ביטול זכרון דברים

בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו תיק מספר 7178/01

התובע – מרדכי צור
הנתבעים- 1- משה לוי
2- סנטרטסט בע"מ


הצד השלישי – יקי שגב

פסק דין

זוהי תביעה לפיצוי על הפרת הסכם מכר. התובע טוען כי בתאריך 16/3/01 פנה אחיו ליאור בשמו אל הנתבע מספר 1 ובקש לרכוש ממנו טנדר פיג'ו מאגנום. במהלך בדיקת העסקה, נמסר לאחיו של התובע, ולמעשה הדבר הופיע במד האוץ של הרכב שהוא נסע 128000 קילמוטר וכי הנתבע התחייב גם כי הרכב נקי מתאונות לאור הצהרת הנתבע 1 רכש התובע את הטנדר בסכום של 90000 ש"ח שעה שמחירו במחירון היה 87000 ₪. הצדדים מסבירים את זאת בכך שמדובר בטנדר מבוקש בשוק וכי קונים מוכננם לשלם בעדו יותר מהמחיר הנקוב במחירונים אשר בשימוש בשוק התובע טוען גם כי בבדיקה שעשה במוסך בו טופל הטנדר אחרי שקנה אותו מאת הנתבע התברר כי בתאריך הטיפול האחרון שנעשה ב 30/10/00 רשום בכרטיס הטיפול שלו שהוא עשה 158967 קילומטר, ואילו 4.5 חודשים לאחר מכן שעה שהטנדר נרכש ע"י התובע הראה מד האוץ שלו 128000 קילומטר, לפיכך ברור – כך טוען התובע- כי מישהוא זייף את המד אוץ התובע טוען גם כי אילו העובדה הזו כי הטנדר עבר את הקילומטרג' האמיתי היתה ידועה בשעת הקניה שוויו של הטנדר היה פחות ממה שהוא שילם בפועל ב 14892 ₪ כולל מע"מ סיכום טענת התובע הוא כי הוא הוטעה וקנה טנדר אשר היה בשימוש יותר מאשר הראה המד אוץ שלו וכי שוויו של הטנדר הינו פחות ממה שהוא שילם התובע תובע גם סכום של 1000 ₪ שישלם לשמאי, סך של 350 ש"חל עלות בדיקה במכון מ.מ.מ. וכן תובע החזר הסכום בין מחירו של הטנדר במחירון (87600 ₪ ובין מה ששילם בפועל (90000 ש"ח )

זהו קיצור תביעתו של התובע כנגד הנתבע 1

כנגד הנתבעת 2 מבסס התובע את תביעתו על הטענה כי בטרם רכש את הטנדר מאת התובע הוא ביצע אצלה בדיקה מיכנית, וכי בדיקתה הראתה כי מצבו של הטנדר תקין וללא תאונות. כאשר בפועל כשנבדק הטנדר ע"י מכון אחר נתגלו בו סימנים של תאונות קודמות אשר גם הן מפחיתות מערכו של הטנדר. התובע טוען כי הנתבעת 2 התרשלה במלוי חובתה לבדוק את מצבו האמיתי של הטנדר הנתב 1 שהוא בעלים ומנהל של מגרש לממכר מכוניות, טוען בהודעה לצד ג' שהוא שלח לצד ג' כי הוא רכש ממנו את הטנדר, וכי אם מישהוא "שיחק" במד אוץ ושינה את מספר הקילומטרים שהטנדר עבר, היה זה בשעה שהטנדר היה ברשותו של הצד ג', וכי אם יחוייב הנהתבע בתביעה מול התובע, תובע הוא מהצד ג' כל סכום שחיחוייב בו כאמור הצד ג' הגיש כתב הגנה, בו הוא טען כי הרישום במד אוץ הוא רישום אמתית, וכי באשר לתאונה, אכן עבר הטנדר תאונה קלה שלא פגעה בשלדה, ולא גורמת לירידת ערך וכי הוא סיפר על כך לנתבע 1 שולח ההודעה במהלך ישיבת בית המשפט מיום 21/10/01 כאשר כל אחד מן הצדדים חוז ר למעשה על גרסתו באשר לנסיבות הרכישה, באשר למספר הקילומטרים שהטנדר עבר ואם היתה או לא היתה תאונה, טען הנתבע כי כאשר התובע פנה אליו בתלונה על מצבו שלהטנדר הוא הציע לו להחזיר את הטנדר ולקבל את כספו חזרה.

הדבר היה יומיים אחרי הרכישה ותשלום המחיר התובע אינו מכחיש כי היתה הצעה כזו, אך הוא טען כי הנתבע התנה את החזרת סכום הכסף עבור הטנדר רק לאחר שהוא יצליח למכור אותו, וכי הוא התנה תנאי שהנתבע ישלם לו 2000 ₪ "דמי זכרון דברים הנוספים" הנתבע הכחיש כי הוא התנה את ביטול העסקה בכך שהחזר המחיר על ידו ייעשה רק לאחר שהוא יצליח למכור את הטנדר.


משמע גרסתו של הנתבע שהוא היה מוכן בו במקום להחזיר לתובע את הכסף ולקבל את הטדנר בחזרה במהלך אותה
ישיבה הצהיר הנתבע כדלקמן "אני מוכן שכל הענין יחתך לכאן או לכאן בהסתמך על ממצאי הבדיקה ( פוליגרף )" התובע הסכים לפי הסכמת הצדדים מינה בית המשפט את מכון גוזלן ברזילי לבדיקת גרסאות הצדדים כאשר יופנו אל שניהם אותן שאלות

1- האם נכון כי לאחר שמר מרדכי צור בא בתלונות אודות המכונית שקנה ממר משה לוי הציע לו מר לוי לרכוש חזרה את המכונית במחיר שמר צור שילם לו

2- האם מר צור התנה את הסכמתו בכך שמר לוי ישלם לו דמי הפרת זכרון דברים בסך של 2000 ₪

3- האם מר לוי התנה את הצעתו בכך שהתשלום יימסר למר צור רק לאחר שמר לוי יצילח למכור את המכונית

ואכן שני הצדדים, התובע והנתבע ביצעו את בדיקת הפוליגרף והתוצאות היו כדלקמן

א- הנתבע נתן תשובות חיוביות לשלאות 1-2 ותשובה שלילית לשאלה 3
ב- התובע נתן תשובות חיוביות לכל השאלות

ממצאי הבדיקה הראו כי בתשובות לשאלות 1-2 הצדדים דוברי אמת ואילו בתשובה לשאלה 3 בה הכחיש הנתבע כי התנה את ביטול העסקה בכך שיחזיר את הכסף לתובע רק לאחר שימכור את הטנדר, לא נתגלו סימני אמירת שקר בדברי הנתבע, ואילו בדברי התובע נתגלו סימני אמירת שקר על סמך הסכמת הצדדים, ותוצאות הבדיקה, ניתן אם כן לקבוע כי הוצע ע"י הנתבע להחזיר את הטנדר לרשותו וכי הוא היה מוכן להחזיר את הכסף מיד ללא קשר עם מועד מכירתו לאחר, וכי התובע התנה את הדבר בקבלת 2000 ₪ דמי הפרת זכרון דברים המחלוקת בין הנתבע וצד ג' לא באה לידי בירור, וניתן להבין מהעמדת הדברים כפי שהועמדו בין התובע והנתבע שהנתבע מקבל את תואצות בדיקת הפוליגרף כסוף פסוק.

חבות הצד ג' לא התבררה בשלב זה אני דוחה את ההודעה לצד ג'

כמו כן מרגע שהתובע הסכים להעמיד את הנושא בינו לבין הנתבע על השאלה, אם היתה הצעה לביטול העסקה, וכפי שראינו היתה כזו ובאילו תנאים, הפכה התביעה נגד הנתבעת 2 ללא רלונטית. שכן אם הנתבע הציע לבטל את העסקה, נבלע בתוך כך הסכמה מצידו"לקבל עליו" את כל הענין

לפיכך אני דוחה את התביעה כנגד הנתבע 2

נותרה להכרעה השאלה מהי עילתו של התובע לפיצוי אחרי שהוכח כי הנתבע הציע ביטול הסכם והיה מוכן להחזיר את כל הסכום שקיבל ללא תנאי, ונוכח מצב זה כאשר התבע לא החזיר את הטנדר ולמעשה לא הסכים לבטל את העסקה אני סבור כי במקרה זה כאשר מועלות טענות כנגד הממכר ומוסכם בין הצדדים על ביטול העסקה זכאי הקונה להשבת כל הסכומים שהוא שילם כמחיר הממכר וכן הוצאות שנגרמו לו עקב וכתוצאה מהרכישה שלבוטלה התובע מעיד על עצמו שהוא הסכים לביטול העסקה ותבע 2000 דמי ביטול זכרון דברים. אני מניח כי כך הוא העריך את הוצאותיו ונזקיו כתוצאה מביטול העסקה.

הנתבע לא טען כי הוא לא הסכים לשלם 2000 ₪ דמי ביטול זכרון דברים, כל טנעתו של הנתבע היתה שהוא היה מוכן להחזיר את התמורה מיד ואילו התובע טען כי הנתבע התנה את החזרת הכסף במכירת הטנדר לאחר, סוגיה זו כבר הובררה משהועמד התובע בפני הברירה לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה, והוא בחר שלא להחזיר את הטנדר, נמצא הוא כמי שויתר על כל טענות הפגם שלו כנגד הממכר, ומרגע שהוא דחה את ההצעה או התנהג בצורה שניתן להבין ממנה שהוא דוחה את ההצעה, נמצא הוא כמסים לקבל את הטנדר בסכום ששולם ללא טענות, זוהי הבעת עמדה חדשה לפיה מקבל התובע את הטנדר במצבו, רוצה לומר עסקה "משופצת ", אם תרצה, עסקה חדשה הנערכת בין הצדדים תוך ידיעת כל העובדות כולל אלו שהתובע טען כי לא היו ידועות לו קודם לכן המצב כיום הוא שהתובע,למרות טענות שהיו לו כנגד מצבו של הטנדר, מסכים לרוכשו במחיר ששולם ועילת התביעה שלו בטענה בדבר פגם נסתר בממכר, אינה עומדת עוד, כי גם לאחר שהפגם נתגלה הוא בחר לקיים את העסקה הוברר בבדיקת הפוליגרף המוסכמת על הצדדים כי הנתבע לא התנה את ביטול העסקה בכך שהכסף יוחזר רק לאחר שימכור את הטנדר נוכח כל האמרו לעיל אני דוחה את התביעה.

בנסיבות הענין לא מצאתי לחייב את התובע בהוצאות משפטלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכרון דברים קבלן

 2. זכרון דברים כללי

 3. זכרון דברים דירה

 4. אכיפת זכרון דברים

 5. זכרון דברים קטנוע

 6. ביטול זכרון דברים

 7. זכרון דברים ירושה

 8. זכרון דברים מותנה

 9. זכרון דברים אופנוע

 10. זכרון דברים הלוואה

 11. זכרון דברים משכורת

 12. זכרון דברים סטנדרטי

 13. זכרון דברים טרקטורון

 14. זכרון דברים פסקי דין

 15. ביטול זכרון דברים רכב

 16. חוזה זכרון דברים רכב

 17. הפרת זכרון דברים רכב

 18. זכרון דברים בדיקת רכב

 19. זכרון דברים טופס דירה

 20. זכרון דברים שיפוץ דירה

 21. זכרון דברים למכירת רכב

 22. זכרון דברים דיני חוזים

 23. זכרון דברים מכירת מגרש

 24. ביטול זכרון דברים דירה

 25. זכרון דברים תוקף משפטי

 26. זכרון דברים עמלת תיווך

 27. זכרון דברים רכב משועבד

 28. חוזה זכרון דברים דירה

 29. זכרון דברים חוזה מחייב

 30. זכרון דברים חוזה עבודה

 31. זכרון דברים למכירת חנות

 32. הערת אזהרה זכרון דברים

 33. זכרון דברים רכישת מניות

 34. זכרון דברים תאונת דרכים

 35. ביטול זכרון דברים הטעיה

 36. הפרת הסכם זיכרון דברים

 37. זכרון דברים חוזה שכירות

 38. זכרון דברים דירה למכירה

 39. זכרון דברים דירה שכירות

 40. זכרון דברים למכירת מגרש

 41. זכרון דברים רכב יד שניה

 42. זכרון דברים החלפת רכבים

 43. זכרון דברים להשכרת דירה

 44. זכרון דברים למכירת דירה

 45. זכרון דברים קניית מכונית

 46. הפרת זכרון דברים שכירות

 47. זכרון דברים שותפות עסקית

 48. זכרון דברים פירוק שותפות

 49. איחור בעריכת זיכרון דברים

 50. זכרון דברים קביל בבית משפט

 51. זכרון דברים פיצויי פיטורים

 52. זכרון דברים עסקת קומבינציה

 53. זכרון דברים וחוזה שלא נחתם

 54. זכרון דברים למכירת רכב משומש

 55. הפרת זכרון דברים מכירת מגרש

 56. ביטול זכרון דברים שכירות עסק

 57. ביטול זכרון דברים למכירת דירה

 58. ביטול זכרון דברים למכירת מגרש

 59. הפרת זכרון דברים למכירת דירה

 60. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 61. הפרת זכרון דברים עסקת קומבינציה

 62. זכרון דברים בדבר מכירת רכב עם ליקויים

 63. תביעה לפיצוי מוסכם 10% משווי הדירה לפי זיכרון דברים

 64. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון