ביטול עסקה אשת טורס

1. הנתבעת היא חברת תיירות.

התובעים הם בני-זוג, שהזמינו ביום 3/5/2011 מהנתבעת חבילת נופש למלטה, לתאריכים 17/5/11 עד 22/5/11.


2. ביום 13/5/11 נפטר אחיו של התובע מדום-לב, זה היה יום שישי בשבוע, ובאותו יום, החל מהשעה 13:00, התובעת ניסתה ליצור קשר עם נציגי הנתבעת לביטול ההזמנה, אך הדבר לא עלה בידה.

רק ביום ראשון, 15/5/11, היא הצליחה ליצור קשר עם נציגי הנתבעת ולהודיע על ביטול ההזמנה.

אלו העובדות שאינן שנויות במחלוקת.

3. לטענת התובעים, נציגי הנתבעת הציעו לבדוק את החזר התמורה, ובשלב מסויים הציעו להחזיר סכום של 345 דולר לנוסע מבית המלון, אך התובעים סירבו.

4. הנתבעת, בכתב הגנתה, טוענת שהאחריות לנסיבות בעטיין לא טסו התובעים למלטה, אינה רובצת לפתחה.

לטענתה מדובר בכוח עליון, והדרך להימנע מנזק כספי במקרה כזה הוא עריכת פוליסת ביטוח מקיף, עליו ממליצה הנתבעת גם בטופס ההזמנה, שם צויין הדבר במפורש.

5. התובעים לא עשו ביטוח כזה, וממילא הם גם לא הצביעו על שום הוראת דין המקנה להם את הזכות להחזר כספי במקום שבו הם לא מימשו את חבילת הנופש שעמדה לרשותם.

הטיסה אינה טיסה סדירה, אלא טיסת-סחר.

6. בדיון שהתקיים בפני במעמד הצדדים, הוכח שהטיסה יצא ובה 4 מקומות ריקים, ונציגת הנתבעת הסבירה שלא עלה בידם למכור את חבילת הנופש של התובעים לאחרים.

נציגת הנתבעת העידה כי במקרים שבהם עולה בידם למכור את חבילת הנופש של אדם שביקש לבטל את ההתקשרות, הם לא מחייבים את מבטל ההתקשרות ומחזירים לו את הסכום ששילם, אלא שבמקרה הנוכחי הדבר לא עלה בידם והם אינם צריכים לספוג את הנזק שנגרם כתוצאה ממותו המצער של המנוח, אחיו של התובע.

7. עם זאת, הודיעה נציגת הנתבעת כי הם התקשרו עם בית המלון, בית המלון הסכים להחזיר סכום של 345 דולר (סכום כולל עבור שני התובעים, ולא כפי שטענו התובעים), והם הציעו לתובעים לקבל סכום זה כנגד חתימתם על מסמך ויתור על יתרת תביעתם, והתובעים סירבו.

לגבי אותו חלק מחבילת הנופש המהווה את עלות הטיסה, הרי נציגת הנתבעת הסבירה שחברות טיסות-סחר אינן מוכנות לתת החזר כספי במקרה שרוכש כרטיס הטיסה לא עלה לטיסה (זאת בשונה מטיסות הנערכות בחברת תעופה סדירה, כי חברת תעופה סדירה כן מחוייבת להחזיר את עלות הכרטיס למי שלא ניצל אותו).

8. התובעים כאמור לא הצביעו על שום הוראת דין המחייבת להחזיר להם סכום כלשהו.

במישור היחסים בינם לבין הנתבעת, הנתבעת העמידה לרשותם את חבילת הנופש שהציעה להם, הם לא ניצלו אותה. הנתבעת נשאה בעלויות כלפי הספקים, ואין שום סיבה שהנתבעת תפסיד. לכל היותר זכאים התובעים לסכום של 345 דולר, שבו הודתה הנתבעת כסכום שהוחזר על ידי בית המלון בחו"ל.

9. ניתן בזה פסק דין המחייב את הנתבעת לשלם לתובעים את הסך של 345 דולר בשקלים, בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה מיום 22/5/2011 ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה שטיח

 2. ביטול עסקת טיול

 3. ביטול עסקה חופשה

 4. ביטול עסקה איסתא

 5. ביטול עסקה תיירות

 6. ביטול עסקה דקה 90

 7. ביטול עסקה גוליבר

 8. ביטול עסקה אשת טורס

 9. ביטול עסקה דיזנהויז

 10. הפרת חוזה חבילת נופש

 11. ביטול עסקה מונה טורס

 12. ביטול עסקה חבילת נופש

 13. ביטול עסקה וואלה טורס

 14. ביטול עסקה אופיר טורס

 15. ביטול עסקה קווי חופשה

 16. ביטול עסקה הדקה התשעים

 17. ביטול הזמנת חבילת נופש

 18. ביטול עסקה בחברת נסיעות

 19. ביטול עסקה השטיח המעופף

 20. ביטול עסקה נסיעה לחו''ל

 21. ביטול עסקה סוכנות נסיעות

 22. אי הופעה לטיול

 23. הסכם קיבוצי סוכני נסיעות

 24. חובת הגילוי סוכנות נסיעות

 25. ביטול עסקת נופש ברגע האחרון

 26. ביטול עסקה טלפונית חבילת נופש

 27. ביטול עסקה לרכישת שירותי תיירות

 28. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 29. ביטול חופשה בגלל התדרדרות קשה במצב הבריאותי (תביעה נגד איסתא)

 30. תביעה לביטול חבילת נופש לחו"ל עקב פטירת קרוב משפחה (החזר כספי)

 31. תביעה נגד סוכנות נסיעות בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב והטעייה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון