ביטול עסקה מזרן

1. בפני תביעה כספית ע"ס 3,500 ₪, שעניינה חזרת התובעת בה מעסקת רכישת מזרן. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה, אולם נציגה, מר עודד נחמד, התייצב לדיון והסביר כי בעבר נאמר לו כי אין צורך בהגשת כתב הגנה ודי בהתייצבות; משהתייצב, אפשרתי לו להציג את הגנת הנתבעת.

2. התובעת רכשה מזרן "קינג סייז" (160X200) מאת הנתבעת, בנסיבות שהצדדים חלוקים באשר לפרטיהן, אולם אין חולק כי קודם לקבלת המזרן הזמינה התובעת מזרן בגודל 160X190, אולם בקשה להחליפו במזרן במידה הגדולה יותר, וכבר למחרת קבלתו (או תוך ימים ספורים) חפצה להחזירו ולבטל את העסקה. לדבריה, המזרן לא היה נוח, ודרגת קשיותו לא היתה כמו המזרן ששימש דוגמא בחנות הנתבעת. לגרסתה, מנהל הנתבעת, מר עודד נחמד, דחה אותה על הסף, והפנה אותה לבית המשפט, ואילו מר נחמד בעדותו טען כי הציע לה (ועודנו מציע לה) להחליף את המזרן במזרן אחר, שווה-ערך, לפי בחירתה, בדרגת קושי אחרת, אם תחפוץ, ואף לזכותה בהפרש, אם המזרן החלופי יהיה זול יותר.

3. לצורך ההכרעה בתיק, אין צורך להכריע בכל עובדות הנלוות, שכן המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת בשאלה, אם מדובר היה במזרן שיוצר במיוחד עבור התובעת, לפי מידות שהוזמנו עבורה, או שמדובר במזרן במידות סטנדרטיות. התובעת הסבירה, כי בקשה להחליף את גודל המזרן בדיוק מהטעם שהמזרן המקורי שהזמינה לא היה סטנדרטי; מר נחמד טען להיפך, כי המזרן החדש, הגדול יותר, הוא שאינו סטנדרטי ויש להזמינו במיוחד.

4. ההשלכה של המחלוקת ברורה, לאור הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, המאפשרות החזרת טובין באריזה המקורית עד 14 יום מיום העסקה – ולאור הסייג שבתקנה 6(א)(2), לגבי "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות".

5. דומה, שמאחר שמדובר בסייג, ובחריג לכלל, הרי שהנטל להוכיח את התקיימותו רובץ לפתחה של הנתבעת, ואם לא עלה בידה לעשות כן – כי אז יש לקבל את גרסת התובעת.

6. בידי הנתבעת היו כל האמצעים להוכיח כי דובר היה בהזמנה מיוחדת, או במידה שאינה סטנדרטית – כגון: טופס ההזמנה של המזרן הגדול (טופס ההזמנה של הקטן, הראשון, צורף לכתב התביעה, אולם לא נכתב בו דבר בעניין הזמנה מיוחדת), או קטלוג או מחירון או כיו"ב, ששימש את הנתבעת בעת הרלבנטית, ושממנו ניתן ללמוד מהן מידות סטנדרטיות ומהן מידות המיוצרות במיוחד עבור הלקוח.

7. הנתבעת לא הציגה כל ראיה שכזו, ולא מצאתי סיבה להעדיף את גרסתו של מר נחמד על פני גרסתה של התובעת. משכך, ולאור נטלי הראיה, כאמור לעיל, יש לקבוע כי הנתבעת לא הצליחה להוכיח את הגנתה, ועל כן יש לקבל את התביעה.

8. אני קובע, איפוא, כי הנתבעת רשאית היתה לבטל את העסקה, ולפיכך זכאית לקבלת כספה בחזרה. אני מקבל את התביעה באופן זה, שאני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת, תוך 30 יום, את סכום העסקה, 2,700 ₪, בניכוי 100 ₪ דמי ביטול, כקבוע בתקנות, ובתוספת 400 ₪ עבור הוצאות נלוות, ובסך-הכל 3,000 ₪. בכפוף לביצוע התשלום, תהיה הנתבעת רשאית ליטול לידיה, על חשבונה ולאחר תיאום סביר, את המזרן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה ספה

 2. ביטול עסקה סלון

 3. ביטול עסקה מיטה

 4. ביטול עסקה מזרן

 5. ביטול עסקה ארון

 6. ביטול עסקה עמינח

 7. ביטול עסקה מזרון

 8. ביטול עסקה ריהוט

 9. ביטול עסקה רהיטים

 10. ביטול עסקה ביתילי

 11. ביטול עסקה מזרנים

 12. ביטול עסקת רהיטים

 13. ביטול עסקה של רהיט

 14. ביטול הזמנת רהיטים

 15. ביטול עסקה ד''ר גב

 16. איחור באספקת רהיטים

 17. ביטול עסקה חדר שינה

 18. אי התאמה במידות הסלון

 19. ביטול עסקה פינת אוכל

 20. ביטול עסקה סלון פינתי

 21. ביטול עסקה ריהוט פגום

 22. תביעה נגד חברת רהיטים

 23. אי פינוי רהיטים מהדירה

 24. ביטול עסקה בחנות רהיטים

 25. דרישה להחליף סלון שנקנה

 26. הסכם להפעלת מספרה וסלון יופי

 27. הודעה על ביטול עסקת קניית ספה

 28. תביעה בגין קניית שולחן אבירים

 29. ביטול עסקה ריהוט בהזמנה מיוחדת

 30. תביעה בגין אספקת דלת בלבד ללא משקוף

 31. אי עמידה בתנאי האספקה - שולחן אבירים

 32. תביעה להשבת מלוא הסכום ששולם במסגרת עסקה לרכישת ריהוט

 33. תביעה בגין שידה שאינה תואמת את ההזמנה ופגם באחת המגירות

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון