ביטול עסקה ספק אינטרנט


1. בפני תביעה לפיצוי לדוגמא בסך של 10,000 ₪, על פי הוראות סעיף 31 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, תיקון מס' 20, התשס"ז 2007 (להלן: "החוק").
כמו כן התובע עותר לסכום של 2,500 ₪ הפסד ימי עבודה, 1,000 ₪ עבור עוגמת נפש והחזר אגרה.


2. להלן עובדות המקרה שאינן במחלוקת:
א. בשעה 17:00 ביום 14.12.09 התובע יצר קשר טלפוני עם הנתבעת, על מנת להזמין שירותי ספק אינטרנט. בסוף השיחה השאיר את פרטיו, כולל כרטיס אשראי.
ב. בשעה 18:00, באותו יום, התובע הודיע שאין הוא מעונין לקבל את השירות וביקש לבטל את העסקה.
ג. בקשתו לבטל את העסקה סורבה, בטענה שעליו לשלם דמי יציאה בסך של 315 ₪ (שהוא למעשה כמעט כל התשלום עבור השירות).
ד. ביום 15.12.09 התובע שיגר מכתב רשום לנתבעת שבו הודיע על ביטול העסקה.
ה. ביום 10.5.09 התובע חויב בכרטיס אשראי בסך 30.19 ₪ ועל פי החשבונית דובר בחיוב על אספקת שירותי אינטרנט.
ו. ביום 12.5.09 התובע שלח מכתב שבו דרש החזר הכסף ודרש פיצוי בסך של 1,030.19 ₪ עבור טרחתו והחזר הסכום שנגבה ממנו.

3. עמדת התובע
לטענתו הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 13 ד, כאשר סירבה לבטל את העסקה. הוא נתן הודעת ביטול בעל פה ובכתב, תוך פרק זמן הקבוע בחוק. \

כמו כן, הנתבעת הפרה סעיף 14 2 (7) לחוק, בכך שבעת העסקה לא נתנה לו פרטים בדבר זכויותיו לבטל את העסקה. התובע הדגיש שבמהלך השיחה, בשעה 18:00 ביום 15.12.09, והבהיר לנציג הנתבעת, שהחוק מאפשר לו לבטל, וביקש ההסבר, מדוע הנתבעת מתעקשת לא לאפשר לו לבטל את העסקה, אך לשווא.
התובע מתלונן על כך שזכה ליחס מזלזל.
לטענת התובע, מטרת תיקון 20 לחוק, היתה לעודד הצרכן לגשת לערכאות משפטיות ולעמוד על זכויותיו ולאפשר לבית המשפט להעניק פיצוי לדוגמא במקרים מתאימים. על בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו לטובת התובע. מדובר בהפרה גסה של אותם סעיפים בחוק, המיועדים לספק זכות ביטול מיידי לכל צרכן. התובע שהוא עו"ד במקצועו, מדגיש, שנאלץ להשקיע זמן ומרץ בטיפול בפרשה וזמנו יקר, ולכן עותר, מעבר לפיצוי לדוגמא, לקבל החזר עבור הזמן שבזבז בהתכתבות עם הנתבעת ובניהול הדיון בפני.

4. עמדת הנתבעת
מיד עם השיחה הראשונה עם התובע, הנתבעת הנפיקה לתובע שם משתמש וסיסמה יחודיים וזאת על מנת לאפשר לתובע גלישה בתנאים שהוסכמו.
משום שכך, הנתבעת החלה במתן השירות.
לטענת הנתבעת, רק בתיקון מספר 20 לחוק שנכנס לתוקף ביום 15.3.2000, ניתן הזכות לצרכן לבטל עסקה "בין אם הוחל במתן השירות ובאין אם לאו". משום שכך, זכותו של התובע לבטל את העסקה היתה כפופה להסכמת הנתבעת. בהקשר זה, הנתבעת מסתמכת על סעיף 11.4 של הסכם המינוי בין התובע לבין הנתבעת. חזקה על התובע שידע כך, מכיוון שהיה לקוח של הנתבעת בעבר. לכן הנתבעת סירבה לבטל את העסקה כדין.
כמו כן, נטען כי הנתבעת הציעה הצעות שונות לרצות את התובע, אך התובע בתגובה איים וכפר במהלך השיחה השנייה, ביום 14.12.09 בהגשת התביעה.
הנתבעת הציעה לתובע סכום של 200 ₪ פיצוי.
בכל הנוגע לרצון של התובע לקבל פיצוי עונשי לדוגמא, נציג הנתבעת הדגיש, כי היום , על פי תיקון לחוק, לכל צרכן שמתקשר עם הנתבעת, עומדת זכות ביטול - ואין כל סיכון שהאירוע בתיק זה יחזור על עצמו.

5. החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי בלבד ולהלן הנימוקים לכך:

 1. בכתב תביעתו סעיף 3 ו', טען התובע במהלך השיחה הראשונה בשעה 17:00 "שברצונו לקבל את השירות, וזאת אך ורק בתנאי שאבדוק ראשית את ההתחייבות שלי לספק אינטרנט הנוכחי שלי". אולם התובע מסר את פרטי כרטיס האשראי שלו, ולכן לא היתה כאן עסקה על תנאי.
 2. באשר לזכות הביטול, לא שוכנעתי שהנתבעת החלה בפועל במתן השירות. כל מה שנעשה על ידי הנתבעת כתוצאה מהשיחה הראשונה, אם נעשה, ניתן היה להחזיר אותו לקדמותו בקלות רבה, אחרי השיחה בשעה 18:00.

בפועל התובע לא השתמש ולו פעם אחת בשירות.

3. בית המשפט מתקשה להבין את עמדת הנוקשה של הנתבעת, מבחינת צרכנות גרידא, להיאבק על תשלום של 315 ₪. בכל אופן עולה כי עקשנות זו זכתה לגישה עקשנית של התובע באותה שיחה.

4. לא מקובלת עלי טענת הנתבעת, לפיה יש להניח שהתובע היה ער לסעיפים בחוזה המנוי שלו עם הנתבעת. לא הוכח שהיה לו קשר קודם עם הנתבעת, ולא הועברו לידי התובע תנאי המנוי שלו בעסקה נשוא התביעה.
כמו כן לא הופנה התובע בשיחה הראשונה לזכויות הביטול שלו.

5. לאור האמור, סבורני שלתובע עמדת זכות ביטול והסירוב מטעם הנתבעת היה בניגוד לחוק.

6. אולם, לא שוכנעתי כלל שזה סוג האירוע שבו על בית המשפט להטיל פיצוי לדוגמא על הנתבעת. מגיע לתובע פיצוי סביר, אותו אני מעריך בסכום של 1,000 ₪.

לכן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,000 ₪ ו 350 ₪ הוצאות משפט, תוך 30 יום מהיום, ואם לא כן, הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק החל מיום הגשת התביעה עד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה אתר אינטרנט

 2. ביטול עסקת אינטרנט

 3. איסור שימוש באינטרנט

 4. ביטול עסקה ספק אינטרנט

 5. אחריות מפעיל אתר אינטרנט

 6. ביטול עסקה מכרז באינטרנט

 7. ביטול עסקת שירות אינטרנט

 8. התיישנות פרסום באינטרנט

 9. אחריות על מכירות באינטרנט

 10. אישור זכויות דרך האינטרנט

 11. ביטול עסקת פרסום באינטרנט

 12. אחריות מנהל פורום באינטרנט

 13. הסכם קיבוצי דואר אלקטרוני

 14. ביטול מכירה פומבית באינטרנט

 15. הפרת הסכם בניית אתר אינטרנט

 16. ביטול הזמנת מלון בחו''ל באינטרנט

 17. תביעה בגין הזמנת בניית אתר אינטרנט

 18. אי אספקת מוצרים שנרכשו דרך אתר אינטרנט

 19. אחריות בעל אתר אינטרנט לקישורים בפורום

 20. שופרסל קניות באינטרנט - תביעה ייצוגית

 21. גובה שכר טרחת עורך דין המתמחה בדיני אינטרנט

 22. עתירה נגד אי גביית מע"מ מחברת גוגל ופייסבוק

 23. תביעה להשבת הסכום ששולם בגין בניית אתר אינטרנט

 24. תביעה להחזר כספים שהושקעו במיזם ליצירת הכנסה באינטרנט

 25. תביעה לפיצויי דוגמא בגין חיוב עבור שירותי אינטרנט של בזק בינלאומי

 26. תביעה כנגד בזק בינלאומי בגין הטעיה, אי התקנת קו וחיוב אינטרנט שלא כדין

 27. פיצויים על נזקים כתוצאה מהניתוק מהדואר האלקטרוני והאינטרנט בגלל עבודה עם לקוחות מחו"ל

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון