אי הופעה לדיון תעבורה

מונחת בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדרה של המבקשת.

המבקשת, חברת מקס.פ מוניות בע"מ, נדונה בהעדרה בתאריך 08/05/07 בגין עבירת מהירות מתאריך 10/10/06 לפיה צולם רכב מס' 6254625 הנמצא בבעלותה כשהוא נוסע במהירות העולה על המותר.

המבקשת נדונה בהעדרה על פי הוראות סעיף 240(א)(2) לחסד"פ הואיל ולא התייצבה לאחר שזומנה.

המבקשת עותרת לביטול פסק הדין שניתן כנגדה בנימוק שהרכב נשוא כתב האישום נמכר על ידה לחברת ח.ל. הסעות מוניות בע"מ קודם לתאריך העבירה וכן טוענת, כי לא נמסרה לידה הזמנה לדין שכן מנהל החברה לא נמצא בארץ ואינו דובר עברית.


סעיף 130(ח) לחסד"פ קובע את התנאים בהם ייעתר לבית המשפט לבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר:

"הסעיף קובע שני טעמים המצדיקים ביטול פסק דין: קיום סיבה מוצדקת לאי התייצבות של המבקש במשפטו או גרימת עיוות דין למבקש תוצאה מאי ביטול פסק הדין. התנאים אינם מצטברים". (רע"פ 9142/01 סוראיה איטליא, כבוד השופט ת'אור).

אי התייצבות לדיון

תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי קובעת חזקת מסירה בדואר רשום. נטל הראיה להוכיח, כי ההזמנה לא התקבלה עובר לנאשם.

ההזמנה לדין נשלחה למענה של המבקשת בשד' ניצה 6 בנתניה בדואר רשום, אך לא נדרשה על ידה. מתצהיר שצורף לבקשת הביטול עולה, כי המצהירה שהינה מנהלת ומיופת כח של המבקשת טוענת, כי לא קבלה את הזימון לדיון.


המבקשת לא הרימה את הנטל המוטל עליה לסתור את חזקת המסירה. לא די בהצהרה כי דבר הדואר לא התקבל, אלא על המבקשת היה להוכיח באמצעות אישור מרשות הדואר, כי הדואר לא נשלח ליעדו.

גם הטענה לפיה בעל המניות הינו עולה חדש שאינו מבין עברית או לא היה בארץ אותה תקופה אינה מצדיקה אי הופעה לדיון. המבקשת לא הוכיחה, כי חדלה לפעול בארץ או כי בכתובת לא מתנהל משרדה.

מכאן, לא הוכחה עילה המהווה סיבה מוצדקת לאי הופעת המבקשת לדיון.

עיוות דין

אף אם לא הראתה המבקשת סיבה המצדיקה אי הופעה לדיון, יש לבחון האם הנסיבות המצביעות על עיוות דין שייגרם למבקשת אם לא יבוטל פסק הדין.

אין מחלוקת , כי הרכב נשוא כתב האישום לא היה בחזקת המבקשת במועד ביצוע העבירה, אלא בחזקת חברת ח.ל. הסעות מוניות בע"מ (להלן- המחזיקה"). המבקשת הציגה מסמכים להוכחת טענתה וכן שמעתי את נציגי המחזיקה המודים, כי הרכב היה בחזקתה. יחד עם זאת, טוענים נציגי המחזיקה, כי לו היתה מבקשת פונה אליהם סמוך לאחר ביצוע העבירה היה באפשרותם לאתר את הנהג. כיום מתחמק הנהג מלקיחת אחריות, וכך עקב התרשלות המבקשת יגרם למחזיקה נזק אם יוסב כתב האישום על שמה של המחזיקה.

ברע"פ 9142/01 הנ"ל נפסק על ידי כבוד השופט ת' אור:


"יחד עם זאת, כאמור, גם בנסיבות אלה, אם מוכיח המבקש- וזו האפשרות השנייה- שאי היעתרות לבקשתו עלולה לגרום עיוות דין, דין בקשתו להתקבל. כך לדוגמה, אם לא התייצב נאשם למשפטו עקב שכחה גרידא.

אולם מבקשתו עולה באופן חד משמעי, כי בתאריך שבו מיוחסת לו עבירת תנועה כלל לא שהה בתוך גבולות המדינה. בנסיבות אלה, החלטה שלא לבטל את פסק הדין תגרום למבקשת עיוות דין שכן אין כל ספק כי דיון בענייני באישום היה מוביל למסקנה שיש לזכותו".

בנסיבות שלפני, אין ספק כי הרכב לא היה בחזקת המבקשת הואיל ונמכר או הוחכר לחברה אחרת. אשר על כן, למרות שהתרשלותה של המבקשת גרמה לכך שחלף זמן ניכר בין תאריך העבירה לבין התאריך בו הודע למחזיקה על ביצוע העבירה, יהיה באי ביטול פסק הדין משום גרם עיוות דין למבקשת.

נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקשת על מנת לאפשר לה את יומה בבית המשפט.

נוכח אי התייצבותה של המבקשת במועד הדיון עקב רשלנותה למרות שזומנה כדין, אני מטילה עליה תשלום הוצאות בסך 750 ₪.

התיק ייקבע להקראה לתאריך 22/01/08 שעה 15.30.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העברת תיק תעבורה

 2. בקשה להישפט תעבורה

 3. אי הופעה למשפט תעבורה

 4. אי הופעה לדיון תעבורה

 5. מבחן הסיכון התעבורתי

 6. הגנה מן הצדק תעבורה

 7. הארכת מועד תיק תעבורה

 8. התיישנות עבירת תעבורה

 9. התיישנות בדיני תעבורה

 10. בלימת פתע תקנות התעבורה

 11. תקנה 21 לתקנות התעבורה

 12. העברת מקום דיון תעבורה

 13. הסכם קיבוצי אגד תעבורה

 14. התיישנות פסק דין תעבורה

 15. אי קיום חובתו של עובר דרך

 16. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 17. התיישנות עבירת תנועה מצלמה

 18. תקנה 549(ג) לתקנות התעבורה

 19. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה

 20. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 21. בית המשפט לתעבורה בחיפה ערעור

 22. אי התייצבות בית הדין הצבאי לתעבורה

 23. אי התייצבות לדיון בבית דין לתעבורה

 24. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 25. סעיף 27ב לפקודת התעבורה - אחריות בעל הרכב

 26. תקנה 94 לתקנות התעבורה - מותר לאמבולנס לעבור באור אדום

 27. תקנה 21 לתקנות התעבורה - חובה לנהוג בזהירות כלפי עוברי דרך

 28. נטען כי פתח את דלת רכבו בניגוד לתקנה 80 (א) לתקנות התעבורה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון