדי פעם

 36. עתירה מנהלית להארכת אשרת שהייה מסוג א/2 - מפאת הפגמים בהליך המנהלי

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון