ביטול חוב ביטוח לאומי

1. התובע הגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי (להלן- הנתבע) שעניינה ערעור על החלטת הוועדה לביטול חובות מיום 19.8.10 (להלן - הוועדה) אשר קבלה באופן חלקי את בקשתו ואישרה ביטול 30% מהחוב.

2. טענות התובע בתמצית -

א. התובע הינו בעל 100% נכות וסובל מדיכאון נפשי;
ב. התובע קיבל גמלת נכות מהנתבע;
ג. התובע בסיוע אשתו, ילדיו ועו"ס של בריאות הנפש השתקם וכיום עובד בחברה מסודרת;
ד. בגין התקופה בה טוענים שהתובע חייב כסף הוא היה תחת תרופות ובטיפול בריאות הנפש;
ה. התובע לא מתכוון לשלם את החוב הנתבע ממנו;
ו. התובע חולה נפש וויתר על הכספים מביטוח לאומי והתחיל לעבוד על אף שרופא תעסוקה לא רצה לתת לו אישור לעבוד;
ז. התובע לא סבור שלביטוח הלאומי מגיע את הכסף הזה שכן ביטוח לאומי צריך לעזור לו ולא לנכות לו עבור ביטוח לאומי מהמשכורת;
ח. התובע מבקש לבטל את החוב כולו ולא רק 30% וליתן לו הסדר תשלומים טוב.


3. טענות הנתבע בתמצית -

א. מדובר בבקשה לבטל חוב שנוצר בקצבת נכות כללית;
ב. התובע קיבל קצבת נכות כללית משנת 2000 (נ/1);
ג. בעקבות הלשנה התברר לביטוח הלאומי (נ/2 עד נ/4) שהתובע עובד ועל כן היה חידוש דיון בעניינו (נ/5, נ/6);
ד. הועדה שהתכנסה בשנת 2004 קבעה אחוזי נכות שאינם מזכים ועל כן נשללה קצבת התובע רטרואקטיבית מיום 1.3.03 (נ/7) (להלן - הועדה);
ה. לאור החלטת הועדה נוצר לתובע חוב בסך 68,000 ₪;
ו. ערעור שהגיש התובע לבית הדין על החלטת הועדה נדחה ועל כן מדובר בהחלטה חלוטה;
ז. התובע הגיש מספר בקשות לועדה לביטול חובות ועניינו נדון בפניה שלוש פעמים (נ/8 עד נ/11);
ח. הועדה לביטול חובות מיום 19.8.10 (נ/12) ביטלה 30% מהחוב לפנים משורת הדין ובאופן חריג;
ט. מדובר בועדה שהתכנסה בעקבות פסק דינו של השופט יוספי (נ/4);
י. החוב שעל התובע לשלם הינו חוב שנוצר כדין - עובדה שאין עליה מחלוקת;
ההחלטות בעניין זה חלוטות. התובע הסתיר מהנתבע מידע כי החל לעבוד וזאת על אף שקיבל קצבת נכות בתקופה הנדונה ורק בעקבות הלשנה התבררו העובדות לאשורן;
יא. החלטת הועדה לביטול חובות מושא התביעה הינה מנומקת, תקינה וסבירה ומשכך אין מקום להתערב בה;
בפני הועדה הובאו טענות התובע בכתב ובכך ניתנה לו זכות הטיעון;
יב. בית הדין אינו מוסמך לבטל חובות;
יג. יש לדחות את התביעה ולהורות לתובע להסדיר את חובו.

4. הוועדה מושא התביעה התכנסה בשלישית וקבעה כלהלן -

"הוועדה בחנה בפעם השלישית את בקשתו של החייב לביטול החוב, ומאשרת ביטול 30% מיתרת החוב מהשיקולים הבאים -
הועדה בחנה, וקיבלה את התרשמות כב' בית הדין ביחס לרצונו של המבקש לעבוד, וכן ניתן משקל לעניין החובות הגדולים של בני הזוג, יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם, ולתת לעניין זה משקל משמעותי, לכך שהמבקש לא הודיע על עבודתו, וזה נודע למוסד רק באמצעות הלשכה וחקירה.
לאור כל האמור לעיל, ובשקלול גם מצבו הרפואי של המבקש, אישרה הועדה באופן חריג, ביטול 30% מיתרת החוב".

5. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ובחנתי את החומר שבתיק בית הדין שוכנעתי שדין התביעה להידחות.
מדובר בתביעה שהוגשה על החלטת ועדה לביטול חובות שהתכנסה בפעם השלישית וזאת לאור המלצת השופט יוספי בפסק הדין בתיק ..וביטלה 30% מחובות התובע תוך שהיא מציינת שהדבר נעשה באופן חריג ותוך התחשבות במצבו הרפואי של התובע.

החלטת הועדה ניתנה לאחר שמיעת טענות התתובע והינה מנוקמת ומבוססת היטב על חומר הראיות. יצויין שהתובע לא העלה כל טענה שיש בה כדי לסתור את מסקנת הועדה.

לאור האמור ומשמדובר בבקשה לביטול חוב שנוצר כדין, שאין לבית הדין סמכות לדון בתביעה - אין מנוס, עם כל ההבנה למצבו של התובע, מדחיית התביעה.

6. בטרם אסיים את פסק הדין הנני פונה לנתבע להעתר לבקשת התובע להגיע עימו להסדר תשלומים.
7. סוף דבר - התביעה נדחית ללא צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול חוב ביטוח לאומי

 2. אסטמה קלה ביטוח לאומי

 3. בדיקת תלות ביטוח לאומי

 4. העברת תיק ביטוח לאומי

 5. בעיות עור ביטוח לאומי

 6. אישור העסקה ביטוח לאומי

 7. אי ספיקת לב ביטוח לאומי

 8. אוטוסקלרוזיס ביטוח לאומי

 9. ביטול תביעה לביטוח לאומי

 10. אוסטאוארטריטיס ביטוח לאומי

 11. אם חד הורית שגרה עם בן זוג

 12. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 13. התיישנות תשלום ביטוח לאומי

 14. אי הגשת ערר בזמן ביטוח לאומי

 15. בקשה למחיקת חוב לביטוח לאומי

 16. התפטרות בדין מפוטר ביטוח לאומי

 17. תביעה בגין אלרגיה (ביטוח לאומי)

 18. ההתיישנות להגשת תביעה ביטוח לאומי

 19. אי שיתוף פעולה עם חוקר של ביטוח לאומי

 20. בקשת ביטוח לאומי להגיש רשימת מעסיקים

 21. טענה כי הנהלים שקבע ביטוח לאומי הינם מפלים

 22. תקנה 11 לתקנות הביטוח לאומי (מקדמות), התשמ"ד-1984

 23. נדחתה תביעה לחייב את ביטוח לאומי לסייע לו במימון כספי לצרכים שונים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון