ביטול עסקה מרחוק

1. ביום 13/8/13 התובעת רכשה מחנותה של הנתבעת בעסקה טלפונית מארזי קרמים ומוצרים שונים תמורת סך 580 ₪, אשר התכוונה לתת אותם כמתנה לבתה ולכלותיה.

2. לאחר קבלת המארזים והעברתם לכלות התובעת ובתה, אלה הבחינו במחיקות המופיעות על המארזים ומתחת למחיקות צויין "שמוצרים אלה אינם למכירה ואין לקבל כל תשלום בגינם".

3. עקב כך, התובעת החליטה לבטל את העסקה והחזירה לנתבעת את כל המארזים שקיבלה מהנתבעת.

4. כאמור, העסקה בין הצדדים נעשתה טלפונית והמוצרים נשלחו לתובעת והוחזרו מאצלה לנתבעת באמצעות הדואר.


5. התובעת הגישה תביעה קטנה כנגד הנתבעת, בה תבעה מהנתבעת תשלום סך 3,000 ₪ המהווים 580 ₪ בגין הסכום שהתובעת שילמה לנתבעת והיתרה עבור עוגמת נפש.

6. הנתבעת טענה בכתב ההגנה שהחבילה שנשלחה אליה מטעם התובעת נתקבלה אצלה ביום 16/9/13 (דהיינו לאחר חודש ושלושה ימים מיום ביצוע העסקה), כאשר נעשה שימוש בחלק מהמוצרים (סרום) וכי היא זיכתה את התובעת בהחזר חלקי בסך 196 ₪ ואינה מסכימה להשיב לתובעת את התמורה ששולמה עבור הסרום.

הנתבעת הציגה בפני ביהמ"ש את הקופסא של "הסרום", אשר מצביעה בודאות שהיא נפתחה ע"י התובעת על ידי קריעת הקרטון.

7. במהלך הדיון בתביעה, התובעת הודתה שקיבלה מהנתבעת החזר בסך 196 ₪ ואף הודתה שהקופסא של "הסרום" אכן נפתחה בטרם החזרתה לנתבעת על מנת לוודא אם היא "דוגמא לא למכירה" או קופסא למכירה.

8. הנתבעת הודתה בפני שסופקו לתובעת 2 ערכות התנסות שהיה כתוב עליהן שהן דוגמא לא למכירה וכי המילים האלה הודפסו בטעות על האריזות של הערכות והיא דאגה למחוק את הכיתוב הנ"ל בטרם שליחתן לתובעת.

9. הנתבעת הדגישה בכתב ההגנה שבעל עסק אינו חייב לקבל את המוצר בחזרה לפי חוק הצרכנות אחרי שבועיים ומאחר ומדובר במכירה מרחוק, התובעת צריכה לבטל את העסקה בכתב ורק אם לא נעשה שימוש במוצר.

דיון והכרעה:

10. יש להבחין בין ביטול עסקה מרחוק ולתנאי הביטול הקבועים בחוקי הצרכנות, לבין ביטול עסקה עפ"י חוק החוזים וחוק המכר

ביטול עסקה עפ"י חוקי הצרכנות אפשרי גם אם לא התגלה במוצרים פגם כלשהו והוא בשיקול דעת בלעדי של הרוכש, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

לעומת זאת, ביטול עסקה עפ"י חוק החוזים וחוק המכר הינו אפשרי בהתקיים אחת העילות עפ"י חוקים אלה כמו: טעות, הטעיה, מצג שווא ואי התאמה.

11. במקרה שבפנינו, עילת הביטול היתה שבתה של התובעת וכלותיה אשר קיבלו את המוצרים ממנה במתנה, הבחינו שכתוב על חלק מהמוצרים שהם לדוגמא בלבד "ולא למכירה".

12. בעל עסק שמוכר מוצר שאינו מיועד למכירה חוטא פעמיים, פעם אחת כלפי היצרן של המוצר, אשר העניק לו את הדוגמאות על מנת לחלקם בין לקוחותיו בחינם, וכך הוא מקדם את האינטרסים העסקיים שלו, ופעם נוספת הוא פוגע בלקוחותיו, עת מוכר להם מוצר שאינו מיועד למכירה וגובה מהם תמורה שאינה מגיעה לו, תוך הטעייתם בכך שהוא מציג בפניהם מצג שהסחורה מיועדת למכירה.

13. במקרה שבפנינו, התובעת רכשה את המוצרים על מנת להעניקם במתנה לבתה ולכלותיה לרגל החג המתקרב ותמורתם שולמה ממיטב כספה, מוצאת עצמה "בזויה" בפני מקבלי המתנות, אשר הבחינו בכיתוב המופיע על המוצרים, ואשר יתכן וסברו שהתובעת מעניקה להם מתנות שקיבלה אותן במתנות וללא כל עלות!

14. ביהמ"ש סבור שביטול העסקה נעשה כדין ותוך זמן סביר לאחר רכישת המוצרים, וכי הביטול נעשה עפ"י הוראות חוק החוזים וחוק המכר, ואף לפי חוקי הצרכנות.

15. אמנם המארז של "הסרום" הוחזר לנתבעת לאחר פתיחתו, ואף יתכן שנעשה שימוש כלשהו בתכולה, על אף הכחשת התובעת, אולם, אין באמור כדי להשפיע על זכות התובעת לבטל את העסקה ויתכן שיש לכך השלכות על גובה הסכום שיפסק לטובתה.

16. במקרה שבפנינו, התובעת שילמה בגין המוצרים סך של 580 ₪ וקיבלה מהנתבעת החזר בסך 196 ₪ והיתרה שלא הוחזרה ע"י הנתבעת הסתכמה בסך 384 ₪ (אשר כנראה זו התמורה ששולמה עבור הסרום).

התובעת אף החזירה לנתבעת מוצרים נוספים שנמסרו לה במתנה עקב הרכישה.

17. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ולאחר עריכת איזון בין הצדדים ובהתחשב בעוגמת הנפש אשר נגמרה לתובעת, עקב הענקת מתנות לבתה ולכלותיה ממוצרים שאינם מיועדים למכירה, עם כל הפרשנויות שיכולות להיות סביב הנושא, ובהתחשב בעובדה שהמוצרים הוחזרו לנתבעת כפי שהוחזרו, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום כולל המסתכם בסך 900 ₪ הכולל בתוכו כספים שלא הוחזרו ופיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לתובעת והוצאות משפט.

18. הסכום שנפסק ישולם תוך 30 יום מיום מסירת העתק מפסק דין זה לנתבעת, שאם לא כן, ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה זהב

 2. ביטול עסקה נגר

 3. ביטול עסקה ספא

 4. ביטול עסקת ניוד

 5. ביטול עסקה טבעת

 6. ביטול עסקה פרקט

 7. ביטול עסקה מנוי

 8. ביטול עסקה מחלה

 9. ביטול עסקה יציל

 10. ביטול עסקת טבעת

 11. ביטול עסקת דירה

 12. ביטול עסקה זיכוי

 13. ביטול עסקה ריצוף

 14. ביטול עסקה קירבי

 15. ביטול עסקת טובין

 16. ביטול עסקת קופון

 17. ביטול עסקת קרדיט

 18. ביטול עסקת שדרוג

 19. ביטול עסקת שירות

 20. ביטול עסקה חוגים

 21. ביטול עסקה קצובה

 22. ביטול עסקה צילום

 23. ביטול עסקה הזמנה

 24. ביטול עסקה תאורה

 25. ביטול עסקה איפור

 26. ביטול עסקה הופעה

 27. ביטול עסקה הובלה

 28. ביטול עסקה מרחוק

 29. ביטול עסקה מקדמה

 30. ביטול עסקה קרמיקה

 31. ביטול עסקה 5 אחוז

 32. ביטול עסקה מי עדן

 33. ביטול עסקת ליסינג

 34. ביטול עסקה עודפים

 35. ביטול עסקה צמיגים

 36. ביטול עסקה טקסטיל

 37. ביטול עסקה מתצוגה

 38. ביטול עסקה במזומן

 39. ביטול עסקה מתמשכת

 40. ביטול עסקת גרופון

 41. ביטול עסקה גרופון

 42. ביטול עסקה דיסקים

 43. ביטול עסקת רוכלות

 44. ביטול עסקה תכשיטים

 45. ביטול עסקה דפי זהב

 46. ביטול עסקה צעצועים

 47. ביטול עסקה 48 שעות

 48. ביטול עסקה 20 אחוז

 49. ביטול עסקה שירותים

 50. ביטול עסקה 10 אחוז

 51. ביטול עסקת שירותים

 52. ביטול עסקה יד שניה

 53. ביטול עסקת יהלומים

 54. ביטול עסקה אולסייל

 55. ביטול עסקה סוף עונה

 56. ביטול עסקה קוסמטיקה

 57. ביטול עסקה לאחר יום

 58. ביטול עסקה עקב מחלה

 59. ביטול עסקה אחרי שנה

 60. ביטול קניה אי התאמה

 61. ביטול עסקה אפליקציה

 62. ביטול עסקה פרופורציה

 63. ביטול עסקה בהתחייבות

 64. ביטול עסקה סופר פארם

 65. ביטול עסקה הוראת קבע

 66. ביטול עסקה במבצע 1+1

 67. ביטול עסקה עם תקליטן

 68. ביטול עסקה במסמך חסר

 69. ביטול עסקה בסניף אחר

 70. ביטול עסקה דמי ביטול

 71. ביטול עסקה עדשות מגע

 72. ביטול עסקה גיפט קארד

 73. ביטול עסקה עד 14 יום

 74. ביטול עסקה כלי עבודה

 75. ביטול עסקה פסיכומטרי

 76. ביטול עסקה כשל תמורה

 77. ביטול עסקה לקוח עסקי

 78. ביטול עסקה ללא תמורה

 79. ביטול עסקה לאחר חודש

 80. ביטול עסקה איל מקיאג

 81. ביטול עסקה בגלל שריטה

 82. ביטול עסקה לאחר שימוש

 83. ביטול עסקה וואלה שופס

 84. ביטול עסקה לפני אספקה

 85. ביטול עסקה בבית הלקוח

 86. ביטול עסקה בדיוטי פרי

 87. ביטול עסקה עגלת תינוק

 88. ביטול עסקה כרטיס מתנה

 89. ביטול עסקה בהוראת קבע

 90. ביטול עסקה בוול סטריט

 91. ביטול עסקה ברגע האחרון

 92. ביטול עסקה מנוי לעיתון

 93. ביטול עסקה שירות מתמשך

 94. ביטול עסקה מדיה דיירקט

 95. ביטול עסקה לאחר 14 יום

 96. ביטול עסקה לקבלת שירות

 97. ביטול עסקה אחרי 14 יום

 98. ביטול עסקה באתר הכרויות

 99. ביטול עסקה משרד התקשורת

 100. ביטול עסקה הזמנה מיוחדת

 101. ביטול עסקה לאחר 24 שעות

 102. ביטול עסקה בהזמנה אישית

 103. ביטול עסקה בשל אי התאמה

 104. ביטול עסקה עקב אי אספקה

 105. ביטול עסקה ייעוץ פיננסי

 106. ביטול עסקה טיפול קוסמטי

 107. ביטול עסקה 14 ימי עסקים

 108. ביטול עסקה 14 ימי עבודה

 109. ביטול עסקה שירותי רפואה

 110. ביטול עסקה שירות הכרויות

 111. ביטול עסקה בהזמנה מיוחדת

 112. ביטול עסקה פחות מ24 שעות

 113. ביטול עסקה תו הזהב זיכוי

 114. ביטול עסקה ששולמה במזומן

 115. ביטול עסקה עקב מצב ביטחוני

 116. ביטול עסקת העברה ללא תמורה

 117. ביטול עסקה שלא שולמה במלואה

 118. ביטול עסקה לאחר תשלום מקדמה

 119. ביטול עסקה טלפונית תוך 14 יום

 120. מכתב ביטול עסקה

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון