ביטול עסקה חוגים

זוהי תביעה קטנה שהגיש התובע נגד הנתבעת ועניינה ביטול עסקה.

התובע טוען כי ביום 16.2.12 הוא נרשם לקורס "יבוא ייצוא וסחר בינ"ל" אל הנתבעת ושילם את מלוא התמורה בסך של 4,945 ₪. מאוחר יותר (לא צוין מועד בכתב התביעה) ביקש התובע לשנות את מועד הקורס, מכיוון ש"לא הסתדר לי עם העסק והילדים" ולאחר בדיקה החליט לבטל כליל את ההרשמה לקורס, מכיוון שלא יכול היה לעמוד בתשלום. התובע הודיע על כך מראש לנתבעת (שוב - לא צוין תאריך) ונאמר לו שהקורס עדיין לא מלא ושזה בסדר, אך לאחר מכן הודיעה לו הנתבעת כי היא תשיב לו רק מחצית מהסכום ששילם. על כן התובע תובע את המחצית השה של התמורה, שלא הושבה לו.

הנתבעת טוענת, מנגד, כי מדובר בתביעת סרק של מי שמנסה בדיעבד להימלך בדעתו מהחלטה מושכלת שקיבל מרצון ולהשית את התוצאות הכלכליות של החלטתו עליה. התובע איננו מפרט את מלוא השתלשלות העניינים, שהינה זו: התובע נרשם ביום 16.2.12 לקורס שמועד פתיחתו 23.3.12. ביום 13.3.12 הוא ביקש לדחות את מועד כניסתו לקורס והנתבעת הסכימה לכך. יומיים לאחר מכן, ביום 15.3.12, פנה התובע פעם נוספת לנתבעת והפעם ביקש לבטל כליל את לימודיו. על פי ההסכם עליו חתם התובע ביום 13.2.12, זכאי התובע לבטל את השתתפותו בקורס בתוך 14 יום ממועד עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימי עבודה לפני קיום הקורס. התובע לא עמד בתנאים אלה. הנתבעת טוענת כי היא נערכת לפתיחת קוסים על בסיס צפי לכמות מסוימת של תלמידים ועל בסיס זה היא לוקחת על עצמה התחייבויות שונות מול ספקים, מרצים וכדומה. על כן נקבע מנגנון של ביטול ההסכם כפי שנקבע. אף שהתובע לא היה זכאי לבטל את ההסכם, הסכימה הנתבעת, לפנים משורת הדין ומתוך התחשבות בו, להשיב לו 50% מעלות הקורס. חרף זאת ולהפתעת הנתבעת, כשנה וחודשיים לאחר מכתב תשובתה לתובע פנה התובע לבית המשפט בתביעה זו.

בדיון שהתקיים בפני היום, העידו התובע ונציגת הנתבעת. לאחר עיון בכתבי הטענות ובמסמכים ולאחר שמיעת העדויות וטענות הצדדים, שוכנעתי כי דין התביעה להידחות. על פי תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז – 1976, ינומק פסק הדין בצורה תמציתית:

התובע לא הוכיח כי קמה לו הזכות - לא על פי החוק ולא על פי ההסכם שנכרת בין הצדדים, לבטל את העסקה ולקבל לידיו בחזרה את התמורה ששילם.

על פי תקנה 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010 (להלן "התקנות") וסעיף 9 לתוספת לתקנות, צרכן רשאי לבטל הסכם שעניינו חוגים וקורסים "בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות".

ההסכם עליו חתם התובע אף מטיב עם הלקוח. בסעיף 3(1) שבו נקבע: "ידוע לי כי ביטול ההשתתפות בקורס אפשרי בכתב אך ורק תוך 14 יום ממועד עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימי עבודה לפני קיום הקורס...".

בסעיף 3(2) להסכם נקבע: "במקרה של ביטול הרשמה לאחר התקופה שמוזכרת בסעיף 3.1, לא אהיה זכאי להחזר כספי כלשהו".

תנאים אלה מצוינים בהסכם פעמיים: פעם אחת, בהדגשה ובהבלטה על גבי "טופס ההרשמה", ופעם נוספת בתנאי ההסכם, כפי שפורט לעיל.

ההסכם בין הצדדים נחתם ביום 13.2.12. בקשת התובע לביטול העסקה הוגשה לנתבעת רק ביום 15.3.12, היינו - בחלוף המועד הקבוע לכך בתקנות ובהסכם.

הסיבות האישיות שעמדו ביסוד ביטול העסקה על ידי התובע (קושי כלכלי, קושי בעבודה וכיוצא באלה), אינן מעלות ואינן מורידות לעניין תנאי ביטול העסקה להם התחייב התובע במפורש בהסכם ואשר כאמור, קבועים גם בתקנות.

על כן, דין תביעתו של התובע להחזר הכספי להידחות.

יתרה מכך, התובע לא הכחיש את טענת נציגת הנתבעת בדיון ולפיה הנתבעת ניאותה, לפנים משורת הדין וחרף הוראות ההסכם, לא רק להשיב לתובע מחצית מן התמורה ששילם, אלא גם ליתן לו זיכוי בגובה המחצית השנייה, להשתתפות באחד מן הקורסים שמקיימת הנתבעת. על פי טענת נציגת הנתבעת, שלא נסתרה על ידי התובע, דובר בהסכם פשרה בין הצדדים שאותו הפר התובע בעצם הגשת התביעה.

על יסוד האמור לעיל, התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 800 ₪.

התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מסירת פסק דין זה לתובע, אחרת - יישא הסכום האמור הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה זהב

 2. ביטול עסקה נגר

 3. ביטול עסקה ספא

 4. ביטול עסקת ניוד

 5. ביטול עסקה טבעת

 6. ביטול עסקה פרקט

 7. ביטול עסקה מנוי

 8. ביטול עסקה מחלה

 9. ביטול עסקה יציל

 10. ביטול עסקת טבעת

 11. ביטול עסקת דירה

 12. ביטול עסקה זיכוי

 13. ביטול עסקה ריצוף

 14. ביטול עסקה קירבי

 15. ביטול עסקת טובין

 16. ביטול עסקת קופון

 17. ביטול עסקת קרדיט

 18. ביטול עסקת שדרוג

 19. ביטול עסקת שירות

 20. ביטול עסקה חוגים

 21. ביטול עסקה קצובה

 22. ביטול עסקה צילום

 23. ביטול עסקה הזמנה

 24. ביטול עסקה תאורה

 25. ביטול עסקה איפור

 26. ביטול עסקה הופעה

 27. ביטול עסקה הובלה

 28. ביטול עסקה מרחוק

 29. ביטול עסקה מקדמה

 30. ביטול עסקה קרמיקה

 31. ביטול עסקה 5 אחוז

 32. ביטול עסקה מי עדן

 33. ביטול עסקת ליסינג

 34. ביטול עסקה עודפים

 35. ביטול עסקה צמיגים

 36. ביטול עסקה טקסטיל

 37. ביטול עסקה מתצוגה

 38. ביטול עסקה במזומן

 39. ביטול עסקה מתמשכת

 40. ביטול עסקת גרופון

 41. ביטול עסקה גרופון

 42. ביטול עסקה דיסקים

 43. ביטול עסקת רוכלות

 44. ביטול עסקה תכשיטים

 45. ביטול עסקה דפי זהב

 46. ביטול עסקה צעצועים

 47. ביטול עסקה 48 שעות

 48. ביטול עסקה 20 אחוז

 49. ביטול עסקה שירותים

 50. ביטול עסקה 10 אחוז

 51. ביטול עסקת שירותים

 52. ביטול עסקה יד שניה

 53. ביטול עסקת יהלומים

 54. ביטול עסקה אולסייל

 55. ביטול עסקה סוף עונה

 56. ביטול עסקה קוסמטיקה

 57. ביטול עסקה לאחר יום

 58. ביטול עסקה עקב מחלה

 59. ביטול עסקה אחרי שנה

 60. ביטול קניה אי התאמה

 61. ביטול עסקה אפליקציה

 62. ביטול עסקה פרופורציה

 63. ביטול עסקה בהתחייבות

 64. ביטול עסקה סופר פארם

 65. ביטול עסקה הוראת קבע

 66. ביטול עסקה במבצע 1+1

 67. ביטול עסקה עם תקליטן

 68. ביטול עסקה במסמך חסר

 69. ביטול עסקה בסניף אחר

 70. ביטול עסקה דמי ביטול

 71. ביטול עסקה עדשות מגע

 72. ביטול עסקה גיפט קארד

 73. ביטול עסקה עד 14 יום

 74. ביטול עסקה כלי עבודה

 75. ביטול עסקה פסיכומטרי

 76. ביטול עסקה כשל תמורה

 77. ביטול עסקה לקוח עסקי

 78. ביטול עסקה ללא תמורה

 79. ביטול עסקה לאחר חודש

 80. ביטול עסקה איל מקיאג

 81. ביטול עסקה בגלל שריטה

 82. ביטול עסקה לאחר שימוש

 83. ביטול עסקה וואלה שופס

 84. ביטול עסקה לפני אספקה

 85. ביטול עסקה בבית הלקוח

 86. ביטול עסקה בדיוטי פרי

 87. ביטול עסקה עגלת תינוק

 88. ביטול עסקה כרטיס מתנה

 89. ביטול עסקה בהוראת קבע

 90. ביטול עסקה בוול סטריט

 91. ביטול עסקה ברגע האחרון

 92. ביטול עסקה מנוי לעיתון

 93. ביטול עסקה שירות מתמשך

 94. ביטול עסקה מדיה דיירקט

 95. ביטול עסקה לאחר 14 יום

 96. ביטול עסקה לקבלת שירות

 97. ביטול עסקה אחרי 14 יום

 98. ביטול עסקה באתר הכרויות

 99. ביטול עסקה משרד התקשורת

 100. ביטול עסקה הזמנה מיוחדת

 101. ביטול עסקה לאחר 24 שעות

 102. ביטול עסקה בהזמנה אישית

 103. ביטול עסקה בשל אי התאמה

 104. ביטול עסקה עקב אי אספקה

 105. ביטול עסקה ייעוץ פיננסי

 106. ביטול עסקה טיפול קוסמטי

 107. ביטול עסקה 14 ימי עסקים

 108. ביטול עסקה 14 ימי עבודה

 109. ביטול עסקה שירותי רפואה

 110. ביטול עסקה שירות הכרויות

 111. ביטול עסקה בהזמנה מיוחדת

 112. ביטול עסקה פחות מ24 שעות

 113. ביטול עסקה תו הזהב זיכוי

 114. ביטול עסקה ששולמה במזומן

 115. ביטול עסקה עקב מצב ביטחוני

 116. ביטול עסקת העברה ללא תמורה

 117. ביטול עסקה שלא שולמה במלואה

 118. ביטול עסקה לאחר תשלום מקדמה

 119. ביטול עסקה טלפונית תוך 14 יום

 120. מכתב ביטול עסקה

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון