ביטול חוב אגרת טלויזיה


1. המשיבה הגישה תביעת חוב בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים כנגד המבקשת בגין חוב אגרת טלויזיה המתייחס לשנים 2001-2 ו- 2006-7.
על פי נספח א' לכתב התביעה רכשה המבקשת מקלט טלויזיה ביום 1.1.94.

2. בבקשתה לרשות להגן טוענת המבקשת כי משנת 2000 ועד 2007 לא היה ברשותה מקלט טלויזיה למעט תקופה של חודשיים.
המבקשת מציינת עוד כי המקלט נשרף וכי היא השליכה אותו לפח. לטענתה היא הודיעה על כך למשיבה ולמרות זאת המשיכה המשיבה לחייבה באגרה.
עוד מציינת בתצהירה כי במהלך שנת 2006 בנה שעבר לגור עימה קיבל מקלט מאביו אותו החזיק בבית למשך חודשיים עד אשר עזב את דירתה.
עוד מציינת בתצהירה כי בשנת 2008 היא רכשה מקלט משכניה ובגינו היא משלמת את האגרה.


3. המשיבה בתגובתה לבקשה טוענת כי על פי הרשום בנספח א' לכתב התביעה אכן החזיקה המבקשת במקלט. עוד מציינת היא כי על פי רישומיה הרי שביום 12.2.03 הודיעה המבקשת כי אין ברשותה מקלט ולפיכך היא אף לא חוייבה בשנים 2003-05.
עוד מפנה המשיבה לסתירה המצויה בבקשה שכן בהצהרה שמסרה למשיבה נטען כי המקלט שהיה ברשותה נשרף בחודש אוגוסט 2001 בעוד היא טוענת כי אינה מחזיקה במקלט משנת 2004.
עוד מציינת המשיבה כי לאור הצהרתה של המבקשת כי אינה מחזיקה מקלט בביתה, בוצע ביום 9.8.06 ביקור בביתה ובו נמצא כי המבקשת מחזיקה במקלט ולפיכך נשלחו אליה דרישות תשלום מיום 9.8.06.
עוד מציינת המשיבה כי ביום 29.7.07 הודיעה המבקשת בכתב כי אין ברשותה מקלט אך לא פירטה מה עלה בגורלו.

4. למבקשת ניתנה אפשרות להגיב לתגובת המשיבה אך נכון להיום לא הוגשה כל תגובה.

5. לאחר עיון בבקשה ובתגובה נחה דעתי כי אין בידי המבקשת גרסת הגנה כנגד התביעה. מתגובת המשיבה עולה כי החיובים מתייחסים לתקופות בהם הוכח כי המבקשת אכן החזיקה במקלט לעומת מועדים שבהם לאחר בדיקה התברר כי לא היה ברשותה מקלט.
המבקשת לא סתרה את רישומי המשיבה. יתר על כן, המבקשת אף לא טרחה בתקופות הרלבנטיות ובזמן אמת לדבר על אי הימצאות מקלט בביתה.

6. לאור האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לרשות להגן.
אני מורה על ביטול עיכוב ההליכים בתיק הוצאה 03-08675-09-2.
החלטה זו ניתנת מכח סמכותי לפי תקנה 205ג' לתקנות סדר הדין האזרחי.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון