ביטול עסקה מזרון

1. עסקינן בתביעה כספית שהגישו התובעים כנגד הנתבעת לביטול עסקה לרכישת מזרן מתוצרת עמינח דגם "דיימונדס" ולהשבת התשלום ששילמו בצירוף הוצאותיהם, בטענה להטעיה ואי מילוי חובת גילוי מדיניות החזרת טובין.

2. על פי הנטען בכתב התביעה רכשו התובעים מעם הנתבעת ביום 28.5.10 מזרן זוגי מתוצרת עמינח דגם "דיימונדס" במידות 150/190.
בסמוך לאחר אספקת המזרן לביתם פנו לנתבעת בבקשה להחליפו במזרן אחר, זאת לאחר שנתברר להם כי גובהו אינו מתאים למיטתם (מיטה שנרכשה בנפרד).
בקשתם נדחתה על ידי הנתבעת מהטעם כי מדובר במזרן בהזמנה מיוחדת בשל גודלו, שאינו גודל סטנדרטי.
לטענת התובעים הדבר לא הוצג בפניהם מלכתחילה, כמו גם מדיניות החזרת הטובין אצל הנתבעת ומכאן תביעתם.


3. הנתבעת בכתב הגנתה הכחישה טענות התובעים להטעיה תוך שהבהירה כי התובעים הם שהציגו את דרישותיהם ביחס למידות המזרן (אורך ורוחב ) ואילו היא נענתה לדרישתם.
עוד הוסיפה הנתבעת וציינה כי לא עומדת לתובעים הזכות לעתור לביטול העסקה, מאחר והמזרן יוצר בהזמנה מיוחדת על פי דרישתם ואריזתו המקורית הוסרה.
לתמיכה בעמדתה הציגההנתבעת מכתב מחברת "עמינח" שנערך על ידי מר רונן יחיאלי, מנהל מכירות ארצי, ולפיו ניתן להחליף רק מזרן במידה סטנדרטית ובאריזה מקורית בלבד.

4. בישיבת יום 17.3.2011 העיד התובע ובעדותו אישר כי ביקש לרכוש מעם הנתבעת מזרן בגודל מסויים - 150/190 - התואם למיטה שרכש במקום אחר וכי גובהו של המזרן כלל לא עניין אותו-
"הגעתי לתצוגה עם מידות של מזרון שאני צריך. חיפשתי מזרון שאורכו 160 ס"מ (צ"ל: 190 ס"מ – ש.י.) ורוחבו 150 ס"מ לגבי גובה לא חיפשתי משהו מיוחד, לא התחשבנו בגובה כנראה ובחנות אי אפשר להשליך על גובהו ... לא ביקשתי למדוד את גובה מזרון בתצוגה. כאשר הביאו לנו אתהמזרון הביתה מיד הנחנו אותו על המיטה וראינו שזה לא מתאים לנו, גובהו היה גבוה מידי. המזרון בגובה 37 ס"מ. אני צריך מזרון בגובה של 28-30 ס"מ"

5. בישיבת יום 11.12.2011 העידה התובעת ואישרה כי לא ידעה שעליה לרכוש מזרן בגובה מסויים ("אני מסכימה שלא ידעתי שאני צריכה לחפש גובה מסויים של מזרון") והבהירה כי טרוניתה היחידה היא כי לא הוסבר לה טרם הרכישה שלא ניתן יהיה להחליף את המזרון "אם משהו לא יסתדר".

6. הנתבעת קראה לעדות את מר רונן יחיאלי, מנהל מכירות ארצי של חברת עמינח, אשר שב והצהיר על מדיניות החלפת מזרנים בחברה –
"אם המזרון שרכשו התובעים היה במידה סטנדרטית ועדיין ארוז באריזתו המקורית בתוך 14 יום מיום הקניה"

7. לאחר שנתתי דעתי למכלול כולו, לרבות לעדויות הצדדים ולהוראות הדין והפסיקה הנוהגת, באתי לכלל דעה כי דין התביעה להדחות.

8. ראשון לכל יובהר כי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 לא חלות בעניינם של התובעים, באשר העסקה בוצעה ביום 28.5.2010 והתקנות פורסמו ביום 14.9.2010 ונכנסו לתוקף כעבור שלושה חודשים.
עניינם של התובעים יבחן, איפוא, בראי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1991 (להלן:"החוק").

9. על פי סעיף 32(א) לחוק רשאי הצרכן לבטל עסקה אם "הוברר כי נעשה לגביה מעשה או מחדל שיש בו משום הטעיה או ניצול מצוקה כאמור בסעיפים 2 ו- 3, והם מהותיים בנסיבות הענין ..." ודומה כי בנסיבות שבאו בפני לא קמה לתובעים זכות זו.

10. התובעים לא הוכיחו כי הנתבעת הטעתה אותם באחד מהעניינים המנויים בסעיף 2(א) לחוק לרבות ס"ק 2 שבו שעניינו "המידה ... של הנכס" וס"ק 21 ,אשר עניינו "תנאי הביטול של העסקה".
המזרן, כאמור, הוזמן על פי מידה שדרשו התובעים (אורך ורוחב מבלי להתייחס לגובה), כשבתצוגה מוצגים מזרנים שונים ועליהם מצוינים מידותיהם (אורך ורוחב – ראה עדות מר יחיאלי).
התנאים לביטול העסקה צויינו במפורש על גבי ההזמנה (לרבות מידותיהם של מזרנים "סטנדרטיים" אותם ניתן להחזיר – 140/190, 160/200).
ההזמנה נחתמה על ידי התובעים ובעדותה אישרה התובעת כי כלל לא מצאה לנכון לקרוא את תנאיה ("לא קראתי את האותיות הקטנות על מדיניות ההחזרה שמופיע בהזמנה").
דומה כי בעניין זה אין לה להלין אלא על עצמה.

בעדותה טענה התובעת, לראשונה, כי גודל האותיות בהזמנה אינו תואם את הוראות הדין (ראה תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה – 1995), אך משטענה זו לא בא זכרה בכתב התביעה דינה להדחות בהיותה הרחבת חזית.

11. זאת ועוד.
גם אם נכונה הייתי לקבל טענת התובעים כי הנתבעת לא מילאה אחר חובת גילוי מדיניות החזרת טובין, זאת משלא הציגה בעסקה מודעה מתאימה (סעיף 4ג. (א) לחוק), הרי שאין הם זכאים לפעול על פי המנגנון הקבוע בסעיף 4ג.(ב) ולהשיב את המזרון לנתבעת תוך חיובה של האחרונה להשיב לידם את מלוא התמורה ששולמה, זאת משחלה הוראת סעיף 4ג.(ד)(3) המחריגה מתחולת הסעיף כולו "טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן".

12. לאור כל האמור לעיל מורה אני על דחיית התביעה.
בשים לב לנסיבות כולן לא מצאתי לעשות צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

בקש רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מהמצאת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה ספה

 2. ביטול עסקה סלון

 3. ביטול עסקה מיטה

 4. ביטול עסקה מזרן

 5. ביטול עסקה ארון

 6. ביטול עסקה עמינח

 7. ביטול עסקה מזרון

 8. ביטול עסקה ריהוט

 9. ביטול עסקה רהיטים

 10. ביטול עסקה ביתילי

 11. ביטול עסקה מזרנים

 12. ביטול עסקת רהיטים

 13. ביטול עסקה של רהיט

 14. ביטול הזמנת רהיטים

 15. ביטול עסקה ד''ר גב

 16. איחור באספקת רהיטים

 17. ביטול עסקה חדר שינה

 18. אי התאמה במידות הסלון

 19. ביטול עסקה פינת אוכל

 20. ביטול עסקה סלון פינתי

 21. ביטול עסקה ריהוט פגום

 22. תביעה נגד חברת רהיטים

 23. אי פינוי רהיטים מהדירה

 24. ביטול עסקה בחנות רהיטים

 25. דרישה להחליף סלון שנקנה

 26. הסכם להפעלת מספרה וסלון יופי

 27. הודעה על ביטול עסקת קניית ספה

 28. תביעה בגין קניית שולחן אבירים

 29. ביטול עסקה ריהוט בהזמנה מיוחדת

 30. תביעה בגין אספקת דלת בלבד ללא משקוף

 31. אי עמידה בתנאי האספקה - שולחן אבירים

 32. תביעה להשבת מלוא הסכום ששולם במסגרת עסקה לרכישת ריהוט

 33. תביעה בגין שידה שאינה תואמת את ההזמנה ופגם באחת המגירות

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון