ביטול פקודת מעצר


מונחת בפניי בקשת הסנגור ל"ביטול פקודת מעצר בגין החלפת קנס" כלשונה.
בקשה זו נעוצה בעובדה כי המבקש לא עמד בתשלום קנס שהוטל עליו בע' (איו"ש) 35/09+ ע' (איו"ש) 37/09, ערעור התביעה במסגרתו הוטלו על המערער 5 שנות מאסר לריצוי בפועל וכן קנס בסך 15,000 ₪ או 9 חודשי מאסר תמורתו. עוד נקבע בפסק דין זה כי על המבקש לשלם את הקנס תוך שישה חודשים ממתן פסק דין זה (14.4.99).
בבקשה, מסביר הסנגור כי ב"כ המבקש לא הסביר למרשו כי עליו לשלם את הקנס במועד האמור. על כן עותר הוא לקביעה כי המבקש ישלם את הקנס כעת ותקופת המאסר שנזקפה לחובת אי תשלום הקנס תבוטל ותצטרף לתקופת המאסר בפועל שהוטלה כאמור.
לצערי אין בידי לקבל את הבקשה.
סעיף 173 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב], התש"ע- 2009 קובע:
"קנס שהוטל ישולם מיד, אך רשאי בית המשפט הצבאי לצוות שהקנס ישולם בתוך תקופה שקבע ובתנאים שקבע".

סעיף 175 (ג) משלים את ההוראה האמורה בציינו:
"מאסר בשל אי-תשלום קנס, ירוצה תחילה לפני כל עונש מאסר שעל הנידון לרצות. היה הנידון במאסר פלילי בעת שהוטל עליו מאסר בשל אי תשלום קנס, יופסק אותו מאסר לשם נשיאת המאסר בשל אי תשלום הקנס וישוב ויימשך משתם המאסר האמור".
העולה מהוראות אלה כי עם תום תקופת מחצית השנה שהוענקה למבקש לשלם את הקנס, נפסק מאסרו הפלילי באופן סטטוטורי והוא ריצה 9 חודשי מאסר בגין אי תשלום קנס. עם סיום ריצוי עונש זה, חזר לרצות את המאסר הפלילי שהוטל עליו כאמור.
לנוכח העובדה כי הקנס האמור ותקופת המאסר לצידו ניתנו במסגרת פסק דין חלוט של בית המשפט הצבאי לערעורים, אין בידי סמכות לשנות מקביעות אלה.
אי לכך, אין מנוס מדחיית הבקשה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אזיקים על עצורים

 2. ביטול פקודת מעצר

 3. ביטול מעצר מנהלי

 4. ביטול שחרור ממעצר

 5. אחידות בשחרור ממעצר

 6. תנאים להארכת מעצר

 7. אישור צו מעצר מנהלי

 8. ביטול צו מעצר אוניה

 9. בקשה לעיון חוזר מעצר

 10. התנגשות ברכב שעצר בצד

 11. בקשה לשינוי תנאי מעצר

 12. חילוט ערבות שחרור ממעצר

 13. ביקורת שיפוטית מעצר מנהלי

 14. חילוט ערבות הפרת תנאי מעצר

 15. בקשה לעיון חוזר תסקיר מעצר

 16. בקשה נוספת לעיון חוזר מעצר

 17. בקשה לעיון חוזר בתנאי מעצר

 18. התנאים למעצר עד תום ההליכים

 19. בית דין צבאי מעצר עד תום ההליכים

 20. אי הגשת כתב אישום במשך שנה הארכת מעצר

 21. בקשה לעיון חוזר מעצר עד תום ההליכים

 22. פגיעה מאחור ברכב שעצר לפני מעבר חציה

 23. בקשה לביטול החלטת מעצר עד תום ההליכים

 24. תביעה על סך 70,000 ₪ בטענת מעצר שווא רשלני

 25. פגיעה מאחור ברכב שעצר במטרה לבצע פניית פרסה

 26. תא המטען נטרק על הנהג לאחר שעצר בצד הכביש לצורך החלפת פנצ'ר

 27. תביעה בגין מעצר שווא פעמיים לאחר שהודיע שהרכב באובדן מוחלט ואף חתם על מסמכים בהם ויתר על הרכב

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון