ביטול עסקה שטיח


בכתב התביעה שהוגש על ידי התובעים, טוענים התובעים כי בתאריך 3.7.12 רכשה התובעת שטיח בחנותה של הנתבעת ושילמה בגינו את הסך של 1,050 ₪.
כן נטען כי מיד למחרת, התקשרה התובעת 2 (להלן: "התובעת") אל הנתבעת כדי לברר אפשרות של ביטול הקניה ובתאריך 6.7.12, הגיעה התובעת אל חנותה של הנתבעת, השאירה את השטיח, לשם החזרתו לנתבעת.
בכתב התביעה נטען עוד כי סוכם בין התובעת לנתבעת שבשלב זה יישאר השטיח בחנות.
בתאריך 8.7.12, התקשרה התובעת אל הנתבעת והודיעה לה, סופית, כי הינה מבקשת לבטל את העיסקה ולקבל את כספה בחזרה.
למחרת, התקשרה הנתבעת אל התובעת והודיעה לה כי בהתאם לבירור שערכה, אינה מחוייבת לבטל העיסקה הואיל והשטיח שנרכש הינו "שטיח עתיק".
כן נטען כי באותו תאריך 9.7.12, מסר התובע 1 (להלן: "התובע") לנתבעת, בחנותה, מכתב שעותק הימנו צורף לכתב התביעה. בשיחה שהתקיימה בין השניים באותו מעמד, הודיעה הנתבעת לתובע כי נמסר לה על ידי המועצה לצרכנות שהחוק בדבר ביטול עיסקה אינו חל בעניין נשוא המחלוקת בין הצדדים וזאת הואיל והשטיח אינו חדש אלא ישן.
באותו מעמד לקח התובע את השטיח בחזרה מהחנות אל ביתו, כאשר נאמר לו על ידי הנתבעת כי אם ישאיר את השטיח בחנות, יהא זה "על אחריותו".
כך נכתב בכתב התביעה.

לאחר חליפת מכתבים ופניות, כפי שפורטו בכתב התביעה, הודיעה הנתבעת לתובע ביום 24.7.12 כי אינה נכונה לביטול העיסקה.

בתאריך 28.10.12, הוגשה התובענה לביהמ"ש ובה עותרים התובעים לחייב את הנתבעת להחזיר להם את עלות השטיח, בניכוי הוצאות ביטול העיסקה, וכן לחייבה לשלם להם פיצוי ופיצוי לדוגמא.

בכתב ההגנה, מסרה הנתבעת את גירסתה שלה לגבי השתלשלות הדברים בכל המתייחס לקניית השטיח על ידי התובעת.


לדבריה, חשקה התובעת בשטיח במשך תקופה ארוכה ואף לקחה את השטיח לביתה כדי לנסותו שם, וזאת זמן רב לפני מועד הרכישה, ברם התובעת החזירה את השטיח לחנות בטענה כי המחיר שנדרש אז בגינו, 1,500 ₪, יקר מידי עבורה.
בתאריך 1.7.12, החליטה הנתבעת על עריכת מכירת חיסול בחנותה, כאשר החנות עמדה להיסגר על ידה ביום 1.9.12 ומחירו של השטיח הופחת לסך של 1,050 ₪.
בשלב זה, החליטה התובעת לרכוש את השטיח ושילמה בגינו את הסך של 1,050 ₪.
כעבור יומיים, התקשרה התובעת אל הנתבעת בבקשה להחזיר לה את השטיח וטענה בפניה כי השטיח עדיין יקר מדי עבורה, אך אם תסכים הנתבעת להפחית סך נוסף של 150 ₪ ממחירו – תשאיר התובעת את השטיח ברשותה.
הנתבעת סירבה להפחתה נוספת ממחיר השטיח.

לטענת הנתבעת, כמפורט בכתב הגנתה, אכן פנתה למועצה לצרכנות על מנת לברר כיצד עליה לנקוט ונענתה כי אינה חייבת להסכים לביטול העיסקה, הואיל והשטיח נמכר במכירת חיסול, בהנחה משמעותית והינו כדין מוצר במבצע.

הנתבעת הכחישה את הטענה כי השטיח הוחזר לחנותה ונשאר בה, כאשר גרסה כי בשום שלב, מאז מועד הרכישה ואילך, לא נשאר השטיח בחנות.

אין חולק כי כיום מצוי השטיח בבית התובעים.

הנני קובעת כי דינה של התביעה להידחות.

הנני קובעת כי העיסקה לעניין רכישת השטיח נעשתה בין התובעת לנתבעת וכאשר התובע אינו כלל צד לעיסקה וזו לא נעשתה בנוכחותו.

כן הנני קובעת כי לא הוכח כלל שהתובעת ביקשה לבטל את העיסקה ולקבל החזר של כספה.

כל זאת, בניגוד לתובע שאכן הוא שדרש לבטל את העיסקה.
אולם, כאמור, התובע לא היה צד לעיסקה אלא אשתו, התובעת.

התובעת לא הגיעה לביהמ"ש כדי להעיד על אשר ארע ואף מהתיעוד שהוצג לביהמ"ש, לרבות מכתב ביטול העיסקה מיום 9.7.12, עולה כי מכתב זה נכתב על ידי התובע ואינו חתום כלל על ידי התובעת.

זאת ועוד; בסע' 14ו'(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, נקבע כי ברכישת טובין, רשאי צרכן לבטל את הסכם הרכישה תוך תקופה שנקבעה על ידי השר ובלבד שאם העיסקה היא לרכישת טובין – החזיר הצרכן את הטובין לעוסק.

אף בתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, נקבע כי צרכן רשאי לבטל הסכם ובלבד שיחזיר את הטובין לעוסק, כשאלה לא נפגמו וזאת תוך 14 ימים ממועד רכישתם.

בענייננו, אין חולק כי התובעת בחרה להשאיר את השטיח ברשותה והתנאי של החזרת הממכר, הוא התנאי המאפשר את ביטול העיסקה – לא התמלא.

בנסיבות אלה, החלטתי לדחות את התביעה, בקובעי כי לא הוכחה.

לפנים משורת הדין, לא אחייב את התובעים בתשלום הוצאות המשפט לנתבעת.

יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה.

מזכירות ביהמ"ש תמציא עותק פסק הדין לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה שטיח

 2. ביטול עסקת טיול

 3. ביטול עסקה חופשה

 4. ביטול עסקה איסתא

 5. ביטול עסקה תיירות

 6. ביטול עסקה דקה 90

 7. ביטול עסקה גוליבר

 8. ביטול עסקה אשת טורס

 9. ביטול עסקה דיזנהויז

 10. הפרת חוזה חבילת נופש

 11. ביטול עסקה מונה טורס

 12. ביטול עסקה חבילת נופש

 13. ביטול עסקה וואלה טורס

 14. ביטול עסקה אופיר טורס

 15. ביטול עסקה קווי חופשה

 16. ביטול עסקה הדקה התשעים

 17. ביטול הזמנת חבילת נופש

 18. ביטול עסקה בחברת נסיעות

 19. ביטול עסקה השטיח המעופף

 20. ביטול עסקה נסיעה לחו''ל

 21. ביטול עסקה סוכנות נסיעות

 22. אי הופעה לטיול

 23. הסכם קיבוצי סוכני נסיעות

 24. חובת הגילוי סוכנות נסיעות

 25. ביטול עסקת נופש ברגע האחרון

 26. ביטול עסקה טלפונית חבילת נופש

 27. ביטול עסקה לרכישת שירותי תיירות

 28. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 29. ביטול חופשה בגלל התדרדרות קשה במצב הבריאותי (תביעה נגד איסתא)

 30. תביעה לביטול חבילת נופש לחו"ל עקב פטירת קרוב משפחה (החזר כספי)

 31. תביעה נגד סוכנות נסיעות בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב והטעייה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון