אי הגעה לעבודה התפטרות


1. התובעת הגישה כנגד הנתבעת אילת תור (להלן – הנתבעת) תביעה לתשלום פיצויי פטורין, תמורת הודעה מוקדמת, פדיון חופשה ודמי הבראה.

אילת ואייל תור הגישו תביעה שכנגד לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, אובדן חצי יום עבודה של מר אייל תור, ופיצוי בגין נזק שגרמה התובעת למקרר. אף כי כתב התביעה לא תוקן בהחלטה פורמלית, הדיון התנהל על יסוד ההנחה כי הנתבעים הם אילת ואייל תור.

2. אין מחלוקת על העובדות הבאות:

א. התובעת עבדה אצל הנתבעים מיום 04.10.99.

ב. התובעת עבדה אצל הנתבעים פעם בשבוע ביום ג', ושכרה עמד על סך של 190 ש”ח ליום.

3. בכתב התביעה טענה התובעת כי בסוף חודש יולי 2001 הודיעה לה הנתבעת על יציאתה לחו"ל, ובמועד מאוחר יותר הודיעה לה כי היא חוזרת ביום 21.08.01, אך לא נקבה בשעה. התובעת הבינה כי אינה צריכה להגיע לעבודה באותו מועד – 21.08.01.

ביום 27.08.01 הנתבעת התקשרה לתובעת והודיעה לה שבגלל שהיא לא הגיעה לעבודה ביום 21.08.01 היא מפוטרת לאלתר מעבודתה.

בעדותה בבית הדין הציגה התובעת לוח שנה, (ת/1), עליו היה כתוב כי ב- 21.08.01 הנתבעת חוזרת.

התובעת טענה כי במשך השבוע שלפני ה- 21.08.01 שהתה לא בדירתה אלא אצל אחותה, ולכן לא שמעה את ההודעה שהשאירו לה הנתבעים ביום 19.08.01, לפיה עליה להגיע לעבודה ביום 21.08.01. לדבריה, שמעה את ההודעה רק ביום 21.08.01 בלילה. עוד הוסיפה, כי לא יכלה להתקשר לנתבעת כי אין לה שיחות יוצאות מהטלפון בביתה ואף לא היה לה כסף לטעון את הטלפון הנייד, ואין בשכונת מגוריה טלפון ציבורי.

התובעת העידה כי פוטרה בשיחת טלפון ביום 27.08.01 ללא שניתנה לה אפשרות להסביר מדוע לא הגיעה לעבודה. יש לציין, כי על פי לוח השנה שהציגה התובעת, היא התחילה ביום 20.08.01 לעבוד אצל שכנתה של הנתבעת.

התובעת אישרה בעדותה כי קיבלה כסף על חופשה והבראה, אך לא זכרה כמה ומתי.

בעניין הנזק לזכוכית של המקרר – טענה כי הזכוכית היתה שבורה בעת שניקתה את המקרר והיא לא שברה אותה.

4. הנתבעת אילת תור העידה על יחסה הטוב לתובעת בתקופת עבודתה. כן העידה ששבה מחו"ל ביום 15.08.01 (לאחר עיכוב שחל בטיסה). ב- 19.08.01 השאירה הודעה לתובעת להזכיר לה להגיע ב- 21.08.01 (הוצג דו"ח בזק ובו מצויין שנעשתה שיחה מבית הנתבעת לבית התובעת (נ/3)).

ביום 21.08.01 שהתה עם ילדיה אצל הוריה, ובעלה המתין לתובעת אולם היא לא הגיעה. בעלה גם לא הצליח להשיג את התובעת טלפונית. היא התקשרה לתובעת ביום ב', 27.08.01, ושאלה אותה מדוע לא הגיעה לעבודה ביום 21.08.01, והתובעת אמרה לה ש "היתה עייפה". זאת, כאשר התובעת ידעה שהיא בהריון מתקדם והבית לא נוקה חודש. בתגובה, אמרה לתובעת שאם כך, שלא תגיע יותר לעבודה.


טרם יציאתה לחו"ל שולמה לתובעת מקדמה בסך של 200 ש”ח על חשבון חופשה והבראה.

5. הנתבע, מר אייל תור, ציין גם כן את יחסם הטוב שלו ושל אשתו לתובעת.

בבוקר יום ג' 21.08.01 המתין לתובעת, והיא לא הגיעה. הוא לא הצליח להשיג אותה טלפונית. התובעת לא היתה זמינה בטלפון הנייד והושארה לה הודעה בביתה.

לנוכח מצב הבית, שלא נוקה כחודש, ביטל את הפגישות שנקבעו לו לאותו יום וניקה את הבית בעצמו.

במשך כל השבוע מ- 21.08 ועד 27.08 התובעת לא טרחה להתקשר אליו או אל אשתו.

לשאלת נ.צ. אישר מר תור כי לא היו עוד ארועים בהם התובעת לא הגיעה לעבודתה ללא הודעה מוקדמת.

6. ב"כ התובעת טענה כי יתכן שהתובעת לא הגיעה לעבודה ביום 21.08.01 מתוך טעות. מכל מקום, העדרות חד פעמית מעבודה אינה מצדיקה שלילת פיצויי פטורין והודעה מוקדמת. לתובעת לא היתה אפשרות להתקשר לנתבעת.

בעד שנת העבודה השניה (10.5 חדשים), הנתבעת אישרה ששילמה רק 200 ש”ח בגין חופשה והבראה, ולכן מגיעים לתובעת הפרשים בעד דמי הבראה ופדיון חופשה.


לעניין התביעה שכנגד טענה ב"כ התובעת:

א. תמורת הודעה מוקדמת – הנתבעים היו צריכים לתת הודעה מוקדמת לתובעת.

ב. פיצוי בגין אבדן יום עבודה – עובד אינו אחראי לאיבוד יום עבודה של מעסיקו, ובכל מקרה לא הוכח סכום הנזק הנתבע.

ג. זכוכית המקרר – הזכוכית היתה שבורה ולא התובעת שברה אותה. החשבונית שהובאה להוכחת הנזק היא ממועד לאחר סיום עבודתה של התובעת.

7. ב"כ הנתבעים טען:

א. אין להאמין לגרסת התובעת. מהראיות (לוח השנה – ת/1) הוכח כי התובעת החלה לעבוד ביום 20.08.01 אצל שכנתה של הנתבעת, מכאן, גרסתה שלא היתה בבית ולא שמעה את ההודעה שהושארה לה ביום 19.08.01 שקרית.

ב. התובעת לא התקשרה, לא לפני ה- 21/08 ולא לאחר מכן, ולא סיפקה שום הסבר להעדרותה.

ג. יש לראות את התנהגות התובעת – התחלת עבודה במקום עבודה אחר ב- 20/08, אי הגעה לעבודה ביום 21/08 וניתוק קשר לאחר מכן - כהתפטרות ללא מתן הודעה מוקדמת.

ד. נסיבות סיום עבודתה של התובעת מצדיקות שלילת פיצויי פטורין והודעה מוקדמת.

ה. שולמו לתובעת כל הסכומים המגיעים לה בגין חופשה והבראה.

ו. באשר לתביעה שכנגד – נגרם לנתבע נזק של אבדן חצי יום עבודה. הסכום שנתבע הוא סכום צנוע ואינו טעון הוכחה במסמכים.

8. על יסוד העדויות והראיות שבפנינו אנו קובעים כמפורט להלן.

9. הסיבה להעדרות התובעת מהעבודה:

איננו מקבלים את גרסת התובעת בעניין זה. הטענה שהתובעת לא שהתה בבית ושמעה את ההודעה רק ביום 21.08.01 בשעות הערב המאוחרות ולא שמעה אותה במועד מוקדם יותר, אינה מתיישבת עם העובדה כי התובעת החלה לעבוד ביום 20.08.01 אצל שכנה של הנתבעת, כעולה מ- ת/1.

לכן, אנו קובעים שהתובעת ידעה שעליה להתייצב לעבודה ביום 21.08.01, אם לא מספר שבועות מראש, לפחות מהיום בו הושארה לה הודעה – 19.08.01.


העולה מן האמור הוא כי העדרות התובעת ביום 21.08.01 לא היתה מוצדקת ואף לא נבעה מטעות.


גרסת הנתבעת, לפיה התובעת אמרה שהיתה עייפה, מהימנה עלינו ואף מתיישבת עם הראיות בתיק, על פיהן ביום 20.08.01 החלה לעבוד במקום עבודה חדש.

לזאת נוסיף, כי התובעת לא טרחה להתקשר לנתבעת ולתת הסבר להעדרותה במשך שבוע. עם כל ההבנה לקשייה הכלכליים של התובעת, נראה לנו שניתן היה למצוא אפשרות טכנית להתקשר.

העולה מן האמור הוא כי התובעת אכן ביצעה הפרת משמעת בהעדרותה מעבודה ביום 21.08.01.

10. התובעת פוטרה ולא התפטרה:

איננו מקבלים את טענת הנתבעים כי התובעת התפטרה מעבודתה.

על פי ההלכה הפסוקה, העדרות מעבודה יכול ותהווה "הפרת משמעת" על כל הנובע מכך, או ביטוי להתפטרות בדרך של "זניחת העבודה". על בית הדין להכריע בכל מקרה על פי נסיבותיו.

לדעתינו, במקרה הנדון, מדובר בהעדרות חד פעמית מהעבודה, והיא אינה מהווה התפטרות מעבודה. גם העובדה שהתובעת החלה לעבוד במקום עבודה אחר אינה מעידה על התפטרות. זאת, כיוון שעבודתה החדשה- נקיון בית ביום שני – מתיישבת עם עבודה אצל הנתבעים – נקיון בית ביום שלישי.

גם ניתוק הקשר הטלפוני מצד התובעת אינו מהווה לדעתינו התפטרות, ושוכנענו כי בכוונתה היה להתייצב לעבודה ביום ג' ה- 28.08.01, אילו לא נאמר לה שלא להגיע לעבודה, בשיחת הטלפון מיום 27.08.01.

לעומת זאת, על פי עדותה של אילת תור, היא פיטרה את התובעת בשיחת הטלפון ביום 27.08.01, לאור תגובתה של התובעת לשאלה מדוע לא הגיעה לעבודה ביום 21.08.01.

כללו של דבר – התובעת פוטרה מעבודתה ע"י הנתבעת אילת תור בשיחת הטלפון ביום 27.08.01.

11. זכאות התובעת לפיצויי פטורין והודעה מוקדמת:

א. כאמור, הנתבעים טענו כי בנסיבות המקרה התובעת אינה זכאית לפיצויי פטורין והודעה מוקדמת.

על פי הפסיקה עצם הפטורים מהווים עונש. שלילה מלאה של פיצויי הפטורין והודעה מוקדמת היא "הרף העליון" לענישה, ועל בית הדין לשקול בכל מקרה על פי נסיבותיו את העונש המתאים.

ב. כאמור בעדותו של מר תור, קודם לארוע שהוביל לפיטורי התובעת, לא נעדרה התובעת מעבודתה ללא רשות. עם כל ההבנה לכעסם של הנתבעים, שוודאי העצים עקב הסטואציה (היות הנתבעת בהריון, העובדה שההעדרות היתה לאחר שהבית לא נוקה חודש) נראה לנו שענישה של שלילה מוחלטת של פיצויי פטורין ודמי הודעה מוקדמת אינה פרופורציונלית לחומרת עבירת המשמעת שביצעה התובעת.

ג. בנסיבות המקרה, בהתחשב בעבירת המשמעת שביצעה, העדרות ללא רשות, ובעובדה שהתובעת "התעלמה" מהנתבעים ולא יצרה עמם קשר, אנו קובעים שמן הראוי לשלול מהתובעת 15% מפיצויי הפטורין להם היא זכאית.

ד. לפיכך, התובעת זכאית לפיצויי פטורין בסך של 1,301 ש”ח. בנסיבות המקרה, היו חילוקי דעות של ממש בדבר עצם החבות ולכן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 27.08.01 ועד למועד התשלום בפועל, ולא יישא פיצויי הלנת פיצויי פטורין.

12. תמורת הודעה מוקדמת:

בהתאם לסעיף 10 (ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001, הוראות סעיפים 7-2 לחוק אינן חלות בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויי פטורין, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פטורין.

בנסיבות המקרה, איננו סבורים שיש מקום להטיל על העובדת ענישה נוספת על שלילת 15% מפיצויי הפטורין. לכן, אין צורך שנכריע בשאלה מה הדין במקרה בו נשללו מהעובד פיצויי פטורין באופן חלקי.

לפיכך, העובדת זכאית לתמורת הודעה מוקדמת בעד 19 ימים (קלנדריים), בסך של 516 ש”ח.

13. פדיון חופשה ודמי הבראה:

על פי עדותה של אילת תור, קיבלה התובעת את כל המגיע לה בעד חופשה והבראה בגין השנה הראשונה, ואילו בגין
השנה השניה שולמה לה מקדמה על סך של 200 ש”ח.

איננו סבורים כי התובעת הודתה בכך שקיבלה את כל המגיע לה, וכל אשר אמרה הוא - שקיבלה כספים בגין חופשה והבראה, ולא יודעת בדיוק כמה ומתי.

לכן, התובעת זכאית להפרשים בגין פדיון חופשה והבראה כמפורט להלן:

סכום פדיון חופשה בעד 10.5 חודשים - 332.5 ש”ח

הבראה - 174 ש”ח506.5

מקדמה ששולמה - 200 ש”ח


306.5 ש”ח.

14. לעניין התביעה שכנגד, אנו פוסקים:

א. תמורת הודעה מוקדמת – כאמור, קבענו שהתובעת פוטרה, ולכן אין מקום לתביעת הנתבעים לתמורת הודעה מוקדמת.

ב. אבדן יום עבודה של מר תור – כידוע, המפר חוזה חייב בפיצוי בגין נזק ש"המפר ראה אותו, או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה" (סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות של הפרת חוזה), תשל"א-1970).

לא נראה לנו, שעל התובעת היה לצפות בעת כריתת חוזה ההעסקה נזק זה, כלומר, שמר תור יחליט שלא לעבוד ביום בו תעדר מעבודתה על מנת לנקות את הבית. בנוסף, שיעור שכרו של מר תור לחצי יום עבודה לא הוכח בראיה או במסמך כלשהו.

ג. נזק לזכוכית המקרר – אם מדובר בתביעה בעילה של רשלנות, תביעה זו אינה בסמכותו העניינית של בית הדין, בהיותה תביעה בנזיקין.

אם מדובר בתביעה המבוססת על הפרת חוזה – הנתבעים לא הוכיחו הפרת חוזה מצד התובעת. בכל מקרה, לא הוכחה אחריותה של התובעת לנזק שנגרם לזכוכית המקרר.

15. כללו של דבר:

אנו מחייבים את הנתבעים לשלם לתובעת, בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא להם פסק הדין כמפורט להלן:

א. פיצויי פטורין בסך של 1,301 ש”ח.

ב. תמורת הודעה מוקדמת בסך של 516 ש”ח.

ג. פדיון חופשה בסך של 132.5 ש”ח.

ד. דמי הבראה בסך של 174 ש”ח.

כל הסכומים המפורטים לעיל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 27.08.01 ועד למועד התשלום בפועל.

16. בהתחשב במכלול נסיבות העניין, ועל אף שתביעת התובעת נתקבלה, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות טבח

 2. התפטרות טייס

 3. בקשת התפטרות

 4. התפטרות מרצה

 5. התפטרות חופש

 6. התפטרות חודש

 7. התפטרות מקבע

 8. התפטרות מראש

 9. התפטרות בכעס

 10. התפטרות גמלאי

 11. התפטרות חוקית

 12. תקופת התפטרות

 13. התפטרות מטפלת

 14. התפטרות קללות

 15. ביטול התפטרות

 16. התפטרות מגורים

 17. תשלומי התפטרות

 18. התפטרות בריאות

 19. התפטרות מוקדמת

 20. התפטרות ראש עיר

 21. התפטרות טלפונית

 22. התפטרות עקב סגר

 23. התפטרות חבר קבע

 24. התפטרות דירקטור

 25. התפטרות מאורגנת

 26. התפטרות אופציות

 27. התפטרות בגיל 43

 28. התפטרות אי קידום

 29. התפטרות מקדונלדס

 30. התפטרות בני נוער

 31. התפטרות שלא כדין

 32. התפטרות חד צדדית

 33. ביטול מכתב התפטרות

 34. התפטרות יחס משפיל

 35. התפטרות קולקטיבית

 36. התפטרות לאחר מחלה

 37. התפטרות לאחר שבוע

 38. התפטרות חבר גמלאים

 39. התפטרות תשלום חלקי

 40. התפטרות מעבר לצפון

 41. התפטרות ללא ניסיון

 42. התפטרות הצעת עבודה

 43. התפטרות דירקטוריון

 44. התפטרות חבר ועד בית

 45. התפטרות אם חד הורית

 46. התפטרות לפי סעיף 14

 47. התפטרות שינוי תפקיד

 48. בקשת התפטרות מעבודה

 49. התפטרות מדירקטוריון

 50. התפטרות עומס בעבודה

 51. התפטרות לאחר שנתיים

 52. התפטרות מחלת בן זוג

 53. אי התראה לפני התפטרות

 54. התפטרות מטעמי מצפון

 55. התפטרות העברה מתפקיד

 56. אי הגעה לעבודה התפטרות

 57. הודעת התפטרות בטלפון

 58. התפטרות תוך 9 חודשים

 59. התפטרות מסיבה מוצדקת

 60. התפטרות שבועיים מראש

 61. התפטרות מטעמי בריאות

 62. התפטרות לאחר התלמדות

 63. התפטרות לאחר זמן קצר

 64. התפטרות בנסיבות מזכות

 65. התפטרות מודיעין אזרחי

 66. התפטרות מטפלת בקשישים

 67. התפטרות מנהלת חשבונות

 68. התפטרות לאחר שנת עבודה

 69. התפטרות נהג מערבל בטון

 70. התפטרות אי קבלת זכויות

 71. התפטרות דירקטור חיצוני

 72. התפטרות חבר דירקטוריון

 73. התפטרות לאחר שלוש שנים

 74. התפטרות מסיבה בריאותית

 75. התפטרות מעבר למצפה רמון

 76. התפטרות תנאים לא ראויים

 77. התפטרות תנאים סוציאליים

 78. התפטרות בדין מפוטר מרחק

 79. התפטרות בגין שינוי תפקיד

 80. התפטרות שינוי תנאי עבודה

 81. התפטרות מצב בריאותי לקוי

 82. התפטרות העתקת מקום עבודה

 83. התפטרות התקנת מצלמת אבטחה

 84. התפטרות תנאים קשים בעבודה

 85. התפטרות בדין מפוטר מגורים

 86. התפטרות לאחר יום עבודה אחד

 87. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 88. התפטרות מצב בריאותי של קרוב משפחה

 89. התפטרות ממקום העבודה בשל מעבר לעיר אחרת

 90. אי הצעת עבודה חלופית התפטרות בגלל מצב בריאותי

 91. העובד טען כי מאחר שנשקו נלקח ממנו יש לראותו כמי שפוטר

 92. התפטרות וחזרה לעבודה שוב לאחר כחודש - האם רצף העבודה נשמר ?

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון