ביטול עיקול חלקי


1. המבקש הוא התובע בתיק מד/2-33 והיה עובד של המשיבה, שהיא הנתבעת באותו תיק.
בתיק מד/2-33 מבקש העובד מבית-הדין לחייב את החברה לשלם 965,640 שקל שכר ופיצויי הלנה, כאשר חלק גדול מסכום הוא פיצוי הלנה וחלק אחר לא מבוטל של הסכום הנתבע הוא בונוס, שלפי חוזה העבודה לא נקבע גודלו והמעביד הוא זה הקובע את גובה הבונוס.
כן יש לציין, שהתביעה הוגשה ביום 28.9.1983 כאשר השכר שלא שולם (לטענת העובד) היה מחודש ספטמבר 1982 עד מרץ 1983. היינו, היה שיהוי גדול בהגשת התביעה.2. הוגשו שתי בקשות עיקול, הראשונה נדחתה והשניה נתקבלה. הערעור הזה הוא על ההחלטה השניה של הרשמת, שבה קיבלה את הבקשה לעיקול באופן חלקי ובתנאים שנקבעו בהחלטתה וב"צו" שנתנה.

באת-כוח המערער-העובד טענה, שסכום העיקול היה נמוך ושלא היתה הצדקה להתנות את מתן העיקול במתן ערבות בנקאית בנוסף לערבות העצמית. היא גם התנגדה לנוסח העיקול.

3. עיקול על נכסי צד למשפט בא להבטיח את ביצוע פסק-הדין. במקרה דנן טען התובע בתצהירו, שהכנסות הנתבעת גבוהות, ואם כן מדוע יש צורך בעיקול? מה עוד שהתובע לא הביא הוכחות על מצב כספי חמור של החברה או ראיה אחרת אשר תצביע על חשש, שהנתבעת לא תוכל לעמוד בביצוע פסק-הדין.

4. יתר על כן, התנהגות התובע מצביעה על כך, שלא הזדרז להגיש התביעה העיקרית ועבר זמן רב עד שהתייחס להבטחת זכויותיו. התובע גם לא ביקש עיקול על נכסי הנתבעת, אלא רק על כספיה. עיקול כספי חברה יכול לגרום לה נזק חמור בפעילותה השוטפת ועל בית-הדין לשקול היטב מתן עיקול כזה ולדרוש בטחונות כדי שמתן העיקול יהיה רק למטרות שנקבעו בחוק.

אנו מקבלים את טענת עורך-דין ינובסקי, שיש סימנים בבקשת העיקול המצביעים על כך, שמטרת הבקשה היתה גם לפגוע בנתבעת. אמנם אין למנו מעובד להטיל עיקול על-ידי דרישות לבטחונות גבוהים, אבל יש גם למנוע הטלת עיקולים בלתי-צודקים על מעבידים. הכל תלוי בנסיבות המקרה ולפי החלטת הרשמת היא התייחסה לשיקולים אלה.

5. מהחלטת הרשמת עולה, שהיא שקלה את הצורך להבטיח ביצוע פסק-הדין כנגד מטרת העיקול והנזק שעיקול עלול לגרום לחברה. בהחלטת הרשמת יש סכום עיקול שהינו סביר בהתייחס לכתבי הטענות שהוגשו וכן תנאים למתן העיקול הנדרשים מהתובע-המערער כדי להבטיח פיצוי הולם לחברה, אם יתברר שלא היתה הצדקה למתן העיקול.

לכן, אנו דוחים את הערעור ומשאירים את החלטת הרשמת בתוקפה. בנסיבות אלה אין צורך להתייחס לטענות לגבי נוסח צו העיקול.

המערער ישלם למשיבה הוצאות ושכר טרחת עורך-דין בסך 10,000 שקל ואם הסכום לא ישולם תוך 14 יום - יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש 3/84 עד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אישור עיקולים

 2. הפרת צו עיקול

 3. ביטול עיקול רכב

 4. התיישנות עיקול

 5. אישור עיקול זמני

 6. ביטול עיקול צד ג

 7. ביטול עיקול זמני

 8. אישור הסרת עיקול

 9. ביטול עיקול חברה

 10. ביטול עיקול חלקי

 11. ביטול עיקול ידני

 12. ביטול עיקול מנהלי

 13. הערת אזהרה עיקול

 14. ביטול עיקול מע''מ

 15. ביטול עיקול במדיה

 16. חוב ארנונה עיקול

 17. התיישנות עיקולים

 18. אישור ביטול עיקול

 19. בקשה למחיקת עיקול

 20. ביטול עיקול פיקדון

 21. ביטול עיקול ארנונה

 22. בקשה למתן צו עיקול

 23. ביטול צו עיקול זמני

 24. הפרת צו עיקול זמני

 25. ביטול עיקול מקרקעין

 26. ביטול עיקול רכב נכה

 27. ביטול עיקול על מגרש

 28. ביטול עיקול פיצויים

 29. ביטול עיקולים זמניים

 30. ביטול עיקול בית משפט

 31. איחור במסירת צו עיקול

 32. ביטול צו עיקול על רכב

 33. ביטול עיקול פקיד שומה

 34. אישור עיקול אצל מחזיק

 35. ביטול צו עיקול מקרקעין

 36. ביטול עיקול לפני אזהרה

 37. ביטול עיקולים חברה זרה

 38. ביטול עיקול כספי ביטוח

 39. אי מתן תשובה לצו עיקול

 40. ביטול עיקול רכב של נכה

 41. ביטול עיקול הערת אזהרה

 42. ביטול עיקול רטרואקטיבי

 43. בקשה לשחרור רכב מעוקל

 44. ביטול עיקול חוסן כלכלי

 45. הערת אזהרה עיקול מאוחר

 46. ביטול עיקול חשבון עו''ש

 47. התנאים למתן עיקול זמני

 48. ביטול עיקול ביטוח לאומי

 49. תנאים להטלת עיקול זמני

 50. הערת אזהרה קודמת לעיקול

 51. ביטול עיקול במעמד צד אחד

 52. דחיית בקשה לביטול עיקול

 53. בקשה למתן צו עיקול זמני

 54. בקשה דחופה לביטול עיקול

 55. תנאים למתן צו עיקול זמני

 56. אישור זכויות נקי מעיקולים

 57. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 58. התנאים למתן צו עיקול זמני

 59. הערת אזהרה גוברת על עיקול

 60. ביטול עיקול לאחר תשלום חוב

 61. ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל

 62. ביטול צו עיקול זמני על נכסים

 63. ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 64. ביטול עיקול המרכז לגביית קנסות

 65. ביטול עיקול שניתן במעמד צד אחד

 66. ביטול צו עיקול זמני על מכוניות

 67. ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

 68. איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול

 69. ביטול צו עיקול שניתן במעמד צד אחד

 70. חיוב בתשלום סכום מעבר לסכום העיקול

 71. עיקול על רכב בגלל קנס מלפני 9 שנים

 72. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 73. חיוב המבקש בהוצאות אגרת עיקולי בנק מחמת אי-תשלום חשבון המים

 74. בקשה לאישור עיקול זמני על פי תקנה 378(א) לתקנות סדר הדין האזרחי

 75. בקשה לאפשר להשלים רישום זכויות במקרקעין ולהורות על ביטול עיקולים

 76. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון