ביטול צוואה אחרונה

ראשית דבר
1. המבקשים, ארבעת ילדיה של המנוחה ר.ד. ז"ל, שנפטרה ביום 18.4.04, הגישו בקשה לקיום צוואתה, מיום 28.1.04. הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, ע"י בנה החמישי ,בטענה שהצוואה בוטלה ע"י המנוחה.
המבקשים מחזיקים בשני עותקים מקוריים של הצוואה מיום 28.1.04 , וטוענים כי, משלא נקרעו או הושמדו עותקי הצוואות כדין, הצוואה לא בוטלה. בהיותה הצוואה האחרונה -יש לקיימה. (להלן:"הצוואה האחרונה")
הצדדים חלוקים בשאלה העיקרית, באם הצוואה האחרונה, בוטלה כדין ע"י המנוחה כטענת המתנגד, ולפיכך יש לקיים הצוואה הקודמת מיום 19.12.03, (להלן: "הצוואה הקודמת"), או לקיים את הצוואה האחרונה.
צוואות המנוחה
2. המנוחה ערכה מספר צוואות: צוואות קודמות משנת 1999.(הוזכרו אך לא הוגשו).
צוואה מיום 16.12.03- המתייחסת לרכוש המצוי ב-xxx. (אין מחלוקת כי היא תקפה)
צוואה מיום 19.12.03 - לפיה צוותה את הדירה בה התגוררה ,לרבות המזנון והמסעדה הנמצאים ב-xxx והידועים כחלקה xxx בגוש xxx למתנגד בלבד.
צוואה מיום 28.1.04 - בה ביטלה את כל צוואותיה הקודמות(למעט הצוואה מיום 16.12.03). הצוואה נערכה ע"י עו"ד ס.א.ח. ונחתמה בפני שלושה עדים- עו"ד ס.א.ח., ק.ח. וע.ר.. בצוואתה ציוותה את דירת מגוריה לרבות המזנון והמסעדה, ב-xxx בחלקים שווים לחמשת ילדיה ,1/5 לכל אחד מהם.


הליכים קודמים
3. בת"ע 4830-07- ביוזמת המתנגד, ניתן ביום 6.11.05 ע"י הרשם לענייני ירושה, צו קיום לצוואה מיום 19.12.03. המבקשים הגישו בקשה לביטול צו קיום הצוואה. בפס"ד מיום 17.4.11 נקבע:
"א. צו קיום הצוואה שניתן ביום 6.11.05 לצוואת המנוחה מיום 19.12.03 מבוטל.
ב. המבקשים יגישו בקשה לקיום הצוואה המאוחרת מיום 28.1.04 לרשם הירושות תוך 90 יום מהיום"
לפיכך, הגישו המבקשים בקשה לקיום צוואת המנוחה מיום 28.1.04 נשוא תיק זה. המתנגד טוען לבטלות הצוואה ע"י המנוחה ולפיכך אין לקיימה אלא את הצוואה הקודמת מיום 19.12.03.
טענות הצדדים
טענות המתנגד
4. לטענתו הוכיח כי המנוחה ביטלה את הצוואה מיום 28.1.04. בהיותה אנאלפביתית, יצרה קשר עם עו"ד א.ח. וביקשה ממנו, באותו יום בו נערכה הצוואה ,כי ישוב לביתה עם העדים לביטול הצוואה. עו"ד א.ח. ביקש מהמנוחה את העותקים. המנוחה לא זכרה היכן הניחה אותם ולכן עו"ד הורה לה לקרעם. עו"ד א.ח. שב למשרדו וציין על העותק המצוי בידיו "מבוטלת". כן העיד, כי נוכח סמיכות הזמנים, לא הספיק להכין תצהיר ביטול והסתפק באמונה, כי המנוחה תקרע את העתקי הצוואות שנותרו בידה.
עו"ד א.ח. הגיש את הבקשה לקיום הצוואה מיום 19.12.03,עובדה המעידה על אמינות ביטול הצוואה.
המנוחה סבלה ממחלות קשות ולא ייתכן שנסעה למבקש 1 מ- xxx ל- xxx לבד, וללא ליווי, כאשר יכלה למסור לו את הצוואה בביתו ולא להזמינו לביתה. המתנגד מציין את השיהוי הרב במשך 3 שנים, בהגשת הצוואה לקיום, בזמן שהמתנגד מתגורר בבית המנוחה ומבלי שהמבקשים נוקפים אצבע.
המתנגד מפנה לסתירות בין עדויות המבקש 1, שהעיד כי צילם את הצוואה במלחמת לבנון השנייה ומסר העתקים ליתר המבקשים , מול גרסת המבקש 3, כי נטל הצוואה מארנק המנוחה לאחר פטירתה.
טענות המבקשים
5. הצוואה מיום 28.1.04 הינה צוואתה האחרונה של המנוחה ובה ביטלה צוואות קודמות (למעט צוואה מיום 16.12.03). המנוחה לא ביטלה את הצוואה האחרונה והראיה שהמבקש 3 מצא את הצוואה לאחר פטירת המנוחה בארנקה, לאחר שביומיים האחרונים לחייה, טרם פטירתה שהתה אצלו בבית. המבקש 1 קיבל את הצוואה מאימו כחודשיים לפני פטירתה. המנוחה לא קרעה את הצוואה, והראיה שיש 2 העתקי מקור אצל המבקשים. המנוחה לא ביטלה את הצוואה וככל שהתכוונה לכך, הרי שלא הוציאה כוונתה אל הפועל. המנוחה לא ביטלה את הצוואה, בהתאם להוראות החוק הקובע דרכים לביטול צוואה קודמת. המנוחה לא ערכה צוואה מבטלת. אין משמעות לביטול בכתב ידו של עו"ד א.ח. על עותק הצוואה. המנוחה אינה חתומה על מסמך ביטול וכמו כן אין חתימת עדים.
הצוואות המקוריות לא הושמדו ונותרו בידי המצווה, דבר המלמד כי לא התכוונה לבטלה. לא הוכחה רצינות ביטול. עוה"ד לא ניסה לערוך צוואה חדשה ולא ניסה לוודא אם באמת קרעה את הצוואה.
6. עו"ד א.ח. ייצג את המתנגד בהליך קיום הצוואה מיום 19.12.03, בפני רשם הירושות ויש לו אינטרס מובהק להצהרותיו, כדי להכשיר את צו קיום הצוואה מיום 19.12.03. עוה"ד לא הזכיר את דבר קיומה של צוואה נוספת מיום 28.1.04. עוה"ד א.ח. אינו אינו עד ניטראלי. מטרתו להעיד כי צוואה מיום 28.1.04 מבוטלת ולהכשיר את הגשת הבקשה לקיום צוואה מיום 19.12.03.לפיכך יש להסתייג מעדותו שהינה מגמתית.
המחלוקת העיקרית
7. הצדדים חלוקים בסוגיה העובדתית- משפטית, האמנם ביטלה המנוחה את הצוואה האחרונה מיום 28.1.04 . סוגיה זאת מעוררת מספר שאלות:
א. האם המנוחה התכוונה לבטל את הצוואה ?
ב. האם הכוונה יצאה אל הפועל?
ג. האם הביטול נעשה בהתאם לחוק?
שתי השאלות הראשונות הינן עובדתיות, השאלה השלישית הינה משפטית. נתחיל עם בדיקת המסגרת המשפטית החלה לענין ביטול צוואה.


המסגרת הנורמטיבית
ביטול צוואה והשלכותיה על המקרה דנן
8. סעיף 36 לחוק הירושה קובע:
"ביטול על ידי המצווה
(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.
(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת."
דהיינו ביטול צוואה ע"י המצווה אפשרי בדרכים הבאות:
א. עריכת צוואה מבטלת באחת מ-4 דרכי עריכת צוואה .
ב. השמדת הצוואה המבוטלת.
ג. עריכת צוואה חדשה סותרת.

חשוב להדגיש כי לא די בכוונה לביטול צוואה. הפסיקה מבחינה בין פעולה אקטיבית של המנוח לביטול צוואתו לבין הצהרת הצהרות.
בע"מ 11116/08 פלוני נ' אלמוני (מיום 5.7.12) נקבע:
"מאחר שבעניין אהרן לא היתה לבית המשפט כל התלבטות כי המנוח אכן התכוון לבטל את צוואתו, שכן הוא חתם על תצהיר ביטול צוואה. בניגוד לכך כאן בית המשפט לא שוכנע בגמירות דעתו של המנוח לראות בהצהרותיו ביטול של צוואתו."
דהיינו יש צורך להוציא את הכוונה מהכח אל הפועל.
9. בדנ"א 7818/00 יוסף אהרן נ' אמנון אהרוני ( מיום 22.3.05) נדונו הדרכים לביטול צוואה והוצאת הכוונה לביטול צוואה מהכח אל הפועל :
"נמצא כי ביטול צוואה יכול להיעשות באחת הדרכים הבאות: ביטולה במפורש, באחת הצורות לעשיית צוואה; ביטול הצוואה על-ידי השמדתה; וביטולה במשתמע בעריכת צוואה חדשה. הדיבר "באחת הצורות לעשיית צוואה" מתייחס לארבע הצורות המוכרות לעריכת צוואה, המנויות בסימן א' לפרק השלישי לחוק. הלוא הן: צוואה בכתב-יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה."
וכן
"ביטול בכתב יד - כיצד? המצווה מציין בכתב ידו כי הצוואה מתבטלת. כתב הביטול נושא תאריך כתוב בידו של המצווה וחתום על-ידיו (ראו סעיף 19 לחוק הירושה). כתב ביטול בעדים - כיצד? כתב הביטול נערך בכתב. הוא מציין את תאריכו וחתום על-ידי המצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שהוא מבטל את צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני כתב-הביטול, שהמצווה הצהיר וחתם (ראו סעיף 20 לחוק הירושה). ביטול בפני רשות - כיצד? ביטול הצוואה בפני שופט, רשם או דיין, או בהגשת דבר ביטול הצוואה בכתב על-ידי המצווה עצמו לאחד מאלה, תוך שהם קוראים את דבר הביטול בפני המצווה, והוא מצהיר בפניהם שזהו כתב-ביטול הצוואה (סעיף 22 לחוק הירושה). ביטול בעל-פה - כיצד? המצווה הוא שכיב מרע והוא מודיע בעל-פה בפני שני עדים המבינים את לשונו, כי הוא מבטל את צוואתו (ראו סעיף 23 לחוק הירושה). "
במקרה דנן לא הוכח כי המנוחה נהגה באחת מהדרכים המצוינות. המנוחה לא השמידה את הצוואה, הוכח כי נותרו שני עותקים. עו"ד א.ח. העיד כי כתב על הצואה שנותרה בידיו "מבוטלת" לבקשת המנוחה. האם די בכך ?
נבחן האם הפעולות שנעשו, ע"י המנוחה ועו"ד א.ח., מקיימות את הדרישות לביטול צוואה על פי סעיף 36. האם הביטול נעשה על פי הדרישות שמציב חוק הירושה לקיום צוואה?.
ראה: בתע (נצ') 1270/05 תע (נצ') 1270-05 אלמוני נ' פלוני (ניתן 12.7.12).
ניתוח הראיות
10. מטעם המבקשים העידו- המבקש 3 ח.ע.ד. (תצהירו ת/1), המבקש 2 מ.ע.ד. (תצהירו ת/2), א.ד. (תצהירו ת/3)
מטעם המתנגד- העיד עו"ד א.ח. (ת/4).
המתנגד הגיש תצהיר דומה לתצהירו מחודש אפריל 2008 עליו נחקר ביום 9.2.09 ולכן ב"כ המבקשים הצהיר ביום 28.1.13 כי הינו מוותר על חקירתו.
לא העידו ולא הוגשו תצהירים מטעם מר ר.ע. ומר ק.ח. – עדי הצוואה אותה מבקשים לקיים, והאחרון היה אף עד ביטול. אם כי יצויין כי מר ק.ח. העיד בהליך הקודם ביום 9.2.09 .
11. עדותו של עו"ד א.ח. – לא ניתן להפריז בחשיבותה של עדותו של עו"ד א.ח.. עו"ד א.ח. ערך את הצוואה מיום 28.1.04 ואף ערך למנוחה צוואות קודמות. שמע באופן בלתי אמצעי את רצונה ורצונה לכאורה בביטול הצוואה. ציין על עותק צוואה "מבוטל" (הגם שלמיטב ידיעת בית המשפט לא המציא את המקור כפי שהתחייב). נתן הנחיות למנוחה כיצד לבטל את הצוואות. בסופו של יום הגיש לקיום, את הצוואה הקודמת, מבלי לאזכר את קיום הצוואה האחרונה מיום 28.1.04.
בהליך הקודם התחמק עו"ד א.ח. ממתן עדות (עמ' 2 ו-13 לפרו'), עד שנדרש לצו הבאה. אף בהליך זה לא התייצב בדיון הראשון. קיימת אי בהירות בעדותו לענין רצון המנוחה טרם עריכת הצוואה מיום 28.1.04 (עמ' 23). אם כי ברור כי צוואה מיום 28.1.04 משקפת את רצון המנוחה בעת עריכתה (עמ' 19).
עו"ד א.ח. העיד ב(עמ' 21 לפרו'):
"ש: האם המנוחה קרעה בפנייך את הצוואות שהיו?
ת: לא. רציתי לקחת את הצוואות שהיו לה והיא לא ידעה איפה היא שמה אותן אז אמרתי לה שתקרע אותן."
עו"ד א.ח. נשאל מדוע לא דאג לערוך צוואה חדשה מבטלת והשיב (בעמ' 21 לפרו'):
"ערכתי באותו יום, החתמתי אותה אחרי שעה שעתיים, לא היה זמן לחזור ולעשות ולתת לה, אמרתי לה שאם היא לא רוצה את הצוואה שתקרע אותה...היא אמרה שהיא לא רוצה את הצוואה וזהו אמרתי לה לקרוע את הצוואות האחרות."
12. ככל שרצונה של המנוחה היה בביטול הצוואה, ונוכח העובדה כי המנוחה לא ידעה היכן העתקי הצוואות נמצאים, הגם שחלפו כשעה-שעתיים מחתימתם, (עמ' 21 לפרו'), מחובתו של עוה"ד היה לערוך תצהיר ביטול או צוואה מבטלת דבר שלא נעשה.
עו"ד א.ח. העיד כי לא ערך צוואה מבטלת ולא ניסה לוודא אם המנוחה קרעה בפועל את הצוואה (עמ' 23). אין די בפעולות הנטענות ע"י עו"ד א.ח. כדי לבטל את הצוואה. וכדבריו(בעמ' 21 לפרו'):
"רשמתי אצלי ששאר הצוואות מבוטלות בתיק שהיה אצלי. אני מוכן להעביר אותו לבית המשפט."
לאור האמור לעיל ברי, כי אין בכך כדי להביא לביטול הצוואה. יצויין כי בית המשפט טרם קיבל את מקור המסמך האמור.
13. המבקש ח.ד. העיד, כי מצא את הצוואה בארנק אימו לאחר פטירתה (עמ' 3 ) וקיבל את הצוואה מאימו חודשיים טרם פטירתה (עמ' 11).המבקש א. העיד, כי צילם את הצוואה בחודש אוגוסט 2006.

הכרעה
14. במקרה דנן מלבד הצהרה לכאורה, שנאמרה ע"י המנוחה לעו"ד א.ח. כדבריו, לא נעשתה כל פעולה לביטול הצוואה, כאשר המנוחה אף מוסרת עותק מהצוואה האחרונה לאחד מבניה. המתנגד לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו לביטול הצוואה כדין.
15. לאחר ששקלתי את הדברים, נחה דעתי לקבוע כי הצוואה מיום 28.1.04 לא בוטלה כדין ויש ליתן צו לקיומה מהטעמים הבאים:
א. המדובר בצוואתה האחרונה של המנוחה שנערכה כדין וכמצוות החוק ובנוכחות עדים. בהתאם לכלל הידוע כי יש לקיים את הצוואה האחרונה בזמן .
ב. הצוואה לא בוטלה באף אחת מהדרכים הקבועות בסעיף 36 לחוק הירושה. לא הוצגה צוואה מבטלת. לא נערכה צוואה חדשה סותרת. עותקי הצוואה לא הושמדו והראיה שקיימים 2 מסמכי מקור לצוואה.
עו"ד א.ח. העיד, כי עברו לכל היותר שעתיים מחתימת הצוואה ועד לביטולה (עמ' 20)ולא ברור מדוע לא אסף את כל ההעתקים והשמידם. תשובתו שהמנוחה לא ידעה היכן הניחה אותם תמוהה ביותר. אין די ברישום "מבוטל" בעותק הנמצא אצל עוה"ד כדי לבטל צוואה (עמ' 21). עו"ד א.ח. לא ערך צוואה מבטלת ולא ווידא עם המנוחה כי הצוואה אכן נקרעה על ידה(עמ' 23). אישר כי לא התמלאו התנאים לביטול צוואה, באומרו "אני לא מהפקולטה למשפטים"(עמ' 24).
ג. התחמקות עו"ד א.ח. מלהתייצב לדיון (עמ' 2 ו-13 לפרו'), עד שנדרש לצו הבאה. עו"ד א.ח. אישר, כי הגיש את הבקשה לקיום הצוואה מיום 19.12.03, מבלי לאזכר את דבר קיומה של הצוואה מיום 28.1.04(עמ' 23).
ד. אי בהירות וסתירות בעדותו של עו"ד א.ח., באשר לרצון המנוחה ,טרם עריכת הצוואה מיום 28.1.04. מחד העיד כי המנוחה רצתה להוריש את הדירה והמזנון למתנגד ומאידך צוין בצוואה כי הנכסים יחולקו בשווה בין כל הילדים (עמ' 19).
ה. עו"ד א.ח. בעדותו ציין כי אינו יודע אם המנוחה קרעה את הצוואות "אמרתי לה מה היא צריכה לעשות וזה."(עמ' 22) דהיינו ביטול הצוואה בפועל הושאר לשיקול דעת המנוחה ולמעשיה .
ו. באי השמדת עותקי הצוואות מיום 28.1.04, גילתה המנוחה את רצונה וכוונתה כי הצוואה תשאר בתוקף וכפי שהעיד עו"ד א.ח. (בעמ' 23 לפרו'):
"ש: האם יכול להיות שהיא לא רצתה לבטל את הצוואה מיום 28.1.04
ת: יכול להיות הכל, יכול להיות.."

אחרית דבר
16. מכל המקובץ לעיל ולאחר ששקלתי את הדברים, הנני דוחה את ההתנגדות לצוואה ומקבלת את הבקשה לקיום צוואת המנוחה מיום 28.1.04 .
17. ניתן בזאת צו לקיום צוואת המנוחה מיום 28.1.04 .
המבקשים רשאים להמציא נוסח פורמאלי של צו קיום צוואה לחתימת בית המשפט.
18. המתנגד יישא בשכ"ט עו"ד ובהוצאות המבקשים, בסכום של 7,000 ₪ כולל מע"מ.
19.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות צוואה

 2. אגרה קיום צוואה

 3. חיסיון צוואה

 4. הסכם פשרה צוואה

 5. ביטול צוואה קודמת

 6. ביטול צוואה הדדית

 7. ביטול צוואה דוגמא

 8. הוכחת אובדן צוואה

 9. ביטול תנאי בצוואה

 10. ביטול רישום צוואה

 11. ביטול צוואה שנייה

 12. הערת אזהרה צוואה

 13. ביטול צוואה בעל פה

 14. עילות ביטול צוואה

 15. ביטול צוואה מאוחרת

 16. בקשה לעיון בצוואה

 17. ביטול צוואה אחרונה

 18. ביטול צוואה שהופקדה

 19. השלמת פרטים בצוואה

 20. ביטול צוואה בכתב יד

 21. המחאת זכויות בצוואה

 22. הסתלקות מצוואה הדדית

 23. ביטול צוואה בפני רשות

 24. התנגדות לביצוע צוואה

 25. הסתלקות חלקית מצוואה

 26. בקשה להגשת העתק צוואה

 27. אי כשירות לעריכת צוואה

 28. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 29. בקשה לתיקון טעות בצוואה

 30. העברת זכויות מכוח צוואה

 31. בקשה להוספת פרטים בצוואה

 32. ביטול צוואה על ידי המצווה

 33. העברת זכויות על פי צוואה

 34. איחור בהגשת התנגדות לצוואה

 35. ביטול צוואה השפעה בלתי הוגנת

 36. הארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

 37. ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 38. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 39. העברת זכויות שימוש במשק באמצעות צוואה

 40. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה

 41. צו המקיים את צוואתו של המנוח - הוראות חלוקת עזבון על ידי מנהלי העזבון

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון