ביטול עסקה מיטה


1. עסקינן בתביעה כספית (ביטול עסקה +פיצוי) שעילתה בהזמנת מיטה מעם הנתבעת 2, אשר סופקה לתובע כשהיא פגומה וחסרה מספר חלקים (ידיות למגירות, מעקה, מעצורי מגירות).

2. במעמד הדיון שהתקיים ביום 9.7.07 הצהיר הנתבע 1 כי הוא נכון לתקן את כל הטעון תיקון ולספק את אותם חלקים חסרים ועל יסוד הצהרתו זו הסכימו הצדדים כי בתום ביצוע עבודות התיקון וככל שאלה יהיו לשביעות רצון התובע יפסוק בית המשפט פיצוי על דרך הפשרה.

3. ביום 27.8.09 הודיע התובע, בכתב, כי הנתבע 1 ביקר בביתו, אישר בפניו כי המיטה פגומה, אך מאז ועד עתה זו לא דאג לתקנה.

הודעה זו והחלטת בית המשפט מיום 6.9.09 נמסרו לידי הנתבע 1 ביום 14.10.09, אשר לא מצא ליתן תגובתו להודעה, הגם שנדרש לכך.

4. במצב דברים זה ולאור הודעתו של התובע כי אינו עומד עוד על ביטול העסקה והשבת המיטה לידי הנתבעים, הנני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 1,750 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 250 ₪.

התשלום יבוצע בתוך 30 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה ספה

 2. ביטול עסקה סלון

 3. ביטול עסקה מיטה

 4. ביטול עסקה מזרן

 5. ביטול עסקה ארון

 6. ביטול עסקה עמינח

 7. ביטול עסקה מזרון

 8. ביטול עסקה ריהוט

 9. ביטול עסקה רהיטים

 10. ביטול עסקה ביתילי

 11. ביטול עסקה מזרנים

 12. ביטול עסקת רהיטים

 13. ביטול עסקה של רהיט

 14. ביטול הזמנת רהיטים

 15. ביטול עסקה ד''ר גב

 16. איחור באספקת רהיטים

 17. ביטול עסקה חדר שינה

 18. אי התאמה במידות הסלון

 19. ביטול עסקה פינת אוכל

 20. ביטול עסקה סלון פינתי

 21. ביטול עסקה ריהוט פגום

 22. תביעה נגד חברת רהיטים

 23. אי פינוי רהיטים מהדירה

 24. ביטול עסקה בחנות רהיטים

 25. דרישה להחליף סלון שנקנה

 26. הסכם להפעלת מספרה וסלון יופי

 27. הודעה על ביטול עסקת קניית ספה

 28. תביעה בגין קניית שולחן אבירים

 29. ביטול עסקה ריהוט בהזמנה מיוחדת

 30. תביעה בגין אספקת דלת בלבד ללא משקוף

 31. אי עמידה בתנאי האספקה - שולחן אבירים

 32. תביעה להשבת מלוא הסכום ששולם במסגרת עסקה לרכישת ריהוט

 33. תביעה בגין שידה שאינה תואמת את ההזמנה ופגם באחת המגירות

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון