ביטול עסקה מזגן

1. לפניי תביעה כספית ע"ס 4,000 ₪ שעניינה ביטול עסקה והשבת התמורה ששילמו התובעים בגין רכישת מזגן שהתקלקל.

2. על-פי הנטען בתביעה, ביום 23.06.2009 רכשו התובעים מהנתבעים מזגן מסוג אמנה ושילמו תמורתו סך של 2,200 ₪. המזגן נרכש מהנתבעת 1 אשר נוהלה במועדים הרלוונטיים לתביעה דנן ע"י הנתבע 3. הנתבעת 2 הינה היבואנית של המזגן. לטענת התובעים, כעבור 14 יום ממועד הרכישה סופק המזגן לביתם והותקן ע"י טכנאי מטעם הנתבעים בעלות של 500 ₪.

3. מיד עם התקנת המזגן, הבחינו התובעים כי קיימת נזילות מים. ביום 02.07.2009 פנו התובעים אל הנתבעים ודווחו אודות התקלה במזגן נשוא התביעה. מטעם הנתבעים נשלח טכנאי אשר בדק את המזגן ומצא כי המזגן אינו תקין וטעון החלפה. לטענת התובעים, אישר הטכנאי מטעם הנתבעים את החלפת המזגן בחדש ואף הנחה אותם לפרק את המזגן המקולקל ולהעבירו אל חנות הנתבעת 1 שממנה נרכש המזגן. וכך נהגו התובעים ואף שילמו עבור ההובלה סך 300 ₪. לאחר השבת המזגן לנתבעת 1 הובטח לתובעים, כי יסופק להם מזגן חדש. הנתבעים לא קיימו את התחייבותם כלפי התובעים ולא סיפקו מזגן חלופי.


4. התובעים טוענים, כי ביום 10.08.2009 גילו לתדהמתם, כי חנות הנתבעת 1 ממנו נרכש המזגן נסגרה וכי הנתבעת 1 חדלה מלפעול.
5. ביום 19.08.2009 פנו התובעים אל הנתבעת 2 ודווחו לה על השבת המזגן לידי הסוחר ואי החלפתו, כמבוטח. במכתב תשובה מיום 24.08.2009 דחתה הנתבעת 2 את דרישת התובעים לביטול העסקה והשבת כספם והמליצה בפני התובעים להפנות את טענותיהם אל הסוחר שממנו נרכש המזגן ולו שולמה התמורה בגינו.

6. לאור השתלשלות האירועים כמפורט מעלה, הגישו התובעים את התביעה המונחת בפניי ובה עתרו לחיוב הנתבעים בביטול העסקה והשבת הכספים ששולמו בגין המזגן בסך 2,200 ₪. עוד ביקשו התובעים לחייב את הנתבעים להשיב לידם את עלויות ההתקנה והפירוק של המזגן בסך של 800 ₪ וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 1,000 ₪.

7. הנתבעים 1 ו- 3 לא הגישו כתב הגנה וביום 30.12.2010 ניתן כנגדם פסק דין בהעדר. גם כנגד הנתבעת 2 ניתן פסה"ד בהעדר, אשר לימים בוטל עפ"י החלטתי מיום 01.02.2011. יובהר כבר עתה, כי החלטתי המורה על ביטול פסה"ד מיום 01.02.2011, מתייחסת אך ורק לנתבעת 2 וכי פסק הדין כנגד הנתבעים 1 ו- 3 מיום 30.12.2010 עודנו שריר וקיים.

8. הנתבעת 2 (להלן: "קריסטל") הגישה כתב הגנה ובגדרו ביקשה לדחות את התביעה כנגדה, בהעדר יריבות ו/או עילת תביעה בינה לבין התובעים, באשר המזגן נרכש מהנתבעים 1 ו- 3, ללא כל מעורבות מצידה בפעולות הרכישה וההתקנה. קריסטל הודתה, בכתב ההגנה, כי מוצרים חשמליים פרי הייצור של חברת אמנה, לרבות המזגן נשוא התביעה, מיובאים לישראל על ידה ונמכרים ברשתות השיווק לצרכנים. כיבואנית, היא התחייבה כלפי התובעים בביצוע תיקונים ושירותים ואלה מבוצעים ע"י "מרום שירותים ואחזקה". לטענתה, עפ"י תקנות הגנת הצרכן מלווים מוצרי החשמל שנמכרים ללקוחות באחרית לתקופה של שנה ממועד הרכישה.

9. קריסטל טוענת, כי עפ"י התיעוד המצוי בידי חברת השירות מטעמה, בתאריך 02.07.2009 פנו התובעים והלינו על נזילה מהמזגן. בביקור טכנאי דווח כי יש צורך בתיקון הנזילה. לטענתה, התובעים סירבו לאפשר לטכנאי לתקן את המזגן ודרשו החלפתו. הטכנאי נעתר לבקשת התובעים ודווח על סירובם לביצוע התיקון ורצונם בהחלפה. על סמך דיווח הטכנאי ומסקנות הבדיקה נשלחה מטעם חברת השירות אל קריסטל המלצה להחלפה.

10. עוד טוענת קריסטל, כי התובעים החליטו על דעת עצמם לפרק את המזגן בעזרת טכנאי מטעמם והעבירו את המזגן לידי הנתבעים 1 ו- 3, אשר בין לבין הפסיקו את פעילותם העסקית, והכל ללא כל מעורבות מצדה של קריסטל, ולכן אין לקריסטל כל מידע באשר לגורל המזגן לאחר מועד זה.

11. קריסטל מוסיפה וטוענת, כי לאור הנסיבות המתוארות לעיל לא חלה עליה חובה לבצע ביטול העסקה והשבת לתובעים את כספם.

12. הצדדים התייצבו בפניי, העידו את עדיהם והמציאו ראיותיהם.

13. מטעמם של התובעים העידו הם עצמם. בעדותם בפניי, חזרו התובעים על גרסתם שבתביעה הוסיפו וטענו, כי הם פעלו בהתאם להוראות והנחיות הטכנאי שנשלח אליהם מטעם חברת השירות של קריסטל בעקבות הדיווח על התקלה במזגן. נטען כי הטכנאי אישר לתובעים פירוק המזגן, השבתו אל הסוחר שממנו נרכש (הנתבעים 1 ו- 3) לצרכי החלפה. עוד מסרו התובעים בעדותם, כי לאחר השבת המזגן הפסיקה הנתבעת 1 את פעילותה העסקית והחנות שממנה נרכש המזגן נסגרה.

22. מטעם קריסטל העיד נציגה, מר אברהם אשריאן (להלן: "אברהם"). אברהם אישר בעדותו בפניי, כי התובעים דווחו לקריסטל על תקלה במזגן, אכן נשלח טכנאי ע"י חברת השירות מטעמם וזה האחרון גילה נזילה במזגן. אברהם טען בעדותו, כי הטכנאי לא היה מוסמך לאשר החלפת המזגן ואישור כזה מעולם לא ניתן לתובעים. לדבריו, הטכנאי הוציא תחת ידו דוח המלצה להחלפת המזגן, שהגיע אל מחלקת השיווק של קריסטל וזו אישרה את החלפתו. בשלב זה, המזגן כבר הועבר לנתבעים 1 ו-3 שבינתיים הפסיקו את פעילותם העסקית. אין ברשותה של קריסטל כל מידע באשר לגורל המזגן, ובהעדרו לא ניתן לבצע את ההחלפה, על אף שאושרה כאמור.

23. עוד תיאר אברהם בעדותו את הנוהל הקיים בחברת קריסטל בכל הנוגע לסוגיית התיקונים וההחלפות, ולפיו במידה ומוצא הטכנאי צורך בהחלפה של מזגן מקולקל, מועברת ע"י חברת השירות המלצה אל מחלקת השיווק בקריסטל. זו האחרונה יוצרת קשר עם הלקוח, במידה וההחלפה מאושרת על ידה, ומנחה אותו לפרק את המזגן ושולחת אליו מוביל מטעמה אשר מגיע אל בית הלקוח, מקבל לידיו את המזגן המקולקל ומתקין במקומו את המזגן החדש.

24. עוד ציין אברהם בעדותו, כי הסוחר איננו צד לעסקה, הוא משמש כמתווך בין הלקוח לבין קריסטל ולאחר ביצוע העסקה אין לסוחר כל נגיעה לסוגיית ההחלפה והתיקון. ראיה לכך - לאחר שהמזגן התקלקל הופנו התובעים ע"י הסוחר לחברת השירות מטעם קריסטל.

25. לאחר שבחנתי את העדויות, את האמור בכתבי הטענות ובמסמכים שהוגשו לבית המשפט, אני מחליטה לדחות את התביעה ולהלן טעמי.

26. אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובעים רכשו מזגן ביום 23.06.2009 ושילמו בעדו תמורה כספית בסך 2,200 ₪. עוד אין חולק, כי זמן קצר לאחר ההתקנה דווחו התובעים לחברת השירות של קריסטל על בעיה של נזילה במזגן. אין גם מחלוקת, כי טכנאי מטעם חברת השירות של קריסטל הגיע לביתם של התובעים, בדק את המזגן, איתר את התקלה ואף העביר אל קריסטל המלצה להחלפת המזגן. עד אין חולק, כי בסופו של יום ההמלצה התקבלה וקריסטל אישרה לתובעים את החלפת המזגן.

27. המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב סוגיית השבת המזגן אל הסוחר, אשר בינתיים הפסיק את פעילותו העסקית, ועקב כך אין למי מהצדדים מידע באשר לגורל המזגן. מחד גיסא, טוענים התובעים כי פעלו בהתאם להנחיות הטכנאי והעבירו את המזגן לסוחר לצורך ביצוע ההחלפה אצלו. מאידך גיסא, טוענת קריסטל כי התובעים פירקו את המזגן ביוזמתם והעבירו אותו לסוחר ללא תיאום עמה. לטענת קריסטל, על אף שבקשת התובעים להחלפת המזגן אושרה ע"י מחלקת השיווק, לא ניתן מבחינה מעשית להחליפו משום שהמזגן אינו בנמצא.

28. גרסת התובעים, בהקשר זה, אינה מקבלת עליי, באשר אין לה ביסוס בחומר ראייתי כלשהו. למעט עדותם, לא הביאו התובעים את הטכנאי למתן עדות ביהמ"ש, לא הציגו דו"ח ביקור/ביצוע שנערך ע"י הטכנאי מטעם חברת השירות של קריסטל ואף לא הציגו אסמכתא של הסוחר בדבר העברת המזגן לידיו.

29. לא זו אף זו, גרסת התובעים, בהיבט זה, אף עומדת בסתירה למכתב שיצא תחת ידה של חברת השירות מיום 01.10.2009, ולפיו הועברה המלצה על ידה אל קריסטל להחלפת המזגן. ללמדך, כי חברת השירות לא הייתה רשאית להחליט על דעתה להחליף את המזגן ללא קבלת אישורה של קריסטל לכך.

30. ממכתב זה נמצאתי למדה, כי חברת השירות הציעה לתובעים לתקן את המזגן, אך אלה האחרונים עמדו על החלפתו. חברת השירות דווחה לקריסטל על רצון התובעים, כאמור, ואף המליצה בפניה על ביצוע ההחלפה. אולם, ככל הנראה, לתובעים אצה הדרך והם הזדרזו לפרק את המזגן, להוציאו מידם ולהחזירו אל הסוחר, ובכך חשפו את עצמם לסיכון של אובדן המזגן, סיכון אשר התממש בסופו של יום.

31. בנסיבות אלו, אין לתובעים להלין אלא על עצמם, כאשר בהתנהגותם המתוארת לעיל גרמו במו ידיהם לאובדן המזגן ובכך סיכלו כל אפשרות להחלפתו או תיקונו.

32. לאור כל המקובץ לעיל, הנני מורה על דחיית התביעה.

33. אני מחייבת את התובעים לשלם לנתבעת 2 הוצאות משפט בסך של 350 ₪.

34.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה באג

 2. ביטול עסקה אלמ

 3. ביטול עסקה תנור

 4. ביטול עסקה מזגן

 5. ביטול עסקה מקרר

 6. ביטול עסקה שעון

 7. ביטול עסקה טאבלט

 8. ביטול עסקה לפטופ

 9. ביטול עסקה מצלמה

 10. ביטול עסקה בלנדר

 11. איחור באספקת מקרר

 12. ביטול עסקה מחשבים

 13. ביטול עסקה אלקטרה

 14. ביטול עסקה אוזניות

 15. ביטול עסקה של מקרר

 16. ביטול עסקה אייבורי

 17. ביטול עסקה דוד שמש

 18. ביטול עסקה מיקרוגל

 19. הסכם שירותי כביסה

 20. ביטול עסקה ביג בוקס

 21. ביטול עסקה שואב אבק

 22. ביטול עסקה הום סנטר

 23. ביטול עסקה שואב אבק

 24. ביטול עסקה מחשב נייד

 25. ביטול עסקה תקלה במסך

 26. ביטול עסקה מכונת קפה

 27. ביטול עסקה תוכנת מחשב

 28. ביטול עסקה קניית מחשב

 29. ביטול עסקה אלקטרוניקה

 30. ביטול עסקה קולנוע ביתי

 31. ביטול עסקה מדפסת לייזר

 32. אחריות סוללה למחשב נייד

 33. ביטול עסקה מכונת כביסה

 34. הפרת חוזה התקנת מזגנים

 35. ביטול עסקה עולם הקולנוע

 36. ביטול העסקה שקם אלקטריק

 37. ביטול עסקה DVD די וי די

 38. אחריות מכונת כביסה ניופאן

 39. אחריות על תיקון מחשב תביעת פיצויים

 40. תוספת מסתורי כביסה בחזית מערבית בבניין

 41. תביעה לפיצוי בגין תיקון בעיית טפטוף במזגן

 42. תקלות במיני בר (ביטול עסקה ותביעת פיצויים)

 43. רכש שעון גרין טבעי מחנות, השעון נשבר ויממה לפני מועד האספקה

 44. על פי הנחיות היצרן יש להמתין 24 שעות עד אשר ניתן להפעיל מקרר חדש

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון