ביטול תביעה קטנה

1. החלטה בבקשה שהוכתרה בכותרת: "בקשה לעיון חוזר בהחלטת בית המשפט מיום 27.1.11".

2. קדמה לבקשה זו, החלטת בית המשפט בבקשה קודמת של המבקשת לביטול פסק דין שניתן כנגדה בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות.

3. ברקע להליכים אלה, תביעה קטנה שעניינה בטענת המשיב, שפגעה המבקשת במכוניתו שעה שנהגה במכוניתו של הנתבע 1, עו"ד יהונתן ליבני. עוד למד בית המשפט מכתבי הטענות, שיש קירבת משפחה בין שני הנתבעים, עובדה, שלא אחת אף עולה בקנה אחד עם נסיבות בהן נוהג האחד במכוניתו של האחר.

4. אין מדרכו של בית המשפט לשקול פעם אחר פעם באותו נושא. בית המשפט, את דברו אמר, ובמידה לא מבוטלת ניתנת החלטה זו אך מפאת כבודם של המבקשת ועו"ד ליבני המייצג אותה. (לצורך החלטה זו אף אניח לבעייתיות הגלומה בייצוג במסגרת תביעה קטנה).

5. ככלל, שואף בית המשפט להכריע במחלוקות שבפניו לגופן, ולא על בסיס התעלמותו של בעל דין מהליכים. ראוי היה גם למחלוקת זו שתוכרע לגופה, ואולם מצביעה התנהלות המבקשת על פני פניה, על התעלמות מוחלטת מזכויותיו הדיוניות של התובע. בנסיבות אלה, החלטה שתינתן כלאחר יד בדבר ביטול פסק הדין, אין לה מקום.

6. משמעות יתרה יש לשאלה אם ידע הנתבע שמתנהלים כלפיו הליכים. בנסיבות העניין אין הרבה מקום לספק שידעה זאת המבקשת. תחילה נמצא בנקודה זאת להזכיר, שהיא קרובת משפחתו של עו"ד ליבני שאותו מכבד בית המשפט עד מאוד; ושנית שתצהירה, בנקודה זאת, כולו אומר התחמקות: "אין בידיעתי ובחוסר ידיעתי כדי למנוע ממני יומי בבית המשפט" (סעיף 2 לתצהירה מיום 5.1.11) בהגינותה לא מצהירה כלל המבקשת שלא ידעה.

7. לא זו בלבד שיש להעמיד את המבקשת בחזקתה שידעה מדבר קיומם של ההליכים, אלא שלא נחפזה היא לבקש את ביטול פסק הדין אלא בחלוף חודשים רבים. שימת לב שפסק הדין ניתן ביום 1.9.10 ורק בחלוף ארבעה חודשים וחצי עלה בדעתה לבקש את ביטול פסק הדין.

8. ואם בכך לא די, גם עתה לא מתחייבת המבקשת להתייצב בכל מועד שיקבע בית המשפט. ויותר מזה, אף לא מצהירה היא מתי תשוב ותהיה בארץ (לדבריה לומדת היא בחו"ל). לשון אחר: בית המשפט מתבקש לשקול את ביטול פסק דין, בלא שיתאפשר לו כלל לשקול מועד חלופי סמוך וזאת על בסיס התחייבות של הנתבע 1, להודיע מראש לבית המשפט על מועד שובה של המבקשת לישראל.

9. על פני הדברים, היעתרות לבקשה זו, יהא בה כדי לגלם אי התחשבות בזכויותיו הדיוניות של התובע שזכאי לצפות שהתביעה שהגיש תוכרע בזמן סביר ממועד הגשתה.

10. כללו של דיון, אין בפני בית המשפט בקשה לביטול פסק דין שנכון וראוי לשקול את אישורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול תביעה קטנה

 2. בוררות תביעות קטנות

 3. התיישנות תביעה קטנה

 4. בדיקת רכב תביעות קטנות

 5. בקשה למחיקת תביעה קטנה

 6. הסכם פשרה תביעות קטנות

 7. החזר אגרה בתביעות קטנות

 8. אישור מסירה תביעות קטנות

 9. העברת דיון תביעות קטנות

 10. זכות ערעור תביעות קטנות

 11. ביטול תביעה תביעות קטנות

 12. גילוי מסמכים תביעות קטנות

 13. בקשת רשות ערעור תביעה קטנה

 14. טענות מקדמיות תביעות קטנות

 15. חוות דעת מומחה תביעות קטנות

 16. בקשת רשות ערעור תביעות קטנות

 17. העברת תיק מתביעות קטנות לשלום

 18. איחור במסירת דירה - תביעות קטנות

 19. העברת דיון מתביעות קטנות לבוררות

 20. בקשת רשות ערעור על פסק דין תביעות קטנות

 21. איחוד הדיון בית המשפט לתביעות קטנות ושלום

 22. העברת תיק מבית משפט לתביעות קטנות לבית משפט השלום

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון