ביטול זכרון דברים דירה

1.עניינה של התביעה בפיצוי בגין ביטול זכרון דברים למכירת דירה.

2.בין הצדדים נחתם זכרון דברים אשר עניינו מכירת דירת הנתבעת לתובעת. אין מחלוקת כי זכרון הדברים בוטל בהסכמה.

3.לטענת התובעת, ביום 25.10.2009 ביקשה ממנה הנתבעת לבטל את זכרון הדברים, הואיל וקיבלה הצעה הגבוהה ב-10,000 ₪ וכי הנתבעת מוכנה לפצות את התובעת בסך 5,000 ₪ והתובעת הסכימה. נטען כי הדבר הועלה על הכתב ונחתם והוגש מסמך הנושא את הכותרת "הסכם ביטול זכרון דברים" אשר עליו נחזית חתימת הנתבעת ומסמך נוסף אשר כותרתו "המשך הסכם ביטול..." אשר עליו חתימת הנתבעת בלבד.

על פי המסמך האחרון, הנתבעת מתחייבת לשלם לתובעת פיצוי בסך 5,000 ₪ מהתשלום הראשון שינתן לה בעיסקה החדשה.

לטענת התובעת, הנתבעת סירבה לשלם לה את סכום הפיצוי שהוסכם, הכפישה את שמה והיא תובעת כעת את ההוצאות בפועל אשר היו לה בגין ריביות אשר שילמה כל זמן בבנק בשל העמדת חלק מסכום רכישת הדירה לצורך זה.

התובעת טוענת כי מדובר בריבית למשך התקופה שמיום 14.09.2009 [חתימת זכרון הדברים] ועד ליום 25.10.2009 – מועד ביטול ההסכם ומדגישה כי ההסכם בוטל בתנאי שתפוצה.

התובעת מוסיפה כי נאלצה לשלם ריבית עבור חודש נוסף בבנק בשל הצורך במתן הודעה של 30 יום מראש.

4.הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי בין הצדדים סוכם מחיר הנמוך ממחירי השוק, כי התובעת הגיעה אליה עם זכרון דברים ביום 14.09.2009, אשר אמרה שהוא לא מחייב והנתבעת אינה קוראת עברית.

לטענת הנתבעת, התובעת, לאחר מספר ימים, אמרה שהיא אינה מעוניינת לקנות את הבית.

לטענת הנתבעת, המתווך הגיע לדירתה, כשהוא מציין כי התובעת שלחה אותו, הנתבעת הגיעה לאחר מכן לבקשת התובעת למשרדו של המתווך, ציינה כי היא אינה קוראת וכותרת את השפה העברית וחתמה על מסמך אשר היא טוענת כי הבינה שהוא ביטול זכרון הדברים ומכירת הדירה לקונים אחרים בתוספת 10,000 ₪.

הנתבעת טוענת כי לא חתמה על הסכם ביטול זכרון הדברים וגם לא על המסמך הנוסף שכותרתו "המשך הסכם ביטול" וטוענת לזיוף שבוצע בצורה מקצועית ועל כך הגישה תלונה במשטרה.


לטענת הנתבעת בחודש דצמבר 2009 נחתם חוזה עם הקונים החדשים, ומיד לאחר מכן ביום 3.1.10 קיבלה מכתב מהתובעת.

5.הוגשה על ידי התובעת חוות דעת מומחה [ת/1] מאת ד"ר ורדי, לפיה מסקנתו היא: "הגעתי למסקנה שבסבירות גבוהה מאוד אין זיוף של החתימה של הגב' קלאודיה חסיד. זאת הדרגה הגבוהה ביותר המקובלת בהשוואת כתבי יד וחתימות".

המומחה אומר בחוות דעתו כי קיבל לידיו את המסמכים המקוריים עם החתימה השנויה במחלוקת יחד עם מסמכים עם חתימות מקוריות שלה.

6.הנתבעת הגישה חוות דעת נגדית של גב' אורה כבירי [נ/1] ומסקנתה של הגב' כבירי היא: "הגעתי למסקנה בסבירות הגבוהה ביותר [דרגה 1] שקלאודיה חסיד לא חתמה פיסית על מסמכים "ת/6" ו-"ת/4", אלא חתימותיה הושתלו במסמכים אלה ובמסמך ת/3 הוספו המסמכים בכלי כתיבה שונה ובמועד אחר כפי שצויין לעיל".


בתשובה הוגשה חוות דעת נוספת של ד"ר ורדי ע"י התובעת [ת/8]. בחוות דעת זו מתמודד ד"ר ורדי עם טענות המומחית מטעם הנתבעת, טוען כי הוא בדק מסמך מקורי ואין זכר להשתלה, וכי הגב' כבירי בדקה צילום ולא את המקור "והמציאה אפשרות להשתלה ללא הוכחה כמובן".

המומחה מדגיש כי הוא בדק מקור, הוא בדק את לחץ ושטף הכתיבה ואין השתלה.

עוד אומר המומחה כי הגב' כבירי טעתה בשל כך שלא הבינה כי קיימים שני העתקים מקוריים של אותו זכרון דברים.

7.הנתבעת מאשרת במפורש כי הגרפולוגית מטעמה כלל לא ראתה את המסמכים המקוריים אלא רק צילום.

הנתבעת טוענת כי "הגרפולוגית אמרה שהיא יכולה לעבוד לפי הצילומים".


יצויין כי הגרפולוגית בחוות דעתה כותבת כי קיבלה צילומים של מסמכים וזכרון דברים מקורי.

8.העיד המתווך - דוד כהן. על פי עדותו, לאחר שראה שהעסקה מתמשכת זמן רב מדי אחרי שנכתב זכרון הדברים והיה לו לקוח פוטנציאלי שרצה בעסקה, הוא הציע לתובעת "לרדת מהעסקה" ובמקביל, לאחר מכן דיבר גם עם הנתבעת. לדבריו, לפני שנחתם זכרון הדברים, הנתבעת פנתה למשרדו כדי למכור את הדירה, הם לא הצליחו למכור אותה והעסקה בין התובעת לנתבעת היתה ללא קשר אליהם.

מר כהן מעיד כי הוא זה שיזם את סיום העסקה בין הצדדים, לאחר ששמע שהעסקה לא מתבצעת ומוסיף כי הוא זה שיזם זאת, התובעת לא יזמה זאת, היא לא פנתה אליו וכך גם לא הנתבעת. הוא הציע לנתבעת סך 10,000 ₪ מאשר העסקה עם התובעת, הואיל והיה לו לקוח אחר שהיה מעוניין בעסקה. כאשר הוא אמר לנתבעת שיש לו קונה אשר מוכן לשלם 10,000 ₪ יותר, אמרה לו הנתבעת כי אם התובעת מסכימה לבטל את זכרון הדברים, "אז לנתבעת זה מתאים".

בחקירה נגדית על ידי הנתבעת נשאל המתווך מר כהן והשיב כדלקמן:
"ש. התובעת בסופו של דבר לא רצתה לקנות את הדירה והתובעת הלכה למתווך לראות אם יש בן אדם אחר וביקשה למצוא קונה אחר.
ת. זה לא בדיוק המהלך הנכון. אני פניתי לתובעת מיוזמתי אם היא מעוניינת לצאת מהעסקה. ראיתי שהיא מתמשכת הרבה זמן וכך יש לי סיכוי לקבל עמלה מצד כלשהו".

9.לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי בכתבי הטענות, בנספחים ובחוות הדעת, באתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה בחלקה.

המחלוקת העיקרית בין הצדדים הינה שאלת החתימה על על המסמך הנושא את הכותרת "המשך הסכם ביטול" [המקור הוגש וסומן ת/4], ומחלוקת בדבר מילים מסויימות במסגרת הסכם ביטול זכרון הדברים [המקור הוגש וסומן ת/3].

יצויין כי הוגש מסמך נוסף מיום 25.10.2009, מקורי, סומן ת/2, אשר גם עניינו ביטול זכרון הדברים והוא חתום על ידי שני הצדדים ובמסגרתו נאמר כי הנתבעת חותמת על חוזה חדש ומשחררת את התובעת מכל התחייבות לעסקה זו מכל תביעה כספית.

10.אני מוצא להעדיף את מסקנת המומחה ד"ר ורדי. ד"ר ורדי בדק מסמכים מקוריים, זאת בניגוד למומחית מטעם הנתבעת. המומחית מטעם הנתבעת טוענת בחוות דעתה להשתלה צילומית ואולם משלא היה בפניה מסמך מקורי, ספק בעיניי, בנסיבות העניין, האם יכולה היתה לקבוע ממצאים בדבר השתלה ללא בחינת מקור חוות הדעת.

המסמך המקורי היחיד אשר עמד בפני המומחית מטעם הנתבעת היה זכרון דברים מקורי. כל שאר המסמכים היו צילומים בלבד. זכרון הדברים עצמו אינו מסמך שבמחלוקת כלל ודווקא המסמכים האחרים אשר לא עמדו בפניה עותקים מקוריים שלהם, הם המסמכים השנויים במחלוקת.

לחוות הדעת של המומחית מטעם הנתבעת צורף עותק של זכרון הדברים אשר נחזה להיות עותק מקורי. בנוסף, הוגש לבית המשפט על ידי התובעת עותק של זכרון הדברים אשר גם הוא נחזה להיות מקורי.

המומחית מטעם הנתבעת מתייחסת לזכרון הדברים, אשר נחתם בין הצדדים ולטענתה, ת/6 אשר הוגש לבית המשפט הוא עותק אשר עבר טיפול וקיים שוני בין חתימת הנתבעת במסמך ת/6 בהשוואה לחתימתה בזכרון הדברים המקורי אשר נמסר למומחית.

המומחה מטעם התובעת מפנה לכך שהחתימה על גבי ת/6 אינה שנויה במחלוקת וטוען כי המומחית מטעם הנתבעת לא הבינה כי קיימים שני העתקים מקוריים של אותו זכרון דברים. המומחה מוסיף כי "ברור שאין התאמה מלאה בין החתימות כי בני אדם אינם נכונות, וכל אחת חתמה פעמיים [על שני מסמכים דומים עם אותו טקסט מודפס] הן חתמו
פעמיים על שני מסמכים מקוריים, בעוד שהגב' כבירי קיבלה רק אחד מקורי ואני קיבלתי את המקורי השני ובאף אחד מהם אין השתלה כמובן. גם במקרה זה הגב' כבירי לא הציגה את החתימה המקורית התאומה אשר לכאורה צולמה ו"הושתלה"".

יש להדגיש כי הנתבעת לא הכחישה בשום שלב כי חתמה על גבי ת/6. לפיכך, אין זה ברור מדוע נזקקה המומחית מטעם הנתבעת לדיון במסמך ת/6.

סביר בעיניי כי כאשר נחתם זכרון הדברים, הוא נחתם, במקור, בשני עותקים וכל אחת מהצדדים נטלה עימה עותק מקורי אחד של המסמך החתום.

11.ביחס למסמכים האחרים אשר הם הרלבנטיים למחלוקת, כאמור אין בידי לקבל את מסקנתה של המומחית מטעם הנתבעת וזאת לאור העובדה שבדיקתה לא התייחסה למסמכים מקוריים ובשים לב לכך שמסקנותיה נשענות על בחינה הקשורה באלמנטים האמורים להיות מדויקים וחדים, הרי שאין בידי להעדיף חוות דעת הנשענת על צילום, על גבי חוות דעת אשר בחנה מסמכים מקוריים.

אני מקבל את חוות דעת המומחה מטעם התובעת הן לענין המסמך ת/4 (שכותרתו "המשך הסכם ביטול...") והן את הנמקתו ביחס למילים מסויימות במסגרת ת/3 (ראה סעיף 3 לחוות דעתו השניה – ת/8), על כי המומחית אינה מסוגלת לקבוע באיזה הפרש זמן נוספו המילים, וייתכן שנוספו בהפרש של דקה.

12.מסקנתו של המומחה מטעם התובעת סבירה בעיניי, היא נחזית להיות נשענת על בחינה מעמיקה של המסמכים המקוריים והחתימות, ואני מוצא לנכון להעדיפה.

13.הנתבעת טוענת כי אינה יודעת לקרוא ולכתוב עברית ומנגד, טוענת כי חתמה על מסמכים שונים. לפיכך, גם עדותה שלה ביחס לכך שחתמה או לא חתמה על מסמך מסויים, אינה כזאת אשר ניתן לבסס עליה ממצא. יש להוסיף כי הנתבעת מאשרת כי חתמה על מסמך כלשהוא אשר ענינו ביטול זכרון הדברים (סעיף 8 לכתב ההגנה).

14.לא מצאתי את גירסת הנתבעת מהימנה, והיא גם אינה מתיישבת עם גרסת המתווך אשר הוזמן להעיד מטעמה, ואשר בחקירתו הנגדית לא הסכים עם דברי הנתבעת כמצוטט לעיל.

15.מכל האמור, אני מוצא כי הנתבעת לא הוכיחה את טענת הזיוף.

16.לאור האמור, יש לראות את הנתבעת כמחוייבת בתשלום הפיצוי לו התחייבה בסך 5,000 ₪. אינני מוצא לנכון, משהוסכם על פיצוי של 5,000 ₪, להורות על תשלום בגין ריביות והוצאות אחרות כפי הנתבע בכתב התביעה (אשר הינו על סך 11,200 ₪). משהוסכם על סכום הפיצוי אשר ישולם על ידי הנתבעת לתובעת, יש לאכוף הסכמה זו,ואותה בלבד.

17.לעניין ההוצאות – הוגשה על ידי התובעת חשבונית על סך 3,248 ₪ בגין תשלום למומחה מטעמה, ויש לחייב את הנתבעת בהוצאה זו, בנוסף להוצאות משפט בסך 500 ₪ . אציין כי לא ראיתי לחייב את הנתבעת בגין תשלום נוסף למומחה על פי חשבונית קודמת.

18.אשר על כן, אני מורה כי הנתבעת תשלם לתובעת סך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום 07.01.2010. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 3,748 ₪.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

פסק הדין יישלח לצדדים בדואר רשום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכרון דברים קבלן

 2. זכרון דברים כללי

 3. זכרון דברים דירה

 4. אכיפת זכרון דברים

 5. זכרון דברים קטנוע

 6. ביטול זכרון דברים

 7. זכרון דברים ירושה

 8. זכרון דברים מותנה

 9. זכרון דברים אופנוע

 10. זכרון דברים הלוואה

 11. זכרון דברים משכורת

 12. זכרון דברים סטנדרטי

 13. זכרון דברים טרקטורון

 14. זכרון דברים פסקי דין

 15. ביטול זכרון דברים רכב

 16. חוזה זכרון דברים רכב

 17. הפרת זכרון דברים רכב

 18. זכרון דברים בדיקת רכב

 19. זכרון דברים טופס דירה

 20. זכרון דברים שיפוץ דירה

 21. זכרון דברים למכירת רכב

 22. זכרון דברים דיני חוזים

 23. זכרון דברים מכירת מגרש

 24. ביטול זכרון דברים דירה

 25. זכרון דברים תוקף משפטי

 26. זכרון דברים עמלת תיווך

 27. זכרון דברים רכב משועבד

 28. חוזה זכרון דברים דירה

 29. זכרון דברים חוזה מחייב

 30. זכרון דברים חוזה עבודה

 31. זכרון דברים למכירת חנות

 32. הערת אזהרה זכרון דברים

 33. זכרון דברים רכישת מניות

 34. זכרון דברים תאונת דרכים

 35. ביטול זכרון דברים הטעיה

 36. הפרת הסכם זיכרון דברים

 37. זכרון דברים חוזה שכירות

 38. זכרון דברים דירה למכירה

 39. זכרון דברים דירה שכירות

 40. זכרון דברים למכירת מגרש

 41. זכרון דברים רכב יד שניה

 42. זכרון דברים החלפת רכבים

 43. זכרון דברים להשכרת דירה

 44. זכרון דברים למכירת דירה

 45. זכרון דברים קניית מכונית

 46. הפרת זכרון דברים שכירות

 47. זכרון דברים שותפות עסקית

 48. זכרון דברים פירוק שותפות

 49. איחור בעריכת זיכרון דברים

 50. זכרון דברים קביל בבית משפט

 51. זכרון דברים פיצויי פיטורים

 52. זכרון דברים עסקת קומבינציה

 53. זכרון דברים וחוזה שלא נחתם

 54. זכרון דברים למכירת רכב משומש

 55. הפרת זכרון דברים מכירת מגרש

 56. ביטול זכרון דברים שכירות עסק

 57. ביטול זכרון דברים למכירת דירה

 58. ביטול זכרון דברים למכירת מגרש

 59. הפרת זכרון דברים למכירת דירה

 60. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 61. הפרת זכרון דברים עסקת קומבינציה

 62. זכרון דברים בדבר מכירת רכב עם ליקויים

 63. תביעה לפיצוי מוסכם 10% משווי הדירה לפי זיכרון דברים

 64. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון