ביטול עסקה ארונות מטבח

בפני תביעה להורות לנתבעת להשיב דמי ביטול בהם חייבה את התובעים, בגין ביטול עסקת רכישת ארונות מטבח ומוצרי חשמל, מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן:"התקנות").


רקע:

בתחילת שנת 2010 החלו התובעים בהיערכות לקראת תחילת בניית ביתם, בלווי אדריכל בשם עודד.

במהלך שנת 2010 קיבלו התובעים פנייה מחגי, נציג הנתבעת,העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי חשמל ומטבחים , לרכישת מטבח ואביזרי חשמל למטבח.

לאחר מספר פניות של נציג הנתבעת נקבעה לתובעים פגישה עם מעצבת החברה, גב' גלי.
עובר לפגישה הועברו לגלי ע"י התובעים במייל, התוכניות שהוכנו ע"י עודד.

התקיימה פגישה ראשונית עם גלי במשרדי הנתבעת והתוכניות הועלו על תוכנת מחשב של הנתבעת.

לקראת סוף חודש אפריל 2010 נשלחו לגלי ע"י התובעים תוכניות אדריכליות מעודכנות ובתאריך 29.4.11 התקיימה פגישה במשרדי הנתבעת.
בפגישה זו נמסרה לתובעים הצעת מחיר.

בתאריך 6.5.11 הגיע התובע לבדו למשרדי הנתבעת לפגישה עם גלי ומנכ"ל הנתבעת .
בסיומה של הפגישה, שעות הצהריים המאוחרות של יום שישי, סוכמו פרטי העסקה בין הצדדים .

באותו המעמד, חתם התובע על ההזמנה כפי שפרטיה סוכמו ושילם מקדמה בסך 17,500 ₪.
עוד באותו הערב, התובעת , שלא נכחה בפגישה שלעיל עקב הולדת בנם הרביעי של התובעים, מבחינה כי על פי ההזמנה, גוף ארונות המטבח עשוי סיבית, בעוד שמבחינתה נדרש גוף מסנדוויץ' בלבד.
לדידה של התובעת, הסיבה לדרישה זו הינה שמטבח המשפחה מאוד פעיל, ומניסיונה ארונות סיבית הינם פחות איכותיים ונוטים להתנפח במצבי רטיבות.


ביום 8.5.11, יום העסקים הראשון לאחר חתימת ההזמנה, התובעת יצרה קשר עם מנכ"ל הנתבעת במטרה לברר את סוגיית טיב גוף הארונות.
הנ"ל הבהיר לתובעת כי העסקה מתייחסת לגוף סיבית לארונות, ואין מקום לשינויים בנדון כיוון שחברת "פאגור", יצרנית הארונות מספרד, מספקת את מטבחיה מסיבית בלבד.
לאור סרובו של מנכ"ל הנתבעת לשנות את טיב גוף הארונות, התובעת ביקשה לבטל את מרכיב הנגרות בעסקה ולרכוש רק את מוצרי החשמל .
מנכ"ל הנתבעת הבהיר באותה שיחה כי עלות ביטול עסקת המטבח הינה 15% מעלות העסקה.

בעקבות שיחת הטלפון המתוארת לעיל, פנה התובע למנכ"ל הנתבעת בניסיון לשכנעו, ללא הועיל, ונשלח מכתב באותו היום בפקס למשרדי הנתבעת, וכמו כן מכתב בדואר רשום נשלח בהמשך השבוע.
לאחר דין ודברים הסכימה הנתבעת להשיב סך של 11,050 ₪ לתובעים, וכך היה, כאשר סכום זה מורכב מגובה המקדמה בסך של 17,500 ₪, פחות דמי ביטול בגין עסקת המטבח בלבד בסך של 6,450 ₪.
טענות הצדדים:
התובעים:
עבודתה של הגב' גלי הלכה למעשה, היתה העלת התוכניות ששלחו התובעים קודם לכן, על תוכנת מחשב של הנתבעת, וזאת כחלק מפעולת מכירה של הנתבעת. בהמשך, ביום 27.4.11 שלחו התובעים את התוכניות האדרכליות הפרטניות, שהתעדכנו בינתיים על ידי מר עודד לגב' גלי במייל.
על יסוד האמור לעיל, התובעים מבקשים לבטל העסקה מכוח סעיף 2 לתקנות ולקבל את יתרת המקדמה ששילמו לנתבעת, בתוספת פיצוי בגין עגמת נפש ועלות ייעוץ משפטי, כל זאת בניכוי דמי ביטול כקבוע בסעיף 5 לתקנות.
הנתבעת:
הגב' גלי עמלה על העיצובים ותכנון המטבח ובכך החל הליך הייצור.
משנמסרה תוכנית המטבח לתובעים, יכולים הם לעשות בה שימוש בעזרת יצרן אחר.
הנתבעת טוענת כי עליה להנות מהחרגת סעיף 6 (2) ו-(8) לתקנות.

דיון והכרעה:
תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, מאפשרות לצרכן לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שרכש תוך 14 יום –
"2. צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –

(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;".

במקרה שלפנינו הטובין בהם עסקינן הינם תוכניות המטבח שסופקו לגב' גלי על ידי התובעים.
הגב' גלי עמלה על תוכנם והעלתה אותם לתכנת המחשב של הנתבעת.
עם זאת, העיד נציג הנתבעת, מר חיים שגב העובד כאיש מכירות אצל הנתבעת, כי השירות שניתן על ידי הגב' גלי, ניתן כהטבה ללא תשלום: "התובעים אמרו כמה פעמים אם צריך לשלם עבור זה וקיבלו תשובה שלא צריך לשלם כל עוד לא סיימו" (שורות 14 ו-15 לפרוטוקול מיום 19.4.12).
לטענת הנתבעת סעיף 6(8) לתקנות חל בענייננו, כלשונו:
6 (א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –
(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

אינני מוצאת בתוכנית המטבח כ"טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול..." כיוון שהטובין במקרה שלפנינו הינם תוכניות המטבח שעיצב האדריכל מר עודד מטעם התובעים ואשר הוגשו לנתבעת על ידי התובעים.
יש להתייחס להזמנה כאל הזמנה רגילה, כפי שעולה ממקרה דומה שהובא בפני בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 31066-02-11 לאה חי נ' הפירמה פ.צ בע"מ.(פורסם במאגרים)

מהות דרישתה של הנתבעת הינה למעשה תשלום בגין זמנה של האדריכלית כאשר מלכתחילה, עבודתה, לרבות העלאת התוכניות על תוכנת המחשב, ניתנה כהטבה ,אינה חלק מן התשלום ואינה בגדר הטובין שהוזמנו ע"י התובעים.
אין רלוונטיות לשעות עבודתה של האדריכלית גם אם עבדה ביום שישי עד שעות אחה"צ כנטען.

גם החריג בסעיף 6 (א) (2) אינו רלוונטי שכן לא יוצרו כל טובין עדיין, במקרה הנדון ואין לראות בעבודה על תוכניות של אדריכל אחר, בגדר טובין הנופלים לגדר ס"ק (2) לעיל.

מאחר ולפי סעיף 2 לתקנות, ההזמנה ניתנת לביטול, ולא היה מקום לניסיונה של הנתבעת לחייב התובעים בתשלום דמי ביטול בשיעור 15%, דין התביעה להתקבל.

הנתבעת תשיב לתובעים את הפרש המקדמה בסך 6,450 ₪ .

מסכום זה ינוכו 100 ₪ כדמי ביטול על פי סעיף 5 לתקנות.

באשר לתביעת התובעים בגין עלות יעוץ משפטי – אין מקום לחיוב בגין ראש נזק זה שכן עסקינן בהליך בבית משפט לתביעות קטנות.

לסך הנותר יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד החיוב ועד התשלום בפועל.

כ"כ הנתבעת תישא בהוצאות משפט בסך 500 ₪.

רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון