אי הופעה למשפט תעבורה


הריני רואה בחומרה יתרה העובדה כי סנגור אשר לא טרח להתייצב לדיון אשר נדחה לבקשתו, ממתין כתשעה חודשים ! ומהן להגיש בקשה לביטול פסק-דין מבלי לטרוח ולהסביר הסבר ראוי בגין אי התייצבותו לדיון.

כמו כן, אין בפניי התנצלות ראויה על מחדלו של הסנגור.

הריני מביעה מלוא מורת רוחי מהתנהגות בלתי ראויה זו.


אשר לנאשמת – גזר הדין ניתן כחוק.
אין בפני הסבר מניח את הדעת מדוע לא טרחה הנאשמת להתייצב לדיון.

לנגד עיני החלטת כב' השופט מודריק בע"פ 70050/99 חרובי פארס נ' מ"י, בו נדונה בקשת נאשם לביטול שפיטה בהעדרו, בטענה שטעה במועד. דע עקא, ענינו של חרובי פארס קשה יותר מהעניין הנדון בפני, בשל העובדה שנוספה לטענת הטעות, הנמקה שעניינה אי ידיעת השפה העברית.

בדחותו את הבקשה קבע כב' השופט מודריק:

"אין לי ספק שלעתים, מתרחשות תקלות וטעויות שונות ומשונות אצל נאשמים במשפטי התעבורה ובעטים אין הם מגיעים למשפט.
נדמה לי שאין ברירה אלא שלא לקבל בקשות לביטול המשפטים להוציא נסיבות מאוד יוצאות דופן שבהם התקלה או המניעה מוכחת באורח אובייקטיבי.
הסתמכות על פניות הנאשמים אפילו אם הם נתמכות בתצהיר עלולות לגרום בוקה ומבלוקה בסדרי בתי משפט לתעבורה. למעשה, לא יימצא צדיק אחד שיואיל להופיע במועד למשפט שלו ויימצאו הנאשמים מכתיבים את סדרי העבודה של ביהמ"ש".


בנוסף, לנגד עיני החלטת כב' ס. הנשיא אבן-ארי בע"פ 70618/00 סלמן נ' מ"י, בו נדחתה בקשה לביטול שפיטה בהעדר שהנאשם הציג אישור מחלה רטרואקטיבי.

עוד לנגד עיני ע"פ 70159/00, קדישאי אביב נ' מ"י, בו דחתה כב' השופטת שטופמן בקשה לביטול שפיטה בהעדר בה טען ב"כ המערער כי מדובר בשופט אשר דן בד"כ במשמרת אחה"צ ולפיכך התייצבו הנאשם וב"כ בתאריך הדיון אחה"צ ולא נתנו ליבם לכך שבשל חג החנוכה, נקבע הדיון לשעות הבוקר.

פסקי הדין המצוטטים לעיל, עולים בקנה אחד עם החלטת כב' ביהמ"ש העליון בר"ע 418/85, רוקנשטיין נ' מ"י פ"ד ל"ט III 279, בו נקבע כי לנאשם היה יומו בביהמ"ש, ומשלא טרח להתייצב, מוטב ילין על עצמו ולא על אחרים.

הביע כב' בית המשפט העליון הביע דעתו. בשורה של אירועים אשר רוכזו ברע"פ 9142/01, סוראיה איטליא נ' מ"י מיום 2.10.03. כב' המשנה לנשיא, השופט ת. אור, קובע בין השאר, בסעיף 8 לפסק הדין:

"שיכחה של מועד הדיון לבדה, אפילו אם אירעה בתום לב, אינה יכולה להצדיק אי הופעה לדיון (ראו: רע"א 418/85 הנ"ל). דין דומה יחול לגבי טעות משרדית של עורך הדין המייצג הנאשם או לגבי טעות הנובעת מחוסר תשומת לב של הנאשם עצמו..."

ראה לעניין זה גם רע"פ 10200/03, דביר שחוח נ' מ"י, מפי כב' השופט ג'ובראן.

יתרה מזאת, עניינו של המבקש קל יותר מעניין אשר נדון בפני בית המשפט העליון ברע"פ 2945/03, רעבי רסלאן נ' מ"י, מיום 14.4.03, עת אישר כב' בית המשפט העליון החלטות הערכאות דלמטה, אשר קבעו כי אין לקבל טענת המבקש לביטול פסק הדין בנימוק של אבדן הדו"ח. בהחלטה הנ"ל, אושר פסק דין של שנתיים פסילת רשיון לנהג מונית (!!!).

לנגד עיני עמדת כבוד בית המשפט המחוזי בת"א בסוגיה זו:

ראה ע"פ 70764/05 מלמד נגד מדינת ישראל; ע"פ 71086/05 דרור דקר נגד מדינת ישראל; ע"פ 71671/04 חאלד נטור נגד מדינת ישראל.

ראה דברי כבוד השופטת אהד, בית משפט מחוזי מחוז מרכז, אשר דחתה בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, שעה שהנאשם טען כי נפל למשכב, אלא שהמציא תעודה רפואית שאיננה ערוכה כחוק ותוקפה למפרע....
(ראה ע"פ 07-08-3419, דוד לוי נגד מדינת ישראל)

במקביל מצאתי לנכון לבחון השאלה האם השארת גז"ד על כנו תגרום לעוות דין.
אין בפני כל טענת הגנה ראויה לגופו של אישום.
התאונה התרחשה בהיות הנאשמת נהגת חדשה. לפיכך, עונש הפסילה אשר הוטל עליה הינו עונש מינימאלי וראוי.
סוף דבר הבקשה לביטול פס"ד נדחית.

אשר לחישוב הפסילה.
מנין ימי הפסילה מעוגן בחוק.
על הנאשמת להפקיד במזכירות רשיון נהיגה תקף ולחילופין- עליה להפקיד אישור משרד הרישוי המעיד על פקיעת תוקף בצירוף תצהיר המאשר כי אין בידה רשיון נהיגה תקף.
עד לשלב זה טרם החל מנין ימי הפסילה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העברת תיק תעבורה

 2. בקשה להישפט תעבורה

 3. אי הופעה למשפט תעבורה

 4. אי הופעה לדיון תעבורה

 5. מבחן הסיכון התעבורתי

 6. הגנה מן הצדק תעבורה

 7. הארכת מועד תיק תעבורה

 8. התיישנות עבירת תעבורה

 9. התיישנות בדיני תעבורה

 10. בלימת פתע תקנות התעבורה

 11. תקנה 21 לתקנות התעבורה

 12. העברת מקום דיון תעבורה

 13. הסכם קיבוצי אגד תעבורה

 14. התיישנות פסק דין תעבורה

 15. אי קיום חובתו של עובר דרך

 16. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 17. התיישנות עבירת תנועה מצלמה

 18. תקנה 549(ג) לתקנות התעבורה

 19. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה

 20. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 21. בית המשפט לתעבורה בחיפה ערעור

 22. אי התייצבות בית הדין הצבאי לתעבורה

 23. אי התייצבות לדיון בבית דין לתעבורה

 24. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 25. סעיף 27ב לפקודת התעבורה - אחריות בעל הרכב

 26. תקנה 94 לתקנות התעבורה - מותר לאמבולנס לעבור באור אדום

 27. תקנה 21 לתקנות התעבורה - חובה לנהוג בזהירות כלפי עוברי דרך

 28. נטען כי פתח את דלת רכבו בניגוד לתקנה 80 (א) לתקנות התעבורה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון