ביטול כתב אישום תעבורה


לפניי ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים (כב' השופטת שרון לארי-בבלי), מיום 10.5.12, בתיק 11269/11.

לאחר דבריה של המערערת ניתנה החלטה על ידי בית המשפט, לפיה "נוכח הצהרתה של הנאשמת כי היא נוטלת תרופות המשבשות את יכולתה לנהוג, אני סבורה כי על מכון הארבעה לבדוק את כשירותה של הנאשמת לנהוג. לדברי הנאשמת היא חשה לעיתים ברע ועל כן היא נאלצת לעלות על מדרכות... נוכח האמור לעיל, אני מורה על פסילת רישיונה של הנאשמת. מכון הארבעה יזמן את הנאשמת ויקבע אם היא כשרה לנהוג. בהסכמת המאשימה, אני מורה על ביטול כתב האישום".

המערערת טוענת, כי הדברים שנרשמו אינם דברים שנאמרו מפיה, ביום הדיון היה עומס רב על בית המשפט והדברים שהיא אמרה סולפו. לדבריה, הובן בטעות כי היא נוטלת תרופות המשבשות את יכולתה לנהוג, מדובר במקרה חד פעמי בעקבות צינון. המערערת מציינת כי היא זקוקה לרישיון הנהיגה בשל היותה נכה הנזקקת לרכב.

מעיון בפרוטוקול עולה, כי לא הייתה בקשה של המאשימה לפסול את רישיונה של המערערת. דבר גם לא נאמר על פסילת רישיון לפני אותה החלטה אשר בו זמנית ביטלה את כתב האישום ופסלה את רישיונה של המערערת.

ב"כ המשיבה נתבקש להתייחס למקור הסמכות של בית המשפט לפסול את רישיונה של המערערת כפי שנעשה בתיק הנדון. ב"כ המשיבה מפנה לסעיפים 25(ג) ו-35 לפקודת התעבורה [נוסח חדש]. עוד טוען ב"כ המשיבה לסמכות טבועה של בית המשפט.

סעיף 25(ג) עניינו סמכותם של שופטים שאינם שופטי תעבורה לדון בעבירות תעבורה. סעיף 35 עוסק בסמכות בית המשפט לפסול רישיון נהיגה, ומעיון בו עולה כי הסמכות נתונה כאשר בית המשפט מרשיע אדם בעבירת תעבורה וגוזר את דינו, או כאשר בית המשפט מסיים הליך ללא הרשעה בצו שירות או צו מבחן. אין בסעיף זה כל התייחסות לסמכות של בית המשפט לפסול רישיון נהיגה לאחר ביטול כתב אישום, וכאשר אין עוד כל תיק לפניו.

סעיפים 45 ו-46 לפקודת התעבורה עוסקים בסמכות לפסילת רישיון, בשלב שלאחר הגשת כתב אישום ולפני סיום המשפט, אם בית משפט סבור כי המשך הנהיגה על ידי הנאשם יש בו סכנה לציבור, וזאת על פי בקשה של היועץ המשפטי לממשלה או של שוטר. גם במקרה זה מדובר בכתב אישום התלוי ועומד לפני בית המשפט, ובמקרה זה צריכה לבוא בקשה מאת היועץ המשפטי לממשלה או שוטר.
סעיף 46ב' מתייחס לפסילת רישיון על ידי בית משפט, כאשר מוגש כתב אישום בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם. סעיף זה כמובן אינו מענייננו, אך גם הוא מופעל כאשר מוגש כתב אישום ולא כאשר אין תיק לפני בית המשפט.

המחוקק הסדיר מצבים בהם יש צורך בפסילת רישיון ללא כתב אישום, כאשר נתן סמכות בידי קצין משטרה לפסול רישיון בהתאם לסעיף 47 לחוק, וכאשר נתן סמכות בידי רשות הרישוי לפסול אדם מלהחזיק רישיון נהיגה בהתאם לסעיפים 51 ו-52 לחוק.

בנסיבות אלה, לא ברור מה מקור הסמכות של בית המשפט לעניינים מקומיים לפסול רישיון נהיגה לאחר שבוטל כתב אישום, ולפיכך אני מקבלת את הערעור ומבטלת את החלטת בית המשפט מיום 10.5.12.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הגשת כתב אישום

 2. אי הקראת כתב אישום

 3. אין להשיב על האשמה

 4. התיישנות כתב אישום

 5. טענת פגם בכתב האישום

 6. אין מקום להשיב לאשמה

 7. היתר בניה כתב אישום

 8. מועד להגשת כתב אישום

 9. איחור בהגשת כתב אישום

 10. העברת התיק לפרקליטות

 11. ביטול כתב אישום פלילי

 12. ביטול כתב אישום בהסכמה

 13. ביטול כתב אישום תעבורה

 14. בקשה למחיקת כתב אישום

 15. זכות עיון בכתבי אישום

 16. ביטול כתב אישום התיישנות

 17. ביטול כתב אישום עקב סחבת

 18. התיישנות הגשת כתב אישום

 19. ביטול כתב אישום טרם הקראה

 20. ביטול כתב אישום מסירה כדין

 21. ביטול כתב אישום לאחר הקראה

 22. איחוד הדיון בשני כתבי אישום

 23. אי הארכת חוזה בגלל כתב אישום

 24. אין להשיב לאשמה בהליך אזרחי

 25. ביטול כתב אישום חריגות בניה

 26. ביטול כתב אישום אכיפה בררנית

 27. ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק

 28. ביטול כתב אישום טענות סותרות

 29. הגנה מן הצדק ביטול כתב אישום

 30. ביטול כתב אישום מחמת התיישנות

 31. התיישנות לאחר הגשת כתב אישום

 32. אינטרס ציבורי בהגשת כתב אישום

 33. איחוד אישומים - הפרדת אישומים

 34. טענות מקדמיות הקראת כתב אישום

 35. ביטול כתב אישום בשל אכיפה בררנית

 36. אי הוכחת נסיבות העבירה בכתב האישום

 37. ביטול כתב אישום אי קיום חובת היידוע

 38. דחיית בקשה לביטול כתב אישום מן הצדק

 39. הכשרת בניה בדיעבד, בניה שלגביה הוחלט על הגשת כתב אישום

 40. היתרי בנייה התקבלו עוד בטרם הוגש כתב האישום ביחס לעבודות הבניה

 41. כתב האישום על הפקרה אחרי פגיעה, לפי סעיף 64א(א) לפקודת התעבורה

 42. בקשה מקדמית למחוק את כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית

 43. כתב אישום על שימוש בשלוש יחידות נפרדות למגורים במקום, שבו הותר שימוש ביחידה אחת

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון